Aktuālākie notikumi

Integrācijas kursus apmeklējuši 397 imigranti
30.12.2018.

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2017. gada 16. maija līdz 2018. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 2017".

Galvenās projekta "Integrācijas ABC - 2017" aktivitātes bija integrācijas kursi, kurus dažādās Latvijas pilsētās kopumā apmeklēja 397 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki. Kursus apmeklēja imigranti no Baltkrievijas, Krievijas federācijas, Armēnijas, Kurdistānas, Ķīnas, ASV, Honkongas, Ēģiptes, Ukrainas, Kongo demokrātiskās republikas, Indijas, Pakistānas, Sentlūsijas, Kazahstānas, Šrilankas, Bangladešas, Turcijas, Venecuēlas, Uzbekistānas, Albānijas, Korejas, Filipīnām, Vjetnamas, Irānas, Kanādas, Kolumbijas, Kirgizstānas, Sudānas, Meksiskas, Izraēlas, Nigērijas, Venecuēlas, Marokas, Sudānas, Grūzijas, Sīrijas, Nepālas, Azerbaidžāna, Kolumbijas, Moldovas, Tunisijas. Interese par kursiem bija liela, tos apmeklēja vairāk ārvalstnieku nekā sākotnēji projektā paredzēts.

Integrācijas kursu apmeklētāji izzināja Latvijas vēstures pamatvērtības un valsts politisko sistēmu, guva zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un pieejamību Latvijā, iepazinās ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu un iepazina Latvijas kultūru un tradīcijas.

Iepazīstinot imigrantus ar Latvijas kultūru, tradīcijām un vērtībām, notika trīs starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi. Tajos piedalījās 233 imigranti un 234 Latvijas iedzīvotāji. Pagājušā gada rudenī Stapkultūru dienā dalībnieki iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību. Pavasarī, Lieldienās bija iespēja piedalīties Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā, izzinot latviešu gadskārtu tradīcijas, Lieldienu rituālus, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt vasaras sākumā pasākumā "Tiekamies Ziedoņdārzā" imigranti varēja tikties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts iestāžu pārstāvjiem un darba devējiem. Pasākumi noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē, rosinot ārvalstnieku interesi un izpratni par Latviju un latviešiem.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Projekts "Iepazīstamies!" savedīs kopā Jelgavas un Iecavas bērnus

Decembrī projekta "Iepazīstamies!" dažādos pasākumos tiksies Jelgavas 5. vidusskolas skolēni un Iecavas internātpamatskolas audzēkņi, lai rosinātu krievvalodīgajos bērnos izpratni par latviešu kultūru un vidi, savstarpēju komunikāciju, kā arī iesaistītu kopīgās aktivitātēs. Bērniem būs iespēja piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs - ilustrēt latviešu pasakas, iepazīt Iecavu, piedalīties Draudzības koncertā un meistarklasē.

4. decembrī Jelgavas 5. vidusskolā jau noritēja pirmais pasākums - latviešu pasaku diena. Biedrības "Goraļ" pārstāve, māksliniece Ilāna Lisagora iepazīstināja ar grāmatu "Latviešu tautas pasakas" un tajā publicētajām pasakām. Krāšņā grāmata ir izdota ar divu biedrību - "Goraļ" un "Sadarbības platforma" gādību. Vienu šīs grāmatas eksemplāru skola saņēma kā dāvinājumu. Pasaku dienas ievadā skolēni noklausījās latviešu tautas pasakas un tad pēc savām izjūtām un izpratnes zīmēja ilustrācijas tām. No zīmējumiem tiks veidota izstāde, kura ceļos uz Iecavu un vēlāk atgriezīsies Jelgavas 5.vidusskolā.

14. decembris būs notikumiem bagāta diena - Jelgavas krievvalodīgie bērni brauks ciemos uz Iecavu, kur Iecavas internātpamatskolā plkst. 10.00 notiks Draudzības koncerts. Tajā uzstāsies mājinieki- internātpamatskolas skolēni - 2., 3., 4. klašu dejotāji un 9. klases dziedātāji. Arī viesi - Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvi - vokālais ansamblis "Soul" (vadītāja Marina Rutkovska) un deju kolektīvs "Ija" (vadītāja Natālija Mišina) rādīs savas prasmes dziesmās un dejās. Koncertā viesosies arī pārstāji no Iecavas pašvaldības un biedrības "Iecavas sieviešu klubs " Liepas"" dāmas. Pasākumā varēs apskatīt arī jelgavnieku pasaku ilustrāciju izstādi, ar kuru darbu autori iepazīstinās.

Pēc koncerta "Liepas" uzņems viesus ciemos latviskā vidē un iepazīstinās ar Iecavu, tās nozīmīgajām vietām, pastāstīs par katras vietas īsu vēsturi, interesantākajiem faktiem.

Noslēgumā gan mazie jelgavnieki, gan iecavnieki varēs piedalīties meistarklasē "Lai top!" un iepazīt latviskos ornamentus, rakstu zīmes, dzirdēt īsu stāstījumu par latviskajām tradīcijām Ziemassvētku laikā. Kopīgi varēs gatavot puzurus un veidot latvju rakstu zīmes mālā kā svētku rotājumus.

Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un filmēti. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Iepazīstamies!" finansē LR Kultūras ministrija un Zemgales NVO centrs. Tas top, sadarbojoties 3 aktīvām nevalstiskajām organizācijām - biedrībai "Sadarbības platforma", biedrībai "Goraļ" un biedrībai "Iecavas sieviešu klubam "Liepas"".

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Mazsalacas novada Kultūras centrā aicina uz Maskošanās tradīciju dienu

Otrajā Adventa svētdienā, 2018. gada 9. decembrī, plkst.14.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā ikviens interesents tiek aicināts uz Maskošanās tradīciju dienu - labdarības koncertu "Ticēt brīnumam", radošajām darbnīcām, stāstu un tradīciju izzināšanu. Šajā dienā kopīgi uzbursim Ziemassvētku sajūtas, kas raksturo tik dažādās kultūras izpausmes Latvijā.

Pasākumā būs līdz šim nebijusi iespēja Mazsalacā vienā pasākumā iepazīt 4 dažādu tautu maskošanās tradīcijas - gan klausoties par tām stāstījumus, gan vērojot nelielus uzvedumus ar masku demonstrāciju, gan pašiem iepazīstot masku pielietojumu un izgatavošanu meistarklasēs. Apmeklētāji varēs iepazīt latviešu, slāvu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas, ziemas karnevālu, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas.

Dienas pirmajā pusē Amatu mājā un koncerta laikā noritēs meistarklases, kurās varēs apgūt latviešu un vācu masku veidošanas knifus, uzzināt galvenos masku veidus un tēlus, iepazīt no kādiem dabas materiāliem iespējams maskas izgatavot (audums, salmi, koka mizas, u.c.).

Koncerta "Ticēt brīnumam" programmā ievīsies tradīcijas raksturojoši stāsti, papildināti ar dziesmām un kopīgām rotaļām. "Maskošanās no Mārtiņiem līdz Meteņiem" atklās, kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, to izgatavošanu no dabas materiāliem, masku gājienu nozīmi. Stāsts "Karneval - Fasching - Fa?nacht" sniegs ieskatu Vācijas karnevālu laikā, ko dēvē par piekto gadalaiku, kā arī vācu karnevālu norisēs, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijās. Varēs izzināt arī slāvu dažādās maskošanās tradīciju izpausmes no Ziemassvētku laika līdz Sviesta nedēļas pēdējai dienai un Meteņu pavadīšanai. Krāšņais uzvedums "Verteps" ar tradīciju atspoguļojumu teatrālā veidā atklās ukraiņu svētku norisi.

Pasākumā piedalīsies Mazsalacas novada Kultūras centra deju kopa "Oga", vokālais ansamblis "Atbalss", vokālā grupa "Ēra", dāmu deju kopa "Minna", Linda Luste, Staiceles vokālais ansamblis "Vēlreiz", Dobeles Vācu kultūras biedrības ansamblis "Die Lustigen", Rīgas Vācu kultūras biedrības jauktais vokālais ansamblis "Morgenrot", Latvijas ukraiņu biedrību apvienība, Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" un Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" ansamblis, "Zaviruha" un Margita Poriete - "Sprīdīša skola".

Laipni aicināti visi interesenti - kopīgi iepazīsim dažādu tautu Ziemassvētku un maskošanās tradīcijas!

Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" 2018. gada nogalē Mazsalacā īsteno projektu "Maskošanās tradīcijas dažādās tautās". Maskošanās tradīciju diena ir šī projekta noslēguma pasākums.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.
Noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē"

25. novembī Sabiles pamatskolā noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē" ar pasākumu "Pasaku diena Sabilē". Dienas garumā klātesošie bija iepazistinājušies ar ebreju un latviešu pasaku iestudējumu "Ka nabaga kurpnieks kļuva bagāts" Sabiles pamatskolas 1. un 5. klašu skolēnu izpildījumā, iestudējumu sagatavoja un vadīja skolas skolotāja Sarmīte Jurjaka. Bija ļoti interesanti redzēt bērnu ebreju folkloras interpretāciju un pašu rokām izgatavotās lielformāta lelles un dekorācijas. Šādu pasaku leļļu teātra uzvedumu redzējām pirmoreiz, tas ļoti pārsteidza un iepatikās skatītājiem. Noslēgumā iestudējuma dalībnieki dalījās ar savām domām un iespaidiem par dalību pasaku uzvedumā.

Dienas turpinājumā uzstājās ar koncertu - lekciju Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs dziedātājs Vladlens Šuļmans. Viņš prezentēja savu ebreju mūzikas vēstures un tradīciju pētījumu, skanēja jautras klezmeru dziesmas un mūzika idiša valodā un tradicionāli dziedājumi ivritā.

Bērni un pieaugušie varēja aplūkot projekta vadītājas un mākslinieces Ilānas Lisagoras ebreju pasaku grāmatu ilustrāciju izstādi. Sabiles pamatskola saņēma davanā no projekta īstenotajiem biedrības "Goraļ" agrāk izdotās grāmatas "Sābas ķēniņienes pasakas. Ebreju tautas pasakas" un "Latviešu tautas pasakas" skolas bibliotēkai.

Projekts "Ebreju pasakas Sabilē"tika īstenots projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē"ietvaros, kuru finansē LR Kultūras ministrija un administer "Kurzemes NVO " centrs.


Sirsnīgā gaisotnē aizritējis projekta "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēguma pasākums

29. oktobrī ar sirsnīgu un izglītojošu pasākumu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzās projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne", kura aktivitātes aicināja Rēzeknes bērnus un jauniešus iepazīt poļu, krievu, ukraiņu un latviešu kultūru un tradīcijas.

Pasākuma ieskaņā saimniece - Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Sandra Kļaviņa izteica gandarījumu par iespēju piedalīties projekta pasākumos. Klātesošie arī apskatīja izstādi un novērtēja plenēra gaitā veidotos radošos darbus. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolas direktore Valentīna Šidlovska atskatījās uz projekta norisēm un atzinīgi novērtēja kopīgi paveikto darbu.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar aktieri Kristapu Rasimu, kurš atklāja, kā viņa dzīvē ienāca aktiermāksla, ko aktierim nozīmē kultūra un vārda spēks. Tāpat aktieris pieskārās tādām tēmām kā kultūra un skatuves māksla, vārds un kultūra, skaņa un zilbe, un visbeidzot - kā jaunam aktierim sevi iedrošināt? Tautā iemīļotais aktieris arī novadīja mini aktiermākslas meistardarbnīcu.

Turpinājumā bija kārta uzvedumam "Pasaku kamolītis", kura tapšanā iesaistījās triju Rēzeknes skolu - Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, kā arī folkloras grupa "Rekonstruktori".

Projekta dalībnieki tika aicināti arī pastāstīt savu pieredzi projektā, piedaloties "Brīvā mikrofona" sarunās - atklāt atziņas un ieguvumus.

Pasākums un projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un pateicību izsniegšanu, kā arī nelielu svētku mielastu.

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gadā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īstenoja projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne" (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

Papildu informācijai:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Rēzeknes skolās atzīmē Kultūras dienas

Oktobra vidū trīs Rēzeknes skolās noritēja īpaši pasākumi - Kultūras dienas, kas bija veltītas slāvu, poļu un latviešu tradīciju un kultūras mantojuma plašākai iepazīšanai.

15. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes 2. vidusskolā notika Slāvu kultūras diena. Tās ieskaņā zīmēšanas skolotāja Inese Nartiše iepazīstināja ar izstādes "Krievu nacionālie ornamenti un skolas skolēnu gatavotie suvenīri pēc pasaku motīviem" ideju. Klātesošie bērni un jaunieši uzzināja par izcilā Rēzeknes novadnieka Tinjanova literāro mantojumu, ukraiņu nozīmīgiem kultūras vērtību nesējiem - izšūtajiem dvieļiem, kā arī ukraiņu un krievu tautas nacionālajiem ēdieniem. Pasākumā uzstājās Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Vodograj".

16. oktobrī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā interesenti tika aicināti uz Poļu kultūras dienu "Draudzībai nav robežu". Pasākumu iesāka 2.a klases skolnieka Markuss Balodis ar muzikālu sveicienu, sekoja uzvedums "Kas ir vissvarīgākais pasaulē" un 12. klases skolnieces Elvitas Vilkas uzstāšanās. Skolēni, pedagogi un vecāki skolas muzejā iepazinās ar skolas vēsturi, kā arī piedalījās poļu nacionālo ēdienu degustācijā.

Savukārt Latviešu kultūras diena noritēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 18. oktobrī. Klātesošie iepazinās ar skolu, tās mākslas virzieniem, sasniegumiem un vietējo mākslinieku - Osvalda Zvejsalnieka un Agras Rītiņas veikumu izstādē. Notika arī radošās darbnīcas un latviešu nacionālo ēdienu prezentēšana.

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību Rēzeknē, 2018. gada vasarā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īsteno projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne". Kultūras dienas norit projekta ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

Papildu informācijai:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Ar pasākumu Rīga24 televīzija noslēdzas projekts "Kopā varam vairāk"

Šā gada 20. oktobrī RĪGA24 televīzijas telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 32, norisinājās projekta "Kopā varam vairāk" noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja 42 nevalstisko organizāciju pārstāvji un projektā iesaistītie.

Pasākumu atklāja projekta vadītāja Lauma Celma, iepazīstinot ar projekta norisi, svarīgākajiem pasākumiem un rezultātiem. Par to, ko organizāciju pārstāvji apguva NVO izaugsmes akadēmijā un kā veicās šīs zināšanas nodot tālāk savu biedrību biedriem un brīvprātīgajiem, stāstīja NVO izaugsmes akadēmijas vadītāja Gunta Kelle, "Baltijas reģionālā fonda" pārstāve Līga Siliņa, biedrības "Zaļais meridiāns" pārstāve Vēsma Sūniņa un biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora.

Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstināja ar projekta gaitā diskusijās apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

Noslēgumā projekta dalībniekiem bija iespēja ieskatīties televīzijas žurnālista ikdienas darbā, uzdot jautājumus Rīga24 TV žurnālistei Inesei Šuļžanokai un doties ekskursijā pa televīzijas darba telpām, pēc kuras katrs dalībnieks varēja iejusties žurnālista lomā un mēģināt veidot raidījumus.

2018. gada pavasarī "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21), kura galvenais mērķis bija veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba īstenošanu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Vidzemē iepazīs maskošanās tradīcijas dažādās tautās

Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" līdz 2018. gada decembrim īstenos projektu "Maskošanās tradīcija dažādās tautās". Projekta mērķis ir sekmēt starpkultūru dialoga attīstību, veicināt katras tautas nacionālo identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai. Aktivitātēs iesaistīsies pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī visi interesenti.

Projekta gaitā notiks lekciju cikls "Apgūstam iemaņas", kurā ietvertas tēmas "Stāsti un stāstītprasme kā integrācijas līdzekļi" un "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu ieražās". Lekciju ciklu apmeklēt aicināti Mazsalacas un apkārtējo novadu pārstāvji, lai pilnveidotu stāstītprasmes, saskarsmes un stāstu pielietošanas iemaņas dažādās dzīves situācijās. Ziemas vakaros visās tautās strādājot rokdarbus, gatavojoties svētkiem, tika stāstīti stāsti un teikas. Tāpat lekcijās dalībnieki iepazīs dažādu tautu kultūras mantojumu - nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, lielu uzmanību pievēršot svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

Daudzpusīgs un krāšņs pasākums būs "Maskošanās tradīciju diena". Pasākuma dienā būs līdz šim nebijusi iespēja Mazsalacā viena pasākuma ietvaros iepazīt 4 dažādu tautu maskošanās tradīcijas - gan klausoties par tām stāstījumu, gan vērojot nelielus uzvedumus ar masku demonstrāciju, gan pašiem iepazīstot masku pielietojumu un izgatavošanu meistarklasēs.

Pasākumā apmeklētāji varēs iepazīt latviešu, slāvu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas, ziemas karnevālu, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas. Dienas pirmajā pusē noritēs meistarklases, kurās varēs apgūt latviešu un vācu masku veidošanas knifus, uzzināt galvenos masku veidus un tēlus, iepazīt no kādiem dabas materiāliem iespējams maskas izgatavot (audums, salmi, koka mizas, u.c.). Savukārt koncerta daļā būs apvienotas trīs lekcijas ar dziesmām un kopīgām rotaļām. "Maskošanās no Mārtiņiem līdz Meteņiem" atklās, kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, to izgatavošanu no dabas materiāliem, masku gājienu nozīmi. Lekcija "Karneval - Fasching - Fa?nacht" sniegs ieskatu Vācijas karnevālu laikā, ko dēvē par piekto gadalaiku, kā arī vācu karnevālu norisēs, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijās. Varēs izzināt slāvu dažādās maskošanās tradīciju izpausmes no Ziemassvētku laika līdz Sviesta nedēļas pēdējai dienai un Meteņu pavadīšanai. Uzvedums "Verteps" ar tradīciju atspoguļojumu teatrālā veidā atklās krāšņu ukraiņu svētku norisi. Pasākumā piedalīsies Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Morgenrot", Dobeles Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Die Lustigen", Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa "Slavjanočki", Latvijas ukraiņu biedrību apvienības ansambļu dalībnieki, Mazsalacas deju kopa "Magone", senioru vokālais ansamblis "Atbalss" un vokālās grupas "Ēra" jaunieši.

Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Lai sekmētu saliedētas sabiedrības attīstību, nepieciešams cilvēkiem palīdzēt novērtēt vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprināt savas tautas un latviskās kultūras apziņu, veidot izpratni par atvērtu kultūras identitāti, kā arī apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tālākattīstībā un nākotnes Latvijas veidošanā.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf