Aktuālākie notikumi


Sirsnīgā gaisotnē aizritējis projekta "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēguma pasākums

29. oktobrī ar sirsnīgu un izglītojošu pasākumu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzās projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne", kura aktivitātes aicināja Rēzeknes bērnus un jauniešus iepazīt poļu, krievu, ukraiņu un latviešu kultūru un tradīcijas.

Pasākuma ieskaņā saimniece - Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Sandra Kļaviņa izteica gandarījumu par iespēju piedalīties projekta pasākumos. Klātesošie arī apskatīja izstādi un novērtēja plenēra gaitā veidotos radošos darbus. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolas direktore Valentīna Šidlovska atskatījās uz projekta norisēm un atzinīgi novērtēja kopīgi paveikto darbu.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar aktieri Kristapu Rasimu, kurš atklāja, kā viņa dzīvē ienāca aktiermāksla, ko aktierim nozīmē kultūra un vārda spēks. Tāpat aktieris pieskārās tādām tēmām kā kultūra un skatuves māksla, vārds un kultūra, skaņa un zilbe, un visbeidzot - kā jaunam aktierim sevi iedrošināt? Tautā iemīļotais aktieris arī novadīja mini aktiermākslas meistardarbnīcu.

Turpinājumā bija kārta uzvedumam "Pasaku kamolītis", kura tapšanā iesaistījās triju Rēzeknes skolu - Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, kā arī folkloras grupa "Rekonstruktori".

Projekta dalībnieki tika aicināti arī pastāstīt savu pieredzi projektā, piedaloties "Brīvā mikrofona" sarunās - atklāt atziņas un ieguvumus.

Pasākums un projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un pateicību izsniegšanu, kā arī nelielu svētku mielastu.

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gadā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īstenoja projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne" (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

Papildu informācijai:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Rēzeknes skolās atzīmē Kultūras dienas

Oktobra vidū trīs Rēzeknes skolās noritēja īpaši pasākumi - Kultūras dienas, kas bija veltītas slāvu, poļu un latviešu tradīciju un kultūras mantojuma plašākai iepazīšanai.

15. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes 2. vidusskolā notika Slāvu kultūras diena. Tās ieskaņā zīmēšanas skolotāja Inese Nartiše iepazīstināja ar izstādes "Krievu nacionālie ornamenti un skolas skolēnu gatavotie suvenīri pēc pasaku motīviem" ideju. Klātesošie bērni un jaunieši uzzināja par izcilā Rēzeknes novadnieka Tinjanova literāro mantojumu, ukraiņu nozīmīgiem kultūras vērtību nesējiem - izšūtajiem dvieļiem, kā arī ukraiņu un krievu tautas nacionālajiem ēdieniem. Pasākumā uzstājās Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Vodograj".

16. oktobrī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā interesenti tika aicināti uz Poļu kultūras dienu "Draudzībai nav robežu". Pasākumu iesāka 2.a klases skolnieka Markuss Balodis ar muzikālu sveicienu, sekoja uzvedums "Kas ir vissvarīgākais pasaulē" un 12. klases skolnieces Elvitas Vilkas uzstāšanās. Skolēni, pedagogi un vecāki skolas muzejā iepazinās ar skolas vēsturi, kā arī piedalījās poļu nacionālo ēdienu degustācijā.

Savukārt Latviešu kultūras diena noritēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 18. oktobrī. Klātesošie iepazinās ar skolu, tās mākslas virzieniem, sasniegumiem un vietējo mākslinieku - Osvalda Zvejsalnieka un Agras Rītiņas veikumu izstādē. Notika arī radošās darbnīcas un latviešu nacionālo ēdienu prezentēšana.

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību Rēzeknē, 2018. gada vasarā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īsteno projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne". Kultūras dienas norit projekta ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

Papildu informācijai:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Ar pasākumu Rīga24 televīzija noslēdzas projekts "Kopā varam vairāk"

Šā gada 20. oktobrī RĪGA24 televīzijas telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 32, norisinājās projekta "Kopā varam vairāk" noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja 42 nevalstisko organizāciju pārstāvji un projektā iesaistītie.

Pasākumu atklāja projekta vadītāja Lauma Celma, iepazīstinot ar projekta norisi, svarīgākajiem pasākumiem un rezultātiem. Par to, ko organizāciju pārstāvji apguva NVO izaugsmes akadēmijā un kā veicās šīs zināšanas nodot tālāk savu biedrību biedriem un brīvprātīgajiem, stāstīja NVO izaugsmes akadēmijas vadītāja Gunta Kelle, "Baltijas reģionālā fonda" pārstāve Līga Siliņa, biedrības "Zaļais meridiāns" pārstāve Vēsma Sūniņa un biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora.

Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstināja ar projekta gaitā diskusijās apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

Noslēgumā projekta dalībniekiem bija iespēja ieskatīties televīzijas žurnālista ikdienas darbā, uzdot jautājumus Rīga24 TV žurnālistei Inesei Šuļžanokai un doties ekskursijā pa televīzijas darba telpām, pēc kuras katrs dalībnieks varēja iejusties žurnālista lomā un mēģināt veidot raidījumus.

2018. gada pavasarī "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21), kura galvenais mērķis bija veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba īstenošanu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Aicina Liepājā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Liepājā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada 27. oktobra līdz decembra beigām aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas. Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Liepājā integrācijas kursi sāksies 2018. gada 27.oktobrī un notiks katru sestdienu. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinatore Anita Smilkts, e-pasts anita.smilkts@gmail.com, tālrunis 25408337.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordnatoru!

Laipni aicinām Liepājā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Aicina Rēzeknē dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Rēzeknē un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Rēzeknē dzīvojošie ārvalstnieki 2018. gada novembrī aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas. Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2018. gada 3. novembrī un notiks sestdienās. Norises vieta - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpas, Atbrīvošanas alejā 115.

Laipni aicinām Rēzeknē dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoru!

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv, tālrunis 29414010.

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Aicina Rīgā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Rīgā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada oktobra līdz decembra beigām aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

23. oktobrī nodarbības sāksies grupai, kura mācīsies otrdienu un ceturtdienu vakaros, 27. oktobrī - grupai, kura mācīsies sestdienās. Kursi notiks Rīgā, SIA "Mensarius" telpās, ieeja no Pērses ielas 9/11.

Laipni aicinām Rīgā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoru!

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com, tālrunis 26705808.

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Aicina uz publisku diskusiju par brīvprātīgo darbu

Lai aktualizētu brīvprātīgā darba un labdarības nozīmi, biedrība "Sadarbības platforma" ceturtdien, 2018. gada 11. oktobrī plkst. 11.00 ES mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) aicina uz publisku diskusiju. Kā galvenās diskusijai izvirzītas šādas tēmas: brīvprātīgā darba iespējas un nozīme, brīvprātīgais darbs kā viena no labdarības formām un brīvprātīgais darbs likuma izpratnē un praksē.

Diskusijas mērķis ir akcentēt brīvprātīgā darba un labdarības lomu ne tikai katra cilvēka personīgajā izaugsmē, iespējā iesaistīties aktivitātēs, būt atbildīgam par apkārt notiekošo, bet vērst arī uzmanību uz brīvprātības ieguldījumu un pienesumu sabiedrībai kopumā, tostarp ekonomikas izaugsmē. Dalībnieki tiks rosināti arī identificēt kopīgās un atšķirīgās iezīmes brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās. Klātesošie varēs iepazīties ar iespējām veikt brīvprātīgo darbu, savukārt nevalstisko organizāciju pārstāvjiem būs iespēja popularizēt brīvprātīgā darba iespējas savās organizācijās un aicināt interesentus iesaistīties.

Diskusijā piedalīties aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, brīvprātīgie, valsts un pašvaldību pārstāvji, kas darbā saskaras ar brīvprātīgo darbu, labdarību jeb strādā ar brīvprātīgajiem, organizē brīvprātīgo darbu, kā arī iedzīvotāji, kurus interesē diskusijā apskatāmie jautājumi.

Tikšanos vadīs žurnālists Aivis Ceriņš. Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstinās ar šogad apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

Diskusijā piedalīsies Nodarbinātības Valsts aģentūras projekta vadītājs Ints Teterovskis, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja Maija Kolberga un projektu koordinatore Iveta Tiltiņa, Finanšu ministrijas un dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pieteikšanās diskusijai: ejuz.lv/brivprdarbs

Diskusija par brīvprātīgo darbu notiks Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" projekta "Kopā varam vairāk" ietvaros.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Lekcijās aicina apgūt stāstītprasmi un izzināt dažādu tautu ieražas

Sagaidot tumšos rudens vakarus, 2018. gada 27. oktobrī un 2. novembrī Mazsalacas kultūras namā izglītības un kultūras iestāžu, pašvaldības darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunieši, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar saskarsmi, īpaši - ar dažādu tautību pārstāvjiem, aicināti apmeklēt bezmaksas lekciju ciklu "Apgūstam iemaņas".

Pirmā lekcija "Stāsti un stāstītprasme kā integrācijas līdzekļi" norisināsies sestdien, 27. oktobrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00. Tās gaitā dalībnieki varēs pilnveidot savu stāstītprasmi, saskarsmes un stāstu pielietošanas iemaņas dažādās dzīves situācijās. Lekcijā iepazīstinās ar stāstīšanas stratēģijām, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās - pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Zīmīgi, ka tumšos rudens un ziemas vakaros visās tautās strādājot rokdarbus, gatavojoties svētkiem, tika stāstīti stāsti un teikas.

Lekciju vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna.

Otrā lekcija "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu ieražās" notiks piektdien, 2. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00. Tajā klātesošie iepazīs dažādu tautu kultūras mantojumu - nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, lielu uzmanību pievēršot svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

Par lekcijas tēmu stāsta lektore, filoloģe, eksperte kultūrvides jautājumos un etnogrāfe Indra Čekstere: "Gadsimtos Latvijā radušās tradīcijas dzīvot saskaņā ar dabas norisēm, gadalaiku maiņām, secīgi organizējot darbus, lai nodrošinātu savu dzimtu un ģimeni ar visu dzīvei nepieciešamo, vienlaikus saudzējot dabu, kura cilvēkam nodrošina līdzekļus dzīvošanai. Dažādu, citiem grūti izprotamu tradīciju rašanās saistīta ar katras tautas dzīves telpu, dabas apstākļiem, vēsturi, kas radījuši vienu vai otru atšķirīgu izpausmi. Tomēr vienojošais - laimīga, piepildīta un veselīga cilvēka dzīve, dzimtas turpināšana, tīra, sakopta vide, dabas augļu izmantošana, prieks par pasauli, garīga bagātināšanās vieno visus cilvēkus uz pasaules. Tāpēc ir svarīgi, iepazīstot atšķirīgo tautas kultūras mantojumu, rast un cienīt vienojošo, kas sniedz sapratni un savstarpēju cieņu starp dažādām tautām un to kultūrām."

Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Bezmaksas lekciju ciklu apmeklēt aicināti Mazsalacas un apkārtējo novadu pārstāvji. Vietu skaits ir ierobežots!

Aicina apmācībām pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi dace.jurka@mazsalacasnovads.lv

Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" līdz 2018. gada decembrim Mazsalacā īsteno projektu "Maskošanās tradīcijas dažādās tautās". Lekciju cikls "Apgūstam iemaņas" ir viena no šī projekta aktivitātēm.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

Fotokonkurss jauniešiem "MANA ALŪKSNE"

Biedrība "Goraļ"
Fotokonkurss jauniešiem "MANA ALŪKSNE"
KONKURSA NOLIKUMS

1. VISPARĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Konkursu organizē biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma";
1.2.Konkursa mērķis: - aicināt jauniešus un bernus paskatīties uz savu novadu netradicionāli, meklējot vietas, kas varētu būt saistītas ar ebreju kopienas dzīvi, vēsturi.

2. KONKURSA APRAKSTS.

1935.gadā Alūksnē dzīvoja 176 ebreji, (4 % no iedzīvotājiem). Starp ebreju iedzīvotājiem bija ārsti, aptiekāri, rūpnieki, tirgotāji, ormaņi, bet pēc 2. pasaules kara ebreju kopiena Alūksnē vairs nepastavēja.
Līdz ar to būtiski iedzīvotājus, īpaši bernus un jauniešus, iesaistīt Alūksnes iedzīvotāju etnicitāšu izpētē, to vēsturisko pēdu apzināšanā savos dzimtu dokumentos, fotogrāfijās, pieminekļos, veco ēku elementos, kurās paši dzīvo,vietas, kuras bija saistītas ar ebreju iedzīvotājiem u.c.
Fotogrāfijās varēs atspoguļot Alūksnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus/objektus, u.c. Jaunieši tiek aicināti parādīt savu pilsētu savā, netradicionālā skatījumā, kas ļautu sajust Alūksnes pilsētas un apkārtnes burvību jauniešu uztverē.

3. KONKURSA DARBU SATURS UN KVALITĀTE.

3.1.Fotogrāfijās varēs atspoguļot Alūksnes un apkārtnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus, objektus, u.c.
3.2.Fotogrāfijas var fotografēt ar jebkuru tehniku: fotoaparātu vai telefonu;
3.3.Fotogrāfiju izšķirtspējai ir jābūt ne mazāk kā 1280x960;
3.3.Viens dalībnieks var sūtīt vairākas fotogrāfijas.

4. KONKURSA DALĪBNIEKI UN NORISE.

4.1.Konkurss ir atklāts. Tajā var piedalīties dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 19 gadiem, kuri izglītību apgūst Alūksnes reģiona mācību iestādē vai kuru izcelsme ir Alūksnes reģions;
4.2.Vērtējot rezultātu , dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās: 10 - 14, 14 -19 gadi (3. - 9 . klašu audzēkņi, 10. - 12. klašu audzēkņi, jaunieši);
4.3. Konkursa darbu iesūtīšanas laiks: no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 15.oktobrim (e-pasta nosūtīšanas datums).
Iesniegtos darbus vērtēs biedrību "Goraļ" un "Sadarbības platforma" izveidotā žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā.
Izvirzīs un apbalvos 3 labākos darbus no katras vecuma grupas. Apbalvošana notiks noslēgumā pasākumā.

5.DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA.

5.1.Konkursa darbus dalībnieks vai viņa kontaktpersona iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: lisagor@inbox.lv ar norādi Fotokonkursam "Mana Alūksne". Vēstulē jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase, skolotājs - konsultants un kontakttālrunis;
5.2. Konkursam netiek pieņemti:
5.2.1. Darbi, kas neatbilst konkursa mērķim un norādītajam darba saturam;
5.2.2. Darbi, kas iesniegti pēc nolikumā noteiktā termiņa.

6.DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

6.1.Konkursam iesniegtos darbus vērtēs īpaši konkursam izveidota vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā;
6.2.Komisija izvērtēs konkursa darbus vienas nedēļas laikā pēc to iesūtīšanas beigu datuma;
6.3.Komisijai ir pienākums izskatīt visus dalībnieku iesūtītos darbus, noteikt konkursa uzvarētājus un piešķirt konkursa balvas;
6.4.Komisijai ir tiesības noraidīt un neizskatīt pieteikumus atbilstoši šā nolikuma 5.2. punktam;
6.5.Konkursa darbi tiks vērtēti pēc oriģinalitātes, mākslinieciskās kvalitātes un atbilstības konkursa mērķim.

7.KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI

7.1.Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas;
7.2.Ar konkursa uzvarētājiem biedrības pārstāvji sazināsies individuāli;
7.3.Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. oktobra beigās Alūksnē. Pasākuma laikā notiks labāko darbu izstade.

8.KONKURSA DARBU LIETOŠANAS TIESĪBAS

8.1.Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu, piekrīt, ka biedrība "Goraļ" var izmantot konkursam iesūtītos darbus izstādēm un ievietošanai biedrības mājaslapā un citos biedrības izdevumos kā ilustratīvu materiālu, iepriekš nesaskaņojot to ar autoru. Visos darbu izmantošanas gadījumos tiks norādīts to autors.

Informācija:
Ilāna Lisagora,
biedrības "Goraļ" valdes locekle,
projekta "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi" moderatore,
e-pasts: lisagor@inbox.lv,
tālr. 29415278

Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi!

Ir sācies projekts "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi!"

Projekta būtība - iepazīstināt alūksniešus ar ebreju tautas kultūru un tradicijām, iepazīstināt caur kopīgu darbošanos un pētniecisku darbību. 1935.gadā Alūksnē dzīvoja 176 ebreji, (4 % no iedzīvotājiem). Pēc 2. pasaules kara ebreju kopiena Alūksnē vairs nepastavēja.

Līdz ar to būtiski iedzīvotājus, īpaši bernus un jauniešus, iesaistīt Alūksnes iedzīvotāju etnicitāšu izpētē, to vēsturisko pēdu apzināšanā savos dzimtu dokumentos, fotogrāfijās, veco ēku elementos, kurās paši dzīvo, u.c.

No septembra vasarā līdz 15.oktobrim aicinam jauniešus piedalīties fotokonkursā "Mana Alūksne".

Mērķis - aicināt jauniešus un bernus paskatīties uz savu novadu netradicionāli, meklējot vietas, kas varētu būt saistītas ar ebreju kopienas dzīvi, vēsturi.

Darbos varēs atspoguļot Alūksnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus/objektus, u.c. Konkursam tiks izstrādāts nolikums.

Iesniegtos darbus vērtēs izveidota žūrijas komisija 3 cilvēku (Alūksnes un Rīgas fotogrāfi un personības) sastāvā.

Tiks izvirzīti un apbalvoti 3 labākie darbi no katras vecuma grupas. Apbalvošanai tiks iegadātas balvas (grāmatas, spēles par Latviju).

Apbalvošana notiks noslēgumā pasākumā.

Projekta turpinājumā oktobrī rudens skolēnu brīvlaikā notiks 3 dienu nometne "Jauno pētnieku skola", kuras laikā Alūksnes novada vidusskolas un Pededzes pamatskolas skolēni pētīs ebreju vēsturisko pēdu esamību novadā, varēs iepazīt:

a) Novadpētniecību - tas nozīmi, iespējas, principus pēc kuriem tiek veikts darbs;

b) Kopīgi ar ekspertu dosies Alūksnes ielas meklējot dažādas nacionālas iezīmes dzīvojamās un citās majās, to rotājumos, kapos - kapakmeņos, uzrakstos;

c) Kopīgi veiks novadpētnieku darbu, iepazīto fotografējot, aprakstot, zīmējot u.c.

d) Piedalīsies radoši atraktīvas nodarbības kopīgi iepazīstot ebreju, krievu, latviešu kultūras, nodarbībās gan pētot rakstības atšķirības, macoties dziesmas, rotaļas, iepazīstot un pašiem veidojot ornamentus, tautiskos rakstus, u.c.

Projekta noslēgumā plānota fotokonkursa labāko darbu izstāde un liels Rīgas un Alūksnes mākslinieku koncerts.

Projektu īsteno biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma",

projekts tiek īstenots konkursa "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2018" ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu

Informācija:
Ilāna Lisagora,
biedrības "Goraļ" valdes locekle,
projekta "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi" moderatore,
e-pasts: lisagor@inbox.lv,
tālr. 29415278

Aicina pieteikties bezmaksas apmācībām Latvijas kultūras vēstnieku nometnē

Lai kopīgās mācībās pilnveidotu savas zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - latvieši un īpaši mazākumtautību pārstāvji no visas Latvijas, - aicināti piedalīties apmācību ciklā "Latvijas kultūras vēstnieku nometne". Tā notiks no 2018. gada 13. līdz 16. septembrim Lubānas novadā, Indrānu pagasta "Ezerniekos".

Bezmaksas apmācībām var pieteikties kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kas ikdienā veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu savos novados un pilsētās.

Četru dienu laikā dalībniekiem būs iespēja darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi un zināšanas, iepazīt labās prakses piemērus, veidot jaunas sadarbības formas, kā arī apgūt praktiskās prasmes projektu izstrādē. Katrs nometnes dalībnieks varēs popularizēt savas organizācijas darbību, kā arī gūt ieskatu dažādu Latvijas mazākumtautību kultūras mantojumā un tradīcijās.

Galvenās apmācību tēmas:

 • Starpkultūru dialoga prasmju attīstība
 • Projektu un aktivitāšu izstrāde un īstenošana
 • Labās prakses piemēri
 • Personības pilnveidošanas nodarbības

  Programmas mērķis ir sagatavot 25 mazākumtautību pārstāvjus un latviešus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām kopīgu kultūras projektu un pasākumu veidošanai.

  Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās mācības. Šādas mācības notiek katru gadu, un katru gadu kustībai pievienojas jauni kultūras vēstnieki. Kopīga zināšanu pilnveidošana un sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam.

  Interesentiem iepazīties ar mācību programmas aprakstu iespējams:

  MĀCĪBU PROGRAMMA
  APRAKSTS
  ANKETA

  Dalība apmācību programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 2018. gada 5. septembrim nosūtot to uz e-pastu celma.lauma@gmail.com . Apstiprinājumi par dalību mācību programmā izvēlētajiem dalībniekiem tiks paziņoti līdz 2018. gada 10. septembrim.

  Piedalies "Latvijas kultūras vēstnieku nometnē" Latgalē!

  Apmācību programmu veido biedrība "Sadarbības platforma" ar British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Jelgavā noritēs pirmais Latvijas kultūras vēstnieku festivāls.

  Sestdien, 2018. gada 11. augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts Latvijas kultūras vēstnieku festivāls, parādot Zemgales un citu Latvijas reģionu kultūras bagātības. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja noklausīties dažādu tautu māksliniecisko kolektīvu koncertu, noskatīties teātra izrādi un iesaistīties amatnieku radošajās darbnīcās.

  Festivālā tiksies dažādu Latvijas reģionu 14 mākslinieciskie kolektīvi, pulcējot vairāk nekā 200 dalībniekus. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt gan Zemgales, gan citu reģionu un tautu kultūru daudzveidību, kas ievīsies kā košs ziedu raksts Latvijas simtgades svinību vainagā.

  Festivāla idejas autore, Latvijas kultūras vēstniece Lauma Celma stāsta: "Zemgalē darbojas vairāki aktīvi Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, kas ar nerimstošu entuziasmu un enerģisku sabiedrisko darbu bagātina vietējo kultūras dzīvi un vairo iedzīvotāju sabiedrisko līdzdalību. Šāds Latvijas kultūras vēstnieku festivāls Zemgalē tiek rīkots pirmo reizi, pulcējot 17 kultūras vēstniekus - Signi Pujāti, Lilitu Lauskinieci, Dagmāru Malzubu, Olgu Rožko, Irēnu Ivanovu, Ļubu Kapteini, Ivetu Bērziņu, Guntu Sauli (Dombrovsku), Elīnu Pasečnaju, Janīnu Kūlu, Mariju Dubicku, Agitu Hauku, Randu un Ati Ķeņģus, Evu Mārtužu un Zīli Šneideri - Ozoliņu. Kopīgā pasākumā ar Zemgalē un citviet Latvijā darbojošos kultūras vēstnieku radošu veikumu un aktivitātēm vēlamies iepazīstināt arī plašāku sabiedrību."

  No plkst. 11.00 līdz 15.00 festivāla ietvaros izskanēs koncerts, pulcējot kolektīvus, kurus vada vai ar kuriem sadarbojas kāds no Latvijas kultūras vēstniekiem. Ar skanīgiem priekšnesumiem uzstāsies tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" (vadītāja Iveta Tāle), Rundāles novada teātra studija "Savējie" ar muzikāli horeogrāfisku uzvedumu "Vainadziņš" (režisore Lilita Lauskiniece), Latvijas Poļu savienības Poļu kultūras kluba "Polonēze" koris "Polonēze" (vadītāja Tatjana Belugina), Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa "Slavjanočki" (vadītāja Olga Rožko), Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas un Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama sieviešu koris "Jutšenka" (diriģente Irēna Ivanova), Saldus novada Druvas Kultūras nama folkloras kopa "Druvas Zemturi"'(vadītāja Sandra Snipke), Druvas Kultūras nama amatnieku centrs (vadītāja Zinta Vārpiņa), Jēkabpils poļu biedrības "Rodacy" ansamblis "Zgoda" (vadītāja Iveta Bērziņa) un deju kopa "Rosa" (vadītāja Maija Vilka), tradicionālo kazaku dziesmu ansamblis "Ļubo mne!" (vadītāji Anatolijs un Tamāra Artjuhovi), Katlakalna folkloras kopa "Rāmupe" (vadītājs Andris Kaputs), burjatu biedrība "Badarhāns" (vadītāja Natālija Siberga) un deju ansamblis "Karuselis" (vadītāja Tamāra Eiferova).

  Programmu vadīs Randa un Atis Ķeņģi. Starp priekšnesumiem apmeklētājus ar saviem dzejas lasījumiem priecēs dzejniece, Latvijas kultūras vēstniece Eva Mārtuža.

  Savukārt plkst. 15.00 Saldus novada Druvas amatierteātris izrādīs Jāņa Akuratera komēdiju ''Vecie un jaunie''. Skatītāji varēs just līdzi komiskām situācijām vecsaimnieku un jaunsaimnieku ķīviņos, paraudzīties uz dažādu partiju nesaskaņām, kalpu neapmierinātības iemesliem un mīlestības līkločiem.

  Izrādes režisore - Latvijas kultūras vēstniece Ļuba Kapteine.

  Pasākuma gaitā darbosies arī amatnieki - demonstrēs savus darbus un piedāvās gan pieaugušajiem, gan bērniem pašiem apgūt vienkāršākās amatu prasmes.

  Pasākums ir bezmaksas! Visi interesenti - lieli un mazi - laipni aicināti!

  Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

  Projektu "Latvijas kultūras vēstnieku festivāls Zemgalē" Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2018 ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts kultūrkapitāla fondu, Zemgales plānošanas reģionu, Iecavas pašvaldību un Latvijas kultūras vēstniekiem.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Vidzemē iepazīs maskošanās tradīcijas dažādās tautās

  Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" līdz 2018. gada decembrim īstenos projektu "Maskošanās tradīcija dažādās tautās". Projekta mērķis ir sekmēt starpkultūru dialoga attīstību, veicināt katras tautas nacionālo identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai. Aktivitātēs iesaistīsies pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī visi interesenti.

  Projekta gaitā notiks lekciju cikls "Apgūstam iemaņas", kurā ietvertas tēmas "Stāsti un stāstītprasme kā integrācijas līdzekļi" un "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu ieražās". Lekciju ciklu apmeklēt aicināti Mazsalacas un apkārtējo novadu pārstāvji, lai pilnveidotu stāstītprasmes, saskarsmes un stāstu pielietošanas iemaņas dažādās dzīves situācijās. Ziemas vakaros visās tautās strādājot rokdarbus, gatavojoties svētkiem, tika stāstīti stāsti un teikas. Tāpat lekcijās dalībnieki iepazīs dažādu tautu kultūras mantojumu - nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, lielu uzmanību pievēršot svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

  Daudzpusīgs un krāšņs pasākums būs "Maskošanās tradīciju diena". Pasākuma dienā būs līdz šim nebijusi iespēja Mazsalacā viena pasākuma ietvaros iepazīt 4 dažādu tautu maskošanās tradīcijas - gan klausoties par tām stāstījumu, gan vērojot nelielus uzvedumus ar masku demonstrāciju, gan pašiem iepazīstot masku pielietojumu un izgatavošanu meistarklasēs.

  Pasākumā apmeklētāji varēs iepazīt latviešu, slāvu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas, ziemas karnevālu, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas. Dienas pirmajā pusē noritēs meistarklases, kurās varēs apgūt latviešu un vācu masku veidošanas knifus, uzzināt galvenos masku veidus un tēlus, iepazīt no kādiem dabas materiāliem iespējams maskas izgatavot (audums, salmi, koka mizas, u.c.). Savukārt koncerta daļā būs apvienotas trīs lekcijas ar dziesmām un kopīgām rotaļām. "Maskošanās no Mārtiņiem līdz Meteņiem" atklās, kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, to izgatavošanu no dabas materiāliem, masku gājienu nozīmi. Lekcija "Karneval - Fasching - Fa?nacht" sniegs ieskatu Vācijas karnevālu laikā, ko dēvē par piekto gadalaiku, kā arī vācu karnevālu norisēs, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijās. Varēs izzināt slāvu dažādās maskošanās tradīciju izpausmes no Ziemassvētku laika līdz Sviesta nedēļas pēdējai dienai un Meteņu pavadīšanai. Uzvedums "Verteps" ar tradīciju atspoguļojumu teatrālā veidā atklās krāšņu ukraiņu svētku norisi. Pasākumā piedalīsies Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Morgenrot", Dobeles Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Die Lustigen", Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa "Slavjanočki", Latvijas ukraiņu biedrību apvienības ansambļu dalībnieki, Mazsalacas deju kopa "Magone", senioru vokālais ansamblis "Atbalss" un vokālās grupas "Ēra" jaunieši.

  Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Lai sekmētu saliedētas sabiedrības attīstību, nepieciešams cilvēkiem palīdzēt novērtēt vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprināt savas tautas un latviskās kultūras apziņu, veidot izpratni par atvērtu kultūras identitāti, kā arī apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tālākattīstībā un nākotnes Latvijas veidošanā.

  Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2018"

  Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko nevalstiskā organizācija - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija".

  Konkurss - festivāls "Mēs Latvijai 2018" tiek rīkots ar mērķi lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

  Piedalīties aicināti bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkursā piedalīties tiek rosināti arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

  Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2018. gada 22. oktobrī VEF Kultūras pilī. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

  Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

  Festivāla nolikums

  Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 8. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

  Plašāka informācija:
  Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
  Janīna Kūla
  E-pasts: janinakula@inbox.lv
  Mob. tālr. 29239750

 •