Integrācijas ABC - 3


31.12.2020.

Projektā "Integrācijas ABC - 3" 765 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki apmeklēja integrācijas kursus un iepazina Latvijas kultūru un latviešus

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2019. gada augusta līdz 2020. gada izskaņai biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"" īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 3". Projekta galvenie uzdevumi bija ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošajiem ārzemniekiem, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem.

Projekta gaitā 765 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki apmeklēja integrācijas kursus, kuros apguva pamatzināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, politisko, sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un citiem būtiskiem jautājumiem. Apmācības noritēja 5 Latvijas reģionos - Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, kopā tika nokomplektētas 46 interesentu grupas. Apmācības turpinājās arī Covid-19 pandēmijas laikā, organizējot tās tiešsaistē.

Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbībās 425 imigranti neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprināja latviešu valodas prasmes un mācījās sarunvalodas pielietošanu ikdienā. Sarunvalodas kluba tikšanās noritēja visos Latvijas reģionos, pulcējoties 27 grupās.

Vēl projekta "Integrācijas ABC -3" gaitā Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja iesaistīties virknē izglītojošos un starpkultūru komunikāciju veicinošos pasākumos.

2019. gada novembrī norisinājās pasākums Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurā piedalījās 131 dalībnieks, tostarp - 74 imigranti no visas Latvijas. Pasākuma dalībnieki devās ekskursijā, iepazīstot Latvijas kultūru un mākslu, kā arī muzeja piedāvātās iespējas, tikās pie tējas tases, iepazina latviešu tradīcijas, izbaudīja nacionālo svētku mielastu un varēja saņemt Informācijas centra iebraucējiem speciālistu konsultācijas. Noslēgumā dalībnieki devās iepazīt Rīgu, izstaigājot gaismas festivāla "Staro Rīga" maršrutu.

2020. gada 17. oktobrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisinājās Starptautiskais Tautu draudzības festivāls, ko varēja apmeklēt ikviens interesents, kam interesē un tuva Austrumu kultūra. Pasākuma gaitā bija skatāmi dažādu tautu priekšnesumi, tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēja tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki varēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem - Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

2020. gada 24. oktobrī projekta dalībnieki un interesenti Tradīciju dienas ietvaros devās uz Turaidas muzejrezervātu, kur iepazina Gaujas lībiešu lomu Latvijas kultūrvēsturē, apskatīja Turaidas viduslaiku pili, Turaidas muižu, Dainu kalnu un Dziesmu dārzu, iepazina Latvijas vēsturi un kultūru. Bez tam dalībnieki apmeklēja izstādi un piedalījās meistarklasē, interaktīvi izzinot latvisko gadskārtu - Mārtiņu, Ziemassvētku, Lieldienu, Jāņu - tradīcijas.

2020. gada 16. decembrī 90 interesenti, tostarp 61 trešo valstu valstspiederīgais, tikās tiešsaistes starpkultūru pasākumā - Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās. Izzinošajā daļā stundas garumā izskanēja diskusija par toleranci, daloties pārdomās un viedokļos, cik toleranti esam Latvijā un kā Latvijā jūtas citu kultūru pārstāvji. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī baudīt muzikālus un arī deju priekšnesumus. Savukārt meistarklases "Kā tu sajūti Ziemassvētkus?" notika individuāli, dalībniekiem pieslēdzoties meistarklases vadītāja tiešsaistes platformai. Katras projekta dalībpilsētas - Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas - pārstāvjiem bija iespēja radoši darboties, uzburt savu Ziemassvētku sajūtu un dalīties ar šo svētku svinēšanas tradīcijām savā kultūrā. Rīgā, Liepājā un Jelgavā notika sveču liešanas darbnīcas, savukārt Rēzeknē - tapošanas darbnīca.

Vēl interesantas un iesaistošas aktivitātes norisinājās lokāli katrā reģionā - koprades un kopējo interešu pasākumi "Es un Tu = Mēs", aicinot imigrantus aktīvi un radoši līdzdarboties.

Kurzemes reģionā, iesaistot ārvalstniekus, kopīgi ar Austrasbērniem tika iestudēta koncertprogramma. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 15. oktobrī. Dalībnieki kopīgi apguva latviešu tautas dziesmas un rotaļas un mācījās arī cittautu dziesmas. Projekta dalībnieki varēja apmeklēt arī 5 izzinošās nodarbības - "Meteņu atzīmēšana kopā ar Atštaukām", "Latviešu tradīciju pasākums ar Līgu Reiteri un "Atštaukām"", "Vasaras saulgriežu ieskandināšana", "Miķeļdienas pasākums" un "Mārtiņdienas pasākums". Vienojošs pasākums bija arī ekskursija, iepazīstot Liepāju.

Latgales reģionā, Rēzeknē projekta dalībnieki iestudēja kopīgu teātra izrādi "Pastaiga pa pasakām" jeb "Aplis", kopā iesaistot aptuveni 20 dalībniekus - gan iebraucējus, gan vietējos iedzīvotājus un 20. jūnijā notika uzveduma pirmizrāde teātra "Joriks telpās. Rēzeknē izveidojās arī muzikāla dalībnieku grupa, kuri izveidoja koncertprogrammu, izpildot latviešu tautasdziesmas, rotaļas, arī citu tautu dziesmas. Projekta dalībnieki kopīgi apmeklēja arī "Raxtu raxsti" koncertu un izstādi Latgales vēstniecībā "Gors". Rēzeknes pusē ārvalstniekiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt gleznošanas radošās nodarbības - plenēru, kurā piedalījās 43 dalībnieki, kam sekoja arī izstādes atklāšana. Projektā iesaistītie pulcējās arī nodarbībās "Tiekamies pie tējas tases", lai izzinātu gadskārtu tradīcijas Latvijā un latviešu, latgaļu, indiešu, ukraiņu, krievu, tatāru, baltkrievu, poļu galda dziesmas un tējas dzeršanas tradīcijas.

Zemgalē trešo valstu valstspiederīgie, integrācijas kursu dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji kopīgi apmeklēja kultūras pasākumu - 22. Ledus skulptūru festivālu Jelgavā. Dalībnieki sajūsminājās un apbrīnoja ledū iekaltās mākslinieku fantāzijas, kā arī izbaudīja atpūtas un kultūras programmu. Jāatzīmē, ka Jelgavā integrācijas kursu un pasākumu dalībnieku grupa kļuva vienota un vēl joprojām organizē tikšanās savā starpā. Zemgales pusē notika arī sarunu vakari "Kultūru šarms", katru reizi pulcējot vairāk nekā 20 dalībnieku. Sarunu vakaros dalībnieki iepazina ķīniešu, baltkrievu, krievu, burjatu un ukraiņu kultūru un tradīcijas.

Savukārt Rīgā izveidojās muzikāla grupa 23 dalībnieku sastāvā, kuri tikās, lai iestudētu muzikālu programmu un kopīgi apgūtu latviešu un cittautu dziesmas un rotaļas. Projekta Rīgas dalībnieki apmeklēja arī "Rīgas cirks" izrādi "Brīnuma skartie". Vēl Rīgā tika organizētas 5 izglītojošas un radošās nodarbības: dekupāžas darbnīca, mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīca, pērļošanas radošā darbnīca, "Vasaras mistērija" un pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca, kurās katrā vidēji piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieku.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


28.12.2020.

30. decembrī aicinām iepazīt ukraiņu kultūru

Trešdien, 30. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā interesenti varēs plašāk iepazīt ukraiņu tautas tradīcijas un kultūru.

Latvija ir mājvieta aptuveni 60 tūkstošiem Latvijas ukraiņu, no kuriem puse runā ukraiņu valodā. Lielākā ukraiņu kopiena dzīvo Rīgā. Rīgā ir Ukraiņu vidusskola, kuras absolventi vienlīdz brīvi pārvalda ukraiņu un latviešu valodu. Interesi par Latvijas ukraiņu kultūru veicina sabiedriskās organizācijas. Ukraiņu kultūras centri ir Ventspilī, Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī un Vangažos.

Interesentiem būs iespēja iepazīt ukraiņu kultūru un uzzināt, kā dzīvo ukraiņi Latvijā un kā viņiem izdodas uzturēt un saglabāt savas tautas tradīcijas. Būs saruna ar Jēkabpils ukraiņu biedrības "Javir" pārstāvi par ukraiņu dzīvi un darbošanos gan Jēkabpilī, gan Latvijā.

Pasākumi "Kultūru šarms" tiek rīkoti, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju tās iepazīt, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. Šāda izziņas informācija kalpo kā palīgs savstarpējos integrācijas procesos. Saruna vakara uzdevums ir veidot auglīgu augsni savstarpējai izpratnei un starpkultūru dialogam.

Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā. Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas! Plašāka informācija: Lauma Celma, e-pasts: celma.lauma@gmail.com

Sarunu vakari - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākumi. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


27.12.2020.

29. decembrī virtuālajā pasākumā "Kultūru šarms" aicina iepazīt burjatu kultūru

Otrdien, 29. decembrī, plkst. 18.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā burjatu biedrība "Badarhāns" aicina plašāk iepazīt burjatu tautu un kultūru.

Sarunu vakarā interesentiem būs iespēja iepazīt burjatu kultūras tradīcijas, dziesmas un dejas. Dalībnieki varēs aplūkot burjatu krāšņo nacionālo tērpu, uzzināt par roku dvieļu īpašo nozīmi un simbolismu, kā arī noskaidrot, kādas ir Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, kādi ir īpašie rituāli, kas nes laimi.

Pasākumi "Kultūru šarms" tiek rīkoti, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju tās iepazīt, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. Šāda izziņas informācija kalpo kā palīgs savstarpējos integrācijas procesos. Saruna vakara uzdevums ir veidot auglīgu augsni savstarpējai izpratnei un starpkultūru dialogam.

Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā. Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakari - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākumi. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


10.12.2020.

Aicinām integrācijas projekta dalībniekus uz "Tolerances dienu Ziemassvētku noskaņās"

Novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem. Stiprinot šo vērtību izpratni, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros trešdien, 16. decembrī, plkst. 17.00 notiks pasākums tiešsaistē, kam dots nosaukums "Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās". Virtuālais pasākums notiks Zoom platformā.

Tiešsaistes gaitā paredzēta virtuāla diskusija par toleranci, muzikāli priekšnesumi un meistarklases, aicinot pasākumā piedalīties un tikties Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus - projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībniekus un visus iesaistītos, kā arī vietējās sabiedrības pārstāvjus.

Pasākuma ievadā klausītājus un skatītājus sagaida dziesminieka Arņa Miltiņa muzikāls sveiciens un projekta "Integrācijas ABC - 3" vadītājas, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētājas Laumas Celmas uzruna.

Tiešsaistes izzinošā daļa stundas garumā būs diskusija par toleranci, daloties pārdomās un viedokļos, cik toleranti esam Latvijā un kā Latvijā jūtas citu kultūru pārstāvji. Kopīgi izzināsim projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieku pieredzes stāstus un vērtējumu par pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm Latvijas sabiedrībā. Diskusijā piedalīsies projekta dalībnieki no Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas, Informācijas centra iebraucējiem konsultanti - juristi un vietējās sabiedrības pārstāvji, to vadīs Inese Šubēvica, projekta "Integrācijas ABC - 3" lektore.

Pasākuma otrajā daļā no plkst. 18.00 līdz 18.30 pasākuma dalībniekiem būs iespēja baudīt muzikālus un arī deju priekšnesumus - burjatu rituālo deju un sveicienu no biedrības "Badarhāns" sūtīs tās vadītāja Natālija Siberga, ziemas saulgriežu noskaņās dzirdēsim sveicienu un muzikālu priekšnesumu no latviešu tradīciju pētnieces un praktiķes Guntas Saules. Pasākuma tiešsaiste noslēgsies ar Kārļa Kazāka un Dianas Kačanes sirsnīgās kopdziesmas "Starp citiem balsī savā" video.

Pasākuma trešā daļa - meistarklases "Kā tu sajūti Ziemassvētkus?" nenotiks tiešsaistē, bet gan individuāli - projekta dalībnieku mājvietās un mājsaimniecībās. Katras projekta dalībpilsētas - Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas - pārstāvjiem būs iespēja piedalīties šajās meistarklasēs, radoši darboties, uzburt savu Ziemassvētku sajūtu un dalīties ar šo svētku svinēšanas tradīcijām savā kultūrā. Rīgā, Liepājā un Jelgavā notiks sveču liešanas darbnīcas, savukārt Rēzeknē - tapošanas darbnīca. Meistarklasēm nepieciešamie materiāli un informatīvie materiāli tiks izdalīti katra projekta dalībniekam individuāli, iepriekš sazinoties ar savas grupas koordinatoru.

Laipni aicinām visus projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties pasākumā "Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās"! Pasākums ir bezmaksas! Interesentiem iepriekš tiks nosūtīta saite uz pasākuma platformu.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


09.12.2020.

17. decembrī virtuālajā tikšanās "Kultūru šarms" - aicina iepazīt krievu kultūras tradīcijas Jelgavā

Ceturtdien, 17. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā varēs plašāk iepazīt krievu kultūru, tās vēsturi un tradīciju uzturēšanu Jelgavā. Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā.

Krievu kultūras pirmsākumi Jelgavā aizsākās 1865. gada 9. novembrī, kad tika organizēts Krievu klubs "Kružok" - tā dibinātāji bija tirgotāji, guberņas kancelejas darbinieki un krievu armijas oficieri. Latvijas Krievu kopiena izveidojās Rīgā 1991. gadā, Savukārt Jelgavā 1992. gada 14. maijā izveidojās Latvijas Krievu kopienas nodaļa, par kuras priekšsēdētāju tika ievēlēta Raisa Kozačenko. bet nodaļas sekretāru - Mihails Rjabovs - abi tobrīd Jelgavas Domes deputāti. Tobrīd vēsturiski sarežģītajā laikā kopiena apvienoja krievu cilvēkus, saglabāja un attīstīja krievu valodu un kultūru, nodot to jaunajai paaudzei. Līdz ar biedrību pārreģistrāciju, Latvijas Krievu kopienas Jelgavas nodaļa 2004. gadā kļuva juridiski un finansiāli neatkarīga, bet 2005. gada pārtapa par Jelgavas krievu biedrību "Istok". Biedrības paspārnē tika arī izveidots ansamblis "Slavjanočka", kas joprojām priecē klausītājus un skatītājus ne tikai Jelgavā, bet Latvijā un pat aiz tās robežām. Kopš 2014. gada Jelgavas krievu biedrību "Istok" vada Sņežana Zenovjeva. Biedrība "Istok" veiksmīgi sadarbojas ar Jelgavas Domi, pašvaldības iestādi "Kultūra" un ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārpus tās.

2018. gadā biedrībā izveidojās bērnu deju studija "Fresh", dzejnieku apvienība "Egida" un rokdarbnieku klubs L.Rinkūnas vadībā. Kopš dibināšanas Jelgavas Krievu biedrība "Istok" ik gadu pilsētā organizē Krievu kultūras nedēļu. Lai gan pa šo laiku pasaule ir mainījusies, tradicionāli Krievu kultūras nedēļas pamatā ir tautiskā ievirze. Krievu kultūras nedēļa - tā nav tikai kulturāli-vēsturiska tradīcija, bet piemērs paaudžu pārmantojamībai. Pasākumi, kas risinās šīs nedēļas ietvaros, palīdz saglabāt un attīstīt krievu valodu un tradīcijas, nododot bērniem un mazbērniem lepnumu par piederību varenajai krievu kultūrai. 25 gadu laikā Jelgavas Krievu biedrība "Istok" piedalījusies un organizējusi neskaitāmus tematiskos konkursus un pasākumus, tajā skaitā: "Tatjanas dienu", "Kristus piedzimšanas svētkus", "Masļenicu", "Sudraba laikmeta dzeja un romances", "M.Ļermontova dzeja", "V.Visocka piemiņai", "Sporta diena", "8.marts" un daudzas citas norises.

Pasākums "Kultūru šarms" tiek rīkots, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju tās iepazīt, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni un starpkultūru dialoga veidošanos.

Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakars - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


04.12.2020.

Tiešsaistes pasākumā aicinām izzināt Ziemassvētku tradīcijas

Trešdien, 2020. gada 9. decembrī plkst.11.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz starpkultūru pasākumu tiešsaistē, kurā varēs iepazīt vienus no nozīmīgākajiem latviešu gadskārtu svētkiem - Ziemassvētkus un to tradīcijas. Pasākums notiks tiešsaistē - Zoom platformā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībniece Gunta Saule, iepazīstinot ar Ziemassvētku vietu gada ritējumā - kā latvieši svētī Saules atgriešanos, kādi ir galvenie svētku simboli - bluķis, vilks un kaza, cūkas galva, 9 dienas, ēdieni, puzuri un citi. Klausītāji un skatītāji uzzinās arī, kas ir Bluķa vakars, kā un kas tajā notiek, kādas dziesmas un rotaļas dziedātas un spēlētas ziemas saulgriežu laikā. Neizpaliks arī stāsti par Ziemassvētku laika maskošanās tradīcijām, masku tēliem un sižetiem, kā arī par svarīgu svētku sastāvdaļu - mielastu.

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar Ziemassvētku tradīcijām savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu.

Laipni aicinām pieteikties!

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, dienu iepriekš tiks nosūtīta saite uz pasākuma platformu.

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


27.11.2020.

1. decembrī tikšanās "Kultūru šarms" tiešsaistē - aicina iepazīt baltkrievus Jelgavā

Otrdien, 1. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā varēs plašāk iepazīt baltkrievu kultūru un baltkrievu kultūras un tradīciju uzturēšanu Jelgavā. Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā.

Jelgavā dzīvo 3798 baltkrievu jeb 5,5 % no visiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, un tā ir otra lielākā minoritāte pilsētā. Baltkrievija ir Latvijas Republikas kaimiņvalsts un, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par citu valstu kultūru un uzlabotu savstarpējo attieksmi starp citu tautību iedzīvotājiem, tiek piedāvāta iespēja iepazīties un padziļināt savas zināšanās par baltkrievu kultūru.

2006. gadā Jelgavas baltkrievu biedrības "Ļanok" biedri apvienojas, lai saglabātu savu etnisko identitāti, radot priekšnoteikumus savas kultūras apzināšanai, kultūras vērtību nodošanai nākamajām paaudzēm, mazinot asimilācijas draudus visu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu vidū. Jelgavas baltkrievu biedrības pārstāve Jeļena Grīsle iepazīstinās auditoriju ar Baltkrieviju, baltkrieviem Jelgavā un biedrības darbu, veiksmēm un neveiksmēm. Iepazīstinās arī ar baltkrievu vokālā ansambļa "Ļanok" pieredzes stāstu un kolektīva radošo darbību, ikdienas praksi un Baltkrievu kultūras dienu organizēšanu Jelgavā.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi palīdzēt integrēties latviskajā vidē imigrantiem un, savukārt, vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju iepazīt Latvijā dzīvojošās tautas, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialoga veidošanos, veicināt citu tautu vidū latviešu valodas apguvi un lietošanu publiskajā telpā.

Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakars - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


24.11.2020.

27. novembrī aicinām uz radošo nodarbību "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca"

Piektdien, 2020. gada 27. novembrī plkst.15.00, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošo nodarbību "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca". Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Aizraujošā nodarbībā dalībniekiem būs iespēja veidot krāšņus pērļu kroņus un rotas. Vienā rotā varēs izmantot dažādus materiālus, ļaujot vaļu fantāzijai. Pērļu rotas varēs papildināt ar dažādiem aksesuāriem un radīt savu skaistāko rotu.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Radošā nodarbība "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums, kurā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki var piedalīties, lai tuvāk iepazītu latviešus, Latvijas kultūru un sabiedrību. Dalībnieku pozitīvas atsauksmes jau izpelnījušās iepriekš rīkotās nodarbības.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.23.10.2020.

17. oktobrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisinājās Starptautiskais Tautu draudzības festivāls, ko varēja apmeklēt ikviens interesents, kam interesē un tuva Austrumu kultūra.

Pasākuma gaitā bija skatāmi dažādu tautu priekšnesumi, tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēja tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki varēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem – Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

Starptautiskais Tautu draudzības festivāls bija projekta “Integrācijas ABC -3” pasākums. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


14.10.2020.

Aicinām projekta dalībniekus uz Turaidas muzejrezervātu

Lai tuvāk iepazītu Latvijas dabu, vēsturi un gadskārtu tradīcijām, sestdien, 2020. gada 24. oktobrī, trešo valstu valstspiederīgie tiek aicināti uz Turaidas muzejrezervātu, kas ir viens no Latvijas visapmeklētākajiem muzejiem.

Klātesošie varēs doties ekskursijās gidu pavadībā un tuvāk iepazīt Gaujas lībiešu lomu Latvijas kultūrvēsturē, apskatīt Turaidas viduslaiku pili, Turaidas muižu, Tautasdziesmu parku - Dainu kalnu un Dziesmu dārzu. Būs arī iespēja interaktīvi izzināt latviskās gadskārtu tradīcijas. Ekskursijas notiks krievu un angļu valodās.

Dalībai ekskursijā pieteikties aicinām tikai projekta dalībniekus! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

Piedalīties varēs tikai pie reģionu koordinatoriem pieteikušies interesenti.

Pieteikšanās un plašāka informācija:
Rīga
Ramils Kadirovs - e-pasts versante@gmail.com, tālrunis 26705808,
Santa Lāma - e-pasts laama.santa@gmail.com, tālrunis 25884776

Rēzekne
Marija Zeltiņa - e-pasts domu.biedri@inbox.lv, 29414010,

Jelgava
Linda Vovere - e-pasts linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212

Liepāja
Līga Krēsliņa - e-pasts ligad@inbox.lv, tālrunis: 28452124

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


07.10.2020.

Rīgā notiks Starptautiskais Tautu draudzības festivāls

Sestdien, 2020. gada 17. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, (Lomonosova ielā 4, Rīgā) norisināsies Starptautiskais Tautu draudzības festivāls. To apmeklēt aicināti visi, kam interesē un tuva Austrumu kultūra - četru stundu garumā paredzēta krāšņa un daudzveidīga programma.

Festivāla ieskaņā, no plkst. 12.00 līdz 13.00, apmeklētāji aicināti vērot turku ebru mākslinieku paraugdemonstrējumus un piedalīties meistarklasēs, zīmējot un gleznojot uz ūdens virsmas.

Plkst.13.00 sāksies krāšņs koncerts, kas veidots kā dažādu tautu kultūras vērtību parāde. Dziesmas un dejas - līdzīgas un atšķirīgas - ļaus apjaust būtisko, kas caurvij ikvienas tautas kultūru un tradīcijas. Koncertā piedalīsies dažādu tautu pārstāvji - tatāri, baškīri, jakuti, turki, gruzīni, kabardīniešī, ebreji, latvieši, igauņi, kazaki, indieši un citi, iepazīstinot apmeklētājus ar savai tautai raksturīgajām melodijām un deju soļiem. Skanēs gan tautas, gan modernā mūzika, uzstāsies deju kolektīvi un individuālie mākslinieki. Koncertu papildinās izzinoši konkursi, kuros ikviens varēs pārbaudīt savas zināšanas par ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un iegūt gardu pārsteiguma balviņu.

Festivāla noslēgumā - plkst.15.00 klātesošie varēs ļauties garšu burvībai - degustēt nacionālo virtuvju pārsteigumus.

Visa pasākuma gaitā būs skatāmi daudzveidīgi tautu tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēs tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Pasākuma laikā būs skatāma arī Tautas lietišķās mākslas studijas "Rīdze" (vadītājs Māris Maniņš) izstāde.

Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki aicināti izmantot iespēju un saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem - Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

Pasākums ir bezmaksas! Laipni aicināti visi interesenti!

Festivālu atbalsta Baltijas Starptautiskā akadēmija, tā rīkošanā, norisēs un informācijas izplatīšanā iesaistītas Rīgas augstskolas un studentu pašpārvaldes.

Starptautiskais Tautu draudzības festivāls ir projekta "Integrācijas ABC -3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


29.09.2020.

2. oktobrī aicina uz sarunu vakaru "Kultūru šarms" Jelgavā

Piektdien, 2. oktobrī, plkst. 17.00 ietvaros Jelgavas pilsētas administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Jelgavā, Skolotāju ielā 8) noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms", kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Šajā vakarā varēs iepazīt Ķīnas kultūru un apgūt vienu no senākajām ķīniešu paražām - tējas dzeršanas mākslu.

Pasākums noritēs aptuveni 3 stundas un tiks sadalīts 2 daļās. Pirmajā daļā pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar Ķīnas kultūru, vēsturi un, varbūt, pat izgatavot sev kādu piemiņas velti no šī pasākuma. Otrajā pasākuma daļā noritēs ķīniešu tējas dzeršanas mākslas meistarklase, kur tēju būs iespējams baudīt no īstas Ķīnas servīzes.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi palīdzēt integrēties latviskajā vidē imigrantiem un, savukārt, vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju iepazīt jauniebraucējus, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialoga veidošanos, veicināt jauniebraucēju vidū latviešu valodas apguvi un lietošanu publiskajā telpā.

Pasākums noritēs angļu un latviešu valodās. Pasākums ir bezmaksas!

Pasākuma dalībnieku reģistrācija tiek veikta pieteikšanās secībā, ievērojot vienlīdzības principus, un, to pārtraucot, tiklīdz ir sasniegts plānotais dalībnieku skaits. Dalību pasākumā lūgums pieteikt pa tālruni 29433212.

Sarunu vakars "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


27.07.2020.

31.jūlijā aicinām uz radošo nodarbību "Vasaras mistērija"

Vasaras otrā mēneša izskaņā - piektdien, 2020. gada 31.jūlijā plkst.16.30, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošo nodarbību "Vasaras mistērija". Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Aizraujošā nodarbībā dalībniekiem būs iespēja veidot krāšņas kolāžas, izmantojot dažādas dekorēšanas tehnikas - dekupāžu, izšūšanu ar pērlītēm, zīmēšanu un citas. Vienā darbā varēs izmantot dažādus materiālus, ļaujot vaļu fantāzijai. Kolāžu varēs papildināt arī ar sapņu ķērāju, kurā noķert savas skaistākās vasaras atmiņas.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Radošā nodarbība "Vasaras mistērija" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums, kurā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki var piedalīties, lai tuvāk iepazītu latviešus, Latvijas kultūru un sabiedrību. Dalībnieku pozitīvas atsauksmes jau izpelnījušās iepriekš rīkotās dekupāžas un pērļošanas nodarbības.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


27.07.2020.

Starpkultūru pasākumā 7. augustā aicinām izzināt Māru latviešu folklorā un mitoloģijā

Piektdien, 2020. gada 7. augustā plkst.16.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz otro starpkultūru pasākumu, kurā varēs iepazīt vienu no nozīmīgām dievībām latviešu mitoloģijā - Māru. Pasākums notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībnieces. Par pasākuma saturu stāsta "Rāmupe" dalībniece Gunta Saule: "Mēs jau allaž domājam par savu zemes esību, par savu dzīvi šeit un tagad. Par tās saistību ar dabu. Par katra atsevišķā cilvēka saistību ar dabu, jo mēs pārtiekam no dabas - mūsu pārtika ir dabas izcelsmes.

Augusts dabā un lauku dzīvē ir īpašs, jo tas jau parāda, kāda ir raža - mēs jau varam nojaust, cik dāsna saule, lietus un citi dabas apstākļi ir mums bijuši. Senatnē, kad ļaudis bija daudz vairāk atkarīgi tieši no tā, kas izaug pašu laukos un tīrumos, dievības, kuras bija izvelētas par cilvēka atbalstu un spēka avotu, bija ļoti svarīgas. Mūsu, latviešu, mītiskajā un garīgajā pasaules tvērumā par dabas māti mēs varam dēvēt Māru. Mūsu vieliskās pasaules pārvaldnieci. Māra gādā par mūsu dzīvību un veselību. Un par dabas dzīvību un veselību. Mārai ir viņas gotiņas un viņas labības lauki. Taču Mārai pieder arī meži, pļavas, krūmi, jūra, upes, ceļi un viss, ko ar mēs ikdienā esam saistīti. Mūsu nodarbībā runāsim un dziedāsim par Māru un iepazīsimies ar viņas pasauli."

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar līdzīgām dievībām, to godināšanu savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

23.07.2020.

Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz interešu un koprades pasākumiem Rēzeknē

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku iekļaušanos sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un arī vietējās sabiedrības pārstāvji mīļi gaidīti uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Latgalē - Rēzeknē. Jūlija beigās un augustā gaidāma virkne pasākumu ciklā "Tiekamies pie tējas tases", iepazīstot latviešu un citu tautu kultūru un tradīcijas kopā ar folkloras draugu kopu "Vīteri" un tās vadītāju Sandru Stari.

Pasākumos īpaša uzmanība būs veltīta tējai - dzērienam, ko dzer visā pasaulē. Tomēr dažādām tautām ir gan līdzīgas, gan atšķirīgas tējas dzeršanas tradīcijas un ieražas. Apmeklētājiem 5 tējas pēcpusdienās būs iespēja ielūkoties dažu tautu paradumos un tradīcijās - gan tējas gatavošanā un dzeršanā, gan kultūru raksturojošās vērtībās. Katrā tikšanās reizē būs stāstījums, sekos praktiskas nodarbības, kā arī - kopīga dziedāšana un iešana rotaļās.

Pasākumu cikla "Tiekamies pie tējas tases" programma:

 • 29. jūlijā - "Gadskārtu tradīcijas Latvijā, galda dziesmas un tēja latviešu gaumē";
 • 3. augustā - "Galda dziesmas latgaliski, tējas dzeršana kopā ar zāļu sievu Rozāliju Mežatuču, ugunspuķes fermentēta tēja, "Latgales zelts"";
 • 10. augustā - "Galda dziesmas un tēja indiešu gaumē";
 • 17. augustā - "Galda dziesmas un tēja slāvu - ukraiņu, krievu, baltkrievu tradīcijās";
 • 24. augustā - "Galda dziesmas un tēja poļu tradīciju skatījumā, rotaļas un dejas";

  Visi pasākumi norisināsies Rēzeknes teātra "Joriks" telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97, sākums - plkst.16.00.

  29. jūlijā notiks vēl kāds īpašs pasākums - plkst. 15.30 teātra "Joriks" telpās tiks atklāta gleznošanas plenēra nodarbībās radīto darbu izstāde. Gleznošanas plenērā projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki kopīgi apguva un pilnveidoja zīmēšanas un gleznošanas prasmes. Tagad šī izstāde būs skatāma plašākai auditorijai.

  Pasākumiem aicinām iepriekš pieteikties! Dalībnieku reģistrācija pasākumiem tiks veikta pieteikšanās secībā. Ieeja - bezmaksas.

  Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija: Marija Dubicka, tālrunis 29414010,

  e-pasts domu.biedri@inbox.lv

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  08.06.2020.

  12.jūnijā aicinām uz Ielīgošanas pasākumu

  Piektdien, 2020. gada 12. jūnijā no plkst.16.00 līdz 17.30 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz Ielīgošanas pasākumu. Tas notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Tuvojas Jāņi. Mūsu zemes Ziemeļu puslodē tie ir vasaras saulgrieži - skaistākais laiks, kad dabā viss plaukst, zied un smaržo. Saule dienas gaitā uzkāpj visaugstāk debesu jumā, dienas ir visgarākās un naktis visīsākās. Daudzas tautas šos svētkus īpaši svin un priecājas. Arī Latvijā. Latviešu senākās Jāņu svētīšanas tradīcijas ir īpaši skaistas. Daudzas saglabājušās no tāliem laikiem, piemēram, gatavošanās jau krietnu laiku pirms pašiem svētkiem.

  Arī 12.jūnija pasākums būs kā gatavošanās svētkiem - pīsim vainagus, iemācīsimies kādu vienkāršu Jāņu dziesmu - līgotni, deju vai rotaļu, kas noderēs Jāņus svētot. Uzzināsim, kādi ir Jāņu laika tradicionālie ēdieni un dzērieni. Jāņu svētīšanas tradīciju zināšanās dalīsies Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībnieces.

  Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar gadskārtu svētku ierašām savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, vai nodziedāt dziesmu.

  Dalība bez maksas.

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Ielīgošanas pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  08.06.2020.

  Teātra nodarbība Rēzeknē

  Jau kopš pavasara projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rēzeknē dzīvojošie ārvalstnieki un vietējie rēzeknieši kopīgi veido izrādi. Izrāde tiek iestudēta sadarbojoties ar biedrību "Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"" un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  02.06.2020.

  5.jūnijā aicinām uz radošo pērļošanas darbnīcu

  Piektdien, 2020. gada 5.jūnijā no plkst.16.00 līdz 19.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izglītojošu, radošu nodarbību - pērļošanas darbnīcu. Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Pērļošana ir kā brīnumaina pasaule, pilna ar dažādu krāsu pērlītēm, dekoratīviem stikliņiem, podziņām, lentītēm, košu audumu gabaliņiem... Sašujot šos krāšņos, skaistos nieciņus ornamentālā rakstā, iegūstams pārsteigums - katru reizi citāda rotaslieta. Tieši radošais process un iespēja realizēt arvien jaunas un jaunas idejas ir pats saistošākais aspekts pērlīšu izšūšanā. Pasaulē nav divu vienādu ar rokām darinātu rotaslietu. Turklāt pērļošana ir arī lielisks veids, kā aizmirst ikdienas stresu un steigu, kā iepazīt sevi un savas izjūtas. Var izšūt arī daudz ko citu - somas, makus, jostiņas auskarus, gredzenus, brošas, kulonus, rokassprādzes u.c. Iespēju ir daudz, tikai jādod vaļa fantāzijai un darba priekam.

  Interesanti, ka kopš senajiem laikiem pērlītes ir ieņēmušas nozīmīgu vietu dažādu tautu sadzīvē. Pērlītes izmantoja, lai demonstrētu stāvokli sabiedrībā, no tām gatavojot mākslas darbus. Ēģiptē atrastos pērlīšu paraugus arheologi datē jau 2500 gadu pirms Kristus dzimšanas. Arī mūsdienās izmanto pērļošanu, un tā ir balstīta uz seno kultūru tehnikām. Mūsdienās tās tiek papildinātas ar jauniem materiāliem un tehnikām.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim pērļošanas tehnikas pamatus un iemācīsimies pašu rokām radīt burvīgu rokassprādzi.

  Dalība bez maksas.

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Radošā pērļošanas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  20.05.2020.

  Mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīca

  20. maijā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji čakli un radoši darbojās mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcā, lai Covid-19 krīzes laikā pasargātu sevi un apkārtējos.

  Aizsegu izgatavošanas darbnīca bija viens no projekta “Integrācijas ABC – 3” pasākumiem. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  17.05.2020.

  Projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji dodas ekskursijā, iepazīstot Liepājas kultūrvēsturiskās vietas

  Saulainā 17.maija svētdienā projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji devās ekskursijā, iepazīstot Liepās kultūrvēsturiskās vietas: Liepājas vēsturisko daļu, Karaostu, Sv.Annas luterāņu baznīcu, Latvijas mūziķu slavas aleju un citas.  16.05.2020.

  20.maijā aicinām uz mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcu

  Trešdien, 2020. gada 20. maijā, no plkst. 16.30 līdz 19.30 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošu nodarbību - mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcu. Nodarbība notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Sakarā ar aizsardzības pasākumiem valstī un pieņemto lēmumu, ka sabiedriskajā transportā būs pienākums valkāt mutes un deguna aizsegus, piedāvājam šādu aizsegu pagatavot paša spēkiem. Vienas nodarbības laikā var apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju, lai varētu izgatavot brīnišķīgu aizsargmasku paša rokām. Katrs nodarbības dalībnieks varēs iejusties mākslinieka lomā un izgatavot ikdienā lietojamu sejas aizsegu gan sev, gan saviem tuvākajiem.

  Radošās darbnīcas programmā:

 • aizsegu materiāli,
 • dažādas aizsegu izgatavošanas tehnikas.

  Laipni aicinām pieteikties! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Nodarbība 20.maijā ir viena no kopējo interešu pasākumu virknes, kam dots nosaukums "Es un Tu = Mēs". Sekos vēl nodarbības, aicinot radoši un praktiski darboties un apgūt jaunas prasmes. Šādi izglītojoši interešu pasākumi radošā atmosfērā tiek rīkoti, lai veicinātu kopīgas saiknes un komunikācijas veidošanos starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

  Aizsegu izgatavošanas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:
  Santa Lāma, tālrunis 26599060
  E-pasts laama.santa@gmail.com
  https://www.mensarius.lv/index.php/lv/


  17.04.2020.

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus pieteikties integrācijas kursiem tiešsaistē

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus Covid-19 krīzes laiku izmantot lietderīgi un auglīgi - tiešsaistē piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

  Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas.

  Īpaša uzmanība lekciju programmā paredzēta situācijai saistībā ar Covid -19 pandēmijas izraisītajām sekām, - kā un kur rast palīdzību krīzes situācijā, kā iesniegt dokumentus iestādēm, kā lietot elektronisko parakstu, ko nozīmē darbs attālināti, kur griezties pēc palīdzības, ja uzņēmums aptur darbību, kā saņemt dīkstāves pabalstu?

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Kur, šobrīd virtuālajā vidē, var iepazīt Latvijas kultūru? Arī uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes integrācijas kursos.

  Uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi latviešu valodas apguvei, kas ir sarunvaloda klubi.

  Attālinātais apmācību darbs tiks organizēts gan kā lekcijas, gan kā praktiskās konsultācijas. Lekcija tiešsaistē vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu.

  Integrācijas kursi notiks tiešsaistē projekta Integrācijas ABC Facebook kontā (slēgtā grupā).

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808,
  apmācību koordinatore Santa Lāma, e-pasts laama.santa@gmail.com , tālrunis 26599060.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  27.03.2020.

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus imigrantus pieteikties virtuālām integrācijas kursu nodarbībām

  Tikai uz īsu brīdi notikumi ar Covid-19 vīrusa izplatību apstādināja projekta Integrācijas ABC gaitu. Mēs turpinām aktivitātes un pārejam uz citu apmācību formu - apmācībām digitālajā vidē.

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus imigrantus pieteikties virtuālām integrācijas kursu nodarbībām.

  Pieteikšanās un plašāka informācija: Santa Lāma, tālrunis + 371 26599060, e-pasts - santa@mensariuss.lv

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  28.02.2020.

  6. martā aicinām uz radošo dekupāžas darbnīcu

  Piektdien, 2020. gada 6.martā no plkst.16.00 līdz 19.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izglītojošu, radošu nodarbību - dekupāžas darbnīcu. Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Dekupāža (senā dekorēšanas tehnika) ir interesanta un pārsteidzoša metode, kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem. Tā ir dekoratīva tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu praktiski jebko - porcelānu, plastmasu, koku, papīru, stiklu un pat audumu. Pielietojot pareizos darba materiālus - mēbeles, trauku komplekti, koka lādītes un pat apavi un apģērbi - iegūst jaunu un neatkārtojamu vērtību.

  Dekupāžas tehnika ir lieliska, jo jums nav jāmāk zīmēt, un process nav neatgriezenisks, jo darba gaitā ir iespējams izveidot tādu kompozīciju, kāda šķiet vispiemērotākā attiecīgajam priekšmetam. Dekupāža ļauj iejusties mākslinieka lomā jebkuram. Vienas nodarbības laikā var apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju, lai varētu veidot brīnišķīgus darbus paša rokām. Tās laikā katrs izgatavos praktiski pielietojamu priekšmetu.

  Radošās nodarbības programmā:

 • dekupāžas pamatmateriāli un tehnikas,
 • sadzīves priekšmetu dizains.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim dekupāžas tehnikas pamatus, iemācīsimies pašu rokām radīt burvīgus traukus un interjera aksesuārus, ļausim interjera priekšmetiem dzīvot otru dzīvi.

  Laipni aicinām pieteikties! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 25884776 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Nodarbība 6.martā būs pirmā kopējo interešu pasākumu virknē, kam dots nosaukums "Es un Tu = Mēs". Sekos vēl 4 nodarbības, aicinot radoši un praktiski darboties un apgūt jaunas prasmes. Šādi izglītojoši interešu pasākumi radošā atmosfērā tiek rīkoti, lai veicinātu kopīgas saiknes un komunikācijas veidošanos starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

  Radošā dekupāžas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  11.02.2020.

  Projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki novērtēja ledus burvību

  Neskatoties uz to, ka šogad ziema nelutina ar sniegu un ledu, projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki novērtēja ledus burvību! Pagājušā nedēļas nogalē projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie, integrācijas kursu dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji kopīgi apmeklēja kultūras pasākumu - 22. Ledus skulptūru festivālu Jelgavā.

  Projekta dalībniekiem tā bija iespēja apskatīt 30 profesionālu tēlnieku vairāk nekā 60 ledus mākslas darbus. Dalībnieki sajūsminājās un apbrīnoja ledū iekaltās mākslinieku fantāzijas, kas šogad atainoja tēmu "Supervaroņi", kā arī izbaudīja atpūtas un izklaides programmu.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  10.02.2020.

  Aicinām uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Liepājā un Ventspilī

  Trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji mīļi gaidīti uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Kurzemes reģionā - Liepājā un Ventspilī.

  No februāra līdz pat jūnija vidum gaidāma virkne pasākumu, iepazīstot Latvijas kultūru un tradīcijas:

 • 19.februārī plkst.18.00 Liepājā - Meteņu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas";
 • 18.martā plkst.18.00 Ventspilī - Lielās dienas (zemnieku svētki) atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas". Piedalīsies stāstniece Līga Reitere, iepazīstinot ar zāļu tējām, varganu spēli, šamaņu bungām un dialektiem;
 • No 19.marta līdz vasarai, katru ceturtdienu plkst.18.00 Liepājā, Austras istabā notiks "Austras bērni" programmas gatavošana, lai uzstātos pasākumā. Koncertprogramma taps sadarbībā ar Austras biedrību, priekšnesumus iestudēs biedrības pārstāve Simona Rača;
 • 28.martā plkst.19.00 Liepājā - koncertzālē "Lielais dzintars" kopīgs multimediālā koncertšova "Gadalaiki" apmeklējums;
 • 9.aprīlī plkst.18.00 Liepājā - Lieldienu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas";
 • 6.maijā plkst.18.00 Liepājā - Baltās dienas svinības kopā ar folkloras kopu "Atštaukas", iepazīstot Baltā galdauta svētku, kristību un kāzu tradīcijas;
 • 17.maijā plkst.12.00 ekskursija pa Liepāju. Programmā: Liepājas vēsturiskā daļa, Karaosta, Sv.Annas luterāņu baznīca, Latvijas mūziķu slavas aleja un citas ievērojamas vietas;
 • 18.jūnijā plkst.18.00 Vasaras saulgriežu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas".

  Aicinām pieteikties! Dalībnieku reģistrācija pasākumiem tiks veikta pieteikšanās secībā!

  Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija: Līga Krēsliņa, e-pasts: ligad@inbox.lv , tālrunis: 28452124

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  06.02.2020.

  Pagājušā gadā integrācijas kursus apmeklējuši 243 Latvijā dzīvojoši ārvalstnieki

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, biedrība "Sadarbības platforma" kopš 2019. gada rudens īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3". Tā ietvaros pērn Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās - Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā un Cēsīs - tika organizētas bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus, integrācijas kursus līdz pagājušā gada decembra beigām noklausījās 14 grupas, kurās mācījās 243 ārvalstnieki: Rīgā - 9 grupas, 156 dalībnieki, Liepājā - 2 grupas, 36 dalībnieki, Cēsīs - 1 grupa, 20 dalībnieki, Rēzeknē - 1 grupa, 16 dalībnieki un Jelgavā - 1 grupa, 15 dalībnieki.

  Integrācijas kursu apmeklētāju vidū bija pārstāvji no 30 valstīm: Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Turkmenistānas, Turcijas, Afganistānas, Serbijas, Ķīnas, Mongolijas, Vjetnamas, Indijas, Bangladešas, Šrilankas, Indonēzijas, Jemenas, Pakistānas, Izraēlas, Ēģiptes, Alžīrijas, Sīrijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādas, Brazīlijas, Venecuēlas, Austrālijas un Jaunzēlandes.

  Kursu saturs ir veidots tā, lai palīdzētu trešo valstu pilsoņiem un imigrantiem orientēties gan pamatjautājumos par Latvijas valsti, politisko iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, gan praktiskās un ikdienišķās dzīves situācijās. Vislielāko interesi integrācijas kursu dalībnieku vidū izraisīja tēma par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā un ar to saistītie praktiskie jautājumi.

  2020. gada janvārī un februārī visos Latvijas reģionos turpinās bezmaksas apmācības, kurām interesenti aicināti pieteikties. Plānots, ka projektā "Integrācijas ABC - 3" kopumā tiks apmācīti 750 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki. Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicina sazināties ar apmācību koordinatoriem Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Rēzeknē.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.02.2020.

  Ventspilī 31 ārvalstnieks pabeidzis integrācijas kursus

  1.februārī, Ventspilī projekta "Integrācijas ABC" ietvaros integrācijas kursus noslēdza divas grupas, kurās kopumā mācījās 31 ārvalstnieki - trešo valstu pilsoņi.

  Kursu dalībnieku vidū bija 7 valstu pilsoņi: no Krievijas - 15, no Ukrainas - 6, no Baltkrievijas - 5, no Ganas - 2 un pa vienam pārstāvim no Gruzijas, Ēģiptes un Dienvidāfrikas.

  Plānots, ka projektā Integrācijas ABC 3 kopumā tiks apmācīti 750 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki.

  Kursu saturs ir veidots tā, lai palīdzētu trešo valstu pilsoņiem orientēties jautājumos par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.02.2020.

  Liepājā turpinās integrācijas kursi

  Liepājā turpinās integrācijas kursi - apmācības trešo valstu pilsoņiem. Februāra sākumā Liepājā projekta Integrācijas ABC ietvaros mācības sāka raibs un daudzveidīgs dalībnieku sastāvs. Pamatzināšanas par Latviju kursos apgūst trešo valstu pilsoņi no 11 valstīm - Brazīlijas, Slovēnijas, Indijas, Filipīnas, Turcijas, Moldovas, Ēģiptes, Taivānas, Alžīrijas, Pakistānas un Jaunzēlandes.

  Projektā "Integrācijas ABC - 3" Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina apmeklēt bezmaksas kursus un dažādus pasākumus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.12.2019.

  Zemgales reģionā šoruden notika apmācības trešo valstu valstspiederīgiem un imigrantiem. Integrācijas kursus Jelgavā apmeklēja 15 Latvijā dzīvojoši ārvalstnieki, kuru vidū bija turks, indietis, kazahs, krieviete, ukrainiete, baltkrieviete, 3 gruzīnietes, 2 azerbaidžānietes un 4 sīrieši.

  Kursu apmeklētāji guva ieskatu Latvijas vēsturē, politiskajā sistēmā, ekonomikā iepazina situāciju darba tirgū, nodarbinātību, apzināja iespējas strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, un - kur nu bez jaunām zināšanām un iespaidiem par Latvijas kultūru un tradīcijām!

  2020. gada janvārī apmācību darbs Jelgavā turpināsies un jau tagad Latvijā dzīvojoši trešo valstu valstspiederīgie un imigranti aicināti pieteikties integrācijas kursiem!

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Linda Vovere, linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Valsts svētku gaisotnē imigranti iepazīst Latvijas kultūru
  22.11.2019.

  Īsu brīdi pirms valsts svētkiem, 16. novembra pēcpusdienā projekta "Integrācijas ABC -3" dalībniekiem bija iespēja sanākt kopā un tikties kopīgā izglītojošā pasākumā. Pasākuma nosaukums - Starpkultūru diena - pilnībā attaisnoja doto vārdu, jo Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pulcējās dažādu tautību pārstāvji, kas šobrīd par savām mājām sauc Latviju, te dzīvo, mācās un strādā un galvenais - vēlas tuvāk iepazīt Latvijas kultūru un latviešus. Rīgā bija sabraukuši imigranti un integrācijas kursu dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem - Rēzeknes, Jelgavas, Cēsīm, Liepājas un, protams, klātesoši bija arī rīdzinieki. Pasākumā piedalījās arī vietējās sabiedrības pārstāvji. Dalībnieku kopskaits - vairāk nekā 100!

  Pasākuma ieskaņā tautas muzikanti "Siguldieši" sagaidīja dalībniekus un tūdaļ aicināja aktīvi līdzdarboties - apgūt latviešu deju soļus, doties jautrā dancī un varēja parādīt arī savas muzikālās prasmes dažādu latviešu tautas mūzikas instrumentu spēlē. Klātesošie dzirdēja stāstu par latviešu svētku svinēšanas tradīcijām. Sirsnīgs bija brīdis, kad, ņemot talkā Lielvārdes jostu, tika izvīta Latvijas robežu kontūra.

  Tuvojošās Latvijas dzimšanas dienas noskaņās klātesošie noskatījās divas īsfilmas par nozīmīgiem Latvijas simboliem un pamatvērtībām.

  Turpinājumā dalībnieki devās ekskursijās, iepazīstot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tā vēsturi. Bija iespēja aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izsekojot Latvijas mākslas virzībai 19. un 20. gadsimtā, iepazīt nozīmīgākos māksliniekus un to mākslas darbus.

  Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dzīvi Latvijā. Bezmaksas konsultācijas par dažādiem juridiskiem, izglītības, latviešu valodas apguves un nodarbinātības jautājumiem sniedza Informācijas centra iebraucējiem (ICI) pārstāve un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valdes priekšsēdētāja Gunta Vīksne.

  Pēc latviešu mākslas un tradīciju izzināšanas pienāca brīdis kopīgai tējas dzeršanai un sirsnīgām sarunām, kur varēja tuvāk savstarpēji iepazīties un sadraudzēties. Noslēgumā dalībnieki devās pusdienās un baudīt svētku noskaņas pilsētā - vērot gaismas festivālu "Staro Rīga".

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina integrācijas kursu dalībniekus uz pasākumu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
  26.10.2019.

  Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, pāris dienas pirms valsts svētkiem, sestdien, 2019. gada 16. novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) notiks pasākums, kam dots nosaukums Starpkultūru diena. Tajā aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgie un imigranti - projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Cēsīm, Liepājas un Rīgas, kā arī vietējās sabiedrības pārstāvji Pasākuma programmā paredzētas gan ekskursijas muzejā, gan ieskats latviešu tautas tradīcijās.

  Pasākuma pirmajā daļā - plkst.14.00 dalībnieki tiks aicināti uz tikšanos pie tējas tases, kurā dalībnieki iepazīs tējas dzeršanas tradīcijas Latvijā un varēs arī katrs pastāstīt par savas valsts tējas dzeršanas un viesu uzņemšanas paradumiem. Tuvojošās Latvijas dzimšanas dienas noskaņās klātesošie varēs noskatīties īsfilmu par nozīmīgiem Latvijas simboliem un pamatvērtībām. Ar muzikālu priekšnesumu dalībniekus priecēs tautas muzikanti "Siguldieši, kuri demonstrēs latviešu tautas tērpu, stāstīs par svētku svinēšanas tradīcijām un aicinās uz kopīgām dejām un rotaļām.

  Pasākuma otrajā daļā no plkst. 15.00 līdz 16.00 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas gidu pavadībā, iepazīstinot ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas glabā ievērojamas Latvijas kultūras un mākslas vērtības. Ekskursiju laikā tiks iziets cauri visām nozīmīgākajām "pieturām", kas stāsta par ēkas vēsturi, arhitektūru un laikmeta kontekstu. Tas būs vairāk nekā gadsimtu sens stāsts, kas aizsākas ar ideju par mākslas muzeja nepieciešamību Baltijā un beidzas ar vērienīgo ēkas rekonstrukciju 2013.- 2015. gadā. Dalībniekiem būs iespēja aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izsekojot Latvijas mākslas vēstures kopainai visa 19. un 20. gadsimta garumā un iepazīstot nozīmīgākos māksliniekus un to mākslas darbus. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

  Uz Starpkultūru dienu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā laipni aicināti visi projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji. Pasākums ir bezmaksas!

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Visos Latvijas reģionos aicina pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām
  23.09.2019.

  Vēlies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas? Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" aicina Tevi pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām!

  Latviešu sarunvalodas klubs paredzēts trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai.

  Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības grupas tiks organizētas ne mazāk kā 10 valodas klubu dalībnieku un ne vairāk kā 15 dalībnieku sastāvā. Sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums: 4 mēneši, 2 x nedēļā, viena nodarbība ilgs 120 minūtes. Tās vadīs latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

  Papildu informācija un pieteikšanās:

  Nodarbības Rīgā: tālrunis 29812232
  Nodarbības Rēzeknē: tālrunis 29414010
  Nodarbības Liepājā: tālrunis 25719118
  Nodarbības Cēsīs: tālrunis 25719266
  Nodarbības Jelgavā: tālrunis 25719588

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un, kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3". Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs latviešu sarunvalodas klubs, integrācijas kursi, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs "Es un Tu = Mēs".

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Rīgā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Rīgā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 8.oktobrī plkst.18.00. Kursi notiks Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40-16 un Lāčplēša iela 75-1B.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808,

  apmācību koordinatore Ilze Norvaiša, e-pasts norvaisailze@gmail.com , tālrunis 29812232.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Rēzeknē
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rēzeknē un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2019. gada 12. oktobrī plkst.10.00. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Sanda Kauliņa, e-pasts sanda.kaulina@ru.lv , tālrunis 26443176.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Liepājā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Liepājā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Liepājā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 12. oktobrī plkst.10.00. Kursi notiks Liepājā, Brīvības ielā 56-9.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Sintija Leigute, e-pasts sintija.leigute@liepu.lv , tālrunis 29944679.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Jelgavā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Jelgavā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 22. oktobrī plkst.16.00. Kursi notiks Jelgavā, Jelgavas Integrācijas pārvaldes telpās, Skolotāju ielā 8.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Linda Vovere, linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Cēsīs
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Cēsīs un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Cēsīs integrācijas kursi sāksies 2019. gada 9. novembrī plkst.10.00.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Baiba Zalcmane, e-pasts baiba.zalcmane@gmail.com , tālrunis 27511378.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Startē projekts "Integrācijas ABC - 3", lai imigranti iepazītu Latvijas kultūru un latviešus
  21.08.2019.

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3".

  Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, Latviešu sarunvalodas klubs, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs "Es un Tu = Mēs".

  Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Bezmaksas integrācijas kursos plānots apmācīt 750 imigrantus Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos.

  Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības būs veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Arī kluba nodarbības paredzētas visos Latvija reģionos.

  Iepazīstinot imigrantus ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tiks organizēti četri starpkultūru komunikāciju un socializāciju veicinoši pasākumi. Šī gada izskaņā norisināsies Starpkultūru diena, kurā imigranti kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem varēs iepazīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tikties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. Nākamajā gadā vienus no pasaulē senākajiem pavasara saulgriežu svētkiem - Novrūzu varēs svinēt Tautu draudzības Pavasara festivālā. Iepazīt latviešu Lieldienu tradīcijas, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu projekta dalībnieki varēs Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā. Daudzveidīga programma paredzēta arī Tolerances dienai veltītā pasākumu ciklā: meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai, diskusijas par toleranci, tās izpratni un piemēriem ikdienā, kā arī koncerts "Dziesmu un deju kaleidoskops" ar poļu, burjatu, krievu un latviešu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos.

  Koprades un kopējo interešu pasākumos imigranti tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Liepājā kopā ar Austrasbērniem tiks veidota neliela koncertprogramma, Rēzeknē - iestudēta teātra izrāde, bet Rīgā taps muzikāla izrāde. Vēl paredzētas tikšanās pie tējas tases, kopīgas ekskursijas, sarunu vakari "Kultūru šarms", gleznošanas nodarbības, radošās darbnīcas un daudzas citas aktivitātes.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01 .

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •