Atbildīgi par rītdienu13.12.2019.

Ar skolēnu apbalvošanu noslēdzas projekts "Atbildīgi par rītdienu"

13.decembrī, noslēdzot projektu "Atbildīgi par rītdienu", Rīgā, NVO namā svinīgā pasākumā tika sveikti un apbalvoti bērni un jaunieši, kuri aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs. Projekts bija veltīts tam, lai jauniešu un bērnu vidū akcentētu Latvijas dabas un vides vērtības, rosinātu domāt "zaļi' un ikdienā atbildīgi izmantot dabas resursus.

Projektā iesaistījās jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Pasākumā laikā jaunieši ar interesi noklausījās Latvijas Televīzijas žurnālistes un redaktores Evas Johansones stāstu par Baltijas jūras ekoloģiju. Katras skolas pārstāvji prezentēja un iepazīstināja ar projekta laikā paveikto - gan praktiski izveidotajām lietām, gan interesantākajiem pasākumiem, gan vērtīgām atziņām. Noslēgumā dalībnieki saņēma atzinības un pārsteiguma dāvanas par aktīvu un radošu dalību projekta aktivitātēs, konkursā "Es, vide, klimats memēs" un bateriju vākšanās konkursā.

Projektu "Atbildīgi par rītdienu" 2019. gada rudenī ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


05.12.2019.

Rīgas 33. vidusskolā vāc izlietotās baterijas

Rīgas 33. vidusskola sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros 2019. gada novembrī rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu.

Iesaistoties konkursā, 5. līdz 9. klašu skolēni un darbinieki rūpēsies par videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkursā aicina jauniešus nest un nodot baterijas, kas vairs nav derīgas lietošanā. Savākto bateriju daudzumu reģistrē uzskaites burtnīcā un tās nodos skolas direktores vietniecei izvešanai.

Šī pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi ar praktisku darbību palīdzību. Būtiski ir arī parādīt, kā ikdienā var samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Projekts "Atbildīgi par rītdienu" norit ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Konkursa nolikums

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicina Rēzeknes skolēnus piedalīties konkursā "Es, vide, klimats memēs"
14.10.2019.

Līdz šā gada 22. novembrim Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot memes ar uzsaukuma tekstu no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

Izvērtēšanai tiek pieņemtas memes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo memēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Darbi iesniedzami elektroniski, iesūtot atbildīgajiem skolotājiem e-pastos.

Konkursa rezultātā 20 labākie konkursa darbi, kurus noteiks jauniešu un interesentu balsojums tiešsaistē tiks izvietoti memju multimediāls albumā, kurš būs skatāms interneta vidē. Uzvarētāji kā balvu saņem braucienu uz Rīgu - projekta noslēguma pasākumu.

Konkursa nolikums

Plašāka informācija par konkursu pieeja nolikumā.

Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicina Mazsalacas skolēnus piedalīties konkursā "Es, vide, klimats memēs"
07.10.2019.

Līdz šā gada 30. oktobrim Mazsalacas vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot memes ar uzsaukuma tekstu no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Darbi iesniedzami elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma formu

Mazsalacas vidusskolas memu saite

Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas "Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā", "Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?".

Konkursa nolikums.

Plašāka informācija par konkursu pieeja nolikumā.

Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas vidusskolu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicina skolēnus piedalīties konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”
29.09.2019.

Līdz šā gada 14. decembrim Rīgas 33. vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats mēmēs". Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un "zaļo domāšanu", līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū.

Konkursa ietvaros jauniešiem jāizveido "mēme" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas "Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā", "Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?".

Konkurss notiks interneta vietnē un jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Skolu konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā.

Konkursa nolikums.

Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Rīgas 33. vidusskolu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Konkursā "Es, vide, klimats memēs" aicina jauniešus akcentēt vides jautājumus
24.09.2019.

Līdz šā gada 15. novembrim Ezeres pamatskolas un Saldus novada jaunieši aicināti iesaistīties konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un "zaļo domāšanu", līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā 21. gs. formātā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū.

Konkursā "Es vide, klimats memēs" piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tā ietvaros jauniešiem jāizveido "meme" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas memes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo memēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Konkurss notiks interneta vietnē www.facebook.com . Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Uzvarētājiem balvā būs brauciens uz Rīgu un pārsteiguma balvas. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā.

Darbi iesniedzami elektroniski e-pastā: rainelite11@inbox.lv , vinzom@inbox.lv vai agnesepadervinska@inbox.lv līdz š.g. 15. novembrim.

Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē sekojot šai saitei

Vairāk informācijas par konkursu: Raina Boguža, tālr. 22122713.

Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Mūsu ligzda" un Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolu.

Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projektā "Atbildīgi par rītdienu" 5 Latvijas skolu jaunieši izzinās vides vērtības
20.09.2019.

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu "zaļo domāšanu", no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu "Atbildīgi par rītdienu".

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Projekta veidotāji ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību vēlas jauniešus rosināt dabas resursu atbildīgai izmantošanai, veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību un skaidrot, kāda ir katra iedzīvotāja atbildība par vides un dabas resursu saglabāšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī praktisko iemaņu izkopšanai, ikdienā saudzējot un saglabājot Latvijas dabas un vides vērtības.

Pasākumi "Vide, daba un es"

Projektu uzsākot, ieskaņā Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Rīgā norisināsies atklāšanas pasākumi "Vide, daba un es", kuros jaunieši varēs iepazīt dabas un vides aktīvistu darbu un tā nozīmi, notiks arī viktorīna par dabu un mazāk zināmiem vides faktiem. Pasākumos tiks izsludināts konkurss "Es, vide, klimats memēs".

Konkurss "Es, vide, klimats memēs"

Konkurss notiks tiešsaistē un tā ietvaros jaunieši tiks aicināti izveidot "memi" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu, kuras varēs atspoguļot memēs - vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība. Notiks arī radošās darbnīcas un nodarbības, lai palīdzētu dalībniekiem izveidot memes. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā 20 labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Iepazīstot vides un dabas resursu izmantošanas iespējas, plenērs "Kokam otro mūžu" un ekskursijas

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem oktobra beigās Ezerē notiks plenērs "Kokam otro mūžu". Tā laikā dalībnieki iepazīs parka augu un koku daudzveidību, izzinās skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošanas iespējas no kritušiem vai bojātiem kokiem, kā arī gūs idejas esošās vides saglabāšanai. Plenērā radušās ieceres īstenos visas iesaistītās skolas, veidojot no pieejamajiem resursiem dažādus objektus skolu teritorijās. Projekta dalībnieki dosies arī izzinošās ekskursijās. Saldus un Ezeres jaunieši iepazīs "Metāllūžņu dizaina darbnīcu" Skrundā, Mazsalacas jaunieši - Dabas liegumu "Ziemeļu purvi" un kaņepju pārstrādes uzņēmumu "Lojas", Rēzeknes jaunieši apmeklēs SIA "ALAAS" un redzēs atkritumu šķirošanas darbu, kā arī dosies pilsētas ekspedīcijā. Savukārt Bolderājas skolēni Energoefektivitātes centrā Jūrmalā apgūs resursu taupīšanas prasmes.

Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju

Ar aicinājumu "Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!" skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Radoši izmantojam esošos resursus

Vēl visās skolās notiks lekcijas un radošās darbnīcas, kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties arī no jauna tapušās lietas veidot ilgstošai izmantošanai. Darbnīcās taps dāvanu, produktu uzglabāšanas vai iepirkumu maisiņi, dekori no koka ripiņām, karstumizturīgie cimdi un paliktnīši, Ziemassvētku dekori un vēl daudz kas cits.

Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf