31.12.2020.

Projektā "Integrācijas ABC - 3" 765 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki apmeklēja integrācijas kursus un iepazina Latvijas kultūru un latviešus

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2019. gada augusta līdz 2020. gada izskaņai biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"" īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 3". Projekta galvenie uzdevumi bija ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošajiem ārzemniekiem, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem.

Projekta gaitā 765 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki apmeklēja integrācijas kursus, kuros apguva pamatzināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, politisko, sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un citiem būtiskiem jautājumiem. Apmācības noritēja 5 Latvijas reģionos - Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, kopā tika nokomplektētas 46 interesentu grupas. Apmācības turpinājās arī Covid-19 pandēmijas laikā, organizējot tās tiešsaistē.

Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbībās 425 imigranti neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprināja latviešu valodas prasmes un mācījās sarunvalodas pielietošanu ikdienā. Sarunvalodas kluba tikšanās noritēja visos Latvijas reģionos, pulcējoties 27 grupās.

Vēl projekta "Integrācijas ABC -3" gaitā Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja iesaistīties virknē izglītojošos un starpkultūru komunikāciju veicinošos pasākumos.

2019. gada novembrī norisinājās pasākums Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurā piedalījās 131 dalībnieks, tostarp - 74 imigranti no visas Latvijas. Pasākuma dalībnieki devās ekskursijā, iepazīstot Latvijas kultūru un mākslu, kā arī muzeja piedāvātās iespējas, tikās pie tējas tases, iepazina latviešu tradīcijas, izbaudīja nacionālo svētku mielastu un varēja saņemt Informācijas centra iebraucējiem speciālistu konsultācijas. Noslēgumā dalībnieki devās iepazīt Rīgu, izstaigājot gaismas festivāla "Staro Rīga" maršrutu.

2020. gada 17. oktobrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisinājās Starptautiskais Tautu draudzības festivāls, ko varēja apmeklēt ikviens interesents, kam interesē un tuva Austrumu kultūra. Pasākuma gaitā bija skatāmi dažādu tautu priekšnesumi, tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēja tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki varēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem - Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

2020. gada 24. oktobrī projekta dalībnieki un interesenti Tradīciju dienas ietvaros devās uz Turaidas muzejrezervātu, kur iepazina Gaujas lībiešu lomu Latvijas kultūrvēsturē, apskatīja Turaidas viduslaiku pili, Turaidas muižu, Dainu kalnu un Dziesmu dārzu, iepazina Latvijas vēsturi un kultūru. Bez tam dalībnieki apmeklēja izstādi un piedalījās meistarklasē, interaktīvi izzinot latvisko gadskārtu - Mārtiņu, Ziemassvētku, Lieldienu, Jāņu - tradīcijas.

2020. gada 16. decembrī 90 interesenti, tostarp 61 trešo valstu valstspiederīgais, tikās tiešsaistes starpkultūru pasākumā - Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās. Izzinošajā daļā stundas garumā izskanēja diskusija par toleranci, daloties pārdomās un viedokļos, cik toleranti esam Latvijā un kā Latvijā jūtas citu kultūru pārstāvji. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī baudīt muzikālus un arī deju priekšnesumus. Savukārt meistarklases "Kā tu sajūti Ziemassvētkus?" notika individuāli, dalībniekiem pieslēdzoties meistarklases vadītāja tiešsaistes platformai. Katras projekta dalībpilsētas - Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas - pārstāvjiem bija iespēja radoši darboties, uzburt savu Ziemassvētku sajūtu un dalīties ar šo svētku svinēšanas tradīcijām savā kultūrā. Rīgā, Liepājā un Jelgavā notika sveču liešanas darbnīcas, savukārt Rēzeknē - tapošanas darbnīca.

Vēl interesantas un iesaistošas aktivitātes norisinājās lokāli katrā reģionā - koprades un kopējo interešu pasākumi "Es un Tu = Mēs", aicinot imigrantus aktīvi un radoši līdzdarboties.

Kurzemes reģionā, iesaistot ārvalstniekus, kopīgi ar Austrasbērniem tika iestudēta koncertprogramma. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 15. oktobrī. Dalībnieki kopīgi apguva latviešu tautas dziesmas un rotaļas un mācījās arī cittautu dziesmas. Projekta dalībnieki varēja apmeklēt arī 5 izzinošās nodarbības - "Meteņu atzīmēšana kopā ar Atštaukām", "Latviešu tradīciju pasākums ar Līgu Reiteri un "Atštaukām"", "Vasaras saulgriežu ieskandināšana", "Miķeļdienas pasākums" un "Mārtiņdienas pasākums". Vienojošs pasākums bija arī ekskursija, iepazīstot Liepāju.

Latgales reģionā, Rēzeknē projekta dalībnieki iestudēja kopīgu teātra izrādi "Pastaiga pa pasakām" jeb "Aplis", kopā iesaistot aptuveni 20 dalībniekus - gan iebraucējus, gan vietējos iedzīvotājus un 20. jūnijā notika uzveduma pirmizrāde teātra "Joriks telpās. Rēzeknē izveidojās arī muzikāla dalībnieku grupa, kuri izveidoja koncertprogrammu, izpildot latviešu tautasdziesmas, rotaļas, arī citu tautu dziesmas. Projekta dalībnieki kopīgi apmeklēja arī "Raxtu raxsti" koncertu un izstādi Latgales vēstniecībā "Gors". Rēzeknes pusē ārvalstniekiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt gleznošanas radošās nodarbības - plenēru, kurā piedalījās 43 dalībnieki, kam sekoja arī izstādes atklāšana. Projektā iesaistītie pulcējās arī nodarbībās "Tiekamies pie tējas tases", lai izzinātu gadskārtu tradīcijas Latvijā un latviešu, latgaļu, indiešu, ukraiņu, krievu, tatāru, baltkrievu, poļu galda dziesmas un tējas dzeršanas tradīcijas.

Zemgalē trešo valstu valstspiederīgie, integrācijas kursu dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji kopīgi apmeklēja kultūras pasākumu - 22. Ledus skulptūru festivālu Jelgavā. Dalībnieki sajūsminājās un apbrīnoja ledū iekaltās mākslinieku fantāzijas, kā arī izbaudīja atpūtas un kultūras programmu. Jāatzīmē, ka Jelgavā integrācijas kursu un pasākumu dalībnieku grupa kļuva vienota un vēl joprojām organizē tikšanās savā starpā. Zemgales pusē notika arī sarunu vakari "Kultūru šarms", katru reizi pulcējot vairāk nekā 20 dalībnieku. Sarunu vakaros dalībnieki iepazina ķīniešu, baltkrievu, krievu, burjatu un ukraiņu kultūru un tradīcijas.

Savukārt Rīgā izveidojās muzikāla grupa 23 dalībnieku sastāvā, kuri tikās, lai iestudētu muzikālu programmu un kopīgi apgūtu latviešu un cittautu dziesmas un rotaļas. Projekta Rīgas dalībnieki apmeklēja arī "Rīgas cirks" izrādi "Brīnuma skartie". Vēl Rīgā tika organizētas 5 izglītojošas un radošās nodarbības: dekupāžas darbnīca, mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīca, pērļošanas radošā darbnīca, "Vasaras mistērija" un pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca, kurās katrā vidēji piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieku.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


28.12.2020.

30. decembrī aicinām iepazīt ukraiņu kultūru

Trešdien, 30. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā interesenti varēs plašāk iepazīt ukraiņu tautas tradīcijas un kultūru.

Latvija ir mājvieta aptuveni 60 tūkstošiem Latvijas ukraiņu, no kuriem puse runā ukraiņu valodā. Lielākā ukraiņu kopiena dzīvo Rīgā. Rīgā ir Ukraiņu vidusskola, kuras absolventi vienlīdz brīvi pārvalda ukraiņu un latviešu valodu. Interesi par Latvijas ukraiņu kultūru veicina sabiedriskās organizācijas. Ukraiņu kultūras centri ir Ventspilī, Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī un Vangažos.

Interesentiem būs iespēja iepazīt ukraiņu kultūru un uzzināt, kā dzīvo ukraiņi Latvijā un kā viņiem izdodas uzturēt un saglabāt savas tautas tradīcijas. Būs saruna ar Jēkabpils ukraiņu biedrības "Javir" pārstāvi par ukraiņu dzīvi un darbošanos gan Jēkabpilī, gan Latvijā.

Pasākumi "Kultūru šarms" tiek rīkoti, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju tās iepazīt, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. Šāda izziņas informācija kalpo kā palīgs savstarpējos integrācijas procesos. Saruna vakara uzdevums ir veidot auglīgu augsni savstarpējai izpratnei un starpkultūru dialogam.

Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā. Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas! Plašāka informācija: Lauma Celma, e-pasts: celma.lauma@gmail.com

Sarunu vakari - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākumi. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

27.12.2020.

Radošajās darbnīcās mudina izprast, izzināt un radīt

Lai veicinātu izpratni par Latvijas dabas, kultūras un tradīciju bagātībām, projektā "Roku rokā 2" 2020. gada nogalē aizritēja vairākas radošās darbnīcas. Lai arī radošās darbnīcas klātienē notikt nevarēja, tās, pielāgojoties apstākļiem, notika attālināti - nelielās grupiņās, darbojoties savu ģimeņu lokā. Rezultātā dažādās Zemgales vietās ar mazu un lielu roku gādību un rūpību tapa krāsaini un koši darbi, apliecinot vēlmi izzināt, izprast un radīt.

Darbnīcas "Akmens stāsts" uzdevums bija radošā procesā iepazīt Latvijas bagātības - Latvijas dabu, tās dažādību un elementus, dziļāk izpētot dižakmeņus un kulta akmeņus. Kā arī - censties izprast akmens nozīmi cilvēka dzīvē sendienās un mūsdienās. Darbnīcu dalībnieki izdomāja sava akmens stāstu un tad to uzgleznoja uz akmentiņa.

Savukārt nodarbība "Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai" aicināja izzināt tautas materiālās kultūras mantojumu, etnogrāfiskās zīmes un krāsu nozīmi. Ar etnogrāfiskajām zīmēm cilvēki bieži vien identificē sevi, savu ģimeni vai tautu, mūsdienās lieto arī kā firmu logo, iegravē gredzenos vai ieauž karogā. Arī katrai krāsai ir sava nozīme - ar to palīdzību ir iespēja paspilgtināt zīmju dāvāto spēku. Šīs zīmes ir daļa no tautas nemateriālā kultūras mantojuma, kas veicina cilvēku pilsoniskās, patriotiskās apziņas stiprināšanos. Veicot zīmju izpēti, nodarbības dalībnieki iedziļinājās latviskās dzīvesziņas vēstītajās vērtībās - darba tikuma nozīmīgums, garīgā izaugsme, cieņa un mīlestība pret dabu un līdzcilvēkiem, kas tik būtiskas ir katram no mums.

Radošajā darbnīcā "Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai" dalībnieki iepazinās ar svarīgāko informāciju par etnogrāfiskajām zīmēm, krāsām un praktiski izgatavoja izvēlētās zīmes telpu rotāšanai Valsts svētkos vai apģērba papildināšanai.

Radošajās darbnīcās tapa arī Ziemassvētku noskaņās veidoti darbi un nākamā gada simbols - vērsis.

Ar radošo darbnīcu palīdzību arī mazie dalībnieki un viņu ģimenes tapa bagātākas - gan kopīgi radot krāsainus darbiņus, gan plašāk ielūkojoties un izzinot Latvijas dabas vērtību, kultūras un tradīciju pūru.

Radošās darbnīcas projekta "Roku rokā 2" (Hand in hand 2") ietvaros organizēja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


27.12.2020.

29. decembrī virtuālajā pasākumā "Kultūru šarms" aicina iepazīt burjatu kultūru

Otrdien, 29. decembrī, plkst. 18.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā burjatu biedrība "Badarhāns" aicina plašāk iepazīt burjatu tautu un kultūru.

Sarunu vakarā interesentiem būs iespēja iepazīt burjatu kultūras tradīcijas, dziesmas un dejas. Dalībnieki varēs aplūkot burjatu krāšņo nacionālo tērpu, uzzināt par roku dvieļu īpašo nozīmi un simbolismu, kā arī noskaidrot, kādas ir Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, kādi ir īpašie rituāli, kas nes laimi.

Pasākumi "Kultūru šarms" tiek rīkoti, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju tās iepazīt, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. Šāda izziņas informācija kalpo kā palīgs savstarpējos integrācijas procesos. Saruna vakara uzdevums ir veidot auglīgu augsni savstarpējai izpratnei un starpkultūru dialogam.

Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā. Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakari - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākumi. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


10.12.2020.

Aicinām integrācijas projekta dalībniekus uz "Tolerances dienu Ziemassvētku noskaņās"

Novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem. Stiprinot šo vērtību izpratni, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros trešdien, 16. decembrī, plkst. 17.00 notiks pasākums tiešsaistē, kam dots nosaukums "Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās". Virtuālais pasākums notiks Zoom platformā.

Tiešsaistes gaitā paredzēta virtuāla diskusija par toleranci, muzikāli priekšnesumi un meistarklases, aicinot pasākumā piedalīties un tikties Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus - projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībniekus un visus iesaistītos, kā arī vietējās sabiedrības pārstāvjus.

Pasākuma ievadā klausītājus un skatītājus sagaida dziesminieka Arņa Miltiņa muzikāls sveiciens un projekta "Integrācijas ABC - 3" vadītājas, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētājas Laumas Celmas uzruna.

Tiešsaistes izzinošā daļa stundas garumā būs diskusija par toleranci, daloties pārdomās un viedokļos, cik toleranti esam Latvijā un kā Latvijā jūtas citu kultūru pārstāvji. Kopīgi izzināsim projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieku pieredzes stāstus un vērtējumu par pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm Latvijas sabiedrībā. Diskusijā piedalīsies projekta dalībnieki no Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas, Informācijas centra iebraucējiem konsultanti - juristi un vietējās sabiedrības pārstāvji, to vadīs Inese Šubēvica, projekta "Integrācijas ABC - 3" lektore.

Pasākuma otrajā daļā no plkst. 18.00 līdz 18.30 pasākuma dalībniekiem būs iespēja baudīt muzikālus un arī deju priekšnesumus - burjatu rituālo deju un sveicienu no biedrības "Badarhāns" sūtīs tās vadītāja Natālija Siberga, ziemas saulgriežu noskaņās dzirdēsim sveicienu un muzikālu priekšnesumu no latviešu tradīciju pētnieces un praktiķes Guntas Saules. Pasākuma tiešsaiste noslēgsies ar Kārļa Kazāka un Dianas Kačanes sirsnīgās kopdziesmas "Starp citiem balsī savā" video.

Pasākuma trešā daļa - meistarklases "Kā tu sajūti Ziemassvētkus?" nenotiks tiešsaistē, bet gan individuāli - projekta dalībnieku mājvietās un mājsaimniecībās. Katras projekta dalībpilsētas - Rīgas, Rēzeknes, Liepājas un Jelgavas - pārstāvjiem būs iespēja piedalīties šajās meistarklasēs, radoši darboties, uzburt savu Ziemassvētku sajūtu un dalīties ar šo svētku svinēšanas tradīcijām savā kultūrā. Rīgā, Liepājā un Jelgavā notiks sveču liešanas darbnīcas, savukārt Rēzeknē - tapošanas darbnīca. Meistarklasēm nepieciešamie materiāli un informatīvie materiāli tiks izdalīti katra projekta dalībniekam individuāli, iepriekš sazinoties ar savas grupas koordinatoru.

Laipni aicinām visus projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties pasākumā "Tolerances diena Ziemassvētku noskaņās"! Pasākums ir bezmaksas! Interesentiem iepriekš tiks nosūtīta saite uz pasākuma platformu.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


09.12.2020.

17. decembrī virtuālajā tikšanās "Kultūru šarms" - aicina iepazīt krievu kultūras tradīcijas Jelgavā

Ceturtdien, 17. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā varēs plašāk iepazīt krievu kultūru, tās vēsturi un tradīciju uzturēšanu Jelgavā. Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā.

Krievu kultūras pirmsākumi Jelgavā aizsākās 1865. gada 9. novembrī, kad tika organizēts Krievu klubs "Kružok" - tā dibinātāji bija tirgotāji, guberņas kancelejas darbinieki un krievu armijas oficieri. Latvijas Krievu kopiena izveidojās Rīgā 1991. gadā, Savukārt Jelgavā 1992. gada 14. maijā izveidojās Latvijas Krievu kopienas nodaļa, par kuras priekšsēdētāju tika ievēlēta Raisa Kozačenko. bet nodaļas sekretāru - Mihails Rjabovs - abi tobrīd Jelgavas Domes deputāti. Tobrīd vēsturiski sarežģītajā laikā kopiena apvienoja krievu cilvēkus, saglabāja un attīstīja krievu valodu un kultūru, nodot to jaunajai paaudzei. Līdz ar biedrību pārreģistrāciju, Latvijas Krievu kopienas Jelgavas nodaļa 2004. gadā kļuva juridiski un finansiāli neatkarīga, bet 2005. gada pārtapa par Jelgavas krievu biedrību "Istok". Biedrības paspārnē tika arī izveidots ansamblis "Slavjanočka", kas joprojām priecē klausītājus un skatītājus ne tikai Jelgavā, bet Latvijā un pat aiz tās robežām. Kopš 2014. gada Jelgavas krievu biedrību "Istok" vada Sņežana Zenovjeva. Biedrība "Istok" veiksmīgi sadarbojas ar Jelgavas Domi, pašvaldības iestādi "Kultūra" un ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārpus tās.

2018. gadā biedrībā izveidojās bērnu deju studija "Fresh", dzejnieku apvienība "Egida" un rokdarbnieku klubs L.Rinkūnas vadībā. Kopš dibināšanas Jelgavas Krievu biedrība "Istok" ik gadu pilsētā organizē Krievu kultūras nedēļu. Lai gan pa šo laiku pasaule ir mainījusies, tradicionāli Krievu kultūras nedēļas pamatā ir tautiskā ievirze. Krievu kultūras nedēļa - tā nav tikai kulturāli-vēsturiska tradīcija, bet piemērs paaudžu pārmantojamībai. Pasākumi, kas risinās šīs nedēļas ietvaros, palīdz saglabāt un attīstīt krievu valodu un tradīcijas, nododot bērniem un mazbērniem lepnumu par piederību varenajai krievu kultūrai. 25 gadu laikā Jelgavas Krievu biedrība "Istok" piedalījusies un organizējusi neskaitāmus tematiskos konkursus un pasākumus, tajā skaitā: "Tatjanas dienu", "Kristus piedzimšanas svētkus", "Masļenicu", "Sudraba laikmeta dzeja un romances", "M.Ļermontova dzeja", "V.Visocka piemiņai", "Sporta diena", "8.marts" un daudzas citas norises.

Pasākums "Kultūru šarms" tiek rīkots, lai imigrantus iepazīstinātu ar Latvijā dzīvojošajām tautām un, arī vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju tās iepazīt, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni un starpkultūru dialoga veidošanos.

Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakars - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


04.12.2020.

Tiešsaistes pasākumā aicinām izzināt Ziemassvētku tradīcijas

Trešdien, 2020. gada 9. decembrī plkst.11.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz starpkultūru pasākumu tiešsaistē, kurā varēs iepazīt vienus no nozīmīgākajiem latviešu gadskārtu svētkiem - Ziemassvētkus un to tradīcijas. Pasākums notiks tiešsaistē - Zoom platformā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībniece Gunta Saule, iepazīstinot ar Ziemassvētku vietu gada ritējumā - kā latvieši svētī Saules atgriešanos, kādi ir galvenie svētku simboli - bluķis, vilks un kaza, cūkas galva, 9 dienas, ēdieni, puzuri un citi. Klausītāji un skatītāji uzzinās arī, kas ir Bluķa vakars, kā un kas tajā notiek, kādas dziesmas un rotaļas dziedātas un spēlētas ziemas saulgriežu laikā. Neizpaliks arī stāsti par Ziemassvētku laika maskošanās tradīcijām, masku tēliem un sižetiem, kā arī par svarīgu svētku sastāvdaļu - mielastu.

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar Ziemassvētku tradīcijām savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu.

Laipni aicinām pieteikties!

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, dienu iepriekš tiks nosūtīta saite uz pasākuma platformu.

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


27.11.2020.

1. decembrī tikšanās "Kultūru šarms" tiešsaistē - aicina iepazīt baltkrievus Jelgavā

Otrdien, 1. decembrī, plkst. 17.00 noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms"- tikšanās tiešsaistē, kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Tiešsaistes gaitā varēs plašāk iepazīt baltkrievu kultūru un baltkrievu kultūras un tradīciju uzturēšanu Jelgavā. Virtuālā tikšanās notiks Zoom platformā.

Jelgavā dzīvo 3798 baltkrievu jeb 5,5 % no visiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, un tā ir otra lielākā minoritāte pilsētā. Baltkrievija ir Latvijas Republikas kaimiņvalsts un, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par citu valstu kultūru un uzlabotu savstarpējo attieksmi starp citu tautību iedzīvotājiem, tiek piedāvāta iespēja iepazīties un padziļināt savas zināšanās par baltkrievu kultūru.

2006. gadā Jelgavas baltkrievu biedrības "Ļanok" biedri apvienojas, lai saglabātu savu etnisko identitāti, radot priekšnoteikumus savas kultūras apzināšanai, kultūras vērtību nodošanai nākamajām paaudzēm, mazinot asimilācijas draudus visu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu vidū. Jelgavas baltkrievu biedrības pārstāve Jeļena Grīsle iepazīstinās auditoriju ar Baltkrieviju, baltkrieviem Jelgavā un biedrības darbu, veiksmēm un neveiksmēm. Iepazīstinās arī ar baltkrievu vokālā ansambļa "Ļanok" pieredzes stāstu un kolektīva radošo darbību, ikdienas praksi un Baltkrievu kultūras dienu organizēšanu Jelgavā.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi palīdzēt integrēties latviskajā vidē imigrantiem un, savukārt, vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju iepazīt Latvijā dzīvojošās tautas, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialoga veidošanos, veicināt citu tautu vidū latviešu valodas apguvi un lietošanu publiskajā telpā.

Interesenti laipni aicināti pievienoties! Pasākums ir bezmaksas!

Sarunu vakars - tikšanās tiešsaistē "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


24.11.2020.

27. novembrī aicinām uz radošo nodarbību "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca"

Piektdien, 2020. gada 27. novembrī plkst.15.00, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošo nodarbību "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca". Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Aizraujošā nodarbībā dalībniekiem būs iespēja veidot krāšņus pērļu kroņus un rotas. Vienā rotā varēs izmantot dažādus materiālus, ļaujot vaļu fantāzijai. Pērļu rotas varēs papildināt ar dažādiem aksesuāriem un radīt savu skaistāko rotu.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Radošā nodarbība "Pērļu kroņu un rotu izgatavošanas darbnīca" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums, kurā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki var piedalīties, lai tuvāk iepazītu latviešus, Latvijas kultūru un sabiedrību. Dalībnieku pozitīvas atsauksmes jau izpelnījušās iepriekš rīkotās nodarbības.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

29.10.2020.

Projekts "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" noslēdzies

#Jauniesusadarbiba2020

29. oktobrī notika projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" noslēguma pasākums. Covid - 19 izplatības dēļ pasākums tika rīkots attālināti. Tomēr tas netraucēja dalībniekiem - Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas 6.vidusskolas audzēkņiem prezentēt projekta gaitā izzināto un radīto, doties virtuālā ekskursijā uz muzeju "Ebreji Latvijā, iepazīt ebreju porcelāna apgleznojumus, klausīties muzikālus priekšnesumus un biedrības "Goraļ" valdes locekles Ilānas Lisagoras apsveikuma vārdus. Katrā skolā notika arī pateicību un balvu izsniegšana, kā arī ebreju virtuves prezentācija un degustācija.

Paldies skolēniem, pedagogiem un visiem iesaistītajiem par atsaucību un dalību projektā, iepazīstot ebreju bagāto kultūru un mākslu!

Biedrība "Sadarbības platforma" palīdzēja tapt projektam "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" un to īstenot.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".23.10.2020.

17. oktobrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisinājās Starptautiskais Tautu draudzības festivāls, ko varēja apmeklēt ikviens interesents, kam interesē un tuva Austrumu kultūra.

Pasākuma gaitā bija skatāmi dažādu tautu priekšnesumi, tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēja tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki varēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem – Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

Starptautiskais Tautu draudzības festivāls bija projekta “Integrācijas ABC -3” pasākums. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.22.10.2020.

Radošā rudens skoliņa - veltīta ebreju kultūrai un mūzikai

Divas dienas - 19. un 20.oktobrī projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" ietvaros Jelgavas bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties "Radošajā rudens skoliņā". #Jauniesusadarbiba2020

Pirmajā dienā Lektore Ilāna Lisagora dalībniekiem stāstīja par ebreju tradīcijām, kultūras iezīmēm, iepazīstināja ar ebreju kultūras un mākslas simboliem. Notika ebreju pasaku lasījumi, kā arī jaunieši radošajā darbnīcā zīmēja ebreju ornamentus un apguva rakstības iezīmes.

Otrā "Radošās rudens skoliņas" diena bija veltīta ebreju tautas mūzikai - skolēni klausījās ebreju tautas mūziku, dziesmas un skicēja emocionālo mūzikas uztveri un ierosmes, izmantojot ebreju simbolus.

Atbalstu projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" īstenošanā biedrībai "Goraļ" sniedz biedrība "Sadarbības platforma".

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".


14.10.2020.

Aicinām projekta dalībniekus uz Turaidas muzejrezervātu

Lai tuvāk iepazītu Latvijas dabu, vēsturi un gadskārtu tradīcijām, sestdien, 2020. gada 24. oktobrī, trešo valstu valstspiederīgie tiek aicināti uz Turaidas muzejrezervātu, kas ir viens no Latvijas visapmeklētākajiem muzejiem.

Klātesošie varēs doties ekskursijās gidu pavadībā un tuvāk iepazīt Gaujas lībiešu lomu Latvijas kultūrvēsturē, apskatīt Turaidas viduslaiku pili, Turaidas muižu, Tautasdziesmu parku - Dainu kalnu un Dziesmu dārzu. Būs arī iespēja interaktīvi izzināt latviskās gadskārtu tradīcijas. Ekskursijas notiks krievu un angļu valodās.

Dalībai ekskursijā pieteikties aicinām tikai projekta dalībniekus! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

Piedalīties varēs tikai pie reģionu koordinatoriem pieteikušies interesenti.

Pieteikšanās un plašāka informācija:
Rīga
Ramils Kadirovs - e-pasts versante@gmail.com, tālrunis 26705808,
Santa Lāma - e-pasts laama.santa@gmail.com, tālrunis 25884776

Rēzekne
Marija Zeltiņa - e-pasts domu.biedri@inbox.lv, 29414010,

Jelgava
Linda Vovere - e-pasts linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212

Liepāja
Līga Krēsliņa - e-pasts ligad@inbox.lv, tālrunis: 28452124

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


07.10.2020.

Rīgā notiks Starptautiskais Tautu draudzības festivāls

Sestdien, 2020. gada 17. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, (Lomonosova ielā 4, Rīgā) norisināsies Starptautiskais Tautu draudzības festivāls. To apmeklēt aicināti visi, kam interesē un tuva Austrumu kultūra - četru stundu garumā paredzēta krāšņa un daudzveidīga programma.

Festivāla ieskaņā, no plkst. 12.00 līdz 13.00, apmeklētāji aicināti vērot turku ebru mākslinieku paraugdemonstrējumus un piedalīties meistarklasēs, zīmējot un gleznojot uz ūdens virsmas.

Plkst.13.00 sāksies krāšņs koncerts, kas veidots kā dažādu tautu kultūras vērtību parāde. Dziesmas un dejas - līdzīgas un atšķirīgas - ļaus apjaust būtisko, kas caurvij ikvienas tautas kultūru un tradīcijas. Koncertā piedalīsies dažādu tautu pārstāvji - tatāri, baškīri, jakuti, turki, gruzīni, kabardīniešī, ebreji, latvieši, igauņi, kazaki, indieši un citi, iepazīstinot apmeklētājus ar savai tautai raksturīgajām melodijām un deju soļiem. Skanēs gan tautas, gan modernā mūzika, uzstāsies deju kolektīvi un individuālie mākslinieki. Koncertu papildinās izzinoši konkursi, kuros ikviens varēs pārbaudīt savas zināšanas par ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un iegūt gardu pārsteiguma balviņu.

Festivāla noslēgumā - plkst.15.00 klātesošie varēs ļauties garšu burvībai - degustēt nacionālo virtuvju pārsteigumus.

Visa pasākuma gaitā būs skatāmi daudzveidīgi tautu tautastērpi un pieejamas meistarklases, kurās varēs tuvāk iepazīt dažādu tautu kultūru, tradīcijas un amatniecību. Pasākuma laikā būs skatāma arī Tautas lietišķās mākslas studijas "Rīdze" (vadītājs Māris Maniņš) izstāde.

Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki aicināti izmantot iespēju un saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem - Informācijas centra imigrantiem konsultantiem.

Pasākums ir bezmaksas! Laipni aicināti visi interesenti!

Festivālu atbalsta Baltijas Starptautiskā akadēmija, tā rīkošanā, norisēs un informācijas izplatīšanā iesaistītas Rīgas augstskolas un studentu pašpārvaldes.

Starptautiskais Tautu draudzības festivāls ir projekta "Integrācijas ABC -3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


29.09.2020.

2. oktobrī aicina uz sarunu vakaru "Kultūru šarms" Jelgavā

Piektdien, 2. oktobrī, plkst. 17.00 ietvaros Jelgavas pilsētas administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Jelgavā, Skolotāju ielā 8) noritēs sarunu vakars "Kultūru šarms", kurā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji. Šajā vakarā varēs iepazīt Ķīnas kultūru un apgūt vienu no senākajām ķīniešu paražām - tējas dzeršanas mākslu.

Pasākums noritēs aptuveni 3 stundas un tiks sadalīts 2 daļās. Pirmajā daļā pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar Ķīnas kultūru, vēsturi un, varbūt, pat izgatavot sev kādu piemiņas velti no šī pasākuma. Otrajā pasākuma daļā noritēs ķīniešu tējas dzeršanas mākslas meistarklase, kur tēju būs iespējams baudīt no īstas Ķīnas servīzes.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi palīdzēt integrēties latviskajā vidē imigrantiem un, savukārt, vietējiem iedzīvotājiem sniegt iespēju iepazīt jauniebraucējus, atklāt citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos. Šāda saruna vakara uzdevums ir arī nodrošināt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialoga veidošanos, veicināt jauniebraucēju vidū latviešu valodas apguvi un lietošanu publiskajā telpā.

Pasākums noritēs angļu un latviešu valodās. Pasākums ir bezmaksas!

Pasākuma dalībnieku reģistrācija tiek veikta pieteikšanās secībā, ievērojot vienlīdzības principus, un, to pārtraucot, tiklīdz ir sasniegts plānotais dalībnieku skaits. Dalību pasākumā lūgums pieteikt pa tālruni 29433212.

Sarunu vakars "Kultūru šarms" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf25.09.2020.

Jaunieši Jelgavā iepazīst ebreju kultūras tradīcijas

Projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" dalībnieki 23.septembrī piedalījās izzinošā nodarbībā "Ebreju jaunais gads". Jaunieši ar interesi noklausījās lektores Ilānas Lisagoras lekciju par ebreju svētkiem, ebreju jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām, kalendāra īpatnībām un iepazina ebreju ornamentu motīvus.

Turpinājumā jaunieši darbojās radoši - meistarklasē zīmēja ebreju simbolus un ornamentus.

Atbalstu projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" īstenošanā biedrībai "Goraļ" sniedz biedrība "Sadarbības platforma".

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".
20.08.2020.

"Roš Ha Šana" dalībnieki dodas Jelgavas ielās!

Jaunieši - projekta "Roš Ha Šana" dalībnieki devās ekskursijā - Jelgavas ielās, lai pilsētvidē, arhitektūrā meklētu un iemācītos atpazīt dažādas nacionālās iezīmes, tostarp ebreju ornamentus, dzīvojamajās mājās, sabiedriskās celtnēs, to rotājumos, arī - kapakmeņos un dažādos uzrakstos.

Biedrība "Sadarbības platforma" sadarbojas un palīdz īstenot sadarbības partnera - biedrības "Goraļ" projektu!

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ" .


20.08.2020.

Aicinām jauniešus Jelgavā iesaistīties projektā "Roš Ha Šana"

Aicinājums jauniešiem Jelgavā - aicinām uz projekta "Roš Ha Šana" pirmo tikšanos - iepazīšanās semināru trešdien, 26. augustā, plkst. 14.00.

Projekts, ar interesanto nosaukumu "Roš Ha Šana", kas tulkojumā nozīmē ebreju Jaunais gads, veltīts tam, lai latviešu un krievu jaunieši kopīgi izpētītu un iepazītu ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. Projektu īsteno biedrība "Goraļ".

Iepazīšanās semināra pirmajā daļā uzstāsies lektori ar stāstu par ebreju vēsturi Jelgavā, ebreju pasakām un folkloru, kā arī - ebreju Jaunā gada svinēšanas tradīcijām. Otrajā daļā interesenti - gan jaunieši, gan pedagogi plašāk tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzētajām aktivitātēm.

Laipni aicinām uz pirmo tikšanos, lai dotos interesantā ceļojumā, iepazīstot ebreju kultūru un mākslu!

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ" .


12.08.2020.

Preiļos notiks bezmaksas nometne mazākumtautību un latviešu jauniešiem "Latvijas elpa Preiļos"

Lai veicinātu jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 10 līdz 15 gadiem piedalīsies bezmaksas nometnē "Latvijas elpa Preiļos", kas notiks no 2020. gada 15. līdz 18. augustam skaistajā un romantiskajā Latgales pilsētā - Preiļos.

Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Četru dienu nometnes "Latvijas elpa Latgalē" programma veidota tā, lai veicinātu savstarpējo sapratni caur kultūrtelpu, vienkopus darbojoties mazākumtautību un latviešu jauniešiem. Nometnes dalībniekiem ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt Preiļus, izspēlēt spēles, piedalīties radošās darbnīcās un sportiskās aktivitātēs, apmeklēt Zemessardzes bataljonu un Leļļu galeriju un Miniatūro karaļvalsti, kā arī visas nometnes gaitā izzināt bagāto Latvijas kultūras mantojumu.

Nometne piedalīsies 30 jaunieši no dažādām Latvijas vietām - no Latgales līdz pat Kurzemei. Īpaši aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto mazākumtautību jaunieši. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai varētu kopā ar pārējiem jauniešiem veikt dažādus radošos uzdevumus.

Nometne top projekta "Nometne "Latvijas elpa Preiļos" ("Camp "Latvian Breath in Preili"") ietvaros.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Piektdien, 2020. gada 7. augustā plkst.16.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz otro starpkultūru pasākumu, kurā varēs iepazīt vienu no nozīmīgām dievībām latviešu mitoloģijā - Māru. Pasākums notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībnieces. Par pasākuma saturu stāsta "Rāmupe" dalībniece Gunta Saule: "Mēs jau allaž domājam par savu zemes esību, par savu dzīvi šeit un tagad. Par tās saistību ar dabu. Par katra atsevišķā cilvēka saistību ar dabu, jo mēs pārtiekam no dabas - mūsu pārtika ir dabas izcelsmes.

Augusts dabā un lauku dzīvē ir īpašs, jo tas jau parāda, kāda ir raža - mēs jau varam nojaust, cik dāsna saule, lietus un citi dabas apstākļi ir mums bijuši. Senatnē, kad ļaudis bija daudz vairāk atkarīgi tieši no tā, kas izaug pašu laukos un tīrumos, dievības, kuras bija izvelētas par cilvēka atbalstu un spēka avotu, bija ļoti svarīgas. Mūsu, latviešu, mītiskajā un garīgajā pasaules tvērumā par dabas māti mēs varam dēvēt Māru. Mūsu vieliskās pasaules pārvaldnieci. Māra gādā par mūsu dzīvību un veselību. Un par dabas dzīvību un veselību. Mārai ir viņas gotiņas un viņas labības lauki. Taču Mārai pieder arī meži, pļavas, krūmi, jūra, upes, ceļi un viss, ko ar mēs ikdienā esam saistīti. Mūsu nodarbībā runāsim un dziedāsim par Māru un iepazīsimies ar viņas pasauli."

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar līdzīgām dievībām, to godināšanu savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


27.07.2020.

31.jūlijā aicinām uz radošo nodarbību "Vasaras mistērija"

Vasaras otrā mēneša izskaņā - piektdien, 2020. gada 31.jūlijā plkst.16.30, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošo nodarbību "Vasaras mistērija". Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Aizraujošā nodarbībā dalībniekiem būs iespēja veidot krāšņas kolāžas, izmantojot dažādas dekorēšanas tehnikas - dekupāžu, izšūšanu ar pērlītēm, zīmēšanu un citas. Vienā darbā varēs izmantot dažādus materiālus, ļaujot vaļu fantāzijai. Kolāžu varēs papildināt arī ar sapņu ķērāju, kurā noķert savas skaistākās vasaras atmiņas.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Radošā nodarbība "Vasaras mistērija" ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums, kurā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki var piedalīties, lai tuvāk iepazītu latviešus, Latvijas kultūru un sabiedrību. Dalībnieku pozitīvas atsauksmes jau izpelnījušās iepriekš rīkotās dekupāžas un pērļošanas nodarbības.

Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


27.07.2020.

Starpkultūru pasākumā 7. augustā aicinām izzināt Māru latviešu folklorā un mitoloģijā

Piektdien, 2020. gada 7. augustā plkst.16.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz otro starpkultūru pasākumu, kurā varēs iepazīt vienu no nozīmīgām dievībām latviešu mitoloģijā - Māru. Pasākums notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībnieces. Par pasākuma saturu stāsta "Rāmupe" dalībniece Gunta Saule: "Mēs jau allaž domājam par savu zemes esību, par savu dzīvi šeit un tagad. Par tās saistību ar dabu. Par katra atsevišķā cilvēka saistību ar dabu, jo mēs pārtiekam no dabas - mūsu pārtika ir dabas izcelsmes.

Augusts dabā un lauku dzīvē ir īpašs, jo tas jau parāda, kāda ir raža - mēs jau varam nojaust, cik dāsna saule, lietus un citi dabas apstākļi ir mums bijuši. Senatnē, kad ļaudis bija daudz vairāk atkarīgi tieši no tā, kas izaug pašu laukos un tīrumos, dievības, kuras bija izvelētas par cilvēka atbalstu un spēka avotu, bija ļoti svarīgas. Mūsu, latviešu, mītiskajā un garīgajā pasaules tvērumā par dabas māti mēs varam dēvēt Māru. Mūsu vieliskās pasaules pārvaldnieci. Māra gādā par mūsu dzīvību un veselību. Un par dabas dzīvību un veselību. Mārai ir viņas gotiņas un viņas labības lauki. Taču Mārai pieder arī meži, pļavas, krūmi, jūra, upes, ceļi un viss, ko ar mēs ikdienā esam saistīti. Mūsu nodarbībā runāsim un dziedāsim par Māru un iepazīsimies ar viņas pasauli."

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar līdzīgām dievībām, to godināšanu savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu.

Dalība bez maksas.

Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

23.07.2020.

Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz interešu un koprades pasākumiem Rēzeknē

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku iekļaušanos sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un arī vietējās sabiedrības pārstāvji mīļi gaidīti uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Latgalē - Rēzeknē. Jūlija beigās un augustā gaidāma virkne pasākumu ciklā "Tiekamies pie tējas tases", iepazīstot latviešu un citu tautu kultūru un tradīcijas kopā ar folkloras draugu kopu "Vīteri" un tās vadītāju Sandru Stari.

Pasākumos īpaša uzmanība būs veltīta tējai - dzērienam, ko dzer visā pasaulē. Tomēr dažādām tautām ir gan līdzīgas, gan atšķirīgas tējas dzeršanas tradīcijas un ieražas. Apmeklētājiem 5 tējas pēcpusdienās būs iespēja ielūkoties dažu tautu paradumos un tradīcijās - gan tējas gatavošanā un dzeršanā, gan kultūru raksturojošās vērtībās. Katrā tikšanās reizē būs stāstījums, sekos praktiskas nodarbības, kā arī - kopīga dziedāšana un iešana rotaļās.

Pasākumu cikla "Tiekamies pie tējas tases" programma:

 • 29. jūlijā - "Gadskārtu tradīcijas Latvijā, galda dziesmas un tēja latviešu gaumē";
 • 3. augustā - "Galda dziesmas latgaliski, tējas dzeršana kopā ar zāļu sievu Rozāliju Mežatuču, ugunspuķes fermentēta tēja, "Latgales zelts"";
 • 10. augustā - "Galda dziesmas un tēja indiešu gaumē";
 • 17. augustā - "Galda dziesmas un tēja slāvu - ukraiņu, krievu, baltkrievu tradīcijās";
 • 24. augustā - "Galda dziesmas un tēja poļu tradīciju skatījumā, rotaļas un dejas";

  Visi pasākumi norisināsies Rēzeknes teātra "Joriks" telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97, sākums - plkst.16.00.

  29. jūlijā notiks vēl kāds īpašs pasākums - plkst. 15.30 teātra "Joriks" telpās tiks atklāta gleznošanas plenēra nodarbībās radīto darbu izstāde. Gleznošanas plenērā projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki kopīgi apguva un pilnveidoja zīmēšanas un gleznošanas prasmes. Tagad šī izstāde būs skatāma plašākai auditorijai.

  Pasākumiem aicinām iepriekš pieteikties! Dalībnieku reģistrācija pasākumiem tiks veikta pieteikšanās secībā. Ieeja - bezmaksas.

  Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija: Marija Dubicka, tālrunis 29414010,

  e-pasts domu.biedri@inbox.lv

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  10.06.2020.

  Aicina jauniešus uz bezmaksas nometni "Latvijas elpa Latgalē"

  Lai veicinātu jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 10 līdz 15 gadu vecumam tiek aicināti pieteikties bezmaksas nometnei "Latvijas elpa Latgalē", kas notiks no 2020. gada 3. augusta līdz 6. augustam Rēzeknes novada Makašānos. Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Četru dienu nometnes "Latvijas elpa Latgalē" programma veidota tā, lai veicinātu savstarpējo sapratni caur kultūrtelpu, vienkopus darbojoties mazākumtautību un latviešu jauniešiem. Nometnes dalībniekiem ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību būs iespēja gan iepazīt Makašānu un Rēzeknes apkaimi, gan izspēlēt spēles, piedalīties radošās darbnīcās un iepazīt bagāto Latvijas kultūras mantojumu.

  Nometne paredzēta jauniešiem no dažādām Latvijas vietām - no Latgales līdz pat Kurzemei. Sevišķi aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto mazākumtautību jaunieši. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai varētu kopā ar pārējiem jauniešiem veikt dažādus radošos uzdevumus.

  Pieteikšanās "Latvijas elpa Latgalē" - līdz 2020. gada 22. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu. Tie 30 dalībnieki, kuriem būs iespēja apmeklēt nometni, saņems apstiprinājumu līdz 27. jūlijam.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  08.06.2020.

  12.jūnijā aicinām uz Ielīgošanas pasākumu

  Piektdien, 2020. gada 12. jūnijā no plkst.16.00 līdz 17.30 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz Ielīgošanas pasākumu. Tas notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Tuvojas Jāņi. Mūsu zemes Ziemeļu puslodē tie ir vasaras saulgrieži - skaistākais laiks, kad dabā viss plaukst, zied un smaržo. Saule dienas gaitā uzkāpj visaugstāk debesu jumā, dienas ir visgarākās un naktis visīsākās. Daudzas tautas šos svētkus īpaši svin un priecājas. Arī Latvijā. Latviešu senākās Jāņu svētīšanas tradīcijas ir īpaši skaistas. Daudzas saglabājušās no tāliem laikiem, piemēram, gatavošanās jau krietnu laiku pirms pašiem svētkiem.

  Arī 12.jūnija pasākums būs kā gatavošanās svētkiem - pīsim vainagus, iemācīsimies kādu vienkāršu Jāņu dziesmu - līgotni, deju vai rotaļu, kas noderēs Jāņus svētot. Uzzināsim, kādi ir Jāņu laika tradicionālie ēdieni un dzērieni. Jāņu svētīšanas tradīciju zināšanās dalīsies Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" dalībnieces.

  Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar gadskārtu svētku ierašām savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, vai nodziedāt dziesmu.

  Dalība bez maksas.

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Ielīgošanas pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā "Integrācijas ABC - 3". Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  08.06.2020.

  Teātra nodarbība Rēzeknē

  Jau kopš pavasara projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rēzeknē dzīvojošie ārvalstnieki un vietējie rēzeknieši kopīgi veido izrādi. Izrāde tiek iestudēta sadarbojoties ar biedrību "Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"" un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  02.06.2020.

  5.jūnijā aicinām uz radošo pērļošanas darbnīcu

  Piektdien, 2020. gada 5.jūnijā no plkst.16.00 līdz 19.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izglītojošu, radošu nodarbību - pērļošanas darbnīcu. Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Pērļošana ir kā brīnumaina pasaule, pilna ar dažādu krāsu pērlītēm, dekoratīviem stikliņiem, podziņām, lentītēm, košu audumu gabaliņiem... Sašujot šos krāšņos, skaistos nieciņus ornamentālā rakstā, iegūstams pārsteigums - katru reizi citāda rotaslieta. Tieši radošais process un iespēja realizēt arvien jaunas un jaunas idejas ir pats saistošākais aspekts pērlīšu izšūšanā. Pasaulē nav divu vienādu ar rokām darinātu rotaslietu. Turklāt pērļošana ir arī lielisks veids, kā aizmirst ikdienas stresu un steigu, kā iepazīt sevi un savas izjūtas. Var izšūt arī daudz ko citu - somas, makus, jostiņas auskarus, gredzenus, brošas, kulonus, rokassprādzes u.c. Iespēju ir daudz, tikai jādod vaļa fantāzijai un darba priekam.

  Interesanti, ka kopš senajiem laikiem pērlītes ir ieņēmušas nozīmīgu vietu dažādu tautu sadzīvē. Pērlītes izmantoja, lai demonstrētu stāvokli sabiedrībā, no tām gatavojot mākslas darbus. Ēģiptē atrastos pērlīšu paraugus arheologi datē jau 2500 gadu pirms Kristus dzimšanas. Arī mūsdienās izmanto pērļošanu, un tā ir balstīta uz seno kultūru tehnikām. Mūsdienās tās tiek papildinātas ar jauniem materiāliem un tehnikām.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim pērļošanas tehnikas pamatus un iemācīsimies pašu rokām radīt burvīgu rokassprādzi.

  Dalība bez maksas.

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Radošā pērļošanas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  20.05.2020.

  Mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīca

  20. maijā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji čakli un radoši darbojās mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcā, lai Covid-19 krīzes laikā pasargātu sevi un apkārtējos.

  Aizsegu izgatavošanas darbnīca bija viens no projekta “Integrācijas ABC – 3” pasākumiem. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  17.05.2020.

  Projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji dodas ekskursijā, iepazīstot Liepājas kultūrvēsturiskās vietas

  Saulainā 17.maija svētdienā projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji devās ekskursijā, iepazīstot Liepās kultūrvēsturiskās vietas: Liepājas vēsturisko daļu, Karaostu, Sv.Annas luterāņu baznīcu, Latvijas mūziķu slavas aleju un citas.  16.05.2020.

  20.maijā aicinām uz mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcu

  Trešdien, 2020. gada 20. maijā, no plkst. 16.30 līdz 19.30 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošu nodarbību - mutes un deguna aizsegu izgatavošanas darbnīcu. Nodarbība notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Sakarā ar aizsardzības pasākumiem valstī un pieņemto lēmumu, ka sabiedriskajā transportā būs pienākums valkāt mutes un deguna aizsegus, piedāvājam šādu aizsegu pagatavot paša spēkiem. Vienas nodarbības laikā var apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju, lai varētu izgatavot brīnišķīgu aizsargmasku paša rokām. Katrs nodarbības dalībnieks varēs iejusties mākslinieka lomā un izgatavot ikdienā lietojamu sejas aizsegu gan sev, gan saviem tuvākajiem.

  Radošās darbnīcas programmā:

 • aizsegu materiāli,
 • dažādas aizsegu izgatavošanas tehnikas.

  Laipni aicinām pieteikties! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Nodarbība 20.maijā ir viena no kopējo interešu pasākumu virknes, kam dots nosaukums "Es un Tu = Mēs". Sekos vēl nodarbības, aicinot radoši un praktiski darboties un apgūt jaunas prasmes. Šādi izglītojoši interešu pasākumi radošā atmosfērā tiek rīkoti, lai veicinātu kopīgas saiknes un komunikācijas veidošanos starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

  Aizsegu izgatavošanas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:
  Santa Lāma, tālrunis 26599060
  E-pasts laama.santa@gmail.com
  https://www.mensarius.lv/index.php/lv/


  17.04.2020.

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus pieteikties integrācijas kursiem tiešsaistē

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus Covid-19 krīzes laiku izmantot lietderīgi un auglīgi - tiešsaistē piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

  Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas.

  Īpaša uzmanība lekciju programmā paredzēta situācijai saistībā ar Covid -19 pandēmijas izraisītajām sekām, - kā un kur rast palīdzību krīzes situācijā, kā iesniegt dokumentus iestādēm, kā lietot elektronisko parakstu, ko nozīmē darbs attālināti, kur griezties pēc palīdzības, ja uzņēmums aptur darbību, kā saņemt dīkstāves pabalstu?

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Kur, šobrīd virtuālajā vidē, var iepazīt Latvijas kultūru? Arī uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes integrācijas kursos.

  Uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi latviešu valodas apguvei, kas ir sarunvaloda klubi.

  Attālinātais apmācību darbs tiks organizēts gan kā lekcijas, gan kā praktiskās konsultācijas. Lekcija tiešsaistē vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu.

  Integrācijas kursi notiks tiešsaistē projekta Integrācijas ABC Facebook kontā (slēgtā grupā).

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808,
  apmācību koordinatore Santa Lāma, e-pasts laama.santa@gmail.com , tālrunis 26599060.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  27.03.2020.

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus imigrantus pieteikties virtuālām integrācijas kursu nodarbībām

  Tikai uz īsu brīdi notikumi ar Covid-19 vīrusa izplatību apstādināja projekta Integrācijas ABC gaitu. Mēs turpinām aktivitātes un pārejam uz citu apmācību formu - apmācībām digitālajā vidē.

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus imigrantus pieteikties virtuālām integrācijas kursu nodarbībām.

  Pieteikšanās un plašāka informācija: Santa Lāma, tālrunis + 371 26599060, e-pasts - santa@mensariuss.lv

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.  04.03.2020.

  Jautājumi par Brīvprātīgā darba likumu aktualizēti Saeimā

  3. martā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu grupas sēdē tika izskatīts jautājums par Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem. Sadarbības platforma divos projektos aktualizēja jautājumu par Brīvprātīgā darba likuma un tā piemērošanas problēmām. 2018. gadā informācija par projekta laikā identificētajām problēmām tika iesniegta Labklājības ministrijai, saņemot formālu atbildi, ka vēstule pieņemta zināšanai. 2019. gadā tika apzināts paplašināts problēmu loks un nosūtīta vēstule Saeimas deputātiem. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāti atsaucās Sadarbības platformas nosūtītajai vēstulei un izveidoja darba grupu, kuras mērķis ir līdz 2020. gada jūnijam izstrādāt grozījumus Brīvprātīgā darba likumā.

  Plānotas četras tikšanās, kuru laikā tiks uzklausītas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, pašvaldības u.c. brīvprātīgā darba organizētājus, lai izdiskutētu problēmjautājumus.


  28.02.2020.

  6. martā aicinām uz radošo dekupāžas darbnīcu

  Piektdien, 2020. gada 6.martā no plkst.16.00 līdz 19.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izglītojošu, radošu nodarbību - dekupāžas darbnīcu. Tā notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā.

  Dekupāža (senā dekorēšanas tehnika) ir interesanta un pārsteidzoša metode, kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem. Tā ir dekoratīva tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu praktiski jebko - porcelānu, plastmasu, koku, papīru, stiklu un pat audumu. Pielietojot pareizos darba materiālus - mēbeles, trauku komplekti, koka lādītes un pat apavi un apģērbi - iegūst jaunu un neatkārtojamu vērtību.

  Dekupāžas tehnika ir lieliska, jo jums nav jāmāk zīmēt, un process nav neatgriezenisks, jo darba gaitā ir iespējams izveidot tādu kompozīciju, kāda šķiet vispiemērotākā attiecīgajam priekšmetam. Dekupāža ļauj iejusties mākslinieka lomā jebkuram. Vienas nodarbības laikā var apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju, lai varētu veidot brīnišķīgus darbus paša rokām. Tās laikā katrs izgatavos praktiski pielietojamu priekšmetu.

  Radošās nodarbības programmā:

 • dekupāžas pamatmateriāli un tehnikas,
 • sadzīves priekšmetu dizains.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim dekupāžas tehnikas pamatus, iemācīsimies pašu rokām radīt burvīgus traukus un interjera aksesuārus, ļausim interjera priekšmetiem dzīvot otru dzīvi.

  Laipni aicinām pieteikties! Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 25884776 vai e-pasts laama.santa@gmail.com.

  Nodarbība 6.martā būs pirmā kopējo interešu pasākumu virknē, kam dots nosaukums "Es un Tu = Mēs". Sekos vēl 4 nodarbības, aicinot radoši un praktiski darboties un apgūt jaunas prasmes. Šādi izglītojoši interešu pasākumi radošā atmosfērā tiek rīkoti, lai veicinātu kopīgas saiknes un komunikācijas veidošanos starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

  Radošā dekupāžas darbnīca ir projekta "Integrācijas ABC - 3" pasākums. Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  11.02.2020.

  Projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki novērtēja ledus burvību

  Neskatoties uz to, ka šogad ziema nelutina ar sniegu un ledu, projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki novērtēja ledus burvību! Pagājušā nedēļas nogalē projekta Integrācijas ABC - 3 ietvaros trešo valstu valstspiederīgie, integrācijas kursu dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji kopīgi apmeklēja kultūras pasākumu - 22. Ledus skulptūru festivālu Jelgavā.

  Projekta dalībniekiem tā bija iespēja apskatīt 30 profesionālu tēlnieku vairāk nekā 60 ledus mākslas darbus. Dalībnieki sajūsminājās un apbrīnoja ledū iekaltās mākslinieku fantāzijas, kas šogad atainoja tēmu "Supervaroņi", kā arī izbaudīja atpūtas un izklaides programmu.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  10.02.2020.

  Aicinām uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Liepājā un Ventspilī

  Trešo valstu valstspiederīgie un vietējās sabiedrības pārstāvji mīļi gaidīti uz kopīgiem interešu un koprades pasākumiem Kurzemes reģionā - Liepājā un Ventspilī.

  No februāra līdz pat jūnija vidum gaidāma virkne pasākumu, iepazīstot Latvijas kultūru un tradīcijas:

 • 19.februārī plkst.18.00 Liepājā - Meteņu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas";
 • 18.martā plkst.18.00 Ventspilī - Lielās dienas (zemnieku svētki) atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas". Piedalīsies stāstniece Līga Reitere, iepazīstinot ar zāļu tējām, varganu spēli, šamaņu bungām un dialektiem;
 • No 19.marta līdz vasarai, katru ceturtdienu plkst.18.00 Liepājā, Austras istabā notiks "Austras bērni" programmas gatavošana, lai uzstātos pasākumā. Koncertprogramma taps sadarbībā ar Austras biedrību, priekšnesumus iestudēs biedrības pārstāve Simona Rača;
 • 28.martā plkst.19.00 Liepājā - koncertzālē "Lielais dzintars" kopīgs multimediālā koncertšova "Gadalaiki" apmeklējums;
 • 9.aprīlī plkst.18.00 Liepājā - Lieldienu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas";
 • 6.maijā plkst.18.00 Liepājā - Baltās dienas svinības kopā ar folkloras kopu "Atštaukas", iepazīstot Baltā galdauta svētku, kristību un kāzu tradīcijas;
 • 17.maijā plkst.12.00 ekskursija pa Liepāju. Programmā: Liepājas vēsturiskā daļa, Karaosta, Sv.Annas luterāņu baznīca, Latvijas mūziķu slavas aleja un citas ievērojamas vietas;
 • 18.jūnijā plkst.18.00 Vasaras saulgriežu atzīmēšana kopā ar folkloras kopu "Atštaukas".

  Aicinām pieteikties! Dalībnieku reģistrācija pasākumiem tiks veikta pieteikšanās secībā!

  Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija: Līga Krēsliņa, e-pasts: ligad@inbox.lv , tālrunis: 28452124

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  06.02.2020.

  Pagājušā gadā integrācijas kursus apmeklējuši 243 Latvijā dzīvojoši ārvalstnieki

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, biedrība "Sadarbības platforma" kopš 2019. gada rudens īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3". Tā ietvaros pērn Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās - Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā un Cēsīs - tika organizētas bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus, integrācijas kursus līdz pagājušā gada decembra beigām noklausījās 14 grupas, kurās mācījās 243 ārvalstnieki: Rīgā - 9 grupas, 156 dalībnieki, Liepājā - 2 grupas, 36 dalībnieki, Cēsīs - 1 grupa, 20 dalībnieki, Rēzeknē - 1 grupa, 16 dalībnieki un Jelgavā - 1 grupa, 15 dalībnieki.

  Integrācijas kursu apmeklētāju vidū bija pārstāvji no 30 valstīm: Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Turkmenistānas, Turcijas, Afganistānas, Serbijas, Ķīnas, Mongolijas, Vjetnamas, Indijas, Bangladešas, Šrilankas, Indonēzijas, Jemenas, Pakistānas, Izraēlas, Ēģiptes, Alžīrijas, Sīrijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādas, Brazīlijas, Venecuēlas, Austrālijas un Jaunzēlandes.

  Kursu saturs ir veidots tā, lai palīdzētu trešo valstu pilsoņiem un imigrantiem orientēties gan pamatjautājumos par Latvijas valsti, politisko iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, gan praktiskās un ikdienišķās dzīves situācijās. Vislielāko interesi integrācijas kursu dalībnieku vidū izraisīja tēma par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā un ar to saistītie praktiskie jautājumi.

  2020. gada janvārī un februārī visos Latvijas reģionos turpinās bezmaksas apmācības, kurām interesenti aicināti pieteikties. Plānots, ka projektā "Integrācijas ABC - 3" kopumā tiks apmācīti 750 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki. Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicina sazināties ar apmācību koordinatoriem Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Rēzeknē.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.02.2020.

  Ventspilī 31 ārvalstnieks pabeidzis integrācijas kursus

  1.februārī, Ventspilī projekta "Integrācijas ABC" ietvaros integrācijas kursus noslēdza divas grupas, kurās kopumā mācījās 31 ārvalstnieki - trešo valstu pilsoņi.

  Kursu dalībnieku vidū bija 7 valstu pilsoņi: no Krievijas - 15, no Ukrainas - 6, no Baltkrievijas - 5, no Ganas - 2 un pa vienam pārstāvim no Gruzijas, Ēģiptes un Dienvidāfrikas.

  Plānots, ka projektā Integrācijas ABC 3 kopumā tiks apmācīti 750 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki.

  Kursu saturs ir veidots tā, lai palīdzētu trešo valstu pilsoņiem orientēties jautājumos par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.02.2020.

  Liepājā turpinās integrācijas kursi

  Liepājā turpinās integrācijas kursi - apmācības trešo valstu pilsoņiem. Februāra sākumā Liepājā projekta Integrācijas ABC ietvaros mācības sāka raibs un daudzveidīgs dalībnieku sastāvs. Pamatzināšanas par Latviju kursos apgūst trešo valstu pilsoņi no 11 valstīm - Brazīlijas, Slovēnijas, Indijas, Filipīnas, Turcijas, Moldovas, Ēģiptes, Taivānas, Alžīrijas, Pakistānas un Jaunzēlandes.

  Projektā "Integrācijas ABC - 3" Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina apmeklēt bezmaksas kursus un dažādus pasākumus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  13.12.2019.

  Ar skolēnu apbalvošanu noslēdzas projekts "Atbildīgi par rītdienu"

  13.decembrī, noslēdzot projektu "Atbildīgi par rītdienu", Rīgā, NVO namā svinīgā pasākumā tika sveikti un apbalvoti bērni un jaunieši, kuri aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs. Projekts bija veltīts tam, lai jauniešu un bērnu vidū akcentētu Latvijas dabas un vides vērtības, rosinātu domāt "zaļi' un ikdienā atbildīgi izmantot dabas resursus.

  Projektā iesaistījās jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

  Pasākumā laikā jaunieši ar interesi noklausījās Latvijas Televīzijas žurnālistes un redaktores Evas Johansones stāstu par Baltijas jūras ekoloģiju. Katras skolas pārstāvji prezentēja un iepazīstināja ar projekta laikā paveikto - gan praktiski izveidotajām lietām, gan interesantākajiem pasākumiem, gan vērtīgām atziņām. Noslēgumā dalībnieki saņēma atzinības un pārsteiguma dāvanas par aktīvu un radošu dalību projekta aktivitātēs, konkursā "Es, vide, klimats memēs" un bateriju vākšanās konkursā.

  Projektu "Atbildīgi par rītdienu" 2019. gada rudenī ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  05.12.2019.

  Rīgas 33. vidusskolā vāc izlietotās baterijas

  Rīgas 33. vidusskola sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros 2019. gada novembrī rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu.

  Iesaistoties konkursā, 5. līdz 9. klašu skolēni un darbinieki rūpēsies par videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

  Konkursā aicina jauniešus nest un nodot baterijas, kas vairs nav derīgas lietošanā. Savākto bateriju daudzumu reģistrē uzskaites burtnīcā un tās nodos skolas direktores vietniecei izvešanai.

  Šī pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi ar praktisku darbību palīdzību. Būtiski ir arī parādīt, kā ikdienā var samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

  Projekts "Atbildīgi par rītdienu" norit ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

  Konkursa nolikums

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  03.12.2019.

  Zemgales reģionā šoruden notika apmācības trešo valstu valstspiederīgiem un imigrantiem. Integrācijas kursus Jelgavā apmeklēja 15 Latvijā dzīvojoši ārvalstnieki, kuru vidū bija turks, indietis, kazahs, krieviete, ukrainiete, baltkrieviete, 3 gruzīnietes, 2 azerbaidžānietes un 4 sīrieši.

  Kursu apmeklētāji guva ieskatu Latvijas vēsturē, politiskajā sistēmā, ekonomikā iepazina situāciju darba tirgū, nodarbinātību, apzināja iespējas strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, un - kur nu bez jaunām zināšanām un iespaidiem par Latvijas kultūru un tradīcijām!

  2020. gada janvārī apmācību darbs Jelgavā turpināsies un jau tagad Latvijā dzīvojoši trešo valstu valstspiederīgie un imigranti aicināti pieteikties integrācijas kursiem!

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Linda Vovere, linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Valsts svētku gaisotnē imigranti iepazīst Latvijas kultūru
  22.11.2019.

  Īsu brīdi pirms valsts svētkiem, 16. novembra pēcpusdienā projekta "Integrācijas ABC -3" dalībniekiem bija iespēja sanākt kopā un tikties kopīgā izglītojošā pasākumā. Pasākuma nosaukums - Starpkultūru diena - pilnībā attaisnoja doto vārdu, jo Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pulcējās dažādu tautību pārstāvji, kas šobrīd par savām mājām sauc Latviju, te dzīvo, mācās un strādā un galvenais - vēlas tuvāk iepazīt Latvijas kultūru un latviešus. Rīgā bija sabraukuši imigranti un integrācijas kursu dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem - Rēzeknes, Jelgavas, Cēsīm, Liepājas un, protams, klātesoši bija arī rīdzinieki. Pasākumā piedalījās arī vietējās sabiedrības pārstāvji. Dalībnieku kopskaits - vairāk nekā 100!

  Pasākuma ieskaņā tautas muzikanti "Siguldieši" sagaidīja dalībniekus un tūdaļ aicināja aktīvi līdzdarboties - apgūt latviešu deju soļus, doties jautrā dancī un varēja parādīt arī savas muzikālās prasmes dažādu latviešu tautas mūzikas instrumentu spēlē. Klātesošie dzirdēja stāstu par latviešu svētku svinēšanas tradīcijām. Sirsnīgs bija brīdis, kad, ņemot talkā Lielvārdes jostu, tika izvīta Latvijas robežu kontūra.

  Tuvojošās Latvijas dzimšanas dienas noskaņās klātesošie noskatījās divas īsfilmas par nozīmīgiem Latvijas simboliem un pamatvērtībām.

  Turpinājumā dalībnieki devās ekskursijās, iepazīstot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tā vēsturi. Bija iespēja aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izsekojot Latvijas mākslas virzībai 19. un 20. gadsimtā, iepazīt nozīmīgākos māksliniekus un to mākslas darbus.

  Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dzīvi Latvijā. Bezmaksas konsultācijas par dažādiem juridiskiem, izglītības, latviešu valodas apguves un nodarbinātības jautājumiem sniedza Informācijas centra iebraucējiem (ICI) pārstāve un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valdes priekšsēdētāja Gunta Vīksne.

  Pēc latviešu mākslas un tradīciju izzināšanas pienāca brīdis kopīgai tējas dzeršanai un sirsnīgām sarunām, kur varēja tuvāk savstarpēji iepazīties un sadraudzēties. Noslēgumā dalībnieki devās pusdienās un baudīt svētku noskaņas pilsētā - vērot gaismas festivālu "Staro Rīga".

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina integrācijas kursu dalībniekus uz pasākumu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
  26.10.2019.

  Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, pāris dienas pirms valsts svētkiem, sestdien, 2019. gada 16. novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) notiks pasākums, kam dots nosaukums Starpkultūru diena. Tajā aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgie un imigranti - projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Cēsīm, Liepājas un Rīgas, kā arī vietējās sabiedrības pārstāvji Pasākuma programmā paredzētas gan ekskursijas muzejā, gan ieskats latviešu tautas tradīcijās.

  Pasākuma pirmajā daļā - plkst.14.00 dalībnieki tiks aicināti uz tikšanos pie tējas tases, kurā dalībnieki iepazīs tējas dzeršanas tradīcijas Latvijā un varēs arī katrs pastāstīt par savas valsts tējas dzeršanas un viesu uzņemšanas paradumiem. Tuvojošās Latvijas dzimšanas dienas noskaņās klātesošie varēs noskatīties īsfilmu par nozīmīgiem Latvijas simboliem un pamatvērtībām. Ar muzikālu priekšnesumu dalībniekus priecēs tautas muzikanti "Siguldieši, kuri demonstrēs latviešu tautas tērpu, stāstīs par svētku svinēšanas tradīcijām un aicinās uz kopīgām dejām un rotaļām.

  Pasākuma otrajā daļā no plkst. 15.00 līdz 16.00 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas gidu pavadībā, iepazīstinot ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas glabā ievērojamas Latvijas kultūras un mākslas vērtības. Ekskursiju laikā tiks iziets cauri visām nozīmīgākajām "pieturām", kas stāsta par ēkas vēsturi, arhitektūru un laikmeta kontekstu. Tas būs vairāk nekā gadsimtu sens stāsts, kas aizsākas ar ideju par mākslas muzeja nepieciešamību Baltijā un beidzas ar vērienīgo ēkas rekonstrukciju 2013.- 2015. gadā. Dalībniekiem būs iespēja aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izsekojot Latvijas mākslas vēstures kopainai visa 19. un 20. gadsimta garumā un iepazīstot nozīmīgākos māksliniekus un to mākslas darbus. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

  Uz Starpkultūru dienu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā laipni aicināti visi projekta "Integrācijas ABC - 3" dalībnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji. Pasākums ir bezmaksas!

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Rēzeknes skolēnus piedalīties konkursā "Es, vide, klimats memēs"
  14.10.2019.

  Līdz šā gada 22. novembrim Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot memes ar uzsaukuma tekstu no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

  Izvērtēšanai tiek pieņemtas memes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo memēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

  Darbi iesniedzami elektroniski, iesūtot atbildīgajiem skolotājiem e-pastos.

  Konkursa rezultātā 20 labākie konkursa darbi, kurus noteiks jauniešu un interesentu balsojums tiešsaistē tiks izvietoti memju multimediāls albumā, kurš būs skatāms interneta vidē. Uzvarētāji kā balvu saņem braucienu uz Rīgu - projekta noslēguma pasākumu.

  Konkursa nolikums

  Plašāka informācija par konkursu pieeja nolikumā.

  Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Noslēdzies video konkurss "NVO? Oho - NVO!"
  18.10.2019.

  Šī gada 18. oktobrī Wolftrike Driftahallē ar svinīgu dalībnieku apbalvošanu noslēdzās kampaņa un video konkurss "NVO? Oho - NVO!". No jūlija līdz septembrim jauniešiem, vecumā no 13 - 25 gadiem, bija iespēja piedalīties konkursā un tuvāk iepazīt nevalstisko organizāciju darbu, kā arī to sniegtās iespējas.

  Jauniešiem no visas Latvijas bija iespēja piedalīties video konkursā "NVO? Oho - NVO!" un tuvāk iepazīt nevalstisko organizāciju darbu, kā arī to sniegtās iespējas. Lai piedalītos konkursā, 5 jauniešu grupai bija jāizveido video par NVO (nevalstisko organizāciju) un jāpiesaka elektroniski konkursam.

  Konkursa mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši - ar nevalstisko organizāciju darbību un misiju, kā arī mudināt viņus iesaistīties to aktivitātēs.

  Konkursa rezultāti:
  1. Vieta - jauniešu grupa "Madonas novada Jauniešu dome"
  2. Vieta - jauniešu grupa "Četris trio"
  3. Vieta - Biedrības "SILESIA" jaunieši

  Konkursa ietvaros tika apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji - autora darbi, kas saņēmuši augstākās kopējās vietas, apvienojot vienlīdzīgā attiecībā konkursa komisijas vērtējumā un publiskajā tiešsaistes balsojumā iegūto vietu rezultātus.

  Jauniešu konkursa video sekojot šai saitei!

  Konkursa norises laikā NVO pārstāvji viesojās Saldū, Madonā un Rīgā, kur notika trīs domdarbnīcas. Darbnīcu laikā jaunieši ieguva zināšanas un izpratni par NVO, pilsonisko līdzdalību, darbojās praktiski un apguva video veidošanas iemaņas un dažādus knifus.

  Konkursu organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" un tā jauniešu studiju "BaMbuss" projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Līga Siliņa
  T. 26808042
  E. jsbambuss@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Notiks video konkursa jauniešiem "NVO? Oho - NVO!" noslēguma pasākums
  09.10.2019.

  Piektdien, 2019. gada 18. oktobrī plkst. 17.00 Wolftrike Driftahallē notiks video konkursa un kampaņas "NVO? Oho - NVO!" noslēguma pasākums, kura laikā apbalvos 3 labāko darbu autorus un visus kampaņas dalībniekus gaida interesantas aktivitātes.

  Jauniešiem no visas Latvijas bija iespēja piedalīties video konkursā "NVO? Oho - NVO!" un tuvāk iepazīt nevalstisko organizāciju darbu, kā arī to sniegtās iespējas. Lai piedalītos konkursā, 5 jauniešu grupai bija jāizveido video par NVO (nevalstisko organizāciju) un jāpiesaka elektroniski konkursam.

  Konkursa mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši - ar nevalstisko organizāciju darbību un misiju, kā arī mudināt viņus iesaistīties to aktivitātēs.

  Aicinām pievienoties konkursa un kampaņas "NVO? Oho - NVO!" noslēguma pasākumā 18. oktobrī Wolftrike Driftahallē, Mūkusalas iela 49 k-6, Rīgā, lai suminātu konkursa labāko darbu autorus, kopīgi atskatītos uz konkursa norisi un piedalītos dažādās interesantās aktivitātēs.

  Konkursa labāko darbu autori tiks noteikti, apkopojot tiešsaistes balsojuma un konkursa žūrijas rezultātus. Vēl līdz 17. oktobrim ikviens var nobalsot par savu konkursa video favorītu tiešsaistē.

  Konkursu organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" un tā jauniešu studiju "BaMbuss" projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Līga Siliņa
  T. 26808042
  E. jsbambuss@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Mazsalacas skolēnus piedalīties konkursā "Es, vide, klimats memēs"
  07.10.2019.

  Līdz šā gada 30. oktobrim Mazsalacas vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot memes ar uzsaukuma tekstu no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

  Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

  Darbi iesniedzami elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma formu

  Mazsalacas vidusskolas memu saite

  Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas "Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā", "Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?".

  Konkursa nolikums.

  Plašāka informācija par konkursu pieeja nolikumā.

  Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas vidusskolu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS"
  01.10.2019.

  Projekta "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" dalībnieki aktīvi rosās, jo tuvojas noslēguma konkurss, kura mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu jauniešu vidū.

  Rīgas Ukraiņu vidusskola 3.oktobrī ciemos uzņems O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolu. Visi kopīgi iepazīs ukraiņu kultūru un tautasdziesmas, būs koncerts un interesanti stāsti par skolu.

  9. oktobrī skolu sadraudzības atmosfērā notiks radošās darbnīcas, kuru laikā dalībnieki kopā ar eksperti, jauniešu studijas "BaMbuss" vadītāju Līgu Siliņu, noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Rīgas Ukraiņu vidusskola un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola tiksies radošā darbnīcā O. Skrindu ielā 1 pulksten 11.00, savukārt pulksten 14.00 Rīgas 6. vidusskolas un Rīgas Igauņu pamatskolas skolēni šādā norisē sadarbosies Atgāzenes ielā 26.

  Visas četras skolas tiksies kopīgā radošā darbnīca Krišjāņa Barona muzejā 11. oktobrī, kad dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde".

  Radošās darbnīcas sniegs iespēju labāk iepazīt vienam otru un kopīgo kultūru dažādībā un raisīs idejas projekta noslēguma konkursa darbiem, kad nāksies veidot asprātīgas tautasdziesmu interpretācijas MEMĒS. Sekot projekta norisēm un balsot par konkursa darbiem aicināts ikviens, atliek facebook vietnē sameklēt projekta lapu https://www.facebook.com/tautasdziesmaMEMES/. Publiskais balsojums tiešsaistē notiek no 2019. gada 20. oktobra līdz 29. oktobrim.

  Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

  Informāciju sagatavoja
  projekta publicitātes speciāliste
  Anita Smeltere
  anita.smeltere@gmail.com

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".


  Aicina skolēnus piedalīties konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”
  29.09.2019.

  Līdz šā gada 14. decembrim Rīgas 33. vidusskolas skolēnus aicina iesaistīties radošajā konkursā "Es, vide, klimats mēmēs". Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un "zaļo domāšanu", līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū.

  Konkursa ietvaros jauniešiem jāizveido "mēme" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

  Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas "Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā", "Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?".

  Konkurss notiks interneta vietnē un jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

  Skolu konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā.

  Konkursa nolikums.

  Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Rīgas 33. vidusskolu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Konkursā "Es, vide, klimats memēs" aicina jauniešus akcentēt vides jautājumus
  24.09.2019.

  Līdz šā gada 15. novembrim Ezeres pamatskolas un Saldus novada jaunieši aicināti iesaistīties konkursā "Es, vide, klimats memēs". Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un "zaļo domāšanu", līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā 21. gs. formātā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū.

  Konkursā "Es vide, klimats memēs" piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tā ietvaros jauniešiem jāizveido "meme" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas memes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo memēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

  Konkurss notiks interneta vietnē www.facebook.com . Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

  Uzvarētājiem balvā būs brauciens uz Rīgu un pārsteiguma balvas. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā.

  Darbi iesniedzami elektroniski e-pastā: rainelite11@inbox.lv , vinzom@inbox.lv vai agnesepadervinska@inbox.lv līdz š.g. 15. novembrim.

  Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē sekojot šai saitei

  Vairāk informācijas par konkursu: Raina Boguža, tālr. 22122713.

  Konkursu projekta "Atbildīgi par rītdienu" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Mūsu ligzda" un Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolu.

  Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina uz praktiskām meistradarbnīcām un diskusiju par kopienas mūziķu pieredzi
  23.09.2019.

  Lai veicinātu tautas mūzikas attīstību, 2019. gada 16. un 17. oktobrī Rīgā norisināsies praktiska meistardarbnīca par muzikalitātes attīstīšanu personām bez pieredzes un diskusija par mūzikas izmantošanas iespējām kopienas dzīvē, kā arī angļu tradicionālās mūzikas koncerts. Pasākumi notiks biedrības "Sadarbības platforma" projektā "Roku rokā", kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Skaņu māja" un Latvijas Nacionālo kultūras centru ar British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.

  Metodiskais seminārs "Praktiskā darba paņēmieni dziedāšanas un instrumentu spēles nodarbību vadīšanā un muzikalitātes attīstīšana personām bez iepriekšējas pieredzes" notiks trīs daļās, kur no rīta būs lekcija Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, pēcpusdienā praktiska nodarbība Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas telpās, bet vakarā noslēgsies bijušajā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē Zeļļu ielā. Semināra nodarbības vadīs tautas mākslas un izglītības kompānijas "Wren Music" (Devona, Lielbritānija) speciālisti Merilina Takere (Marilyn Tucker), Pols Vilsons (Paul Wilson), Džons Daijers (John Dyer) un Mets Normens (Matt Norman). Nodarbības notiks angļu valodā, bet tiks nodrošināts tulkojums.

  2019. gada 17. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā kultūras centrā būs lekcija "Mūziķa darba iespējas sociālo uzdevumu risināšanā", kur dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Lielbritānijas kopienas mūziķa darbības pieredzi.

  Savukārt plkst. 14.00 visi dalībnieki dosies uz Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju uz praktiskām nodarbībām, lai gūtu iedvesmu, kā iesildīt dalībniekus un attīstīt muzikalitāti dziedāšanas un instrument spēles nodarbību grupās.

  Vakarā, plkst. 19.30 semināra dalībnieki pulcēsies bijušās LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās (Zeļļu ielā 25), kur būs praktiska nodarbība par grupas sagatavošanu kustību un deju nodarbībai, par angļu tradicionālo deju.

  Lai pieteiktos semināram, lūdzam aizpildīt šo anketu līdz 2019. gada 11. oktobrim.

  Kādu pienesumu mūzikas profesionālis var sniegt ar mūziku tieši nesaistītās darbības jomās - kopienas dzīves organizēšanā, mūžizglītībā, sociālajā aprūpē u.c.? Kādas papildu zināšanas un prasmes būtu nepieciešamas, lai paplašinātu mūziķu darbības iespējas, ko jaunu var piedāvāt esošā mūzikas izglītības sistēma? Kādu pievienoto vērtību sabiedrībai var dot atbildīgi veidots un vadīts amatiermākslas process?

  Tā ir tikai daļa no plašā un daudzveidīgā jautājumu loka, par kuriem runāt ir aicināti kultūras darba un mūzikas izglītības speciālisti, tādēļ 2019. gada 18. oktobrī plkst. 12.00 Eiropas Savienības mājā notiks diskusija par plašākām mūzikas izmantošanas iespējām kopienas dzīvē un sociāli atbildīgu amatiermākslas procesu.

  Diskusijas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar britu pieredzi, kas līdzīgu uzdevumu risināšanai ir attīstījuši kopienas mūziķa (community musician) profesiju. Būs iespēja uzzināt arī par Latvijas situāciju, iezīmējot kultūras un izglītības darba iespējas un izaicinājumus. Diskusija norisināsies angļu un latviešu valodā, tiks nodrošināts tulkojums.

  Paneļdiskusiju vadīs kultūras žurnāliste Māra Rozenberga, tajā piedalīsies:
  - Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
  - Merilina Takere (Marilyn Tucker), tautas mākslas un izglītības kompānijas "Wren Music" mākslinieciskā direktore (Devona, Lielbritānija)
  - Inta Brence, Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore
  - Maruta Jostsone, kolektīvās muzicēšanas, dejas un ritmikas skolotāja, bērnu deju kolektīva "Sienāzītis" vadītāja

  Pieteikšanās diskusijai šajā anketā līdz 2019. gada 11. oktobrim.

  Piektdien, 18. oktobra izskaņā plkst. 19.00 ikviens aicināts uz kompānijas "Wren Music" Angļu tradicionālās mūzikas koncertu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Erģeļu zālē (Krišjāņa Barona ielā 1). Bezmaksas ieeja.

  Papildu informācija:
  Sandra Lipska
  Biedrības "Skaņu māja" projektu vadītāja
  T. 26162146
  E. sandra.lipska@inbox.lv
  www.muzikanti.lv
  facebook.com/skanumaja


  Visos Latvijas reģionos aicina pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām
  23.09.2019.

  Vēlies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas? Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" aicina Tevi pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām!

  Latviešu sarunvalodas klubs paredzēts trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai.

  Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības grupas tiks organizētas ne mazāk kā 10 valodas klubu dalībnieku un ne vairāk kā 15 dalībnieku sastāvā. Sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums: 4 mēneši, 2 x nedēļā, viena nodarbība ilgs 120 minūtes. Tās vadīs latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

  Papildu informācija un pieteikšanās:

  Nodarbības Rīgā: tālrunis 29812232
  Nodarbības Rēzeknē: tālrunis 29414010
  Nodarbības Liepājā: tālrunis 25719118
  Nodarbības Cēsīs: tālrunis 25719266
  Nodarbības Jelgavā: tālrunis 25719588

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un, kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3". Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs latviešu sarunvalodas klubs, integrācijas kursi, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs "Es un Tu = Mēs".

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Rīgā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Rīgā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 8.oktobrī plkst.18.00. Kursi notiks Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40-16 un Lāčplēša iela 75-1B.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808,

  apmācību koordinatore Ilze Norvaiša, e-pasts norvaisailze@gmail.com , tālrunis 29812232.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Rēzeknē
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Rēzeknē un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2019. gada 12. oktobrī plkst.10.00. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Sanda Kauliņa, e-pasts sanda.kaulina@ru.lv , tālrunis 26443176.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Liepājā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Liepājā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Liepājā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 12. oktobrī plkst.10.00. Kursi notiks Liepājā, Brīvības ielā 56-9.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Sintija Leigute, e-pasts sintija.leigute@liepu.lv , tālrunis 29944679.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Jelgavā
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Jelgavā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2019. gada 22. oktobrī plkst.16.00. Kursi notiks Jelgavā, Jelgavas Integrācijas pārvaldes telpās, Skolotāju ielā 8.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Linda Vovere, linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus (imigrantus) uz bezmaksas integrācijas kursiem Cēsīs
  23.09.2019.

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 3" ietvaros Cēsīs un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Cēsīs integrācijas kursi sāksies 2019. gada 9. novembrī plkst.10.00.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Baiba Zalcmane, e-pasts baiba.zalcmane@gmail.com , tālrunis 27511378.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina piedalīties forumā "Kultūras līderība Latvijas reģionos"
  20.09.2019.

  Trešdien, 2019. gada 16. oktobrī plkst. 10.00 Siguldā, kultūras centrā "Siguldas Devons" norisināsies forums "Kultūras līderība Latvijas reģionos". Forumu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", British Council pārstāvniecību Latvijā un biedrību "CultureLab". Finansiālu atbalstu sniedz Kultūras ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds.

  Latvijā dažādu vietējo kopienu līderi ir apvienojušies neformālā kustībā "Latvijas kultūras vēstnieki". Foruma laikā tiks pārrunāti "Latvijas kultūras vēstnieku" kustības mērķi un nākotnes virzība, izskatīti uzdevumi nākamajam politikas plānošanas periodam (2021. - 2027. gads) un diskutēts par kultūras un kopienas līderības vietu jaunajā Latvijas Nacionālās attīstības plānā. Ar priekšlasījumiem uzstāsies sabiedrības viedokļa līderi un "Latvijas kultūras vēstnieku" kustības aizsācēji. Klātesošajiem būs iespēja iepazīt kustības "Aktīvās kopienas" ("Active citizens"), kas attīstās Lielbritānijā, Igaunijā un Lietuvā, labo praksi un pieredzi līderības jomā.

  Foruma otrā daļā plānots darbs trīs tematiskajās grupās: "Kas ir kopienu līderība - tās izpausmes, nozīme, uzdevumi", "Radošums izaugsmei, sadarbībai un attīstībai lokālā un globālā līmenī" un "Pārmantojamība, jauniešu iesaiste". Dalībniekiem būs iespēja diskutēt par jauniem kultūras vēstnieka darbības formātiem, vairot izpratni par līderību, iepazīt un dalīties pieredzē.

  Aicinām pieteikties forumam līdz 10. oktobrim, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu šeit: http://ejuz.lv/22fw

  Par foruma dienas kārtību un dalībniekiem - ekspertiem tiks ziņots tuvākajā laikā.

  "Latvijas kultūras vēstnieki" ir 2012. gadā izveidota neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 260 dalībnieki - dažādu vietējo kopienu līderi, tostarp arī mazākumtautību un latviešu diasporas pārstāvji. "Latvijas kultūras vēstnieki" ir kultūras darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kultūras un mākslas izglītības iestāžu pārstāvji, jauniešu kustību, un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā. "Latvijas kultūras vēstnieki" ir ļaudis, kas ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi, kā arī ar daudzveidīgu pasākumu un aktivitāšu palīdzību veicina mijiedarbību starp dažādām etniskajām, sociālām un citām grupām.

  Pasākums tiks fotografēts un fotogrāfijas izmantos organizatoru publicitātes vajadzībām un iesniegšanai finansētājam - Sabiedrības integrācijas fondam.

  Forums "Kultūras līderība Latvijas reģionos" tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību.

  Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Foruma programma

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Projektā "Atbildīgi par rītdienu" 5 Latvijas skolu jaunieši izzinās vides vērtības
  20.09.2019.

  Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu "zaļo domāšanu", no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu "Atbildīgi par rītdienu".

  Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

  Projekta veidotāji ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību vēlas jauniešus rosināt dabas resursu atbildīgai izmantošanai, veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību un skaidrot, kāda ir katra iedzīvotāja atbildība par vides un dabas resursu saglabāšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī praktisko iemaņu izkopšanai, ikdienā saudzējot un saglabājot Latvijas dabas un vides vērtības.

  Pasākumi "Vide, daba un es"

  Projektu uzsākot, ieskaņā Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Rīgā norisināsies atklāšanas pasākumi "Vide, daba un es", kuros jaunieši varēs iepazīt dabas un vides aktīvistu darbu un tā nozīmi, notiks arī viktorīna par dabu un mazāk zināmiem vides faktiem. Pasākumos tiks izsludināts konkurss "Es, vide, klimats memēs".

  Konkurss "Es, vide, klimats memēs"

  Konkurss notiks tiešsaistē un tā ietvaros jaunieši tiks aicināti izveidot "memi" ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu, kuras varēs atspoguļot memēs - vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība. Notiks arī radošās darbnīcas un nodarbības, lai palīdzētu dalībniekiem izveidot memes. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā 20 labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

  Iepazīstot vides un dabas resursu izmantošanas iespējas, plenērs "Kokam otro mūžu" un ekskursijas

  Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem oktobra beigās Ezerē notiks plenērs "Kokam otro mūžu". Tā laikā dalībnieki iepazīs parka augu un koku daudzveidību, izzinās skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošanas iespējas no kritušiem vai bojātiem kokiem, kā arī gūs idejas esošās vides saglabāšanai. Plenērā radušās ieceres īstenos visas iesaistītās skolas, veidojot no pieejamajiem resursiem dažādus objektus skolu teritorijās. Projekta dalībnieki dosies arī izzinošās ekskursijās. Saldus un Ezeres jaunieši iepazīs "Metāllūžņu dizaina darbnīcu" Skrundā, Mazsalacas jaunieši - Dabas liegumu "Ziemeļu purvi" un kaņepju pārstrādes uzņēmumu "Lojas", Rēzeknes jaunieši apmeklēs SIA "ALAAS" un redzēs atkritumu šķirošanas darbu, kā arī dosies pilsētas ekspedīcijā. Savukārt Bolderājas skolēni Energoefektivitātes centrā Jūrmalā apgūs resursu taupīšanas prasmes.

  Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju

  Ar aicinājumu "Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!" skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

  Radoši izmantojam esošos resursus

  Vēl visās skolās notiks lekcijas un radošās darbnīcas, kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties arī no jauna tapušās lietas veidot ilgstošai izmantošanai. Darbnīcās taps dāvanu, produktu uzglabāšanas vai iepirkumu maisiņi, dekori no koka ripiņām, karstumizturīgie cimdi un paliktnīši, Ziemassvētku dekori un vēl daudz kas cits.

  Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Pagarināts pieteikumu termiņš video konkursam "NVO? Oho - NVO!"
  19.09.2019.

  Jaunieši no visas Latvijas līdz 30. septembrim var izveidot video par NVO (nevalstisko organizāciju) un pieteikt to konkursam "NVO? Oho - NVO!"! Konkursa uzvarētājiem balvās lidojumi ar paraplānu (galvenā balva) un drifta braucieni ar tricikliem Wolftrike Drifta hallē!

  Konkursa mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši - ar nevalstisko organizāciju darbību un misiju, kā arī mudināt viņus iesaistīties to aktivitātēs.

  Konkursā aicinātas piedalīties neformālas jauniešu grupas: 5 jaunieši katrā grupā, vecumā no 13 - 25 gadiem, no dažādiem Latvijas reģioniem, ar un bez pieredzes NVO un pilsoniskās līdzdalības pasākumos.

  Pieteikums konkursam jāiesniedz elektroniski līdz 2019. gada 30. septembrim, publicējot izveidoto video platformās Youtube vai Facebook ar #konkurssnvoohonvo #nvofonds2019 un aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

  Konkursa 3 labāko darbu autori tiks noteikti, apkopojot tiešsaistes balsojuma un konkursa žūrijas rezultātus. Balvu fonds - lidojumi ar paraplānu (galvenā balva) un drifta braucieni ar tricikliem!

  Konkursa un kampaņas noslēguma pasākumā Wolftrike Drifta hallē 2019. gada 18. oktobrī notiks 3 labāko darbu autoru apbalvošana un interesantas aktivitātes visiem kampaņas dalībniekiem.

  Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē

  Vairāk informācijas par konkursu, rakstot uz jsbambuss@gmail.com.

  Konkursu organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" un tā jauniešu studiju "BaMbuss" projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Līga Siliņa
  T. 26808042
  E. jsbambuss@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Jaunieši piedalās izzinošā ebreju vēstures diskusijā un izzinošā ekskursijā
  18.09.2019.

  2019.gada 18.septembrī Rēzeknes internātpamatskolā - attīstības centrā (RIAC) notika projekta "Ebreji Rēzeknē", Nr.2019.LV/MTSP/06 ebreju vēstures diskusija, ko vadīja vēstures zinātņu doktore Inese Runce. Projektu īsteno biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

  Projektā piedalās 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas un šo skolu jaunieši - Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs (RIAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola, Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

  Pasākumā piedalījās iesaistīto skolu 7-8 klases jaunieši, kuri piedalījās diskusijā un izteica savu viedokli par ebreju pasakām, ko bija lasījuši.

  Skolēni stāstīja, ka ebreju pasakas viņiem likās ļoti interesantas, smieklīgas, ebrejiem ir ļoti laba humora izjūta un joki. Vēl jaunieši piebilda, ka ebreju vēsture ir ļoti sena un interesanta, jo iepriekš nebija aizdomājušies, ka arī Jēzus Kristus bija ebrejs.

  Skolēni skatījās video par ielām Rēzeknē, kur kādreiz ir dzīvojuši ebreji. Vēstures zinātņu doktore Inese Runce jauniešus iepazīstināja ar Rēzeknes ebreju vēsturi un pastāstīja kur Rēzeknē ir dzīvojuši ebreji. Šobrīd pašeizējais ebreju skaits Rēzeknē nepārsniedz 50 cilvēkus, bet kādreiz Rēzeknē ir bijuši līdz pat 8 000 ebreju.

  Pēc diskusijas jaunieši devās uz Rēzeknes ebreju kapiem, Rēzeknes zaļo sinagogu, kura ir vissenāka koka ēka pilsētā, un arī vienīga no 12 sinagogām, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Rēzeknes sinagoga ir ļoti interesanta vieta jauniešiem, lai iepazītu ebreju kultūru un redzētu kā kādreiz ir dzīvojuši ebreju tautības pārstāvji Rēzeknē. Izzinošā ekskursija noslēdzās ar vizīti uz Rēzeknes novadpētniecības muzeju.

  Pateicoties projektam, jauniešiem ir izveidojies priekštats par ebreju kultūru, folkloru, mākslu, ebreju tautības pārstāvjiem, to dzīvesstilu. Dažādu skolu jauniešiem ir iespēja sadarboties un mācīties vienam no otra.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".


  Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē
  15.09.2019.

  Šī gada augustā biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" uzsāka īstenot projektu "Ebreji Rēzeknē", Nr.2019.LV/MTSP/06. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

  19.augustā Rēzeknes internātpamatskolā - attīstības centrā (RIAC) notika projekta pirmā aktivitāte - seminārs par ebreju vēsturi Rēzeknē, ebreju pasakām un folkloru. Pēc semināra atklāja ebreju pasaku ilustrāciju izstādi, kurā skatāmi mākslinieces Ilānas Lisagoras mākslas darbi, kurus visi interesenti Rēzeknes internātpamatskolā - attīstības centrā (RIAC) F. Varslavāna iela 5, Rēzeknē var apskatīt līdz 19.septembrim.

  Izstāde tālāk ceļos pa Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām - Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3. vidusskolu un uz Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolu, kur mākslas darbu izstādi varēs apskatīt gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji un citi interesenti.

  Projekta laikā notiks vairākas aktivitātes, proti - pētījums "Rēzeknes ebreju vēsture", ekskursija un izzinošā nodarbība Daugavpilī, kā arī skolēnu ekskursija pa Rēzekni, Rēzeknes kultūrvēstures muzeju un atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu. Visu četru skolu skolēni pedagogu vadībā organizēs teatrālus skečus, attēlos ainas no ebreju pasakām. Jauniešiem būs uzdevums arī veikt pētījumu par savas dzimtas cilvēku tautībām, izzinot savas etniskās saknes un meklējot iespējamo saikni ar ebreju tautības pārstāvjiem, kā arī izpētīt Latgales ielu Rēzeknē, izvēloties kādu konkrētu ēku, kurā ir dzīvojuši agrāk ebreji, savācot informāciju par tiem.

  Taps fotogrāfijas ar pasaku tēliem un attiecīgām dekorācijām. Ebreju kultūru tautas pasakas, kā arī to tēli un tajos attēlotā doma palīdzēs atrast kopīgu motīvu, veidojot fotoprojektu - filmu/prezentāciju.

  Projekta noslēguma pasākums "Ebreji Rēzeknē" notiks 2019.gada oktobra beigās Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra telpās, kurā skolēni iepazīstinās ar izstrādātajām prezentācijām par izpētīto savās dzimtās un ebrejiem Rēzeknē, parādīs fotostāstu "Ebreju pasakas", kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīt ebreju virtuvi - visus klātesošos cienās ar ebreju svētku gardumiem, kurus paši projekta dalībnieki pirms noslēguma pasākuma sagatavos kopīgi Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra skolotājas vadībā.


  Ilānas Lisagoras mākslas darbi no ebreju pasaku ilustrāciju izstādes.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".


  Nevalstisko organizāciju pārstāvji 11. oktobrī tiksies Saeimā
  11.09.2019.

  Biedrība "Sadarbības platforma" vērš uzmanību, ka septembrī plānotā diskusija - apmācības pilsonisko prasmju attīstībai tiek pārcelta. Tā notiks piektdien, 2019. gada 11. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 LR Saeimas ēkā, Rīgā, Jēkaba ielā 11. Tāpat kā iepriekš, nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti piedalīties diskusijā un tuvāk iepazīt Saeimas darbu pilsonisko aktivitāšu veicināšanā un iespējas piedalīties politikas veidošanā.

  Pasākuma ievadā dalībnieki varēs doties ekskursijā - pavērt priekškaru un ielūkoties Latvijas parlamenta darbā, kā arī iepazīties ar Saeimas nama arhitektūru un vēsturi. Taps arī kopīga fotogrāfija pie Saeimas ēkas.

  Turpinājumā klātesošie dzirdēs Kitijas Bites, tiesību zinātņu doktores, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāves, mācībspēku Latvijas augstskolās, lekciju. Tajā kopīgi tiks apspriests, kas ir pilsoniskā sabiedrība, kāda ir pilsoniskās līdzdalības nozīme, it īpaši - cik svarīga sadarbība starp iedzīvotājiem dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. Klātesošie pārrunās biedrošanās veidus Latvijā - iespējām līdzdarboties nevalstiskās organizācijās un politiskās partijās, rīkot iedzīvotāju forumus, iesaistīties brīvprātīgo kustībā vai sniegt savu ieguldījumu sabiedrības labā labdarības un filantropijas pasākumos. Dalībnieki uzzinās arī par veidiem, kā ikviens iedzīvotājs var iesaistīties politikas veidošanā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī. Būs iespēja arī dalīties ar savu pieredz.

  Sekos tikšanās ar 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Šteinu. Sarunas fokusā - pilsoniskās sabiedrības loma. Klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus par iespējām sadarboties ar Saeimas deputātiem un veidiem, kā piedalīties un iesaistīties savas valsts pārvaldīšanā.

  Ļoti svarīga tēma mūsdienās ir arī pilsoniskās sabiedrības iespējas cīņā pret naida runu un naida noziegumiem, dažādu grupu diskrimināciju, dažādu radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanu. Par to plašāk pastāstīs Dr. iur. Ēriks Treļs.

  Vietu skaits diskusijā - apmācībās ir ierobežots! Pieteikšanās sekojot šai saitei.

  Pasākums tiks fotografēts un fotogrāfijas izmantos organizatoru publicitātes vajadzībām un iesniegšanai finansētājam - Sabiedrības integrācijas fondam.

  Diskusija - apmācības tiek rīkotas projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" turpina darbību
  06.09.2019.

  Mācību gadu uzsākot, arī projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" aktīvi rosās. Šobrīd tiek plānotas radošās darbnīcas iesaistītajās skolās. Rīgas 6. vidusskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni - mazākumtautību un latviešu jaunieši - līdzdarbosies dažādās aktivitātēs, kuru laikā viņi iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu.

  Septembrī skolu sadraudzības atmosfērā notiks radošā darbnīca, kuras laikā jaunieši kopā ar ekspertu noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde".

  Oktobrī noritēs projekta noslēguma konkurss, kurā jaunieši liks lietā gūtās zināšanas, veidojot asprātīgus risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Konkursa mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu jauniešu vidū. Balsot par konkursa darbiem aicināts ikviens. To varēs izdarīt vietnē www.facebook.com.

  Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", iesaistot Rīgas 6. vidusskolu, Rīgas Igauņu pamatskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolu. Informatīvi atbalsta Memoriālo muzeju apvienība un Latvijas kultūras kanons.

  Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

  Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  Informāciju sagatavoja
  projekta publicitātes speciāliste
  Anita Smeltere
  anita.smeltere@gmail.com

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".


  Rīgas mazākumtautību skolu audzēkņi iepazīs Latvijas kultūrvēsturisko dažādību
  09.09.2019.

  Lai dažādu tautību jauniešus iepazīstinātu ar atšķirīgo Latvijas kultūrvidi pilsētā un laukos, tiks īstenotas projekta "Roku rokā" aktivitātes "Pils + sēta 21. gadsimtā", kurās piedalīsies skolēni no Rīgas skolām. Projekta laikā no 10. septembra līdz pat decembra vidum notiks vairāki pasākumi, kuru laikā jaunieši ne tikai ieraudzīs Rīgu caur dažādām kultūrvēsturiskām tradīcijām un vietām, bet dosies arī ekskursijā uz Piebalgas pusi, kur iepazīs vietējās kultūras bagātību un senos amatus.

  Jau 10. septembrī Rīgas 33. vidusskolas audzēkņi dosies ekskursijā pa Krišjāņa Barona ielu, kas iezīmē robežu arī vēsturiskajā Rīgā. Jaunieši iepazīs nozīmīgākos kultūrvēstures objektus ar fotoorientēšanās palīdzību, t.s.k. Vērmanes dārzu, uzzinot vairāk par Rīgas vēsturi. Projekta dalībnieki paviesosies arī Kr. Barona muzejā, lai skatītu Dainu tēva veikumu un saikni ar šo vēsturisko ielu, tiksies ar mājas vecāko iemītnieci, uzzinot daudz interesanta par Latvijas galvaspilsētu.

  Otrajā pasākumā. kurš notiks septembra izskaņā, dalībnieki dosies uz Jaunpiebalgu, pa ceļam piestājot vietās, kur vedušas Aleksandra Čaka, Kārļa Skalbes, brāļu Kaudzīšu takas. Šajā dienā jaunieši svinēs rudens saulgriežus, kopīgi piedaloties meistardarbnīcās - sienot sieru, kuļot sviestu, cepot pīrāgus, gatavojot iekuru, kā arī rotājumus no salmiem un siena. Te viņi iepazīs arī seno mūzikas instrumentu skaņas. Ekspedīcijas dalībnieki piestās arī Zosēnos, kur vietējā mākslas centrā apskatīs latviešu autoru gleznas. Atpakaļceļā redzēs vienu no Kārļa Zāles pieminekļiem, par kuru zina retais. Tas atrodas pie Jaunpiebalgas baznīcas. Piebalgas diena izskanēs E.Dārziņa muzejā "Jāņaskola" ar "Melanholisko valsi."

  Oktobrī projekta dalībniekiem būs iespēja ieraudzīt bohēmisko Rīgu Aleksandra Čaka acīm, kopīgi dodoties pastaigā un arī viesojoties A. Čaka muzejā. Šeit jaunieši varēs izbaudīt Čaka dzeju aktiera Arta Robežnieka izpildījumā.

  Aktivitāšu "Pils + sēta 21. gadsimtā" noslēdzošie pasākumi notiks decembrī, kad jauniešiem būs iespēja iepazīt mākslas vēstures pamatus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, pašiem zīmējot vai veidojot savu mākslas darbu.

  Projekta "Roku rokā" aktivitāti "Pils + sēta 21. gadsimtā" organizē Tradicionālās kultūras veicināšanas biedrība "Kalna Ķeiķi" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". Projekta norisi atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā.

  Papildu informācija:
  Rūta Kārkliņa
  T. 29578847
  E. ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina uz diskusiju - apmācībām pilsonisko prasmju attīstībai
  21.08.2019.

  Biedrība "Sadarbības platforma" aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus un interesentus uz diskusiju - apmācībām, kas veltītas pilsonisko prasmju attīstībai. Diskusija - apmācības notiks piektdien, 2019. gada 13. septembrī no plkst.14. 00 līdz 17.00 LR Saeimas ēkā, Rīgā, Jēkaba ielā 11.

  Pasākuma ievadā tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite klātesošajiem lekcijā atgādinās, kas ir pilsoniskā sabiedrība, kāda ir pilsoniskās līdzdalības nozīme, it īpaši - cik svarīga sadarbība starp iedzīvotājiem dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. Lektore iepazīstinās ar biedrošanās brīvības formām Latvijā - iespējām līdzdarboties nevalstiskās organizācijās un politiskās partijās, rīkot iedzīvotāju forumus, iespējām iesaistīties brīvprātīgo kustībā vai sniegt ieguldījumu sabiedrības labā labdarības un filantropijas pasākumos. Dalībnieki uzzinās par veidiem, kā sabiedrība var iesaistīties politikas veidošanā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī.

  Turpinājumā sekos tikšanās un diskusija ar 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Šteinu par pilsoniskās sabiedrības lomu. Klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus par iespējām sadarboties ar Saeimas deputātiem.

  Diskusijas tēmu lokā būs arī pilsoniskās sabiedrības iespējas cīņā pret naida runu un naida noziegumiem, dažādu grupu diskrimināciju, dažādu radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanu.

  Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja doties ekskursijā, iepazīstot Saeimas ēku un darbību, kā arī kopīgi nofotografēties pie nozīmīgā nama.

  Vietu skaits diskusijā - apmācībās ir ierobežots! Pieteikšanās sekojot šai saitei

  Pasākums tiks fotografēts un fotogrāfijas izmantos organizatoru publicitātes vajadzībām un iesniegšanai finansētājam - Sabiedrības integrācijas fondam.

  Diskusija - apmācības tiek rīkotas projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Startē projekts "Integrācijas ABC - 3", lai imigranti iepazītu Latvijas kultūru un latviešus
  21.08.2019.

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 3".

  Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, Latviešu sarunvalodas klubs, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs "Es un Tu = Mēs".

  Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Bezmaksas integrācijas kursos plānots apmācīt 750 imigrantus Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos.

  Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības būs veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Arī kluba nodarbības paredzētas visos Latvija reģionos.

  Iepazīstinot imigrantus ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tiks organizēti četri starpkultūru komunikāciju un socializāciju veicinoši pasākumi. Šī gada izskaņā norisināsies Starpkultūru diena, kurā imigranti kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem varēs iepazīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tikties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. Nākamajā gadā vienus no pasaulē senākajiem pavasara saulgriežu svētkiem - Novrūzu varēs svinēt Tautu draudzības Pavasara festivālā. Iepazīt latviešu Lieldienu tradīcijas, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu projekta dalībnieki varēs Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā. Daudzveidīga programma paredzēta arī Tolerances dienai veltītā pasākumu ciklā: meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai, diskusijas par toleranci, tās izpratni un piemēriem ikdienā, kā arī koncerts "Dziesmu un deju kaleidoskops" ar poļu, burjatu, krievu un latviešu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos.

  Koprades un kopējo interešu pasākumos imigranti tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Liepājā kopā ar Austrasbērniem tiks veidota neliela koncertprogramma, Rēzeknē - iestudēta teātra izrāde, bet Rīgā taps muzikāla izrāde. Vēl paredzētas tikšanās pie tējas tases, kopīgas ekskursijas, sarunu vakari "Kultūru šarms", gleznošanas nodarbības, radošās darbnīcas un daudzas citas aktivitātes.

  Projektu "Integrācijas ABC - 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01 .

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  “Ezere – vieta, kur satikties. Ezere – vieta, kur pazūd robežas.”
  09.08.2019.

  17.augustā Saldus novada Ezeres aktīvās biedrības organizē nu jau piekto starptautisko Pierobežas festivālu “Ezere – vieta, kur satikties. Ezere – vieta, kur pazūd robežas.”

  Saite papildus informācijai facebook vietnē

  Tradicionāli festivāla ietvaros notiks Tautas skrējiens Mažeiķi – Ezere. Dienas programmas koncertā priecēs pūšamo instrumentu orķestris „Griaustinis” un „Linksmieji vyrukai” no Lietuvas, kapela „Spēlmaņi” un dziedātāja Samanta Tīna ar pavadošo grupu. Vakara programmā – īpašie viesi, dūdu un bungu grupa „AUĻI”. Pēc koncerta apmeklētājus priecēs un deju ritmos aizraus DJ Marex Našenieks.

  Pierobežas festivāla programmu kuplinās „Niedru lijas viduslaiku sēta”, kurā katram būs iespēja izmēģināt roku šaušanā, cirvja mešanā un monētas kalšanā, kā arī piemērīt viduslaiku bruņu kopijas un ieročus, katram interesentam būs iespēja iepazīt senos zemgaļu un kuršu tērpus, iet rotaļās, pīt prievītes un iemēģināt roku rotu kalšanas meistarklasēs.

  Pierobežas festivālu finansiāli atbalsta British Council Latvia biedrības "Sadarbības platforma" projekta "Hand in hand" ietvaros. Vēl festivālu atbalsta - Saldus novada pašvaldība, Mažeiķu pilsētas pašvaldība,, Ezeres pagasta pārvalde, nodibinājums „Lielezeres fonds”, biedrība „Mūsu ligzda” , Saldus novada pašvaldības TIKSC, Valsts kultūrkapitāla fonds, kā arī zīmols „Biezpiena Bumbeles”, radio „Mažeikiai FM”, „Kurzemes radio”, Mažeiķu reģionālā TV „Roventa”, SIA „Saldus maiznieks”, kafejnīca „Ķēķis”, zīmols „Cannelle Bakery”, Ezeres „ELVI”, SIA "ASL GROUP" un citi individuālie atbalstītāji.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Nedēļas nogalē aicina uz starptautisko Pierobežas festivālu "Ezere - vieta, kur satikties! Ezere - vieta, kur beidzas robežas!"
  13.08.2019.

  Šajā nedēļas nogalē, sestdien, 17. augustā, Saldus novada Ezerē notiks jau piektais starptautiskais Pierobežas festivāls "Ezere - vieta, kur satikties. Ezere - vieta, kur pazūd robežas", ko rīko vairākas nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un Ezeres pagasta pārvaldi. Festivālu iespējams apmeklēt bez ieejas maksas.

  Tā kā Latvijā jau izsenis dzīvo ne tikai latvieši, bet līdzās pastāv dažādu tautu pārstāvji ar savām tradīcijām un kultūras mantojumu, kas ir cilvēces vēsturiskajā atmiņā un reizē arī dažādu tautu un nāciju pieredzes apliecinājums, tad Pierobežas festivāla organizatori vēlas vienuviet apvienot nemateriālā kultūras mantojuma mijiedarbību ar laikmetīgo, pievienojot arī mūziku, sportiski izglītojošas aktivitātes. Festivālā tiks pausta latviešu un lietuviešu tautu tradicionālā kultūra - dziesmas, instrumentālā mūzika, rotaļas, dejas, kā arī lietišķās mākslas, amatniecības, mājražošanas un citas kultūras izpausmes formas. Festivāls šo gadu gaitā izaudzis par lielāko nevalstisko organizāciju un pašvaldības kopīgi rīkoto pasākumu Ezerē.

  Šogad Pierobežas festivāla programmu kuplinās "Niedru lijas viduslaiku sēta", kurā katram būs iespēja izmēģināt roku senajos amatos - šaušanā, cirvja mešanā un monētas kalšanā, kā arī piemērīt viduslaiku bruņu kopijas un ieročus, katram interesentam būs iespēja iepazīt senos zemgaļu un kuršu tērpus, iet rotaļās, pīt prievītes un iemēģināt roku rotu kalšanas meistarklasēs.

  Paralēli izglītojošajām aktivitātēm festivāla pamatdoma ir stimulēt dažādu sabiedrības grupu un kopienu sadarbību kultūras projektu ideju realizēšanā, sekmēt dažādu sabiedrības grupu un kopienu savstarpēju cieņpilnu dialogu, kas balstīts kopīgā pieredzē, sociālajā atmiņā un līdzāspastāvēšanas praksē.

  Ikviens apmeklētājs var apmeklēt sev tīkamāko aktivitāti - meistarklases, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, dažādus starpkultūru kolektīvu koncertus, Tautas skrējienu, lielo tirgus andeli, kurā īpaša dalība ļauta amatu meistariem un mājražotājiem, u.tml.

  Jau tradicionāli festivāla ietvaros notiks Tautas skrējiens Mažeiķi - Ezere. Dienas programmas koncertā dalībniekus priecēs pūšamo instrumentu orķestris "Griaustinis" un "Linksmieji vyrukai" no Lietuvas, kapela "Spēlmaņi" un dziedātāja Samanta Tīna ar pavadošo grupu. Vakara programmā - īpašie viesi būs dūdu un bungu grupa "AUĻI". Pēc koncerta apmeklētājus priecēs un deju ritmos aizraus DJ Marex Našenieks.

  Festivālu rīko nodibinājums "Lielezeres fonds", biedrības "Mūsu ligzda", "Sadarbības platforma", "Pa sentēvu pēdām", kā arī Saldus novada pašvaldība un Ezeres pagasta pārvalde.

  Piekto Pierobežas festivālu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība, Mažeiķu pilsētas pašvaldība, British Council pārstāvniecība Latvijā, Ezeres pagasta pārvalde, Saldus novada pašvaldības TIKSC, Valsts Kultūrkapitāla fonds, kā arī zīmols "Biezpiena Bumbeles", radio "Mažeikiai FM", "Kurzemes radio", Mažeiķu reģionālā TV "Roventa", SIA "Saldus maiznieks", kafejnīca "Ķēķis", zīmols "Cannelle Bakery", Ezeres "ELVI", SIA "ASL GROUP" un citi individuālie atbalstītāji.

  Papildu informācijai:
  Inga Dobuma
  Nodibinājuma "Lielezeres fonds" pārstāve
  Tel.28228208
  e-pasts: i.dobuma@inbox.lv

  Raina Boguža
  Biedrības "Mūsu ligzda" pārstāve
  tel. 22122713
  e-pasts: rainelite11@inbox.lv
  https://www.facebook.com/pierobezasfestivals/


  Izsludināts video konkurss jauniešiem "NVO? Oho - NVO!"
  20.07.2019.

  Jauniešiem no visas Latvijas ir iespēja piedalīties video konkursā "NVO? Oho - NVO!" un tuvāk iepazīt nevalstisko organizāciju darbu, kā arī to sniegtās iespējas. Lai piedalītos konkursā, 5 jauniešu grupai ir jāizveido līdz 2 minūtēm garš video par NVO (nevalstisko organizāciju) un jāpiesaka elektroniski konkursam līdz 20. septembrim.

  Konkursa mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši - ar nevalstisko organizāciju darbību un misiju, kā arī mudināt viņus iesaistīties to aktivitātēs.

  Konkursā aicinātas piedalīties neformālas jauniešu grupas: 5 jaunieši katrā grupā, vecumā no 13 - 25 gadiem, no dažādiem Latvijas reģioniem, ar un bez pieredzes NVO un pilsoniskās līdzdalības pasākumos.

  Pieteikums konkursam jāiesniedz elektroniski līdz 2019. gada 20. septembrim, publicējot izveidoto video platformās Youtube vai Facebook un aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

  Konkursa labāko darbu autori tiks noteikti, apkopojot tiešsaistes balsojuma un konkursa žūrijas rezultātus. Konkursa un kampaņas noslēguma pasākumā 2019. gada 18. oktobrī notiks 3 labāko darbu autoru apbalvošana un interesantas aktivitātes visiem kampaņas dalībniekiem.

  Konkursa nolikums.

  Konkursa norises laikā NVO pārstāvji viesosies skolās, jauniešu centros, organizācijās un kopā diskutēs par dažādiem ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem.

  Lai jaunieši plašāk apzinātu konkursa tēmu, šā gada septembrī plānotas trīs domdarbnīcas: 11. septembrī - Saldū, 12. septembrī - Madonā un 13. septembrī - Rīgā. To laikā jaunieši iegūs zināšanas un izpratni par NVO, pilsonisko līdzdalību, darbosies praktiski un apgūs video veidošanas iemaņas un dažādus knifus.

  Informācija par pieteikšanos domdarbnīcām atrodama Jauniešu studijas "BaMbuss" Facebook lapā.

  Vairāk informācijas par konkursu, pieteikumi vizītēm skolās un jauniešu centros, rakstot uz jsbambuss@gmail.com.

  Konkursu organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" un tā jauniešu studiju "BaMbuss" projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Līga Siliņa
  T. 26808042
  E. jsbambuss@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina jauniešus uz bezmaksas nometni "Latvijas elpa Sabilē 2019"
  15.07.2019.

  Lai veicinātu jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadu vecumam tiek aicināti pieteikties bezmaksas nometnei "Latvijas elpa Sabilē 2019", kas notiks no 29. jūlija līdz 1. augustam Sabilē. Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Četru dienu nometnes "Latvijas elpa Sabilē 2019" programma veidota tā, lai veicinātu savstarpējo sapratni caur kultūrtelpu, vienkopus darbojoties mazākumtautību un latviešu jauniešiem. Nometnes dalībniekiem ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību būs iespēja gan iepazīt Sabiles apkaimi, gan izspēlēt spēles, piedalīties radošās darbnīcās, iepazīstot bagāto kultūras mantojumu - kulināriju, folkloru, rotas, tautasdziesmas. Nometnes dalībnieki viesosies arī lauku sētā "Indāni".

  Nometnes programma.

  Nometne paredzēta jauniešiem no dažādām Latvijas vietām - no Latgales līdz pat Kurzemei. Sevišķi aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto mazākumtautību jaunieši. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai varētu kopā ar pārējiem jauniešiem veikt dažādus radošos uzdevumus.

  Pieteikšanās "Latvijas elpa Sabilē 2019" līdz 20. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu. Tie 40 dalībnieki, kuriem būs iespēja apmeklēt nometni, saņems apstiprinājumu līdz 25. jūlijam.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Latvijas kultūras vēstniekus aicina pieteikties rudens nometnei
  12.07.2019.

  Lai kopīgās mācībās papildinātu Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieku zināšanas un pieredzi, paplašinātu redzesloku, stiprinātu sadarbību un veidotu jaunus kontaktus, katru gadu tiek rīkotas nometnes. Arī šoruden nometņu tradīcija turpinās - esošos Latvijas kultūras vēstniekus aicina pieteikties rudens nometnei-apmācībām. Tā norisināsies 4 dienas: 2019. gada 21., 22. septembrī Cēsīs un 28., 29. septembrī Garkalnes novada Sunīšos.

  Nometnes mērķis ir bagātināt Latvijas kultūras vēstnieku - kultūras darbinieku, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāju - personīgo un profesionālo pieredzi, lai gūtu ierosmi turpmākam darbam, veidojot sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu savos novados un pilsētās, kā arī sadarbojoties ar Latvijas dažādu tautību kopienām.

  Četru dienu laikā nometne dalībniekiem būs iespēja līdzdarboties daudzveidīgā programmā. Ar tēmu "Efektīva komunikācija jeb - "Gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr!"" apmācības uzsāks komunikācijas pasniedzējs, radio "Skonto" Rīta programmas vadītājs, viens no STV raidījuma "Starp mums runājot" vadītājiem Valdis Melderis. Turpinājumā režisore, producente, žurnāliste Aiga Dzendoletto aicinās apzināt kreativitātes - radošuma attīstību ar improvizācijas metožu un spēļu palīdzību.

  Nometnes otrajā dienā projektu vadības eksperte, biedrības "Izglītības metodiskā laboratorija" lektore Anita Zorgenfreija vadīs Latvijas kultūras vēstnieku hakatonu jeb "Lielo ideju mazo laboratoriju".

  Trešās dienas ievadā par emocionālo inteliģenci, tās kompetencēm, emocijām un to rašanās iemesliem stāstīs sertificēta supervizore, Supervīzijas apvienības biedre, koučs Evija van der Beek. Savukārt balss attīstīšanas kursu, meistarklašu, apmācību vadītāja, mūzikas un performanču veidotāja, pasākumu producente Dana Indāne-Surkiene vadīs praktiskās nodarbības "Balss. Tavas veiksmes instruments".

  Ceturtā apmācību dienā paredzēta nodarbība par komunikāciju sociālajos tīklos un medijos, kā arī sociālajiem tīkliem un to iespējām, ko vadīs "British Council" pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas augstskolās Kristīne Tjarve. Turpinājumā filozofa, filozofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzēja dažādās mācību iestādēs Valda Svirska lekcija būs veltīta tēmai "Kultūra, kults, tautu dažādība" un Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotāja Krišjāņa Šimja nodarbība - tēmai "Tradicionālais mūsdienīgā izpildījumā - labā prakse".

  Nometnes gaitā notiks arī Sadziedāšanās vakars un tikšanās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvēm. Katram dalībniekam būs iespēja arī popularizēt savas organizācijas darbību. Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecības.

  Dalība nometnē jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu.

  Apstiprinājumi par dalību mācību programmā izvēlētajiem dalībniekiem tiks paziņoti līdz 2019. gada 15. septembrim.

  Dalība nometnē ir bezmaksas. Atšķirībā no iepriekšējām nometnēm, kurās aicināja pievienoties arvien jaunus dalībniekus Latvijas kultūras vēstnieku kustībai, šoreiz aicināti piedalīties tikai jau esošie kultūras vēstnieki.

  Aicinām piedalīties Latvijas kultūras vēstnieku 2019. gada rudens nometnē!

  Latvijas kultūras vēstnieki ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 250 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Tie ir ļaudis, kas nerimstoši glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi. Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās mācības un zināšanu pilnveidošana par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu Latvijā. Kopīga zināšanu apguve un sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam.

  Latvijas kultūras vēstnieku nometni rīko un apmācību programmu veido biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas Nacionālā kultūras centra finansiālu atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicina uz bezmaksas apmācībām "Latvijas Kultūras vēstnieku vasaras nometne 2019"
  03.07.2019.

  Lai sniegtu iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam pilnveidot sadarbību ar Latvijas dažādu tautību kopienām par kultūru un tās mijiedarbi ar minoritāšu kultūrām, veidojot starpkultūru dialogu, dažādu kopienu līderi no visas Latvijas tiek aicināti pieteikties bezmaksas izglītojošās apmācībās "Latvijas Kultūras vēstnieku nometne 2019", kas notiks no 25. līdz 28. jūlijam Smārdes pagasta viesu namā "Kalna Žagari". Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

  Četru dienu nometnes "Latvijas Kultūras vēstnieku vasaras nometne 2019" programma veidota tā, lai sniegtu ikvienam zināšanas un prasmes sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām par Latvijas kultūru un tās mijiedarbi ar Latvijas minoritāšu kultūrām veidojot starpkultūru dialogu. Nometnes dalībniekiem būs iespēja apgūt zināšanas, kas noderēs tālākajā profesionālajā darbībā, piemēram, radošumu izmantojot dizaina domāšanas metodi, projektu rakstīšanu, kopienu iniciatīvu veidošanas padomus, efektīvas komandas veidošanas priekšnosacījumus, publisko runu, komunikāciju sociālajos medijos un publicitātes veidošanu, personības izaugsmes nosacījumus. Apmācību programma pieejama tīmekļa vietnē www.sadarbībasplatforma.lv.

  Nometnes lektori būs savas nozares eksperti par dažādām ar kultūru un sabiedrības saliedēšanu saistītām tēmām, NVO un institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu Latvijas kultūras vēstnieku absolventi, kuri dalīsies zināšanās un iegūtajā pieredzē. Starp nometnes lektoriem var minēt filozofu Valdi Svirski, mākslas un radošo prasmju pedagoģi Sandru Konstanti, diriģentu un aktīvu sabiedrisko darbinieku Intu Teterovski, pieredzējušu projektu vadības eksperti Inesi Vaivari, profesionālu kouču un supervizori Evija van der Beek, Latvijas Kultūras akadēmijas rektori Rūtu Muktupāvelu u.c.

  Tie apmācību dalībnieki, kuri būs līdzdarbojušies nometnē, varēs palīdzēt savām kopienām apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprinās latviskās kultūras apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā. Turklāt katram būs iespēja prezentēt pārstāvēto organizāciju, iepazīstinot ar tās galvenajiem darbības virzieniem un sasniegumiem. Dalībnieki gūs arī iedvesmu turpmākam darbam un iespēju satikt līdzīgi domājošos, lai veidotu ilgtermiņa partnerības.

  Latvijas Kultūras vēstnieku vasaras nometne paredzēta daudzveidīgai auditorijai - no mazākumtautību, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un dažādu tautību kopienu līderiem līdz pat pašvaldību iestāžu un mediju pārstāvjiem. Dalībai nometnē drīkst pieteikties arī jau esoši kultūras vēstnieki. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai izprastu lektora stāstījumu un varētu kopā ar grupas biedriem veikt dažādus radošos uzdevumus.

  Pieteikšanās "Latvijas Kultūras vēstnieku nometne 2019" līdz 15. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē. Tie 25 dalībnieki, kuriem būs iespēja apmeklēt nometni, saņems apstiprinājumu līdz 20. jūlijam.

  Nometnes noslēgumā ikviens dalībnieks saņems apliecinājumu par dalību, kā arī tiks uzņemts Latvijas Kultūras vēstnieku saimē.

  Par kustību Latvijas Kultūras vēstnieki:

  Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās mācības. Ideja par šādu kustību aizgūta no Lielbritānijas. Katru gadu notiek dažādi Latvijas Kultūras vēstnieku rīkoti pasākumi Latvijas reģionos, kā arī tiek organizētas apmācības gan jau esošajiem, gan topošajiem kultūras vēstniekiem, paplašinot šīs iniciatīvas kopienu. Kopīga zināšanu pilnveidošana un sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam. Kopš 2017. gada Latvijas Kultūras vēstnieku aktivitātes atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" uzsāk darbību
  03.07.2019.

  Saulgriežu noskaņās 18.jūnijā Krišjāņa Barona muzejā noritēja projekta "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" dalībnieku pirmā tikšanās. Klātesošie pārrunāja projekta aktivitātes un organizatoriskos jautājumus, vienlaikus novērtējot guvumu, ko šāds notikums jauniešiem dos - ar projekta palīdzību skolēni tuvāk iepazīs savas un citu tautu kultūras mantojumu, saskatot kopīgo un sev aktuālo. Balstoties projekta norisēs gūtajā pieredzē, jauniešiem vecumā no 11 - 18 gadiem būs iespēja pilnveidot zināšanas par dažādu tautu tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstīt radošumu, projekta noslēguma konkursā veidojot asprātīgus risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Projekta aktivitātes mazākumtautību un latviešu bērniem un jauniešiem nodrošinās iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību un piederības sajūtu Latvijai.

  Projekta ietvaros 2019. gada septembrī un oktobrī plānotas radošās darbnīcas un konkurss "Tautasdziesmu MEMES". Aktivitātēs dalībnieki iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Radošajā darbnīcā jaunieši kopā ar ekspertu noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde". Līdzdarbojoties jaunieši iepazīs viens otru tuvāk un gūs iedvesmu konkursa darbu radīšanai.

  Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", iesaistot Rīgas 6. vidusskolu, Rīgas Igauņu pamatskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un O. Kalpaka daiļamatniecības pamatskolu. Informatīvi atbalsta Latvijas kultūras kanons.

  Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

  Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  Informāciju sagatavoja
  projekta publicitātes speciāliste
  Anita Smeltere
  anita.smeltere@gmail.com

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".


  Sadarbības platforma turpina sadarbību ar British Council vietējās kopienas izglītošanā
  01.07.2019.

  Biedrība "Sadarbības platforma" noslēgusi sadarbības līgumu ar British Council pārstāvniecību par kopīgu aktivitāšu īstenošanu līdz 2020. gada martam. Sadarbībā starp abām organizācijām tiks īstenotas vairākas aktivitātes, lai veicinātu ne tikai sadarbības tīkla "Latvijas Kultūras vēstnieki" attīstību, bet arī mudinātu skolēnus izzināt dažādas Latvijā dzīvojošās tautības, viņu kultūras vērtības, kā arī dalītos pieredzē par nacionālā kultūras mantojuma atšķirībām.

  Viena no projekta aktivitātēm, kas būs jau jūlija izskaņā, būs ikgadējā Latvijas Kultūras vēstnieku nometne, kur trīs dienu garumā notiks izzinošas un jēgpilnas lekcijas, meistarklases pieredzējušu profesionāļu vadībā. Nometnē būs iespēja piedalīties gan jau esošiem kultūras vēstniekiem, gan tiem, kuri vēlas iesaistīties šajā kopienā.

  Sadarbības projekts paredz arī divas aktivitātes jauniešiem - gan nometni, kurā aicinās piedalīties jauniešus no dažādām Latvijas kopienām, gan arī turpināt lekciju ciklu Latvijas reģionos - skolās par tautastērpiem, tautas dziesmām un kultūrvēsturisko mantojumu.

  Vēl viens no pasākumiem, kas norisināsies 2019. gada septembrī, paredz iepazīstināt ar dažādām Latvijā mītošajām reliģiām, to vēsturiskajām vērtībām, kā arī tradīcijām, kas tiek turpinātas ar šodien.

  "Esmu gandarīta par mūsu ilggadējo sadarbību ar British Council, kas notic mūsu idejām, palīdzot īstenot projektus vietējās kopienas saliedēšanai un labākai iepazīšanai. Turklāt šogad mēs kopīgi centīsimies strādāt arī ar jauniešu auditoriju, lai nodotu kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību, vēlmi būt lepniem par savas tautas vērtībām," uzsver biedrības "Sadarbības platforma" vadītāja Lauma Celma.

  Plašāka informācija par katru no projektiem sekos jau tuvākajā laikā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Džūkstē aicina brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  26.06.2019.

  Trešdien, 2019. gada 10. jūlijā, no plkst. 16.00 līdz 19.00 Tukuma novadā, Džūkstes pagasta "Skarās" notiks seminārs "No brīvprātīgā darba līdz algotam darbam jeb CV un motivācijas vēstule". Bezmaksas seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu vai vēlas to darīt nākotnē. Apmācības organizē biedrība "Sadarbības platforma".

  Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

  Semināra ievadā klātesošie iepazīs nodarbinātības veidus un brīvprātīgā darba būtību. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē norādīt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki uzzinās, kāda ir motivācijas vēstules un CV būtība, kādi paņēmieni piesaista uzmanību. Programmā paredzēts arī kodolīgs apkopojums ar būtiskāko par darba interviju, kā arī - ieskats Darba likumā paredzētajos nosacījumos dokumentu iesniegšanai un intervijai. Noslēgumā semināra apmeklētāji darbosies praktiski - sagatavos savus CV un motivācijas vēstules.

  Plašāka informācija un pieteikšanās, zvanot uz mob. tālr. 29279742.

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf
  Iecavā mācās sagatavot CV un motivācijas vēstules
  18.06.2019.

  Lai atbalstītu jauniešus un interesentus, kas veikuši brīvprātīgo darbu vai vēlas tajā iesaistīties,18. jūnija pēcpusdienā Iecavā notika seminārs. Lektores Kitijas Bites vadībā sabiedriski aktīvie iecavnieki mācījās, kā sagatavot CV un motivācijas vēstules, norādot tajos arī paveiktos brīvprātīgos darbus un pieredzi. Noslēgumā klātesošie izteica vēlmi, ka nepieciešams šādu apmācību turpinājums, lai praktiski trenētos darba intervijām un papildinātu savus CV un motivācijas vēstules ar jaunām, piesaistošām ziņām.

  Paldies Kitijai Bitei, biedrībai "Iecavas sieviešu klubs "Liepas" un visiem semināra apmeklētajiem!

  Seminārs tika rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros.


  Liepājā aicina brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  18.06.2019.

  Trešdien, 2019. gada 3. jūlijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00 Liepājā notiks seminārs "No brīvprātīgā darba līdz algotam darbam jeb CV un motivācijas vēstule". Bezmaksas seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu vai vēlas to darīt nākotnē. Apmācības organizē biedrība "Sadarbības platforma".

  Semināra ievadā klātesošie iepazīs nodarbinātības veidus un brīvprātīgā darba būtību. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē norādīt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki uzzinās, kāda ir motivācijas vēstules un CV būtība, kādi paņēmieni piesaista uzmanību. Programmā paredzēts arī kodolīgs apkopojums ar būtiskāko par darba interviju, kā arī - ieskats Darba likumā paredzētajos nosacījumos dokumentu iesniegšanai un intervijai. Noslēgumā semināra apmeklētāji darbosies praktiski - sagatavos savus CV un motivācijas vēstules.

  Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

  Plašāka informācija, zvanot uz mob. tālr. 28452124.

  Pieteikšanās semināram šeit

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Dalīborganizācijām un sadarbības NVO notiks apmācības
  06.06.2019.

  Biedrība "Sadarbības platforma", turpinot gadskārtējās tradīcijas, organizē NVO vadītājiem un NVO aktīvajiem biedriem apmācību semināru "Atrodam jauno".

  Apmācības būs veltītas vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principiem organizācijā, kā vadīt pārmaiņas NVO un apgūt jaunu stratēģisku problēmu risināšanas veidu.

  Seminārs "Atrodam jauno" notiks š.g. 23.-25. augustā Rāmavas Depkina muižā.

  Apmācības paredzētas "Sadarbības platformas" dalīborganizācijām un ikdienas darbā iesaistītajām sadarbības NVO - dažādu darbības jomu organizāciju pārstāvjiem. No katras organizācijas tiek aicināti 1 līdz 2 pārstāvji.

  Apmācību semināra mērķi:

 • uzlabot izpratni par nediskriminējošu, atvērtu organizācijas darbības vidi, izpratni par sociālām kļūdām un stereotipiem lēmumu pieņemšanā,
 • uzlabot spējas iesaistīt dažādu paaudžu cilvēkus sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā,
 • vadīt pārmaiņas organizācijā,
 • apgūt jaunas pieejas problēmu risināšanai.

  Apmācību semināru vadīs jomu speciālisti: NVO eksperte Gunta Kelle, personālvadības eksperte Edīte Kalniņa, vadības un karjeras konsultante Anita Gaile, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Dr.art. Aija Freimane, smieklu terapijas eksperte Kadrija Beirote.

  Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar apmācību semināra koordinatori Guntu Kelli, Tālr. 29453656, E-pasts: gunta@imka.lv


  Vai papīra CV var aizstāt ar video CV?
  05.06.2019.

  Maija beigās Rēzeknes pusē tikās sabiedriski aktīvi un brīvprātīgā darbā darbojošies jaunieši, lai seminārā apgūtu jaunas zināšanas - CV un motivācijas vēstuļu sagatavošanu. Apmācības pavēra ceļu interesantām diskusijām, ideju un pieredzes apmaiņai jauniešu starpā. Iezīmējās kopīgais un atšķirīgais Rēzeknes un Sprūževas jauniešu uzskatos par brīvprātīgo darbu un darbā iekārtošanās jautājumiem. Seminārs vainagojās ar ideju - papīra CV aizstāt ar video CV, kuru darba meklētāji publicētu savos sociālo mediju kontos.

  Seminārs tika rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt.


  Iecavā aicina brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  05.06.2019.

  Otrdien, 2019. gada 18. jūnijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00 Iecavas Mūzikas un mākslas skolā (Iecavā, Grāfa laukumā 1) notiks seminārs "No brīvprātīgā darba līdz algotam darbam jeb CV un motivācijas vēstule". Bezmaksas seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu vai vēlas to darīt nākotnē. Apmācības organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Iecavas sieviešu klubs "Liepas".

  Semināra ievadā klātesošie iepazīs nodarbinātības veidus un brīvprātīgā darba būtību. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē norādīt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki uzzinās, kāda ir motivācijas vēstules un CV būtība, kādi paņēmieni piesaista uzmanību. Programmā paredzēts arī kodolīgs apkopojums ar būtiskāko par darba interviju, kā arī - ieskats Darba likumā paredzētajos nosacījumos dokumentu iesniegšanai un intervijai. Noslēgumā semināra apmeklētāji darbosies praktiski - sagatavos savus CV un motivācijas vēstules.

  Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

  Pieteikšanās semināram, zvanot uz mob. tālr. 29432338.

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Kampaņā "NVO? Oho - NVO!" aicina jauniešus iepazīt nevalstisko organizāciju darbību
  30.05.2019.

  2019. gada vasaras un rudens mēnešos jauniešiem no visas Latvijas būs iespēja piedalīties kampaņas "NVO? Oho - NVO!" aktivitātēs - video konkursā un 3 domdarbnīcās Rīgā, Madonā un Saldū.

  Kampaņas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī mudināt viņus iesaistīties to aktivitātēs. Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem, no dažādiem Latvijas reģioniem, ar un bez pieredzes NVO darbībā un pilsoniskās iesaistes pasākumos.

  Kampaņas "NVO? Oho - NVO!" ietvaros divus mēnešus - no 2019. gada 20. jūlija līdz 20. septembrim tiešsaistē tiks organizēts video konkurss jauniešiem, lai popularizētu izpratni par NVO jauniešu vidū. Konkursā tiks aicinātas piedalīties neformālas jauniešu grupas, - 5 jaunieši katrā grupā. Katra jauniešu grupa veidos video stāstu par NVO un izvietos to sociālajos tīklos. Konkursa labāko darbu autori tiks noteikti, apkopojot tiešsaistes balsojuma un konkursa žūrijas rezultātus. Konkursa un kampaņas noslēguma pasākumā 2019. gada oktobrī notiks 3 labāko darbu autoru apbalvošana un interesantas aktivitātes visiem kampaņas dalībniekiem.

  Savukārt uzaicinātie NVO pārstāvji viesosies skolās, jauniešu centros, organizācijās un kopā diskutēs par dažādiem ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem. Kā jauniešus iesaistīt un mudināt būt pilsoniski aktīviem, kā veicināt izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, kā rosināt piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā attīstīt kritisko domāšanu - tēmu un jautājumu loks, ko kopīgi pārspriedīs tikšanās reizēs.

  No jūlija līdz septembrim notiks 3 domdarbnīcas Rīgā, Madonā un Saldū. To laikā jaunieši iegūs zināšanas un izpratni par NVO, pilsonisko līdzdalību, tiksies ar blogeriem vai youtuberiem, darbosies praktiski un apgūs video veidošanas iemaņas un dažādus knifus.

  Kampaņu organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" un tā jauniešu studiju "BaMbuss" projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros.

  Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".


  Aicinām brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  23.05.2019.

  Piektdien, 31.maijā plkst. 16.00, Griškānu pagasta kultūras namā, Sprūževā, Rēzeknes novadā, Centrālā ielā 27 notiks biedrības "Sadarbības platforma" organizēts seminārs "CV un motivācijas vēstule - lai pateiktu par sevi svarīgāko!". Seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu.

  Semināra programmā klātesošie uzzinās, kā izskatās labs un mūsdienīgs CV. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē minēt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki iepazīs labos un sliktos CV piemērus, kādi paņēmieni piesaista uzmanību, kāda ir motivācijas vēstules būtība un kādas ir biežākās darba meklētāju kļūdas CV un pieteikuma vēstules sagatavošanā.

  Semināru vadīs Marija Dubicka, Mg. sc. Vad., biedrības "Zaļais meridiāns" vadītāja, mācību centra "Dialogs AB" lektore.

  Pieteikšanās semināram, zvanot uz mob. tālr.: 29414010.

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Informāciju sagatavoja:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  NVO diskutē par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu
  21.05.2019.

  Lai turpinātu pagājušā gadā uzsākto domu un viedokļu apmaiņu par brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma problemātiku, 16.maijā vairāku NVO pārstāvji neformālā diskusijā tikās ar Saeimas deputāti Dana Reizniece-Ozola. Kādi risinājumi varētu tikt rasti, lai jauniešu brīvprātīgā darbā iegūtās prasmes un kompetences turpmāk atzītu un ņemtu vērā darba tirgū - galvenais sarunas temats.

  Tikšanās laikā izskanējušie priekšlikumi tiks apkopoti, lai turpinātu sarunu par identificētajām problēmām un gatavotu ierosinājumus Saeimai.

  Dalībnieki nolēma organizēt nākamo diskusiju, kurā aicinās piedalīties Valsts Ieņēmumu dienesta, Labklājības ministrijas pārstāvjus un Saeimas deputātus.

  Paldies par atsaucību, priekšlikumiem un idejām biedrībām "Latvijas jauniešu koalīcija", "Kēfa", "Badarhāns", "Aspazija", "Goraļ", Baltijas Reģionālais fonds un Nodarbinātības valsts aģentūra pārstāvim.

  Diskusija tika rīkota projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" (Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/005) ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  Projektā apzinās NVO iespējas, izaicinājumus un perspektīvas
  20.05.2019.

  2019. gada februārī biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu, kam dots nosaukums "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" (2019.LV/NVOF/DAP/005). Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada oktobra beigām.

  Kā vēsta nosaukums, projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, rosinot sabiedrības, īpaši jauniešu, iesaisti NVO darbībā, brīvprātīgā darbā un labdarības akciju rīkošanā. Projektā uzsvars likts uz pilsoniskās sabiedrības iesaisti plašai sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs, svarīgu jautājumu risināšanu, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanu Latvijā.

  "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju, citu Latvijas NVO, to biedru, darbinieku, brīvprātīgo pieredzi un kapacitāti. Pasākumi notiks Rīgā, arī - Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē.

  Svarīgākās projekta aktivitātes un to tēmas

 • " Apmācības NVO līderiem "Atrodam JAUNO" 2019. gada 23. - 25. augustā, Rāmavā. Programmā paredzētas lekcijas, praktiskie darbi un darbs grupās, meklējot jaunas prasmes, idejas un iepazīstot jauno paaudzi.

 • " Kampaņa "NVO? Oho -NVO!" iepazīstinās jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši uzsverot nevalstisko organizāciju darbību un aicinot tajās iesaistīties.

 • " Attīstot līdzdalības rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos plānotas apmācības pilsonisko prasmju attīstībai un semināri sabiedrības pārstāvjiem, īpaši jauniešiem. Turpinot 2018. gadā iesākto, notiks diskusijas par brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma problemātiku.

 • " Projekta noslēgumā notiks konference par Latvijas reģionu kopienu vitalitāti, īpašu uzmanību veltot kopienu līderības nozīmei un sadarbībai starp valsts, pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem un NVO.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  BOLDERĀJAS SVĒTKI 2019
  05.05.2019.

  BOLDERĀJAS SVĒTKI 2019, kuri notiks 1.jūnijā - Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kuru moto šogad ir PIEDALIES! IZZINI! RADI! ATPŪTIES!

  Īpaši vērsti uz ģimeņu radošu un sportisku kopīgu laika pavadīšanu un sadarbības veicināšanu starp apkaimes izglītības iestādēm, Rīgas Nevalstiskā organizāciju nama biedrībām un Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājiem.

  SVĒTKU PROGRAMMA

  12.00 – 20.00 MŪZIKAS UN MĀKSLAS SALA

  Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas telpas un dārzs.
  Stūrmaņu iela 31

  12.00 Svētku atklāšana
  12.30 – 19.00 Latvijas jauniešu mūzikas grupu konkurss/festivāls “BOLDSOUND”
  16.00 – 19.00 Radošās darbnīcas “Mana Bolderāja”, “Bolderājas svētku suvenīrs”, “Mana ģimene Bolderājas svētkos” Mākslas nodaļas pedagogu vadībā
  12.00 – 20.00 BMMS audzēkņu darbu izstādes skolas telpās
  18.00 Grupas “Laime pilnīga” meistarklase
  19.00 Svētku noslēgums

  12.30 – 15.00 TALANTU SALA

  Rīgas 33. vidusskolas telpas un sporta laukums. Stūrmaņu iela 23

  12.30 – 13.30 Koncerts “DEJA” – skolas deju kolektīvu audzēkņu koncerts
  13.30 – 14.00 Dejas meistarklase ”Tango pieaugušajiem” vada Svetlana un Viktors Kisili
  14.00 – 15.00 Skolas muzeja apmeklējums
  14.00 – 15.00 Skolēnu un skolotāju rokdarbu izstādes un meistarklase filcēšanā

  12.30 – 17.00 SABIEDRISKĀ SALA

  Rīgas 33. vidusskolas telpas un sporta laukums. Stūrmaņu iela 23

  12.30 – 17.00 “NVO = NLO? Kas ir NVO?” – NVO nama un organizāciju informatīvās un izglītojošās aktivitātes, radošās darbnīcas, speciālistu konsultācijas, spēles, konkursi, biedrība “Zilais krusts” ar Trušu Karalisti
  14.00 – 16.00 Dažādu tautību māksliniecisko kolektīvu koncerts “NVO nama raibais sveiciens”
  12.30 – 17.00 NVO nama izstāde “NVO stāsti Latvijas simtgadē”

  12.30 – 16.30 ENERĢIJAS SALA

  Rīgas 19. vidusskolas dārzs. Miglas iela 9

  12.30 – 16.30 Bērnu un jauniešu centra ”Bolderāja” kikboksa un taiboksa paraugdemonstrējumi, lielās āra spēles, lego labirinti un radošās darbnīcas ”Atruma enerģija”, ”Burbuļu enerģija”
  12.30 – 16.30 Rīgas 19.vidusskolas radošās darbnīcas: “Zaļā enerģija”, “Gaisa enerģija”, “Kad enerģija pārtop mākslā”
  13.00 – 14.00 Bērnu un jauniešu centra ”Bolderāja” un Rīgas 19.vidusskolas radošo pulciņu, dziedošo un dejojošo kolektīvu audzēkņu koncerts
  14.00 – 15.00 Burbuļu šovs
  15.00 – 16.00 Bērnu un jauniešu centra ”Bolderāja” un Rīgas 19.vidusskolas radošo pulciņu, dziedošo un dejojošo kolektīvu audzēkņu koncerts

  11.00 – 17.00 GAISMAS SALA

  RCB Bolderājas bibliotēkas telpas un dārzs. Gaigalas iela 3

  11.00 – 17.00 Izstāde „100 grāmatas bērniem” – Latvijas valsts simtgadei veltīta ceļojoša latviešu autoru bērnu grāmatu ekspozīcija. Ekskursijas grupām: 11.00 (latviski), 12.00 (krieviski); 15.00 (latviski)
  11.00 – 13.00 Baskāju taka "Bolderājas daba"
  13.00 Literāri muzikālā stunda „Mājupvedošās bāku ugunis” Koncertmeistare Jana Bārtula
  14:00 - 15:00 Prāta spēles "Gaišai domāšanai" un aktivitātes “Sportiskie Bolderājieši”
  15:00 - 16:30 Radošā darbnīca “Zīmējot gaismu!”
  12.00 – 16.00 Biedrība “Sajūtu pasaule” – cigun, apzinātības prakse, smieklu joga

  11.00 – 13.00 SPORTA SALA

  Daugavgrīvas vidusskolas stadions. Parādes iela 5C

  Sporta aktivitātes - precizitātes un veiklības sacensības. Futbols uz lielā laukuma. Vingrošana kopā ar Adilu Maksimovu (iepriekšēja speciāla fiziskā sagatavotība nav nepieciešama)

  16.00 – 18.00 VIRVJU SALA

  Latvijas Jūras akadēmijas sporta laukums, Flotes iela 12

  16.00 – 18.00 Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāju, uzņēmumu un mācību iestāžu komandu sacensības virves vilkšanā

  Jūras mezglu siešana

  11.00 – 16.00 MĀJRAŽOTĀJU UN AMATNIEKU TIRDZIŅŠ

  Tirgus laukums, Stūrmaņu iela 27


  Apbalvo konkursa "Tautasdziesmu MEMES" uzvarētājus
  26.03.2019.

  Trešdien, 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā norisinājās konkursa "Tautasdziesmu MEMES" svinīgs noslēguma pasākums "Tādas MEMES, saku es - kā tautas dziesmu dvēseles", kur galveno balvu ieguva Anete Vismane no Lielvārdes (1. vieta), 2. vietu - Alise Agnese Rozentāle no Ventspils, bet 3. vietu - Sanda Astra Bērziņa no Rankas pagasta Gulbenes novadā.

  Konkursa gaitā jauniešiem bija jāizveido meme, kurā radošā veidā ir iekļauta latviešu un citu tautu tautasdziesma. Kopumā konkursā tika iesniegti 118 darbi no vairāk nekā 25 dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. 5 darbi tika iesniegti ar krievu tautasdziesmām, 6 darbi tika iesniegti ar latviešu tautasdziesmām, kuru autori ir krievu, baltkrievu, ukraiņu jaunieši.

  Pēc konkursa komisijas vērtējuma 20 labākie darbi ir izstādīti izstādē un līdz šī gada 20. aprīlim aplūkojami Kr. Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3 dz.5, Rīgā, kā arī pēc tam izstāde būs skatāma dažādās Latvijas pilsētās. Konkursa noslēguma norise un konkursa labākie darbi apskatāmi Kr. Barona muzeja Facebook vietnē.

  Konkurss mainīja jauniešu attieksmi un radīja padziļinātu interesi par latviešu un citu tautu kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, tautasdziesmu vākšanas, krāšanas norisēm un to tēmām, būtību. Savukārt radošās darbnīcas, kas konkursa norises laikā tika organizētas vairākās Latvijas vietās, ļaujot jauniešiem apgūt memes veidošanas principus, attīstīja radošumu un iedrošināja savienot pagātni ar tagadni - apvienot kultūras un vēstures bagātības ar paša uzņemtu attēlu, radot mūsdienīgus vēstījumus digitālajā vidē.

  Jau šobrīd viens no konkursā iesaistītajiem partneriem - Krišjāņa Barona muzejs piedāvā skolu jauniešiem jaunu muzejpedagoģisko programmu ,,No tautasdziesmām līdz MEMES'', popularizējot šo projekta ideju. Interesi par nodarbībām jau izrādījušas Rīgas 31. vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola un Jaunciema pamatskola.

  Konkursu "Tautasdziesmu MEMES" un tā aktivitātes organizēja Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu centru, nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu studiju "BaMbuss" un biedrību "Jaunieši Madonai".

  Konkurss tika īstenots sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālo atbalstu.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Dažādu tautību bērni nodarbībās apgūst Latvijā dzīvojošo tautu tradīcijas un kultūru
  20.03.2019.

  Februāra beigās un marta sākumā trīs izglītojošās nodarbībās "Tautas tērpi Latvijā" bērni izzināja Latvijas teritorijā dzīvojošu dažādo tautu tradicionālo apģērbu, tā elementus un attīstību. Nodarbības apmeklēja 2. līdz 4. klašu skolēni Jelgavas 5. vidusskolā, Vangažu vidusskolā un Rīgas Rīnūžu vidusskolā.

  Nodarbību vadītāja, vēstures studente Laura Kļaviņa norāda, ka skolēnos nodarbību gaitā veidojās izpratne par to, ka Latvijā gadsimtu gaitā kopā dzīvojušas dažādas tautas un latviešu tradicionālie tautastērpi ir veidojušies ciešā saistībā ar citu tautu tradicionālo apģērbu. Katrai tautai tradicionālajā apģērbā ir raksturīgi individuāli elementi, tomēr tajā pašā laikā tajos ir sastopamas arī daudzas kopīgas iezīmes. Šis projekts bija lieliska iespēja, kā skolēniem parādīt tautu kultūru dialogu iespējami vienkārši praktiskā ceļā.

  Pasākuma gaitā, pakāpeniski pētot un salīdzinot dažādus elementus dažādu tautu tautastērpos, kas sastopami Latvijā, skolēni nonāca pie atziņas, ka katrā vēsturiskajā laika periodā dažādu apvidu iedzīvotāju apģērbā ir bijis visai daudz kopīgu iezīmju. Bērnu galvenā atziņa, - ja pašam būtu jāizvēlas, kādu darināt savu tautastērpu, tas nemaz nebūtu tik viegls uzdevums! Laika gaitā Latvijā dzīvojušās tautas nav mitušas tikai noslēgtās kopienās, to starpā veidojušies dažādi kontakti, kas veicinājuši arī tradicionālā tērpa attīstību.

  Nodarbību vadītājas ieteic, ka iepazīt tautastērpus būtu vērtīgi visu tautību bērniem, arī pašiem latviešiem - ne visi zina, ka, Latvijā jau ilgus gadsimtus blakus dzīvojot dažādām tautām, to tradicionālie tērpi ir ietekmējuši arī latviešu tradicionālā tautas tērpa veidošanos un attīstību.

  Nodarbības "Tautas tērpi Latvijā" norisinājās projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Noslēdzies konkurss "Tautasdziesmu MEMES"
  20.03.2019.

  Krišjāņa Barona muzejā ar svinīgu dalībnieku apbalvošanu un izstādes atklāšanu 2019. gada 20. martā noslēdzies konkurss "Tautasdziesmu MEMES". Šī gada februārī jauniešiem, vecumā no 13 - 25 gadiem, bija iespēja piedalīties konkursā un parādīt savu radošumu, kā arī attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu.

  Lai piedalītos konkursā, jaunietim bija jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta latviešu un citu tautu tautasdziesma. Kopumā konkursā tika iesniegti 118 darbi no vairāk kā 25 dažādām Latvijas pilsētām un novadiem.

  Pēc konkursa komisijas vērtējuma 20 labākie tika izvirzīti 2. kārtai - tiešsaistes balsojumam, kā arī tie tika izstādīti izstādē Kr. Barona muzejā. Izstāde ir aplūkojama Kr. Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3 dz.5, Rīgā, kā arī pēc tam tiks izstādīta dažādās Latvijas pilsētās.

  Pasākuma "Tādas MEMES, saku es - kā tautas dziesmu dvēseles" laikā tika sumināti konkursa uzvarētāji un pasniegtas veicināšanas balvas darbu autoriem, kuru MEMES nokļuvušas konkursa 2. kārtā un tiek eksponētas izstādē.

  Konkursa rezultāti:
  1. vieta - Anete Vismane no Lielvārdes.
  2. vieta - Alise Agnese Rozentāle no Ventspils.
  3. vieta - Sanda Astra Bērziņa no Rankas pagasta, Gulbenes novada.

  Uzvarētāja konkursa komisijas vērtējumā (autora darbs, kas saņēmis augstāko punktu skaitu konkursa 1. kārtā) ir Anete Vismane no Lielvārdes.

  Publiskā balsojuma uzvarētāja (autora darbs, kas saņēmis visvairāk "patīk" balsojumu Kr. Barona muzeja Facebook lapā) ir Alise Agnese Rozentāle no Ventspils.

  Pasākuma norise un konkursa labākie darbi apskatāmi Kr. Barona muzeja Facebook vietnē.

  Konkursu "Tautasdziesmu MEMES un tā aktivitātes organizēja Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu centru, nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu studija "BaMbuss", biedrība "Jaunieši Madonai". Konkurss tika īstenots sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālo atbalstu.

  Informāciju sagatavoja:
  Dita Barona
  baronamuzejs@gmail.com

  Preiļos skatāma vecticībnieku kultūras mantojumam veltīta izstāde
  05.03.2019.

  Preiļu Kultūras nama izstāžu zālē no 2019. gada 6. marta līdz 30. martam interesentiem būs atvērta izstāde "Krievu vecticībnieku tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi 20. gadsimtā Latgalē". Izstāde, kurā skatāmas senas fotogrāfijas un rokdarbi no ģimeņu arhīviem, arī - 21. gadsimta vecticībnieku daiļrade, apģērbi un sadzīves priekšmeti, tapusi ar biedrības "Moskvinas vecticībnieki" un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja gādību.

  Jau 300 gadus vecticībnieki dzīvo Latvijā līdzās latviešiem un citām tautām. Vecticībnieku vienmēr raksturoja kā strādīgu, cītīgu un dziļi ticīgu. Daudzus gadus vecticībnieki dzīvoja kā noslēgta kopiena, taču 20.gadsimtā situācija ir mainījusies.

  Izstādes organizatori aicina tuvāk iepazīt vecticībnieku kultūras mantojumu un izzināt šīs etnokonfesionālās grupas tradīcijas, vēsturi un mijiedarbību ar latviešiem. Izstādes "Krievu vecticībnieku tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi 20. gadsimtā Latgalē" atklāšana notiks Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē 6. martā plkst.15.00.

  Izstāde veidota projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un biedrību "Moskvinas vecticībnieki".

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  "Sprīdīša skolas" nodarbībās aicina bērnus izzināt dažādus tautas tērpus
  19.02.2019.

  "Sprīdīša skola" aicina mazākumtautību bērnus uz nodarbībām "Tautas tērpi Latvijā", lai meklētu un atrastu līdzīgo un atšķirīgo latviešu un Latvijā dzīvojošo tautu kultūrā un tradīcijās. Plašāk iepazīt tautas tērpu vēsturi un to valkāšanas tradīcijas 2019. gada 22. februārī būs iespēja Jelgavas 5. vidusskolas, 1. martā - Vangažu vidusskolas un 8. martā - Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolēniem.

  Viena nodarbību daļa ļaus iepazīt līdz 12. gadsimtam Latvijas teritorijā dzīvojošo sentautu tautas tērpus, īpašu uzmanību veltot lībiešu tautas tērpiem. Sekojot vēstures līkločiem, bērniem vēstures studentes Lauras Kļaviņas vadībā būs iespēja izpētīt Latvijas dažādos novados līdz 19. gadsimtam valkāto tautas tērpu darināšanas un rotāšanas tradīcijas.

  Laimes prievītes pīšanas darbnīcā kopā ar seno amatu prasmju zinātāju Anitu Feldmani varēs iepazīties ar dažādiem prievīšu izgatavošanas paņēmieniem, rakstiem, to lietošanas veidiem. Paredzēta arī praktiska darbošanās - katrs bērns izgatavos savu Laimes prievīti.

  Muzikālajā un kustību nodarbībā reizē ar dziesmām un rotaļām bērni apgūs latviešu tautasdziesmas, dzirdēs pasakas un varēs iztēloties, kā tautas tērpu valkāja mūsu senči gan ikdienas gaitās, gan svētku reizēs. Par muzikālo noskaņu un kopīgiem, raitiem deju soļiem rūpēsies tautas muzikante Aiga Auziņa, savukārt Anita Feldmane gādās par kopīgiem, raitiem deju soļiem.

  "Sprīdīša skolas" vadītāja Margita Poriete stāsta: "Bērnus sagaida bagātīga programma: seno - arheoloģisko un etnogrāfisko - tautas tērpu izzināšana, latviešu tautasdziesmu dziedāšana un stāstīšana, Laimes prievīšu pīšana, kā arī kustību nodarbība, lai mācītos stalti valkāt tautas tērpu. Turklāt saturs tiek veidots tā, lai ikviens skolēns ielūkotos daudzveidīgajā Latvijas kultūrvidē. Šodienas Latvijā līdzās dzīvo un sadzīvo dažādas tautas, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai bērni zinātu ne vien savas tautas vērtības, bet arī iepazītu tās kultūras, kuras dzīvo viņiem līdzās, spētu tās izprast un draudzēties!"

  "Sprīdīša skola" ir Folkloras komisijas iniciatīva, kas jau vairākus gadus organizē izglītojošas programmas un sarīkojumus tradicionālās kultūras apguvei skolēniem un ģimenēm.

  "Sprīdīša skolas" nodarbības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Mācībās aicina apgūt teātra spēli kā metodi dažādu etnisko grupu integrācijā
  13.02.2019.

  Divas dienas - 2019. gada 23. un 24. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā". Apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

  Mācību programmās gaitā dalībnieki apgūs teātra spēles elementus dažādu nacionālo un kopienu kultūru tradīcijās, rituālos, mācīsies dažādus aktiera meistarības vingrinājumus sadarbības prasmju veidošanai ar auditoriju. Tāpat klātesošie uzzinās, kas ir teatrāla priekšmetu transformācija, objektu un leļļu teātris. Liela uzmanība apmācībās būs veltīta dabas materiālu, darbarīku un tradicionālās lietišķās mākslas priekšmetu izmantošanas iespējām teatralizētos uzvedumos, kas saistīti ar dažādu etnisko grupu tradicionālajām gadskārtām.

  Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, teātra pedagoģe, IX, X, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertu un citu pasākumu režisore Inga Krišāne.

  "Apmācības notiks praktisku darbnīcu veidā, sadarbojoties un kopīgi izzinot. Taču esam plānojušas norises tā, lai katram būtu iespēja veidot savu personīgo Pieredzes krājumu, lai būtu iespēja pieredzēt teātra metodes iedarbību un spēles sagatavošanas procesu. Teātris ir darbības māksla. Un tikai darbībā to var apgūt, " atzīmē kultūras vēstniece Inga Krišāne.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Apmācību darbam nepieciešams ņemt līdzi dažādus dabas palīgmateriālus un priekšmetus - žagarus līdz 1,50 m, lina auklas, šķēres, dziju, dažāda lieluma koka karotes, vienu krūzi, lakatus, 2 adītas zeķes un vienu pāri cimdu, kā arī vieglu apģērbu un maiņas apavus kustību nodarbībai.

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Mācību kursa "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, pilnveidot saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Iepazīst vecticībnieku kultūras mantojumu
  08.02.2019.

  Lai plašāk iepazīstinātu ar krievu vecticībnieku tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi 20. gadsimtā Latgalē, projektā "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija 1" veltīti vairāki izzinoši pasākumi. Preiļos notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstāde un Naujenē - radošās darbnīcas.

  Biedrība "Moskvinas vecticībnieki" Naujenes Novadpētniecības muzejā aicina uz radošām darbnīcām visus interesentus, lai praktiski darbotos un veidotu vecticībnieku kultūrai raksturīgus priekšmetus. 7. februārī jau notika pirmā nodarbība, kuru vadīja pieredzējusi rokdarbniece, vecticībniece, Grebenščikova garīgās skolas (Rīga) pasniedzēja Jeļena Delikatnaja un citi vecticībnieku kultūras mantojuma pētnieki.

  Darbnīcas "Podrušnika, lestovkas un vītās jostas izgatavošanas darbnīca" gaitā dalībnieki uzzināja un apguva kā izgatavot vecticībniekam nepieciešamos lūgšanu rituāla priekšmetus - podrušniku (speciālu roku spilventiņu - paliktni lūgšanām) un ļestovku (rožukroni), kā arī mācījās krievu sarafāna un vīriešu krekla jostu vīšanas prasmes.

  Otrajā nodarbībā - 20. februārī plkst. 11.00 interesenti tiek aicināti uz otro nodarbību, kuras tēma ir "Latgales vecticībnieku tradicionālā apģērba un vecticībnieku mīksto rotaļlietu izgatavošanas darbnīca". Pirmā nodarbības daļa būs veltīta vecticībnieku ikdienas, svētku un lūgšanu apģērba vēsturei 18.- 20. gadsimtā. Nodarbības gaitā varēs arī uzzināt kā pareizi ģērbties ejot uz lūgšanu namu, kāds apbedīšanas tērps tika izmantots Latgalē. Dalībnieki varēs iepazīties ar fotoarhīvu materiāliem. Nodarbības otrajā daļā tiks apgūtas lupatu leļļu un stilizētu leļļu tērpu izgatavošanas prasmes.

  Nodarbība notiks Skolas ielā 1, Naujenē, Naujenes Novadpētniecības muzeja telpās.

  Līdzi uz nodarbībām var ņemt savas šķēres, adatas, diegus, auduma gabaliņus.

  Radošās darbnīcas ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti, iepriekš piesakoties pa tālruni 65471321.

  Savukārt Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē 6. martā plkst.15.00 notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstādes atklāšana.

  Pasākumi norisinās projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, biedrību "Moskvinas vecticībnieki", Naujenes Novadpētniecības muzeju un Višķu pagasta sabiedriskais centru.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Izsludināts konkurss jauniešiem "Tautasdziesmu MEMES"
  06.02.2019.

  Vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu "Tautasdziesmu MEMES", kurā aicina piedalīties ikvienu vecumā no 13 - 25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā.

  Konkursa mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu, popularizējot tās jauniešu vidū caur interesantām un mūsdienīgām aktivitātēm. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē Kr.Barona mājaslapā.

  Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28.02.2019., aizpildot tiešsaistes anketu tiešsaistes anketu: ejuz.lv/tautasdziesmumemes. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par latviešu un citu tautu tautasdziesmas tēmu.

  Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtēs konkursa komisija, un 20 labākie darbi tiks izvirzīti konkursa 2. kārtai - tiešsaistes balsojumam, kā arī tiks drukāti un izstādīti Krišjāņa Barona muzejā Rīgā.

  Konkursa dalībnieku apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 20. martā pasākuma "Tādas MEMES, saku es - kā tautas dziesmu dvēseles" ietvaros.

  Līdz pat konkursa pieteikumu iesniegšanas beigām Kr. Barona muzejs organizēs arī radošās nodarbības Rīgā un Latvijas reģionos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt tautasdziesmu kārtošanas un MEMES veidošanas pamatprincipus, kā arī piedalīties spēlē "Dzimtas pūralāde''. Radošās nodarbības notiks:

  19.februārī pl.17:00 jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā.

  22. februārī pl.11:00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 12, Madonā.

  22. februārī pl. 16:00 Lubānas novada jauniešu centrā , Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā.

  Informācija par pieteikšanos pasākumiem Kr. Barona muzeja Facebook vietnē.

  Konkursu un tā aktivitātes organizē Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu centru, nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu studija "BaMbuss", biedrība "Jaunieši Madonai" projekta "Tautasdziesmu MEMES" ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Dita Barona
  +371 26552627
  baronamuzejs@gmail.com

  Rēzeknē aicina uz medijpratības un digitālo iespēju apmācībām
  04.02.2019.

  Divas dienas - 2019. gada 16. un 17. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē". Apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

  Mediju un jauno tehnoloģiju straujā izplatīšanās, kā arī iespējas piekļūt daudzveidīgai un liela apjoma informācijai, rada aizvien jaunus izaicinājumus jomās, kas saistītas ar cilvēku paradumiem komunikācijas procesā. Mūsdienās ikviens var kļūt par mediju satura veidotāju, tāpēc aizvien vairāk aktualizējas nepieciešamība attīstīt kā sabiedrības, tā ikviena indivīda kritisko domāšanu. Turklāt medijpratība ir īpaši nozīmīga jaunu zināšanu radīšanā un starpkultūru komunikācijā.

  Mācību programmā tiks aplūkota medijpratības nozīme, informācijas meklēšana, analizēšana un izvērtēšana. Neizpaliks arī ieskats sociālo tīklu un mediju darbības principos un praktiski padomi publikāciju un vizuālo materiālu veidošanā un izplatīšanā. Dalībnieki varēs iepazīt dažādus digitālos risinājumus ikdienas darba organizēšanai un savstarpējai sadarbībai, mākoņtehnoloģijas darbam un informācijas apmaiņai un citas interneta vidē pieejamās iespējas dažādu etnicitāšu cilvēku komunikācijai.

  Lekcijas vadīs nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu centra vadītāja un komunikāciju platformas NVO TV administratore, vairāku Latvijas kultūras vēstnieku nometņu lektore Līga Siliņa.

  Lektore Līga Siliņa: "Mediji bieži tiek izmantoti informācijas sagrozīšanai un dažādu nacionalitāšu sanaidošanai. Digitālajā laikmetā, kad tehnoloģijas attīstās un to piedāvājums paplašinās ik brīdi, ir svarīgi apzināties digitālās vides ietekmes un kritiski izvērtēt medijos pieejamo informāciju. Ir svarīgi prast arī izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas savā ikdienā, lai efektīvāk veiktu savu darbību un veicinātu starpkultūru komunikāciju."

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Apmācībām "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē" aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicina uz mācībām "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās"
  28.01.2019.

  Sestdien un svētdien, 2019. gada 9. un 10. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās". Divu dienu apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

  Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem.

  Mācību programmā tiks iepazīts dažādu tautu kultūras mantojums - apskatīta šo tautu kultūras telpa, tautu nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, gan līdzīgās, gan atšķirīgās paražas. Lielu uzmanību paredzēts pievērst svētkiem un svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

  Lekcijas vadīs Indra Čekstere, etnogrāfe, doktora grāda pretendente latviešu folkloristikā.

  "Tautas kalendārās un ģimeņu godu tradīcijas, ieražas un ar tām saistītā tautas daiļrade, kā arī materiālā kultūra, atspoguļo vienotu dzīves uzskatu kopumu, sabiedrības akceptētas dzīves uzvedības normas un garīgās izpausmes. Gadsimtos Latvijā radušās tradīcijas dzīvot saskaņā ar dabas norisēm, gadalaiku maiņām, secīgi organizējot darbus, lai nodrošinātu savu dzimtu un ģimeni ar visu dzīvei nepieciešamo, vienlaikus saudzējot dabu, kura cilvēkam nodrošina līdzekļus dzīvošanai. Cieņa pret katru dzimtas locekli, darbs, kopīgi svētki - tās ir lietas, kas svarīgas katrai tautai. Dažādu, citiem grūti izprotamu tradīciju rašanās saistīta ar katras tautas dzīves telpu, dabas apstākļiem, vēsturi, kas radījuši vienu vai otru atšķirīgu izpausmi. Tomēr vienojošais - laimīga, piepildīta un veselīga cilvēka dzīve, dzimtas turpināšana, tīra, sakopta vide, dabas augļu izmantošana, prieks par pasauli, garīga bagātināšanās vieno visus cilvēkus uz pasaules. Tāpēc ir svarīgi, iepazīstot atšķirīgo tautas kultūras mantojumu, rast un cienīt vienojošo, kas sniedz sapratni un savstarpēju cieņu starp dažādām tautām un to kultūrām," par mācību tēmu stāsta I. Čekstere.

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Mācību kursa "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Rēzeknē aicina uz apmācībām "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi"
  24.01.2019.

  Februāra pirmajās dienās - 2019. gada 2. un 3. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Divu dienu apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

  Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus. Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrācijas veicināšanu.

  Programma iepazīstinās ar Latvijas un citu zemju pieredzi starpkultūru dialoga un savstarpējās saprašanās rosināšanā, sociālās un etniskās spriedzes mazināšanā. Dalībnieki gūs ieskatu citu zemju folklorā, it īpaši tajos žanros un stāstīšanas stratēģijās, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās - pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.

  Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna.

  Stāsta projekta vadītāja Lauma Celma: "Arvien biežāk mums gan ikdienā, gan savā darbā nākas saskarties ar dažādu tautību cilvēkiem. Lai veidotos atvērta, draudzīga komunikācija un savstarpēja sapratne, talkā var nākt labas stāstītprasmes. Stāsti lieliski kalpo kā iepazīšanās, saliedēšanas, tolerances veicināšanas rīks. Iepazīstot dažādu tautu stāstus, varam mazināt stereotipus vienam par otru, saskatīt līdzīgo un saliedēt!".

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" aicina bagātināties mācībās un kopīgos pasākumos
  15.01.2019.

  No šī gada sākuma līdz marta beigām norit projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija 1", kura ietvaros Rīgā un Latvijas reģionos tiek organizēta virkne plašu un daudzveidīgu sarīkojumu. Veltot pasākumus starpkultūru dialogam un dažādu kultūras vērtību dziļākai izpratnei, tos iniciē Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki un biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Februārī katru nedēļas nogali Rēzeknē notiek bezmaksas apmācības valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, kā arī visiem interesentiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem. Apmācību tēmas "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi", "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās", "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē", "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā" rosina un ļauj dalībniekiem pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Projekta ietvaros, vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu "Tautasdziesmu MEMES", kurā aicina piedalīties ikvienu vecumā no 13 - 25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par tautasdziesmas tēmu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks pasākumā "Tādas MEMES saku es - kā tautas dziesmu dvēseles" 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē http://ejuz.lv/nolikumstautasdziesmumemes.

  Lai tuvāk iepazītu gan Latgales kultūrtelpu Preiļos, gan krievu kultūras pēdas Rīgā, "Latvijas Kultūras vēstnieku akadēmijas 1" aktivitātēs paredzēts pasākumu cikls "Iepazīstamies!". Rīdziniekiem būs iespēja Preiļu Galvenajā bibliotēkā piedalīties nodarbībā "Skani, skani, volūdeņa!", muzejpedagoģiskā nodarbībā "Omotu stuosti", viesoties keramiķa Polikarpa Čerņavska keramikas mājā, Leļļu galerijā un baudīt kopīgu vakarēšanu ar folkloras kopu "Rūtoj". Savukārt preilēnieši krievu kultūru Rīgā iepazīs caur studentu korporāciju darbību, slavenu krievu mākslinieku daiļradi, meistarklasi "Oberegi - lelle kā amulets" un vakarēšanas tradīcijām.

  Vēl īpaša uzmanība tiks veltīta krievu vecticībnieku Latgalē kultūras izzināšanai - Preiļos notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstāde un radošās darbnīcas, kurās varēs praktiski darboties un veidot vecticībnieku kultūrai raksturīgus priekšmetus.

  Savukārt "Sprīdīša skolas" nodarbībās aicinās mazākumtautību bērnus meklēt un atrast līdzīgo un atšķirīgo latviešu un Latvijā dzīvojošo tautu kultūrās. Bērnus sagaida bagātīga programma: arheoloģisko un 19 gs. latviešu, krievu un poļu tautastērpu izzināšana, tautasdziesmu dziedāšana un stāstīšana, Laimes prievīšu pīšana, kā arī kustību nodarbība, lai mācītos stalti valkāt tautastērpu.

  Tā kā visu pasākumu rīkotāji ir Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, tad projektā paredzētas vairākas vēstnieku pieredzes apmaiņas tikšanās, lai savstarpēji bagātinātos un iepazītu dažādu Latvijas novadu kultūras dzīvi un mazākumtautību vērtības. Latvijas kultūras vēstnieki viesosies Rundālē, Madonā un Daugavpilī. Turklāt katrā tikšanās reizē paredzētas arī lekcijas par aktuālām tēmām - etniskumu globalizācijas laikmetā, drāmu kā metodi starpkultūru dialoga veidošanā un radošumu sarīkojumu tapšanas gaitā.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Integrācijas kursus apmeklējuši 397 imigranti
  30.12.2018.

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2017. gada 16. maija līdz 2018. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 2017".

  Galvenās projekta "Integrācijas ABC - 2017" aktivitātes bija integrācijas kursi, kurus dažādās Latvijas pilsētās kopumā apmeklēja 397 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki. Kursus apmeklēja imigranti no Baltkrievijas, Krievijas federācijas, Armēnijas, Kurdistānas, Ķīnas, ASV, Honkongas, Ēģiptes, Ukrainas, Kongo demokrātiskās republikas, Indijas, Pakistānas, Sentlūsijas, Kazahstānas, Šrilankas, Bangladešas, Turcijas, Venecuēlas, Uzbekistānas, Albānijas, Korejas, Filipīnām, Vjetnamas, Irānas, Kanādas, Kolumbijas, Kirgizstānas, Sudānas, Meksiskas, Izraēlas, Nigērijas, Venecuēlas, Marokas, Sudānas, Grūzijas, Sīrijas, Nepālas, Azerbaidžāna, Kolumbijas, Moldovas, Tunisijas. Interese par kursiem bija liela, tos apmeklēja vairāk ārvalstnieku nekā sākotnēji projektā paredzēts.

  Integrācijas kursu apmeklētāji izzināja Latvijas vēstures pamatvērtības un valsts politisko sistēmu, guva zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un pieejamību Latvijā, iepazinās ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu un iepazina Latvijas kultūru un tradīcijas.

  Iepazīstinot imigrantus ar Latvijas kultūru, tradīcijām un vērtībām, notika trīs starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi. Tajos piedalījās 233 imigranti un 234 Latvijas iedzīvotāji. Pagājušā gada rudenī Stapkultūru dienā dalībnieki iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību. Pavasarī, Lieldienās bija iespēja piedalīties Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā, izzinot latviešu gadskārtu tradīcijas, Lieldienu rituālus, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt vasaras sākumā pasākumā "Tiekamies Ziedoņdārzā" imigranti varēja tikties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts iestāžu pārstāvjiem un darba devējiem. Pasākumi noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē, rosinot ārvalstnieku interesi un izpratni par Latviju un latviešiem.

  Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Projekts "Iepazīstamies!" savedīs kopā Jelgavas un Iecavas bērnus

  Decembrī projekta "Iepazīstamies!" dažādos pasākumos tiksies Jelgavas 5. vidusskolas skolēni un Iecavas internātpamatskolas audzēkņi, lai rosinātu krievvalodīgajos bērnos izpratni par latviešu kultūru un vidi, savstarpēju komunikāciju, kā arī iesaistītu kopīgās aktivitātēs. Bērniem būs iespēja piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs - ilustrēt latviešu pasakas, iepazīt Iecavu, piedalīties Draudzības koncertā un meistarklasē.

  4. decembrī Jelgavas 5. vidusskolā jau noritēja pirmais pasākums - latviešu pasaku diena. Biedrības "Goraļ" pārstāve, māksliniece Ilāna Lisagora iepazīstināja ar grāmatu "Latviešu tautas pasakas" un tajā publicētajām pasakām. Krāšņā grāmata ir izdota ar divu biedrību - "Goraļ" un "Sadarbības platforma" gādību. Vienu šīs grāmatas eksemplāru skola saņēma kā dāvinājumu. Pasaku dienas ievadā skolēni noklausījās latviešu tautas pasakas un tad pēc savām izjūtām un izpratnes zīmēja ilustrācijas tām. No zīmējumiem tiks veidota izstāde, kura ceļos uz Iecavu un vēlāk atgriezīsies Jelgavas 5.vidusskolā.

  14. decembris būs notikumiem bagāta diena - Jelgavas krievvalodīgie bērni brauks ciemos uz Iecavu, kur Iecavas internātpamatskolā plkst. 10.00 notiks Draudzības koncerts. Tajā uzstāsies mājinieki- internātpamatskolas skolēni - 2., 3., 4. klašu dejotāji un 9. klases dziedātāji. Arī viesi - Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvi - vokālais ansamblis "Soul" (vadītāja Marina Rutkovska) un deju kolektīvs "Ija" (vadītāja Natālija Mišina) rādīs savas prasmes dziesmās un dejās. Koncertā viesosies arī pārstāji no Iecavas pašvaldības un biedrības "Iecavas sieviešu klubs " Liepas"" dāmas. Pasākumā varēs apskatīt arī jelgavnieku pasaku ilustrāciju izstādi, ar kuru darbu autori iepazīstinās.

  Pēc koncerta "Liepas" uzņems viesus ciemos latviskā vidē un iepazīstinās ar Iecavu, tās nozīmīgajām vietām, pastāstīs par katras vietas īsu vēsturi, interesantākajiem faktiem.

  Noslēgumā gan mazie jelgavnieki, gan iecavnieki varēs piedalīties meistarklasē "Lai top!" un iepazīt latviskos ornamentus, rakstu zīmes, dzirdēt īsu stāstījumu par latviskajām tradīcijām Ziemassvētku laikā. Kopīgi varēs gatavot puzurus un veidot latvju rakstu zīmes mālā kā svētku rotājumus.

  Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un filmēti. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

  Projektu "Iepazīstamies!" finansē LR Kultūras ministrija un Zemgales NVO centrs. Tas top, sadarbojoties 3 aktīvām nevalstiskajām organizācijām - biedrībai "Sadarbības platforma", biedrībai "Goraļ" un biedrībai "Iecavas sieviešu klubam "Liepas"".

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Mazsalacas novada Kultūras centrā aicina uz Maskošanās tradīciju dienu

  Otrajā Adventa svētdienā, 2018. gada 9. decembrī, plkst.14.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā ikviens interesents tiek aicināts uz Maskošanās tradīciju dienu - labdarības koncertu "Ticēt brīnumam", radošajām darbnīcām, stāstu un tradīciju izzināšanu. Šajā dienā kopīgi uzbursim Ziemassvētku sajūtas, kas raksturo tik dažādās kultūras izpausmes Latvijā.

  Pasākumā būs līdz šim nebijusi iespēja Mazsalacā vienā pasākumā iepazīt 4 dažādu tautu maskošanās tradīcijas - gan klausoties par tām stāstījumus, gan vērojot nelielus uzvedumus ar masku demonstrāciju, gan pašiem iepazīstot masku pielietojumu un izgatavošanu meistarklasēs. Apmeklētāji varēs iepazīt latviešu, slāvu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas, ziemas karnevālu, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas.

  Dienas pirmajā pusē Amatu mājā un koncerta laikā noritēs meistarklases, kurās varēs apgūt latviešu un vācu masku veidošanas knifus, uzzināt galvenos masku veidus un tēlus, iepazīt no kādiem dabas materiāliem iespējams maskas izgatavot (audums, salmi, koka mizas, u.c.).

  Koncerta "Ticēt brīnumam" programmā ievīsies tradīcijas raksturojoši stāsti, papildināti ar dziesmām un kopīgām rotaļām. "Maskošanās no Mārtiņiem līdz Meteņiem" atklās, kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, to izgatavošanu no dabas materiāliem, masku gājienu nozīmi. Stāsts "Karneval - Fasching - Fa?nacht" sniegs ieskatu Vācijas karnevālu laikā, ko dēvē par piekto gadalaiku, kā arī vācu karnevālu norisēs, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijās. Varēs izzināt arī slāvu dažādās maskošanās tradīciju izpausmes no Ziemassvētku laika līdz Sviesta nedēļas pēdējai dienai un Meteņu pavadīšanai. Krāšņais uzvedums "Verteps" ar tradīciju atspoguļojumu teatrālā veidā atklās ukraiņu svētku norisi.

  Pasākumā piedalīsies Mazsalacas novada Kultūras centra deju kopa "Oga", vokālais ansamblis "Atbalss", vokālā grupa "Ēra", dāmu deju kopa "Minna", Linda Luste, Staiceles vokālais ansamblis "Vēlreiz", Dobeles Vācu kultūras biedrības ansamblis "Die Lustigen", Rīgas Vācu kultūras biedrības jauktais vokālais ansamblis "Morgenrot", Latvijas ukraiņu biedrību apvienība, Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" un Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" ansamblis, "Zaviruha" un Margita Poriete - "Sprīdīša skola".

  Laipni aicināti visi interesenti - kopīgi iepazīsim dažādu tautu Ziemassvētku un maskošanās tradīcijas!

  Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" 2018. gada nogalē Mazsalacā īsteno projektu "Maskošanās tradīcijas dažādās tautās". Maskošanās tradīciju diena ir šī projekta noslēguma pasākums.

  Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.
  Noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē"

  25. novembī Sabiles pamatskolā noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē" ar pasākumu "Pasaku diena Sabilē". Dienas garumā klātesošie bija iepazistinājušies ar ebreju un latviešu pasaku iestudējumu "Ka nabaga kurpnieks kļuva bagāts" Sabiles pamatskolas 1. un 5. klašu skolēnu izpildījumā, iestudējumu sagatavoja un vadīja skolas skolotāja Sarmīte Jurjaka. Bija ļoti interesanti redzēt bērnu ebreju folkloras interpretāciju un pašu rokām izgatavotās lielformāta lelles un dekorācijas. Šādu pasaku leļļu teātra uzvedumu redzējām pirmoreiz, tas ļoti pārsteidza un iepatikās skatītājiem. Noslēgumā iestudējuma dalībnieki dalījās ar savām domām un iespaidiem par dalību pasaku uzvedumā.

  Dienas turpinājumā uzstājās ar koncertu - lekciju Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs dziedātājs Vladlens Šuļmans. Viņš prezentēja savu ebreju mūzikas vēstures un tradīciju pētījumu, skanēja jautras klezmeru dziesmas un mūzika idiša valodā un tradicionāli dziedājumi ivritā.

  Bērni un pieaugušie varēja aplūkot projekta vadītājas un mākslinieces Ilānas Lisagoras ebreju pasaku grāmatu ilustrāciju izstādi. Sabiles pamatskola saņēma davanā no projekta īstenotajiem biedrības "Goraļ" agrāk izdotās grāmatas "Sābas ķēniņienes pasakas. Ebreju tautas pasakas" un "Latviešu tautas pasakas" skolas bibliotēkai.

  Projekts "Ebreju pasakas Sabilē"tika īstenots projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē"ietvaros, kuru finansē LR Kultūras ministrija un administer "Kurzemes NVO " centrs.


  Sirsnīgā gaisotnē aizritējis projekta "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēguma pasākums

  29. oktobrī ar sirsnīgu un izglītojošu pasākumu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzās projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne", kura aktivitātes aicināja Rēzeknes bērnus un jauniešus iepazīt poļu, krievu, ukraiņu un latviešu kultūru un tradīcijas.

  Pasākuma ieskaņā saimniece - Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja Sandra Kļaviņa izteica gandarījumu par iespēju piedalīties projekta pasākumos. Klātesošie arī apskatīja izstādi un novērtēja plenēra gaitā veidotos radošos darbus. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolas direktore Valentīna Šidlovska atskatījās uz projekta norisēm un atzinīgi novērtēja kopīgi paveikto darbu.

  Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar aktieri Kristapu Rasimu, kurš atklāja, kā viņa dzīvē ienāca aktiermāksla, ko aktierim nozīmē kultūra un vārda spēks. Tāpat aktieris pieskārās tādām tēmām kā kultūra un skatuves māksla, vārds un kultūra, skaņa un zilbe, un visbeidzot - kā jaunam aktierim sevi iedrošināt? Tautā iemīļotais aktieris arī novadīja mini aktiermākslas meistardarbnīcu.

  Turpinājumā bija kārta uzvedumam "Pasaku kamolītis", kura tapšanā iesaistījās triju Rēzeknes skolu - Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, kā arī folkloras grupa "Rekonstruktori".

  Projekta dalībnieki tika aicināti arī pastāstīt savu pieredzi projektā, piedaloties "Brīvā mikrofona" sarunās - atklāt atziņas un ieguvumus.

  Pasākums un projekts "Daudzkrāsainā Rēzekne" noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un pateicību izsniegšanu, kā arī nelielu svētku mielastu.

  Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gadā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īstenoja projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne" (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

  Papildu informācijai:
  Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
  Irina Dukule
  E-pasts: outlluba@gmail.com
  Mob. tālr. 29861068


  Rēzeknes skolās atzīmē Kultūras dienas

  Oktobra vidū trīs Rēzeknes skolās noritēja īpaši pasākumi - Kultūras dienas, kas bija veltītas slāvu, poļu un latviešu tradīciju un kultūras mantojuma plašākai iepazīšanai.

  15. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes 2. vidusskolā notika Slāvu kultūras diena. Tās ieskaņā zīmēšanas skolotāja Inese Nartiše iepazīstināja ar izstādes "Krievu nacionālie ornamenti un skolas skolēnu gatavotie suvenīri pēc pasaku motīviem" ideju. Klātesošie bērni un jaunieši uzzināja par izcilā Rēzeknes novadnieka Tinjanova literāro mantojumu, ukraiņu nozīmīgiem kultūras vērtību nesējiem - izšūtajiem dvieļiem, kā arī ukraiņu un krievu tautas nacionālajiem ēdieniem. Pasākumā uzstājās Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Vodograj".

  16. oktobrī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā interesenti tika aicināti uz Poļu kultūras dienu "Draudzībai nav robežu". Pasākumu iesāka 2.a klases skolnieka Markuss Balodis ar muzikālu sveicienu, sekoja uzvedums "Kas ir vissvarīgākais pasaulē" un 12. klases skolnieces Elvitas Vilkas uzstāšanās. Skolēni, pedagogi un vecāki skolas muzejā iepazinās ar skolas vēsturi, kā arī piedalījās poļu nacionālo ēdienu degustācijā.

  Savukārt Latviešu kultūras diena noritēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 18. oktobrī. Klātesošie iepazinās ar skolu, tās mākslas virzieniem, sasniegumiem un vietējo mākslinieku - Osvalda Zvejsalnieka un Agras Rītiņas veikumu izstādē. Notika arī radošās darbnīcas un latviešu nacionālo ēdienu prezentēšana.

  Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību Rēzeknē, 2018. gada vasarā "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" īsteno projektu "Daudzkrāsainā Rēzekne". Kultūras dienas norit projekta ietvaros.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".

  Papildu informācijai:
  Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
  Irina Dukule
  E-pasts: outlluba@gmail.com
  Mob. tālr. 29861068


  Ar pasākumu Rīga24 televīzija noslēdzas projekts "Kopā varam vairāk"

  Šā gada 20. oktobrī RĪGA24 televīzijas telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 32, norisinājās projekta "Kopā varam vairāk" noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja 42 nevalstisko organizāciju pārstāvji un projektā iesaistītie.

  Pasākumu atklāja projekta vadītāja Lauma Celma, iepazīstinot ar projekta norisi, svarīgākajiem pasākumiem un rezultātiem. Par to, ko organizāciju pārstāvji apguva NVO izaugsmes akadēmijā un kā veicās šīs zināšanas nodot tālāk savu biedrību biedriem un brīvprātīgajiem, stāstīja NVO izaugsmes akadēmijas vadītāja Gunta Kelle, "Baltijas reģionālā fonda" pārstāve Līga Siliņa, biedrības "Zaļais meridiāns" pārstāve Vēsma Sūniņa un biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora.

  Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstināja ar projekta gaitā diskusijās apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

  Noslēgumā projekta dalībniekiem bija iespēja ieskatīties televīzijas žurnālista ikdienas darbā, uzdot jautājumus Rīga24 TV žurnālistei Inesei Šuļžanokai un doties ekskursijā pa televīzijas darba telpām, pēc kuras katrs dalībnieks varēja iejusties žurnālista lomā un mēģināt veidot raidījumus.

  2018. gada pavasarī "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21), kura galvenais mērķis bija veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba īstenošanu.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācijai:

  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Vidzemē iepazīs maskošanās tradīcijas dažādās tautās

  Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" līdz 2018. gada decembrim īstenos projektu "Maskošanās tradīcija dažādās tautās". Projekta mērķis ir sekmēt starpkultūru dialoga attīstību, veicināt katras tautas nacionālo identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai. Aktivitātēs iesaistīsies pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī visi interesenti.

  Projekta gaitā notiks lekciju cikls "Apgūstam iemaņas", kurā ietvertas tēmas "Stāsti un stāstītprasme kā integrācijas līdzekļi" un "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu ieražās". Lekciju ciklu apmeklēt aicināti Mazsalacas un apkārtējo novadu pārstāvji, lai pilnveidotu stāstītprasmes, saskarsmes un stāstu pielietošanas iemaņas dažādās dzīves situācijās. Ziemas vakaros visās tautās strādājot rokdarbus, gatavojoties svētkiem, tika stāstīti stāsti un teikas. Tāpat lekcijās dalībnieki iepazīs dažādu tautu kultūras mantojumu - nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, lielu uzmanību pievēršot svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

  Daudzpusīgs un krāšņs pasākums būs "Maskošanās tradīciju diena". Pasākuma dienā būs līdz šim nebijusi iespēja Mazsalacā viena pasākuma ietvaros iepazīt 4 dažādu tautu maskošanās tradīcijas - gan klausoties par tām stāstījumu, gan vērojot nelielus uzvedumus ar masku demonstrāciju, gan pašiem iepazīstot masku pielietojumu un izgatavošanu meistarklasēs.

  Pasākumā apmeklētāji varēs iepazīt latviešu, slāvu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas, ziemas karnevālu, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas. Dienas pirmajā pusē noritēs meistarklases, kurās varēs apgūt latviešu un vācu masku veidošanas knifus, uzzināt galvenos masku veidus un tēlus, iepazīt no kādiem dabas materiāliem iespējams maskas izgatavot (audums, salmi, koka mizas, u.c.). Savukārt koncerta daļā būs apvienotas trīs lekcijas ar dziesmām un kopīgām rotaļām. "Maskošanās no Mārtiņiem līdz Meteņiem" atklās, kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, to izgatavošanu no dabas materiāliem, masku gājienu nozīmi. Lekcija "Karneval - Fasching - Fa?nacht" sniegs ieskatu Vācijas karnevālu laikā, ko dēvē par piekto gadalaiku, kā arī vācu karnevālu norisēs, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijās. Varēs izzināt slāvu dažādās maskošanās tradīciju izpausmes no Ziemassvētku laika līdz Sviesta nedēļas pēdējai dienai un Meteņu pavadīšanai. Uzvedums "Verteps" ar tradīciju atspoguļojumu teatrālā veidā atklās krāšņu ukraiņu svētku norisi. Pasākumā piedalīsies Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Morgenrot", Dobeles Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Die Lustigen", Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa "Slavjanočki", Latvijas ukraiņu biedrību apvienības ansambļu dalībnieki, Mazsalacas deju kopa "Magone", senioru vokālais ansamblis "Atbalss" un vokālās grupas "Ēra" jaunieši.

  Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Lai sekmētu saliedētas sabiedrības attīstību, nepieciešams cilvēkiem palīdzēt novērtēt vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprināt savas tautas un latviskās kultūras apziņu, veidot izpratni par atvērtu kultūras identitāti, kā arī apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tālākattīstībā un nākotnes Latvijas veidošanā.

  Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf