Mūsu darbi


Aicina uz konferenci "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā"

Iepazīstinot plašāku sabiedrību ar Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā, piektdien, 13. oktobrī Rīgas NVO nama zālē (Ieriķu ielā 43A) notiks konference "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā".

Konferenci projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" ietvaros rīko biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga". Gan konferences, gan projekta mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Konference tiks atklāta plkst. 12.00, tās ievadā klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" gaitu un pasākumiem, kā arī rezultātiem. Konferencē uzstāsies eksperti: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas galvenā bibliogrāfe Marina Mihaileca ar lekciju "Ebreju mūzika - vakar, šodien, rīt" un Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans ar lekciju "Ebreju mūzikas bagātības". V. Šuļmana izpildījumā skanēs arī ebreju skaņdarbi.

Ar projekta gaitā tapušo pētījumu prezentācijām un videostāstiem iepazīstinās Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pārstāvji. Būs skatāma arī skolēnu zīmējumu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties ebreju mūzikas motīvos.

Savukārt noslēgumā biedrības "Cita Rīga" valdes priekšsēdētāja Inese Grandāne prezentēs un kopīgi aicinās izspēlēt jaunizveidoto spēli, kurā ietvertas ziņas par ebreju mūziku un mūziķiem Latvijā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Projektā iepazīs ebreju kultūras bagātības: pirmais seminārs jau 6. jūlijā

Šā gada jūnijā biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga" uzsāka īstenot projektu "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības". Tā mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Projekta ietvaros mazākumtautību un latviešu skolu jaunieši pētīs ebreju mūzikas attīstību Latvijā, tās veidus un dažādību atšķirīgos Latvijas vēstures posmos. Rezultātā izveidosies gan sadarbība starp mazākumtautību un latviešu jauniešiem, gan kopīgs darbs - pētījums, kas ļaus iepazīt ebreju mūzikas bagātības.

Uzsākot projektu, biedrība "Goraļ" rīko informatīvu semināru, kurā piedalīties aicināti iesaistīto skolu pedagogi, biedrību aktīvisti un citi interesenti. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, uzstāsies lektori ar stāstiem par ebreju mūzikas dažādību, veidiem, vēsturi Latvijā. Seminārs notiks ceturtdien, 6. jūlijā plkst. 17.00 muzeja "Ebreji Latvijā" telpās, Rīgas Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6, Rīgā. Semināra apmeklētājiem būs arī lieliska iespēja iepazīties ar muzeja eksponātu kolekciju.

Tāpat projekta gaitā notiks konference "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!", kas ļaus plašai sabiedrībai tuvāk iepazīt kopīgā pētījuma rezultātus, Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Ielūdzam uz tatāru un baškīru tautas svētkiem "Sabantujs" Rīgā!

6. maijā 2017. gadā pilsētas Rīga kultūras programmas ietvaros notiks Rīgas Sabantujs. Tatāru un baškīru tautas svētku norises vieta - Rīgas centrālais parks "Vērmanes dārzs".

Sabantuja programma iepriecinās ikvienu: Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīties ar austrumu tradīcijām un kultūru, tatāriem un baškīriem - parādīt dzimtas kultūras tradīcijas un vērtības.

Kas ir Sabantujs? "Saban" tulkojumā no tatāru valodas nozīmē "Arkls", "Tuy?" nozīmē "Svētki", "Kāzas". Svētkus parasti svin, beidzoties pavasara sējas darbiem. Sabantujs - ir nacionālā gara pērle, tatāru un baškīru kultūras dzīves spara avots, lieliska iespēja atklāt jaunus talantus, sacensties spēkā un veiklībā, kopt un nodot tautas tradīcijas un kultūru no paaudzes paaudzē. Sabantuju svin jau vairāk kā tūkstoti gadu, Latvijā tatāri un baškīri Sabantuju rīko jau 30 gadus.

Sabantuja rīkotāji ir Eiropas tatāru jaunatnes apvienība (http://www.tatarlar-europe.eu) un Latvijas tatāru un baškīru kultūras biedrība "Čišma". Sabantuja sagatavošanā un organizēšanā piedalīsies tatāru un baškīru pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

Gaidām Jūs mūsu kopīgajos svētkos 06.05.2017.g. plkst. 12:00 (Vērmanes dārzs, Rīga, Latvija)!

IEEJA - BEZ MAKSAS

Dalības jautājumos lūdzam interesēties pie organizatora Oļega Šaripova: oleg@tatarlar.lv, +371 29297925.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un mārketinga jautājumos lūdzam interesēties pie Ramila Kadirova: rk@emulators.lv, +371 26705808.


NVO namā notiks baltkrievu dzejniekam Maksimam Bogdanovičam veltīts pasākums

Rudenī, jau sesto gadu Rīgas baltkrievu biedrība "Prameņ" kopā ar Latvijas baltkrievu savienību rīko Baltkrievu dienas. Šogad tās būs veltītas Maksima Bogdanoviča 125. dzimšanas dienai. Atzīmējot izcilā baltkrievu dzejnieka jubileju, 8. oktobrī plkst. 14.30 NVO namā notiks poētisks sarīkojums - koncerts "Maksimam Bogdanovičam - 125".

M.Bogdanovičs ir viens no ievērojamākajiem baltkrievu dzejniekiem, arī - valodnieks un kritiķis. Viņa dzejoļi ir piepildīti ar dzīves mīlestību, dabas skaistuma sajūtām, romantiskām un filozofiskām domām. Maksima Bogdanoviča vārds iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Sarīkojuma programmā skanēs M. Bogdanoviča dzejoļi, stāsts par dzejnieka dzīves un daiļrades gaitām, dziesmas ar M. Bogdanoviča vārdiem un baltkrievu tautasdziesmas.

Koncertā piedalīsies Tautas folkloras dziesmu ansamblis "Verbica" no Baltkrievijas un Rīgas baltkrievu biedrības "Prameņ" tautasdziesmu ansamblis "Nadeja", Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskolas skolēni, vokālais sieviešu ansamblis "Rodņiks" un solisti.

Laipni aicinām! Ieeja brīva!


Mūsu dalīborganizācija - biedrība "Jatraņ" uzsāk projektu "Mēs kopā vienoti Latvijai"

Sākot ar 2016. gada jūniju, biedrības "Sadarbības platforma" dalīborganizācija - Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāk projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības saliedētību, tās iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Projekta īstenošana plānota līdz 2016. gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros notiks vairāki pasākumi, kas nodrošinās biedrības nākotnes redzējuma izveidi, iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, ziedojumu piesaistes apzināšanu un starpkultūru dialogu. Projekts ietver "Jatraņ" darbības stratēģijas no 2017. līdz 2019. gadam izstrādi, tikšanos - diskusiju "Ziedojumi biedrības darbā" un apmācības biedrības biedriem un brīvprātīgajiem par projektu izstrādi, vadību un brīvprātīgo darbu kā iedvesmas avotu.

Pirmais plašākais pasākums noritēs jau 9. jūlijā, Vangažos, kad konferencē "Ukraiņi Latvijā - vakar un šodien" tiksies dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, izglītības un integrācijas jautājumiem. Savukārt dienas otrajā daļā konferences dalībniekus un visus interesentus priecēs festivāls "Sarkanais irbenājs", kas būs praktiskais apstiprinājums konferencē apspriestajām tēmām. Festivāla atbalstītāju pulkā ir arī biedrība "Sadarbības platforma".

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ir organizācija, kas darbojas jau 22 gadus. Tās darbība galvenokārt vērsta kultūras, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Biedrība aktīvi cenšas veicināt ukraiņu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Darbu sarakstā ir vairāki pasākumi, kuros akcentēta ukraiņu nacionālās identitātes un ukraiņu tautas kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas multikulturālajā vidē. Īpašu uzmanību biedrība velta ukraiņu valodas prasmju uzturēšanai. Projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" aktivitātes veidos nozīmīgu papildinājumu biedrības darbībā un attīstības ceļā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ".

NVO namā atzīmēta Ukrainas neatkarības 25. gadskārta


Atzīmējot Ukrainas Republikas neatkarības 25. gadadienu, uz svinīgu pasākumu aicināja Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība. 20. augusta pēcpusdienā NVO namā pulcējās vairāk nekā simts apmeklētāji.

Pasākumā piedalījās Ukrainas Republikas vēstnieks Latvijā Jevgens Perebijnis. Vēstnieks sveica klātesošos svētkos, novēlēja Ukrainas un Latvijas tautām mieru un uzplaukumu.


Iepazīstinot ar ukraiņu kultūras tradīcijām, muzikālos un deju priekšnesumos klātesošos priecēja Jelgavas Ukraiņu kultūras centra "Džerelo" pašdarbības ansamblis "Džerelo" un "Veselka", Ventspils Ukraiņu kultūras - apgaismības biedrības "Kobzar" ansamblis "Mrija", Jēkabpils Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības "Javir" ansamblis "Javir", Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" ansamblis "Jatraņ", Rīgas Ukraiņu vidusskolas ansamblis "Perlinka", kā arī ansambļi no Rīgas - "Dnipro" un "Vesņanka".


Ukrainas neatkarības diena ir valsts svētku diena Ukrainā, kas ik gadu tiek svinēta 24. augustā.