Mūsu darbi


Jaunieši Jelgavā iepazīst ebreju kultūru un vēsturi
15.11.2021.

Projekta "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" ietvaros bērniem un jauniešiem no četrām Jelgavas skolām bija iespēja tuvāk iepazīt ebreju kultūru un vēsturi. Projekts noritēja no jūnija līdz oktobra beigām, un tā programmā notika informatīvs seminārs, radošais mākslas un foto plenērs, ekskursijas, radošo darbu izstādes un noslēguma pasākums.

#Jauniesusadarbiba2021

Projektā piedalījās skolēni un pedagogi no Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas Pārlielupes pamatskolas. No katras skolas tika izvēlēti 10 pārstāvji - 5. - 9. klašu skolēni, ievērojot tautību principu - 50 pret 50, kas kopā ar pedagogu iesaistījās projekta aktivitātēs.

Ņemot vērā Covid -19 izplatības ierobežošanas pasākumus, jau no augusta projekta aktivitātes pēc iespējas tika organizētas ārpus telpām.

Projekts iesākās jūnijā ar informatīvo semināru, kurā skolotājiem un skolēniem bija iespēja iepazīties ar projekta norisi un gaidāmajiem pasākumiem.

Augustā vidū - divu dienu garumā - Jelgavā notika radošais mākslas un foto plenērs. Pirmajā dienā skolēni iepazinās ar ebreju pasakām un leģendām, pēc tam ar lektores - mākslinieces Ilānas Lisagoras palīdzību pēc tam savās skicēs radīja šo pasaku interpretācijas. Radošo plenēru vadīja 5. vidusskolas skolotāja lektore Nataļja Novikova. Otrajā plenēra dienā dalībnieki pētīja un fotografēja Jelgavas ainas ar arhitektūras elementiem un salīdzināja tās ar ebreju pasaku varoņiem. Ar ebreju pasakām dalībniekus iepazīstināja biedrības "Goraļ" pārstāve.

Septembrī projekta dalībnieki piedalījās ekskursijās vēsturnieka Andra Tomašūna vadībā, iepazīstot kultūrvēsturiskās vietas Jelgavā, kas saistītas ar ebreju kopienu. Ekskursiju gaitā skolēni izzināja Jelgavas vēsturi, iedzīvotāju sadzīvi, nacionālo minoritāšu raksturojumu, kā arī apskatīja pilsētu no Sv. Trīsvienības baznīcas torņa augšas. Īpaša uzmanība ekskursijā tika veltīta Dobeles ielai, kura kādreiz tika saukta par Ebreju ielu.

Septembrī un oktobrī dalībnieki savus radošos darbus apkopoja digitālajos foto albumos, kurus prezentēja nobeiguma tiešsaistes pasākumā. Katras skolas telpās ir arī izvietoti skolēnu veidotie radošie darbi, kuros attēloti ebreju kultūrai raksturīgie simboli. Ar šiem darbiem laika gaitā varēs iepazīties gan skolasbiedri, gan vecāki, gan pedagogi.

Projektu "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" (Nr.2021.LV/MTSP/08/03) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros īstenoja biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".

Izskan projekts "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas"
14.11.2021.

Oktobra beigās noslēdzās projekts "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas", kurā bērni un jaunieši no četrām Jelgavas skolām tuvāk iepazina ebreju kultūru un vēsturi. Noslēguma pasākums, pulcējot projektā iesaistītos skolēnus un pedagogus, notika tiešsaistē - Zoom platformā.

#Jauniesusadarbiba2021

Atskatoties uz projektu, pasākuma ievadā biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora iepazīstināja ar projekta gaitā paveikto un notikušajiem pasākumiem, kā arī veltīja visiem projekta dalībniekiem un iesaistītajiem pateicības un atzinības vārdus.

Savu veikumu projektā prezentēja un par ieguvumiem stāstīja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas Pārlielupes pamatskolas skolēni un pedagogi.

Muzikālu dāvanu virtuālās tikšanās noslēgumā sarūpēja Klezmeru ebreju mūzikas ansamblis. Savukārt pateicības un balvas dalībnieki saņēma savās skolās.

Katras skolas telpās ir arī izvietoti projekta dalībnieku veidotie radošie darbi, kuros attēloti ebreju kultūrai raksturīgie simboli. Ar šiem darbiem laika gaitā varēs iepazīties gan skolasbiedri, gan vecāki, gan pedagogi.

Projektu "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" (Nr.2021.LV/MTSP/08/03) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros īstenoja biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".
Projektā "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" skolēni iepazīst Jelgavas vēsturi
09.09.2021.

9. septembrī Jelgavas skolēni no četrām skolām - projekta "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" dalībnieki - divās grupas piedalījās ekskursijās, iepazīstot kultūrvēsturiskās vietas Jelgavā, kas saistītas ar ebreju kopienu. Ekskursijas maršruts abām grupām veda no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa līdz Dobeles un Vecpilsētas ielu krustojumam - vēsturiskajai Dobeles vārtu vietai. Ekskursijas 2 stundu garumā vadīja vēsturnieks Andris Tomašūns.

#Jauniesusadarbiba2021

Ekskursiju gaitā skolēni izzināja Jelgavas vēsturi, iedzīvotāju sadzīvi, nacionālo minoritāšu raksturojumu, kā arī apskatīja pilsētu no Sv. Trīsvienības baznīcas torņa augšas. Īpaša uzmanība ekskursijā tika veltīta Dobeles ielai, kura kādreiz tika saukta par Ebreju ielu.

A.Tomašūns dalībniekus iepazīstināja arī ar grāmatu "Jelgava 1941. gada vasara - holokausts". Seši dalībnieki, kas izrādīja lielāku interesi par ebreju tautas vēsturi un likteņiem, saņēma grāmatu dāvanā.

Projektu "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" (Nr.2021.LV/MTSP/08/03) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas " Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros īsteno biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".


Ar radošo mākslas plenēru iesācies projekts "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas"
18.08.2021.

18.augustā pie Jelgavas 5. vidusskolas notika radošais mākslas plenērs, kurā skolēni no četrām skolām projekta "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" iepazinās ar ebreju pasakām un leģendām un ar lektores mākslinieces Ilānas Lisagoras palīdzību pēc tam savās skicēs radīja šo pasaku interpretācijas. Radošo plenēru vadīja 5. vidusskolas skolotāja lektore Nataļja Novikova.

Savukārt 19.augustā radošajā foto plenērā skolēni pētīja un fotografēja Jelgavas ainas ar arhitektūras elementiem un salīdzināja tās ar ebreju pasaku varoņiem. Ar ebreju pasakām dalībniekus iepazīstināja biedrības "Goraļ" pārstāve.

Darbs radošajās aktivitātēs noritēja mazās grupās, pasniedzējiem mainoties un ievērojot tautību principu 50 pret 50.

Projektu "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" (Nr.2021.LV/MTSP/08/03) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas " Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros īsteno biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".

29.10.2020.

Projekts "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" noslēdzies

#Jauniesusadarbiba2020

29. oktobrī notika projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" noslēguma pasākums. Covid - 19 izplatības dēļ pasākums tika rīkots attālināti. Tomēr tas netraucēja dalībniekiem - Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas 6.vidusskolas audzēkņiem prezentēt projekta gaitā izzināto un radīto, doties virtuālā ekskursijā uz muzeju "Ebreji Latvijā, iepazīt ebreju porcelāna apgleznojumus, klausīties muzikālus priekšnesumus un biedrības "Goraļ" valdes locekles Ilānas Lisagoras apsveikuma vārdus. Katrā skolā notika arī pateicību un balvu izsniegšana, kā arī ebreju virtuves prezentācija un degustācija.

Paldies skolēniem, pedagogiem un visiem iesaistītajiem par atsaucību un dalību projektā, iepazīstot ebreju bagāto kultūru un mākslu!

Biedrība "Sadarbības platforma" palīdzēja tapt projektam "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" un to īstenot.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".22.10.2020.

Radošā rudens skoliņa - veltīta ebreju kultūrai un mūzikai

Divas dienas - 19. un 20.oktobrī projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" ietvaros Jelgavas bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties "Radošajā rudens skoliņā". #Jauniesusadarbiba2020

Pirmajā dienā Lektore Ilāna Lisagora dalībniekiem stāstīja par ebreju tradīcijām, kultūras iezīmēm, iepazīstināja ar ebreju kultūras un mākslas simboliem. Notika ebreju pasaku lasījumi, kā arī jaunieši radošajā darbnīcā zīmēja ebreju ornamentus un apguva rakstības iezīmes.

Otrā "Radošās rudens skoliņas" diena bija veltīta ebreju tautas mūzikai - skolēni klausījās ebreju tautas mūziku, dziesmas un skicēja emocionālo mūzikas uztveri un ierosmes, izmantojot ebreju simbolus.

Atbalstu projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" īstenošanā biedrībai "Goraļ" sniedz biedrība "Sadarbības platforma".

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".25.09.2020.

Jaunieši Jelgavā iepazīst ebreju kultūras tradīcijas

Projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" dalībnieki 23.septembrī piedalījās izzinošā nodarbībā "Ebreju jaunais gads". Jaunieši ar interesi noklausījās lektores Ilānas Lisagoras lekciju par ebreju svētkiem, ebreju jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām, kalendāra īpatnībām un iepazina ebreju ornamentu motīvus.

Turpinājumā jaunieši darbojās radoši - meistarklasē zīmēja ebreju simbolus un ornamentus.

Atbalstu projekta "Roš Ha Šana (Ebreju jaunais gads) Jelgavā" īstenošanā biedrībai "Goraļ" sniedz biedrība "Sadarbības platforma".

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".
20.08.2020.

"Roš Ha Šana" dalībnieki dodas Jelgavas ielās!

Jaunieši - projekta "Roš Ha Šana" dalībnieki devās ekskursijā - Jelgavas ielās, lai pilsētvidē, arhitektūrā meklētu un iemācītos atpazīt dažādas nacionālās iezīmes, tostarp ebreju ornamentus, dzīvojamajās mājās, sabiedriskās celtnēs, to rotājumos, arī - kapakmeņos un dažādos uzrakstos.

Biedrība "Sadarbības platforma" sadarbojas un palīdz īstenot sadarbības partnera - biedrības "Goraļ" projektu!

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ" .


20.08.2020.

Aicinām jauniešus Jelgavā iesaistīties projektā "Roš Ha Šana"

Aicinājums jauniešiem Jelgavā - aicinām uz projekta "Roš Ha Šana" pirmo tikšanos - iepazīšanās semināru trešdien, 26. augustā, plkst. 14.00.

Projekts, ar interesanto nosaukumu "Roš Ha Šana", kas tulkojumā nozīmē ebreju Jaunais gads, veltīts tam, lai latviešu un krievu jaunieši kopīgi izpētītu un iepazītu ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. Projektu īsteno biedrība "Goraļ".

Iepazīšanās semināra pirmajā daļā uzstāsies lektori ar stāstu par ebreju vēsturi Jelgavā, ebreju pasakām un folkloru, kā arī - ebreju Jaunā gada svinēšanas tradīcijām. Otrajā daļā interesenti - gan jaunieši, gan pedagogi plašāk tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzētajām aktivitātēm.

Laipni aicinām uz pirmo tikšanos, lai dotos interesantā ceļojumā, iepazīstot ebreju kultūru un mākslu!

#Jauniesusadarbiba2020

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ" .

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2018"

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko nevalstiskā organizācija - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija".

Konkurss - festivāls "Mēs Latvijai 2018" tiek rīkots ar mērķi lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

Piedalīties aicināti bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkursā piedalīties tiek rosināti arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2018. gada 22. oktobrī VEF Kultūras pilī. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Festivāla nolikums

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 8. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

Rīgas domē būs skatāma mākslinieka Georgija Krutoja darbu izstāde.

Sestdien, 2018. gada 14. jūlijā plkst. 15.00 Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1) tiks atklāta ukraiņu izcelsmes mākslinieka Georgija Krutoja gleznu un grafikas darbu izstāde. Apmeklētājiem tā būs pieejama veselu mēnesi - līdz 14. augustam.

Izstāde ir veltīta divām jubilejām - Ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Dņipro" 30 darbības gadu jubilejai un mākslinieka 80 gadu jubilejai. Izstādes atklāšanā varēs ne tikai aplūkot G.Krutoja darbus darbus, bet arī dzirdēt mākslinieka atmiņas par savu dzīvesgājumu un biedrības veikumu šo gadu laikā.

Georgijs Krutojs - grāmatu noformētājs, grafiķis un gleznotājs. Dzimis 1938. gada 14. jūlijā Zaporožjē, Ukrainā. No 1961. gada līdz 1966. gadam mācījies Ivana Fedorova vārdā nosauktajā Ukraiņu poligrāfijas institūtā, apgūstot mākslinieka - grafiķa specialitāti. 1967. gadā G.Krutoju uzaicināja strādāt Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecībā "Zinātne", jau gadu vēlāk viņš tajā kļuva par galveno mākslinieku.

33 darba gadu garumā mākslinieciski noformētas vairāk nekā tūkstotis grāmatu, galvenokārt - zinātniska satura grāmatas. Vairāki mākslinieka noformētie izdevumi atzinīgi novērtēti un apbalvoti konkursos Latvijā un aiz tās robežām. Ilgus gadus arī pats G.Krutojs piedalījies starptautisku konkursu žūrijas komisijās. Mākslinieka darbi bijuši izstādāti daudzās izstādēs Latvijā, padarīto darbu sarakstā - vairāk nekā desmit personālizstādes. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes popularizēšanā 1997. gadā G.Krutojam tika piešķirta Latvijas goda pilsonība.

G.Krutojs no 1991. līdz 1998. gadam bija Ukraiņu kultūrizglītības biedrību "Dņipro" priekšsēdētājs. No 1992. gada līdz 2002. gadam reizi mēnesī vadīja Latvijas radio raidījumus "Dņepras viļņos" ukraiņu valodā. Pēc Rīgas Ukraiņu teātra izveidošanas G.Krutojs aktīvi iesaistījes tā darbā - spēlējis dažādas lomas lugās un veidojis dekorācijas izrādēm.

Mākslinieka Georgija Krutoja izstāde tiek rīkota projekta "Ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Dņipro" darbības attīstība" ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Tālr. 28249805

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2018"

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko nevalstiskā organizācija - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija".

Konkurss - festivāls "Mēs Latvijai 2018" tiek rīkots ar mērķi lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

Piedalīties aicināti bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkursā piedalīties tiek rosināti arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2018. gada 22. oktobrī VEF Kultūras pilī. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Festivāla nolikums

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 8. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

NVO TV diskusijā iepazīstinās ar konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018"

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi par šoruden gaidāmo Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018", ceturtdien, 2018. gada 10. maijā plkst. 14.00 notiks interaktīvā diskusija - virtuālā saruna, kas tiks translēta tiešraidē NVO TV interneta vietnē: www.nvotv.lv.

Diskusijā konkursa - festivāla "Mēs Latvijai 2018" rīkotāji plašāk iepazīstinās nevalstiskās organizācijas, dažādu tautību bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītājus ar tajā plānotajām norisēm, mērķiem un uzdevumiem, iespējām piedalīties, līdzšinējo pieredzi un rezultātiem. Informēs arī par projekta "Mēs Latvijai 2018", kura ietvaros noritēs konkurss - festivāls, citām aktivitātēm un mērķiem. Dalībnieki tiks aicināti izteikt ieceres tālākām festivāla dalībnieku sadarbības iespējām.

Sarunā piedalīsies biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente Janīna Kūla, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pedagoģe Irēna Ozoliņa, 2017. gada konkursa Grand prix ieguvēja - deju ansambļa "Karuselis" vadītāja Tamāra Eiferova un projekta "Mēs Latvijai 2018" vadītāja, iepriekšējā gada konkursa žūrijas komisijas locekle, kultūrizglītības darbiniece, režisore Dace Jurka.

Konkursā piedalīties tiks aicināti dažādu Rīgā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Tajā varēs iesaistīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Piedalīties īpaši tiks aicināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai" jau trešo gadu rīko biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija".

Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv, kā arī pēc tam būs pieejama interneta vidē visiem interesentiem.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

2. maijā norisināsies labdarības pasākums Strazdumuižas skolā

Trešdien, 2018. gada 2. maijā plkst. 15.30 Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Rīgā, Braila ielā 24 notiks labdarības pasākums, kurā piedalīsies bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai" laureāti.

Labdarības pasākums tiek rīkots ar mērķi sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, veicināt Rīgā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu komunikāciju un savstarpēju sadarbību, kā arī sekmēt bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā.

Pasākuma pirmā daļa paredzēta kā koncerts, kurā sadziedās un teatrālus priekšnesumus veidos iepriekšējo gadu bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai" laureāti - kolektīvi no Rīgas Igauņu pamatskolas, Rīgas Pļavnieku pamatskolas, Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Rīgas 34. vidusskolas. Uzstāsies arī mājinieki - Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem audzēkņi. Koncertā skanēs dažādu tautu dziesmas un būs skatāmi teatrāli uzvedumi, priecējot Strazdumuižas skolas skolēnus un pedagogus. Pēc muzikālās daļas norisināsies kopīgs sadraudzības pasākums.

Labdarības pasākums tiek rīkots biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" īstenotā projekta "Mēs Latvijai 2018" ietvaros.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

Startē biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" projekts "Mēs Latvijai 2018"

No 2018. gada marta līdz novembra beigām biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu īsteno projektu "Mēs Latvijai 2018".

Projekta galvenais mērķis ir veicināt visu Rīgā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru kontaktus, saliedētību un komunikāciju, arī - savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos. Svarīgs uzsvars, veidojot aktivitātes, būs stiprināt jaunās paaudzes piederības sajūtu savai valstij un pilsētai, iesaistīsies Latvijas multikultūru mantojuma saglabāšanā un Rīgas nākotnes kultūrvides veidošanā.

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi par projekta aktivitātēm, notiks interaktīvā diskusija - virtuālā saruna, kas tiks translēta tiešraidē NVO TV interneta vietnē: www.nvotv.lv . Savukārt 2. maijā Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem norisināsies labdarības pasākums, kurā piedalīsies iepriekšējo gadu konkursa - festivāla "Mēs Latvijai" laureāti.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai 2018", kurā piedalīties aicināti dažādu Rīgā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Tajā varēs iesaistīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Piedalīties īpaši tiks aicināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750


Aicina uz konferenci "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā"

Iepazīstinot plašāku sabiedrību ar Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā, piektdien, 13. oktobrī Rīgas NVO nama zālē (Ieriķu ielā 43A) notiks konference "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā".

Konferenci projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" ietvaros rīko biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga". Gan konferences, gan projekta mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Konference tiks atklāta plkst. 12.00, tās ievadā klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" gaitu un pasākumiem, kā arī rezultātiem. Konferencē uzstāsies eksperti: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas galvenā bibliogrāfe Marina Mihaileca ar lekciju "Ebreju mūzika - vakar, šodien, rīt" un Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans ar lekciju "Ebreju mūzikas bagātības". V. Šuļmana izpildījumā skanēs arī ebreju skaņdarbi.

Ar projekta gaitā tapušo pētījumu prezentācijām un videostāstiem iepazīstinās Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pārstāvji. Būs skatāma arī skolēnu zīmējumu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties ebreju mūzikas motīvos.

Savukārt noslēgumā biedrības "Cita Rīga" valdes priekšsēdētāja Inese Grandāne prezentēs un kopīgi aicinās izspēlēt jaunizveidoto spēli, kurā ietvertas ziņas par ebreju mūziku un mūziķiem Latvijā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Projektā iepazīs ebreju kultūras bagātības: pirmais seminārs jau 6. jūlijā

Šā gada jūnijā biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga" uzsāka īstenot projektu "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības". Tā mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Projekta ietvaros mazākumtautību un latviešu skolu jaunieši pētīs ebreju mūzikas attīstību Latvijā, tās veidus un dažādību atšķirīgos Latvijas vēstures posmos. Rezultātā izveidosies gan sadarbība starp mazākumtautību un latviešu jauniešiem, gan kopīgs darbs - pētījums, kas ļaus iepazīt ebreju mūzikas bagātības.

Uzsākot projektu, biedrība "Goraļ" rīko informatīvu semināru, kurā piedalīties aicināti iesaistīto skolu pedagogi, biedrību aktīvisti un citi interesenti. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, uzstāsies lektori ar stāstiem par ebreju mūzikas dažādību, veidiem, vēsturi Latvijā. Seminārs notiks ceturtdien, 6. jūlijā plkst. 17.00 muzeja "Ebreji Latvijā" telpās, Rīgas Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6, Rīgā. Semināra apmeklētājiem būs arī lieliska iespēja iepazīties ar muzeja eksponātu kolekciju.

Tāpat projekta gaitā notiks konference "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!", kas ļaus plašai sabiedrībai tuvāk iepazīt kopīgā pētījuma rezultātus, Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Ielūdzam uz tatāru un baškīru tautas svētkiem "Sabantujs" Rīgā!

6. maijā 2017. gadā pilsētas Rīga kultūras programmas ietvaros notiks Rīgas Sabantujs. Tatāru un baškīru tautas svētku norises vieta - Rīgas centrālais parks "Vērmanes dārzs".

Sabantuja programma iepriecinās ikvienu: Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīties ar austrumu tradīcijām un kultūru, tatāriem un baškīriem - parādīt dzimtas kultūras tradīcijas un vērtības.

Kas ir Sabantujs? "Saban" tulkojumā no tatāru valodas nozīmē "Arkls", "Tuy?" nozīmē "Svētki", "Kāzas". Svētkus parasti svin, beidzoties pavasara sējas darbiem. Sabantujs - ir nacionālā gara pērle, tatāru un baškīru kultūras dzīves spara avots, lieliska iespēja atklāt jaunus talantus, sacensties spēkā un veiklībā, kopt un nodot tautas tradīcijas un kultūru no paaudzes paaudzē. Sabantuju svin jau vairāk kā tūkstoti gadu, Latvijā tatāri un baškīri Sabantuju rīko jau 30 gadus.

Sabantuja rīkotāji ir Eiropas tatāru jaunatnes apvienība (http://www.tatarlar-europe.eu) un Latvijas tatāru un baškīru kultūras biedrība "Čišma". Sabantuja sagatavošanā un organizēšanā piedalīsies tatāru un baškīru pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

Gaidām Jūs mūsu kopīgajos svētkos 06.05.2017.g. plkst. 12:00 (Vērmanes dārzs, Rīga, Latvija)!

IEEJA - BEZ MAKSAS

Dalības jautājumos lūdzam interesēties pie organizatora Oļega Šaripova: oleg@tatarlar.lv, +371 29297925.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un mārketinga jautājumos lūdzam interesēties pie Ramila Kadirova: rk@emulators.lv, +371 26705808.


NVO namā notiks baltkrievu dzejniekam Maksimam Bogdanovičam veltīts pasākums

Rudenī, jau sesto gadu Rīgas baltkrievu biedrība "Prameņ" kopā ar Latvijas baltkrievu savienību rīko Baltkrievu dienas. Šogad tās būs veltītas Maksima Bogdanoviča 125. dzimšanas dienai. Atzīmējot izcilā baltkrievu dzejnieka jubileju, 8. oktobrī plkst. 14.30 NVO namā notiks poētisks sarīkojums - koncerts "Maksimam Bogdanovičam - 125".

M.Bogdanovičs ir viens no ievērojamākajiem baltkrievu dzejniekiem, arī - valodnieks un kritiķis. Viņa dzejoļi ir piepildīti ar dzīves mīlestību, dabas skaistuma sajūtām, romantiskām un filozofiskām domām. Maksima Bogdanoviča vārds iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Sarīkojuma programmā skanēs M. Bogdanoviča dzejoļi, stāsts par dzejnieka dzīves un daiļrades gaitām, dziesmas ar M. Bogdanoviča vārdiem un baltkrievu tautasdziesmas.

Koncertā piedalīsies Tautas folkloras dziesmu ansamblis "Verbica" no Baltkrievijas un Rīgas baltkrievu biedrības "Prameņ" tautasdziesmu ansamblis "Nadeja", Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskolas skolēni, vokālais sieviešu ansamblis "Rodņiks" un solisti.

Laipni aicinām! Ieeja brīva!


Mūsu dalīborganizācija - biedrība "Jatraņ" uzsāk projektu "Mēs kopā vienoti Latvijai"

Sākot ar 2016. gada jūniju, biedrības "Sadarbības platforma" dalīborganizācija - Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāk projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības saliedētību, tās iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Projekta īstenošana plānota līdz 2016. gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros notiks vairāki pasākumi, kas nodrošinās biedrības nākotnes redzējuma izveidi, iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, ziedojumu piesaistes apzināšanu un starpkultūru dialogu. Projekts ietver "Jatraņ" darbības stratēģijas no 2017. līdz 2019. gadam izstrādi, tikšanos - diskusiju "Ziedojumi biedrības darbā" un apmācības biedrības biedriem un brīvprātīgajiem par projektu izstrādi, vadību un brīvprātīgo darbu kā iedvesmas avotu.

Pirmais plašākais pasākums noritēs jau 9. jūlijā, Vangažos, kad konferencē "Ukraiņi Latvijā - vakar un šodien" tiksies dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, izglītības un integrācijas jautājumiem. Savukārt dienas otrajā daļā konferences dalībniekus un visus interesentus priecēs festivāls "Sarkanais irbenājs", kas būs praktiskais apstiprinājums konferencē apspriestajām tēmām. Festivāla atbalstītāju pulkā ir arī biedrība "Sadarbības platforma".

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ir organizācija, kas darbojas jau 22 gadus. Tās darbība galvenokārt vērsta kultūras, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Biedrība aktīvi cenšas veicināt ukraiņu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Darbu sarakstā ir vairāki pasākumi, kuros akcentēta ukraiņu nacionālās identitātes un ukraiņu tautas kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas multikulturālajā vidē. Īpašu uzmanību biedrība velta ukraiņu valodas prasmju uzturēšanai. Projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" aktivitātes veidos nozīmīgu papildinājumu biedrības darbībā un attīstības ceļā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ".

NVO namā atzīmēta Ukrainas neatkarības 25. gadskārta


Atzīmējot Ukrainas Republikas neatkarības 25. gadadienu, uz svinīgu pasākumu aicināja Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība. 20. augusta pēcpusdienā NVO namā pulcējās vairāk nekā simts apmeklētāji.

Pasākumā piedalījās Ukrainas Republikas vēstnieks Latvijā Jevgens Perebijnis. Vēstnieks sveica klātesošos svētkos, novēlēja Ukrainas un Latvijas tautām mieru un uzplaukumu.


Iepazīstinot ar ukraiņu kultūras tradīcijām, muzikālos un deju priekšnesumos klātesošos priecēja Jelgavas Ukraiņu kultūras centra "Džerelo" pašdarbības ansamblis "Džerelo" un "Veselka", Ventspils Ukraiņu kultūras - apgaismības biedrības "Kobzar" ansamblis "Mrija", Jēkabpils Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības "Javir" ansamblis "Javir", Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" ansamblis "Jatraņ", Rīgas Ukraiņu vidusskolas ansamblis "Perlinka", kā arī ansambļi no Rīgas - "Dnipro" un "Vesņanka".


Ukrainas neatkarības diena ir valsts svētku diena Ukrainā, kas ik gadu tiek svinēta 24. augustā.