Mūsu darbi


Latvijas kultūras vēstniekus aicina pieteikties rudens nometnei
12.07.2019.

Lai kopīgās mācībās papildinātu Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieku zināšanas un pieredzi, paplašinātu redzesloku, stiprinātu sadarbību un veidotu jaunus kontaktus, katru gadu tiek rīkotas nometnes. Arī šoruden nometņu tradīcija turpinās - esošos Latvijas kultūras vēstniekus aicina pieteikties rudens nometnei-apmācībām. Tā norisināsies 4 dienas: 2019. gada 21., 22. septembrī Cēsīs un 28., 29. septembrī Garkalnes novada Sunīšos.

Nometnes mērķis ir bagātināt Latvijas kultūras vēstnieku - kultūras darbinieku, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāju - personīgo un profesionālo pieredzi, lai gūtu ierosmi turpmākam darbam, veidojot sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu savos novados un pilsētās, kā arī sadarbojoties ar Latvijas dažādu tautību kopienām.

Četru dienu laikā nometne dalībniekiem būs iespēja līdzdarboties daudzveidīgā programmā. Ar tēmu "Efektīva komunikācija jeb - "Gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr!"" apmācības uzsāks komunikācijas pasniedzējs, radio "Skonto" Rīta programmas vadītājs, viens no STV raidījuma "Starp mums runājot" vadītājiem Valdis Melderis. Turpinājumā režisore, producente, žurnāliste Aiga Dzendoletto aicinās apzināt kreativitātes - radošuma attīstību ar improvizācijas metožu un spēļu palīdzību.

Nometnes otrajā dienā projektu vadības eksperte, biedrības "Izglītības metodiskā laboratorija" lektore Anita Zorgenfreija vadīs Latvijas kultūras vēstnieku hakatonu jeb "Lielo ideju mazo laboratoriju".

Trešās dienas ievadā par emocionālo inteliģenci, tās kompetencēm, emocijām un to rašanās iemesliem stāstīs sertificēta supervizore, Supervīzijas apvienības biedre, koučs Evija van der Beek. Savukārt balss attīstīšanas kursu, meistarklašu, apmācību vadītāja, mūzikas un performanču veidotāja, pasākumu producente Dana Indāne-Surkiene vadīs praktiskās nodarbības "Balss. Tavas veiksmes instruments".

Ceturtā apmācību dienā paredzēta nodarbība par komunikāciju sociālajos tīklos un medijos, kā arī sociālajiem tīkliem un to iespējām, ko vadīs "British Council" pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas augstskolās Kristīne Tjarve. Turpinājumā filozofa, filozofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzēja dažādās mācību iestādēs Valda Svirska lekcija būs veltīta tēmai "Kultūra, kults, tautu dažādība" un Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotāja Krišjāņa Šimja nodarbība - tēmai "Tradicionālais mūsdienīgā izpildījumā - labā prakse".

Nometnes gaitā notiks arī Sadziedāšanās vakars un tikšanās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvēm. Katram dalībniekam būs iespēja arī popularizēt savas organizācijas darbību. Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecības.

Dalība nometnē jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu.

Apstiprinājumi par dalību mācību programmā izvēlētajiem dalībniekiem tiks paziņoti līdz 2019. gada 15. septembrim.

Dalība nometnē ir bezmaksas. Atšķirībā no iepriekšējām nometnēm, kurās aicināja pievienoties arvien jaunus dalībniekus Latvijas kultūras vēstnieku kustībai, šoreiz aicināti piedalīties tikai jau esošie kultūras vēstnieki.

Aicinām piedalīties Latvijas kultūras vēstnieku 2019. gada rudens nometnē!

Latvijas kultūras vēstnieki ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 250 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Tie ir ļaudis, kas nerimstoši glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi. Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās mācības un zināšanu pilnveidošana par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu Latvijā. Kopīga zināšanu apguve un sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam.

Latvijas kultūras vēstnieku nometni rīko un apmācību programmu veido biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas Nacionālā kultūras centra finansiālu atbalstu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
Noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē"

25. novembī Sabiles pamatskolā noslēdzies projekts "Ebreju pasakas Sabilē" ar pasākumu "Pasaku diena Sabilē". Dienas garumā klātesošie bija iepazistinājušies ar ebreju un latviešu pasaku iestudējumu "Ka nabaga kurpnieks kļuva bagāts" Sabiles pamatskolas 1. un 5. klašu skolēnu izpildījumā, iestudējumu sagatavoja un vadīja skolas skolotāja Sarmīte Jurjaka. Bija ļoti interesanti redzēt bērnu ebreju folkloras interpretāciju un pašu rokām izgatavotās lielformāta lelles un dekorācijas. Šādu pasaku leļļu teātra uzvedumu redzējām pirmoreiz, tas ļoti pārsteidza un iepatikās skatītājiem. Noslēgumā iestudējuma dalībnieki dalījās ar savām domām un iespaidiem par dalību pasaku uzvedumā.

Dienas turpinājumā uzstājās ar koncertu - lekciju Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs dziedātājs Vladlens Šuļmans. Viņš prezentēja savu ebreju mūzikas vēstures un tradīciju pētījumu, skanēja jautras klezmeru dziesmas un mūzika idiša valodā un tradicionāli dziedājumi ivritā.

Bērni un pieaugušie varēja aplūkot projekta vadītājas un mākslinieces Ilānas Lisagoras ebreju pasaku grāmatu ilustrāciju izstādi. Sabiles pamatskola saņēma davanā no projekta īstenotajiem biedrības "Goraļ" agrāk izdotās grāmatas "Sābas ķēniņienes pasakas. Ebreju tautas pasakas" un "Latviešu tautas pasakas" skolas bibliotēkai.

Projekts "Ebreju pasakas Sabilē"tika īstenots projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē"ietvaros, kuru finansē LR Kultūras ministrija un administer "Kurzemes NVO " centrs.

„TU ESI LATVIJA”

Konkursa „Es runāju latviski” mērķis ir palielināt mazākumtautību bērnu un jauniešu interesi par latviešu kultūru un literatūru, tādējādi veicinot skolēnu un viņu ģimeņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Tas kalpo arī, lai izkoptu skolēnos valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku, kā arī, lai attīstītu un pilnveidotu mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivētu runāt pareizā latviešu valodā un lasīt latviešu folkloru un literatūru. Šajā mācību gadā viens no konkursa uzdevumiem bija arī sekmēt mazākumtautību izglītības programmas īstenojošo skolu kolektīvu interesi par latviešu tautas fokloras un literāro pasaku izmantošanu mācību procesā un latviskās dzīvesziņas apguvē. Daudzās skolās bērni ne tikai runāja pasakas, bet arī zīmēja tām ilustrācijas un latviski sacerēja savas pasakas.

Latviešu biedrību savienības organizētā 4.mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa “Es runāju latviski” 3.kārta
2018.gada 14.aprīlī Slokas pamatskolā, Skolas ielā 3, Jūrmalā


Pasākuma norises programma Slokā

Top jauni Latvijas kultūras vēstniekiem veltīti raidījumi

Turpinot pirms diviem gadiem uzsākto darbu, arī šogad - no 15. marta līdz 15. jūnijam - tika intervēti, filmēti un fotografēti Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki - sabiedriskās dzīves nerimstoši rosinātāji. Programmas "Latvijas kultūras vēstnieku ekspedīcija" 3. daļas ietvaros apciemoti vēl 8 Latvijas kultūras vēstnieki un 8 vēstnieku pieaicināti, aktīvi ļaudis. Par šiem ļaudīm, kas dzīvo un strādā tepat starp mums - Latvijas pilsētās un lauku ciemos, top četri jauni televīzijas raidījumi, papildinot jau izveidoto raidījumu ciklu.

Trešajā ekspedīcijā radošā komanda Glūdas pagastā tikās ar kultūras vēstnieci Olgu Rožko un Maigu Marcinkeviču, Ķekavā - ar kultūras vēstnieci Zīli Ozoliņu - Šneideri un Aigu Kuzminu, Siguldā - ar kultūras vēstnieci Ingu Krišāni un Māri Ansi Mitrevicu, Priekuļos - ar kultūras vēstnieci Ingu Cipi un Mārtiņu Jurciņu, Kauguru novadā - ar kultūras vēstnieci Līgu Merginu un Gundegu Lapiņu, Valkā - ar kultūras vēstnieku Aivaru Ikšeli un Marutu Stabulnieci, Viļānos - ar kultūras vēstnieci Intu Brenci un Marutu Latkovsku, Jēkabpilī - ar kultūras vēstnieci Ivetu Bērziņu un Ilonu Ķikauku. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicināja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas.

Ieskatam Olgas Rožko un Aigas Kuzminas portreti:

Latvijas kultūras vēstniece Olga Rožko jau gandrīz četrdesmit gadus ir skolotāja Jelgavas novada Glūdas pagasta Šķibes pamatskolā. O. Rožko pēc tautības ir ukrainiete un viņai ir tuvas slāvu tradīcijas. Savas zināšanas viņa vēlējās dot jauniešiem, tādēļ 2003. gadā uzrakstīja projektu, saņēma atbalstu un nodibināja slāvu folkloras kopu "Slavjanočki". Tajā aktīvi dzied, dejo, iet rotaļās vairāk nekā desmit dalībnieces. Folkloras kopā apvienojušās dažādas tautības - latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi un poļi. Kopas vadītāja un aktivitāšu uzturētāja ir skolotāja Olga. Enerģiskās skolotājas ierosme bija arī savākt un apkopot sava pagasta tautasdziesmas. Iecerētais īstenojās, - tagad gan pati Olga, gan pagasta ļaudis var lepoties ar dziedamo grāmatu, kurā krievu, baltkrievu, ukraiņu un poļu valodā apkopotas tautas gara mantas un dziesmu notis. Olga Rožko aktīvi raksta projektus, vada tos. Papildu zināšanas apguvusi arī Latvijas kultūras vēstnieku nometnēs. Latvijai Olga Rožko novēl, lai kultūra vienotu dažādu tautību cilvēkus, lai ļaudis smaidītu, lai mūsu zeme attīstītos un pilnveidotos!

Latvijas kultūras vēstniece Zīle Ozoliņa - Šneidere no Ķekavas aicināja iepazīt Aigu Kuzminu. Aiga ir dzimusi un augusi Ķekavā - skaistais Pierīgas novads Daugavas tuvumā ir viņas un ģimenes mājvieta. Aiga Kuzmina ir aktīvs cilvēks. Pirms vairākiem gadiem, paņemot no patversmes suni, Aigas Kuzminas dzīves ritms mainījās. Staigājot pa apkārtnes laukiem un mežiem, Aiga sajuta, ka daba lūdz palīdzību, un apkārtne ir jāsakopj. Ne tikai Lielajās talkās reizi gadā! Aiga Kuzmina piedalījās Ķekavas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā, kura mērķis bija veicināt iedzīvotāju grupu līdzdalību novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā. Saņēma atbalstu un īstenoja savu oriģinālo ideju, kas palīdzētu uzturēt apkārtni tīru. Aiga Kuzmina interneta vietnē www.facebook.com atvērusi arī plašai sabiedrībai pieejamu lapu "Par tīru un sakoptu Ķekavu", kurā dalās ar idejām, lai arī pēc simts gadiem būtu zaļi meži un tīrs ūdens Daugavā! Latvijai un Ķekavai simtgadē viņa vēl vienotību, spēju ieklausīties un uzklausīt vienam otru!

"Latvijas kultūras vēstnieku ekspedīciju" gaitā jau tapuši 15 raidījumi "Latvijas kultūras vēstnieki", kurus demonstrēja televīzijas kanāls RIGATV24. Raidījumi pieejami arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki.

Latvijā dzīvo ļoti daudz radošu, rosīgu cilvēku, ar kuriem varam lepoties, un ekspedīcija ir veids, kā viņus iepazīt tuvāk. Ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu stāsti par šiem izcilajiem, aktīvajiem, sirsnīgajiem cilvēkiem, tiek fiksēti un apkopoti, lai vēstītu plašākai sabiedrībai.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Starptautiskā konference "Kā notiek imigrantu integrācija vietējā līmenī? Pieredze un labās prakses Eiropas valstīs"

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"' kopš 2016. gada 18. maija īsteno projektu "Informācijas centrs imigrantiem" (granta līguma Nr. PMIF/12/2016/1/1).

2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 viesnīcā "Viesnīca Avalon" (Rīgā, 13.janvāra ielā 19) notiks starptautiskā konference "Kā notiek imigrantu integrācija vietējā līmenī? Pieredze un labās prakses Eiropas valstīs".

Konferences laikā būs iespējams iegūt informāciju, kā integrācijas procesi notiek dažādās Eiropas valstīs, kādas ir integrācijas programmas, kādi ir labās prakses piemēri Francijā, Norvēģijā, Moldovā un citās Eiropas valstīs.

Konferences mērķa grupa ir dažādu jomu speciālisti, kas strādā, vai arī nākotnē varētu strādāt ar trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Konferences darba valoda ir latviešu un angļu valodas, tiks nodrošināts tulkojums.

Par piedalīšanos konferences darbā dalībnieki saņems apliecību.

Būsiet ļoti gaidīti konferencē!

Lūgums reģistrēties konferencei aizpildot reģistrācijas formu līdz 01.12.2017.

Papildus informāciju var saņemt, vēršoties pie projekta koordinatores Guntas Vīksnes, tālrunis 29180450, e-pasta adrese: gunta.viksne@gmail.com.

Turpinās Latvijas kultūras vēstniekiem veltīto raidījumu veidošana

Lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību, 2018. gadā turpinās pirms diviem gadiem uzsāktais darbs. Arī šogad visā Latvijā tiek apciemoti, intervēti, filmēti un fotografēti Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, lai izveidotu 4 televīzijas raidījumus.

Latvijā ir ļoti daudz radošu, rosīgu cilvēku, ar kuriem varam lepoties, - šādas tikšanās un raidījumu veidošana ir veids, kā viņus iepazīt. Ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu stāsti par šiem izcilajiem, aktīvajiem, sirsnīgajiem cilvēkiem, kuri ir tepat starp mums, tiek fiksēti un apkopoti, lai vēstītu plašākai sabiedrībai.

Projekta radošās komandas ceļš, veidojot raidījumus, vedīs uz Zemgali, Latgali un Vidzemi - Glūdu, Jēkabpili, Viļāniem, Ķekavu, Valku un citām Latvijas vietām. Katrā raidījumā varēs iepazīties ar diviem aizrautīgiem kultūras vēstniekiem un diviem vēstnieku pieaicinātiem vietējiem, aktīviem cilvēkiem, kā arī dzirdēt viņu stāstus. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicina apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas.

Pateicoties televīzijas kanāla RIGATV24 atsaucībai, kopš februāra sestdienās, plkst. 13.00, ir iespējams noskatīties jau izveidotos 15 raidījumus "Latvijas kultūras vēstnieki", kuri tiek demonstrēti atkārtoti. Raidījumi pieejami arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki .

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi.

Latvijas kultūras vēstnieki ir ļaudis, kuru darbi un domas veido dzīvo Latvijas vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm, un tos ir vērtīgi apkopot un saglabāt.

Plašāka informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicina uz pasākumu „Kā būt īstenai kaucmindietei jeb kāzas šoruden būs!”

Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pie Kaucmindes pils sestdien, 2017. gada 9. septembrī 12.00 norisināsies pasākums „Kā būt īstenai kaucmindietei jeb kāzas šoruden būs!”.

Pasākuma programma paredzēta radošām, izzinošām un daudzveidīgām aktivitātēm bagāta, atklājot gan Kaucmindes skolas senās tradīcijas, gan izzinot dažādus kāzu rituālus laiku griežos.

Pasākuma ieskaņā apmeklētāji varēs iepazīt kaucmindietes prasmju kodeksu. Kopā ar pirmskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” audzēkņiem un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas audzēkni Leonu Kļaviņu iziet cauri Bērnības vārtiem. Kopā ar Rundāles pagasta vidējās paaudzes deju kopu “Rundāle” un Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem audzēknēm varēs šķērsot Jaunības vārtus. Ar vainadziņa nēsāšanas padomiem dejā un tautasdziesmās dalīsies Rundāles teātra studija “Savējie”. Vainagu darināšanas darbnīcu vadīs Māra Zvirgzda.

Līgavas vārtos varēs tikties ar projekta “Pašas radīts vai mantots, bet Mans Tautastērps” dalībniecēm un idejas autorēm. Notiks arī “Kaucmindietes pūra lādes” atvēršana kopā ar Kandavas LT Saulaines struktūrvienības skolotājiem un audzēkņiem, būs skatāma kāzu kleitu izstāde un kaucmindiešu fotogrāfiju izstāde“Kāzas gaidot!”, savukārt deju kopa “Ir varianti” un teātra studija “Savējie”gādās par ķircināšnos.

Pasākuma daļā “Ai, tai mūsu māsiņai / Tāli jāja precinieki” varēs tuvāk iepazīt citu tautu tradīcijas kopā ar Burjatu biedrību “Badarhāns”, biedrību " Natali Berg Dance” un Rīgas Purvciema vidusskolas horeogrāfiskos ansambli "Venzeļa".

Neizpaliks arī vecmāmiņas kūkas garšošana “Kāzas būs!” kopā ar kūku meistari Ilzi Kupču.

Pasākumu rīko Rundāles novada domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar Kaucmindes pils attīstības biedrību, Kandavas LT Saulaines SV, biedrību “Sadarbības platforma”, Ilzes Kūku darbnīcu un projekta “Mans tautastērps” dalībniekiem.


7.jūlijā Daugavpilī notiks Informatīvā diena!

Lai parādītu dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī informētu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, šā gada 7.jūlijā no plkst. 16:00 - 20:00 Dubrovina parkā, Daugavpilī, notiks Informatīvā diena!

Tās ietvaros ikvienam dalībniekam neformālā gaisotnē būs iespēja satikt dažādu tautību cilvēkus un saņemt praktisku informāciju par integrācijas iespējām Latvijā.

No plkst. 16.00 - 20.00 piedalies radošajās Infodarbnīcās

Lieliska iespēja klātienē satikt dažādu tautību organizācijas - baltkrievus, vāciešus, tatārus, baškīrus, poļus, ebrejus, ukraiņus un citus.

No plkst. 16.00 - 20.00 uzzini par darba iespējām Latvijā - Vakanču karuselī

Būs iespēja neformālā gaisotnē saņemt informāciju par izglītības, darba un biznesa iespējām Latvijā ārvalstniekiem

No plkst. 18.00 - 20.00 Koncerts "Baltkrievu kupalle"

Piedalīsies baltkrievu radošie kolektīvi no Latvijas, kā arī viesi no Baltkrievijas - organizē Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs

Visas dienas garumā:

 • Iespēja klātienē saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem/ biedrības "Patvērums "Drošā māja"" konsultantiem

  Laipni aicināti visi interesenti - ieeja brīva!

  Informatīvo dienu organizē biedrības "Patvērums "Drošā māja"" un "Sadarbības platforma" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu, un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

  Seko līdzi informācijai arī www.integration.lv!

  Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


  "Traktordienu" apmeklētājus priecēs Latvijas tautu koncerts "Sābri tiekas Tērvetē"

  Sestdien, 27.maijā, Tērvetē, akciju sabiedrības "Agrofirma Tērvete" laukā "Anšķini" no plkst. 11.00 notiks Latvijas tautu koncerts "Sābri tiekas Tērvetē". Koncerts papildinās un bagātinās jau astoto gadu pasākuma lauksaimniekiem "Traktordiena 2017" programmu . Šāds koncerts, kurā uz vienas skatuves tiksies Latvijā dzīvojošo dažādu tautu mākslinieciskie kolektīvi, notiks pirmo reizi "Traktordienu" vēsturē.

  Koncertā, kuram dots simbolisks nosaukums "Sābri tiekas Tērvetē", tiksies Tērvetes novada kultūras nama deju kolektīvs "Avots", Iecavas folkloras kopa "Tarkšķi", Poļu kultūras kluba koris "Polonez", Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" ģimeņu folkloras kopa "Berendejka", Slāvu folkloras kopa "Slavjanočki", Burjatu biedrība "Badarhans", biedrība "Natali Berg Dance", Eksotisko deju teātris "Karinedance", Slāvu autentiskās dziedāšanas ansamblis "Karagod", Ukraiņu kultūras biedrības jauniešu vokālais ansamblis "Kvitočki" un Rīgas 74.vidusskolas deju kolektīvs "Raduga". Apmeklētājiem būs iespēja klausīties, skatīties un baudīt latviešu, poļu, krievu, baltkrievu, burjatu, uzbeku, kazahu, romu, indiešu, spāņu un ukraiņu kultūru.

  Koncerta laikā katram interesentam būs iespēja iesaistīties krievu tautas rotaļās ar pārsteigumiem un iepazīt burjatu šamaņa rituālu saulei un aizsardzībai, kā arī izmēģināt burjatu rituālo deju elementus.

  Sirsnība un sadarbība, rotaļas un izglītība, bizness un atpūta - it visam atradās vieta plašajos Zemgales laukos, sniedzot saulainas emocijas gan lielam, gan mazam apmeklētājam.

  Koncertu organizē nodibinājums "Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". Vadītājas - Lauma Celma un Inita Roze.

  Pasākums "Traktordiena 2017" Tērvetē notiks divas dienas - 26. un 27. maijā. Tās organizē nodibinājums "Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai" sadarbībā ar partneriem - Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru" un akciju sabiedrību "Agrofirma Tērvete".

  Pasākums notiks astoto reizi un tā mērķis ir - veicināt Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanu un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizēt pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem, lauksaimniecības nozares speciālistiem, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem un interesentiem, dodot iespēju visiem satikties vienuviet, iegūt informāciju, izglītoties, izklaidēties un iepazīt Latvijas lauksaimniecību un laukus.

  Apmeklētājiem ieeja ir bez maksas! Pasākums notiks neatkarīgi no laika apstākļiem!

  Vairāk informācijas: www.traktordiena.lv


  20. maijā aicinām uz Informatīvo dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

  Lai parādītu dažādu tautu kultūras tradīcijās kopīgo, atšķirīgo un vienojošo, kā arī informētu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, šā gada 20. maijā no plkst. 12:00 - 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, notiks Informatīvā diena!

  Tās ietvaros ikvienam dalībniekam neformālā gaisotnē būs iespēja satikt dažādu tautību cilvēkus un saņemt praktisku informāciju par integrācijas iespējām Latvijā.

  No plkst. 12.00 - 17.00 piedalies radošajās Infodarbnīcās

  Lieliska iespēja klātienē satikt dažādu tautību organizācijas - tatāru, baškīru, uzbeku, burjatu, arābu ukraiņu, krievu, ebreju, turku, ķ...īniešu tautu pārstāvjus, kuri iesaistīs apmeklētājus radošajās darbnīcās, prezentēs savu valodu, tērpus, tradīcijas. Darbnīcās varēs gan veidot oberegus, gan zīmēt un krāsot nacionālos ornamentus, iepazīt šamaņa rituālus, piedalīties galda spēļu turnīrā bērniem un pieaugušajiem u.c.

  No plkst. 12.00 - 17.00 uzzini par darba iespējām Latvijā - Vakanču karuselī

  No plkst. 12.30 - 14.00 piedalies un diskutē Domdarbnīcās kopā ar augstskolu, Nodarbinātības valsts aģentūra, Biznesa inkubatora, Pestīšanas armijas un "Jauniešu brīvo interešu biedrības" pārstāvjiem

  No plkst. 14.00 - 15.00 Austrumu virtuves degustācija

  No plkst. 14.00 - 17.00 Koncerts - iespēja iepazīt vairāk nekā desmit tautu kultūras!

  Iespēja klātienē saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem/ biedrības "Patvērums "Drošā māja" konsultantiem. Ikvienam būs iespēja piedalīties ekskursijās, iepazīstot Latvijas Nacionālo bibliotēku, ekskursijas notiks latviešu, krievu un angļu valodās un būs bezmaksas. Iesaistīties Jauniešu brīvo interešu biedrības rīkotajos spēļu turnīros.

  Notiks radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem - "Iepazīstamies - pasaules jaunieši!", kurās septiņi dažādu valstu jaunieši rādīs, stāstīs, veidos un minēs jautrus uzdevumus

  Laipni aicināti visi interesenti - ieeja brīva!

  Informatīvo dienu organizē biedrības "Patvērums "Drošā māja"" un "Sadarbības platforma" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu, un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

  Biedrībai "Sadarbības platforma" izsaka pateicību Vidzemes reģionā

  Pēc nesen sāktas tradīcijas Ražas dienā fonda kodols - padome, ziedotāji, brīvprātīgie un aktīvisti - gada veikumu pārlūko kopā ar cilvēkiem, kas iepriekšējā gadā realizējuši savas ieceres sabiedrības un vides lietās, izmantojot šī labdarības fonda atbalstu projektu konkursos. Tā arī šī gada 01.martā Valmierā pulcējās visi, kas 2016.gadā ir īstenojuši dažādus projektus Vidzemē, paveikuši daudz labus darbus Vidzemes reģiona attīstībai.

  Biedrībai "Sadarbības platforma" tika izteikta pateicība par paveikto 2016.gadā. - par īstenoto projektu Mazsalacā un sadarbību ar biedrībām "Goraļ" un Latvijas ukraiņu sieviešu apvienība.

  Liels paldies Valmieras novada fondam par doto iespēju paveikt interesantus darbus.


  IV Latvijas Mazākumtautību forums Jelgavā
  "Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi"

  Šogad novembra vidū gaidāms ikgadējais Latvijas Mazākumtautību forums, kuru pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma organizē Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija un atbalsta Jelgavas pilsētas dome. Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem vismaz reizi gadā satikties, lai pārrunātu aktualitātes integrācijas jomā gan savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmējiem, sniegtu savus priekšlikumus par jomas attīstības perspektīvām, kā arī dalītos pieredzē.

  IV Latvijas Mazākumtautību forums "Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi" šoreiz notiks Jelgavā no 11. līdz 12.novembrim un tā mērķauditorija ir Latvijas mazākumtautību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar mazākumtautībām. Pirmie divi Latvijas Mazākumtautību forumi notika Rīgā, bet pagājušajā gadā - Ventspilī.

  Forums ir ļoti laba platforma, kur gūt informāciju, kas saistoša un aktuāla Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem, kā arī vieta, kur paust savu viedokli par lietām, kas ir vērtējamas pozitīvi šajā kontekstā vai, kurām nepieciešami kādi uzlabojumi vai absolūti jauna pieeja problēmjautājumu risināšanā. Tā ir iespēja ikvienam sniegt savu skatījumu un ieguldījumu sabiedrības saliedētības veicināšanā un kopīgas informatīvās telpas veidošanā.

  Forumā gūtās idejas un atziņas kalpos par vienu no atbalsta punktiem Kultūras ministrijas turpmākajam darbam ar mazākumtautībām.

  Papildinformācija atrodama: www.sip.jelgava.lv

  Informāciju sagatavoja:
  Rita Vectirāne
  Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja
  Tālr.: +371 29127726, rita.vectirane@inbox.lv

  Foruma darba kārtība

  Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" (ICI) ietvaros šā gada 6. augustā no plkst. 14:00 - 17:00 Liepājas Piejūras parkā pie Gulbīšu rīko Informatīvo dienu.

  Informatīvai dienai ir vairāki mērķi:

 • sniegt plašu praktiski lietojamu informāciju trešo valstu pilsoņiem par viņiem Latvijā pieejamiem un projekta ietvaros izveidotiem resursiem;
 • tuvināt dažādās pašvaldībās dzīvojošos iebraucējus, palīdzot veidot plašu sociālo kontaktu tīklu;
 • piedāvāt pasākumus, kuru ietvaros var iepazīt latvisko un citu Latvijā dzīvojošo tautību kultūrvidi, kopā darboties vairākās aktivitāšu studijās - darbnīcās.

  Šajā dienā katra organizācija varēs iepazīstināt iedzīvotājus ar savu darbību - gan ar informācijas materiālu palīdzību, gan parādot savu radošumu darbnīcās, kā arī iepazīt vienai otru.

  Laipni aicinām pasākumā piedalīties biedrības un nodibinājumus!

  Tiekamies Vērmanes dārzā!

  Jau šo sestdien biedrības "Patvērums "Drošā māja" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros organizētajā Informatīvajā dienā Vērmanes dārzā no plkst. 11 - 17 ir unikāla iespēja satikt klātienē daudzus uzņēmumus un dažādu tautību organizācijas!

  Aktivitātē "Vakanču karuselis" Nodarbinātības valsts aģentūra informēs par nodarbinātības iespējām trešo valstu pilsoņiem, savukārt Rīga.lv pārstāvji stāstīs par dažādu sociālo pakalpojumu un atbalsta iespējām.

  Informatīvās dienas apmeklētājiem būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no biedrības "Patvērums "Drošā māja" praktiķiem.

  Pasākumā piedalīsies arī vairāki komersanti un darba devēji, kas iepazīstinās ar savu uzņēmumu darba piedāvājumiem un aktuālajām vakancēm: DrogasLatvija, Valsts sociālās aprūpes centrs filiāle "Rīga", Senior Baltic, Mans Rimi, Clean R, "Securitas Latvia" SIA, Riga International Airport, G4S Latvia, "Trialto Latvia" SIA.

  Informatīvajā dienā būs iespēja piedalīties arī vairākās aktivitāšu studijās - izglītojošās interaktīvās akcijās, radošajās darbnīcās, izspēlēt atraktīvas spēles, konkursus u.c. Pasākumā piedalīsies biedrības Sadarbības platforma, "EAPN-Latvia", Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Zemnieku federācija, "Goraļ", "PINS", "IMKA", ASK/Kuldīga - K-Volejs, Alianse Latvija bez bāreņiem, Latvijas Baltkrievu savienība, Jauniešu brīvo interešu biedrība, Latvijas Krievu kultūras biedrība, Latvijas tatāru-baškīru kultūras biedrība "Čišma", Baltijas starptautiskais centrs "Salavat Julajev", Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība "BITES", Burjatu biedrība "Badarhāns", Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija", Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas un Aksela Grosa Eiropas sociāli-izglītojošais fonds.

  Pēc Informatīvās dienas un Vakanču karuseļa plkst. 14:00 visus aicināsim uz koncertu, kurā varēs iepazīt 15 dažādu tautu ražas svētku tradīcijas, noklausīties dziesmas un vērot dejas. Koncertā tiks pārstāvētas tādas tautības kā - gruzīni, baškīri, tatāri, kazahi, poļi, krievi, ebreji, ukraiņi, uzbeki, armēņi, burjati, ķīnieši, itāļi, vācieši un latvieši.

  Informatīvās dienas apmeklētājus priecēs vokālais ansamblis "Din Don", Kaukāza tautu deju ansamblis "Kaukāzs", starptautiskā Baltijas centra "Salavats Julajevs" pārstāvētie vokālie ansambļi "Čašma" un "Duslik", deju skola "Natali", poļu kultūras klubs "Polonēze", krievu biedrības ansamblis "Berendejka", ebreju biedrība, ukraiņu biedrības ansamblis "Vesnjanka", armēņu biedrības Svētdienas skolas priekšnesums, burjatu biedrība "Badarhāns", vokālais ansamblis "Zvaigznītes".

  Projektu "Informācijas centrs imigrantiem" īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.


  Sveicam deju mākslinieci Nataļju Sibergu 55 gadu jubilejā!

  Ceturtdien, 19.maijā Baltijas Starptautiskās akadēmijas Kultūras centrā visus priecēja koncerts "Deja - manas dvēseles avots", kurš vienlaikus bija deju skolas "Natalī" vadītājas un burjatu biedrības "Badarhans" aktīvistes Nataļjas Sibergas dāvana viņas draugiem, partneriem, cienītājiem. Deju soļos tika parādīta visa Nataļjas daiļrade ilgu gadu gaitā.

  Biedrība "Sadarbības platforma" no sirds pievienojas visiem vakara gaitā izskanējušajiem vēlējumiem un apsveikumiem un vēl daudz jaunu ieceru, iestudējumu un kopīgu pasākumu gaviļniecei.


  Piedalāmies konsīlijā par Latvijas integrācijas politiku.

  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma š.g. 28. aprīlī piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rīkotajā konsīlijā par integrācijas politiku "Integrācijas politika Latvijā: turpināt līdzšinējo jeb veidot ko konceptuāli jaunu". Konsīliju organizēja LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa.

  Konsīlija mērķis bija, izmantojot ekspertu veiktajos teorētiskajos pētījumos iegūtās zināšanas un atziņas, noskaidrot, vai Latvijā īstenotā sabiedrības integrācijas politika ir vispusīga un efektīva un vai tā sekmē saliedētas sabiedrības attīstību.

  Konsīlijā tika analizēti šādi jautājumi:
  1. Sabiedrības integrācijas politikas pamatprincipi Latvijā: sabiedrības integrācijas politikas mērķgrupas (integrācija esošā sabiedrības sastāvā, migrācija un integrācija), integrācijas politikas galvenie virzieni, sabiedrības atbalsts integrācijas pasākumiem, sabiedrības integrācijas politiskais fons.
  2. Integrācijas politikas veiktspēja: piekļuve darba tirgum; sociālo pakalpojumu nodrošinājums un pieejamība; sociālo kontaktu un saišu veidošana; politiskās līdzdalības iespējas, diskriminācija.
  3. Valsts un reliģijas attiecības integrācijas politikas aspektā.

  Konsīlijā piedalījās Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas, LR Saeimas komisiju, ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, citu par sabiedrības integrāciju atbildīgu valsts un sabiedrisko institūciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, kā arī neatkarīgie eksperti. Konsīliju vadīja LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķe Raita Karnīte.


  Piedalāmies rezultātu izvērtēšanas pasākumā Kultūras ministrijā

  2016.gada 31.martā biedrības "Sadardrības platforma" priekšsēdētāja Lauma Celma tika aicināta piedalīties Kultūras ministrijas rīkotajā publicitātes pasākumā, kas veltīts Rezultātu un ietekmes novērtējuma par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētajām aktivitātēm 2011. līdz 2013.gada programmās.

  Šis pasākums rīkots, lai atskatītos uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondā padarīto, apkopotu rezultātus un iepazītu labās prakses piemērus. Pasākumu atklāja Eiropas Savienības fondu departamenta direktora p.i. Zanda Saulīte, iepazīstinot ar kopējo Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ieviešanas gaitu. Tad "Baltic Institute of Social Sciences" pētniece, valdes locekle Inese Šūpule iepazīstināja ar Nacionālo novērtējumu par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēto pasākumu sasniegtajiem rezultātiem un ietekmi 2001. - 2013.gada programmu īstenošanas periodā.

  Tālāk sekoja pieci labās prakses stāsti, starp kuriem arī L.Celma stāstīja par biedrības "Sadarbības platforma" paveikto, īstenojot projektus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmās.

  PBK: Trešo valstu pilsoņu integrācija - LETA


  Saņemam pateicības par paveikto 2015.gadā

  Somugru tautu kultūras svētki Rīgā

  2014. gada 4. oktobrī notika Somugru tautu kultūras svētki. Tos veidot rosināja Igaunijas tautību apvienība un B/O Fenno-Ugria Tallinā.

  2014. gada 4. oktobrī Rīgas Latviešu biedrībā tika rīkoti Somugru tautu kultūras svētki.

  Svētki tika rīkoti Igaunijas Radu tautu mēneša ietvaros.

  Pasākumā visas dienas garumā uzstājās vēsturnieki, etnogrāfi, valodnieki un tautas deju ansambļi. Ungārijas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis kultūras dienas atklāšanas uzrunā sveica somugru kopienu pārstāvjus no Igaunijas, Somijas, Ungārijas, Krievijas, kā arī Latvijas teritorijā jau izsenis dzīvojošo Baltijas jūras somu tautu - lībiešus, uzsverot valodas un kultūras identitātes nozīmi. Deju, mūzikas un citu priekšnesumu pārtraukumos pasākuma dalībnieki varēja nogaršot ungāru tradicionālos ēdienus.

  Rīkoja - Rīgas Latviešu biedrība ciešā sadarbībā ar biedrību "Līvõd Īt" (Līvu (lībiešu) savienība), Igaunijas, Ungārijas un Somijas vēstniecībām Latvijā un biedrības "Sadarbības platforma" atbalstu.

  Aprīļa vidū notiks 3.Starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls "Ukrainas dienas Baltijas jūrā".

  Ukrainas Centrs jauniešiem un bērniem Latvijā jau trešo reizi organizē Starptautisko mākslas un mūzikas festivālu "Ukrainas dienas Baltijas jūrā". Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīt ukraiņu kultūru, valodu un tradīcijas."Ukrainas dienas Baltijas jūrā" atbalsta Ukrainas vestniecība Latvijā, Latvijas Kultūras ministrija, Sv.Marijas Magdalēnas draudze, Latvijas Ukraiņu savienība un biedrība Sadarbības platforma.

  Šogad festivālā piedalīsies vairāki kori un ansambļi - Andrija Pervozvannogo bralības koris "Stavros"(Ukraina, Ļvova), vokali instrumentalais jauniešu ansamblis "Ojra"(Ukraina, Čerkasi) un Vangažu Ukraiņu biedrības ansamblis "Kvitočki". Solistu vidū būs starptautisku konkursu laureāte, Kijevas Mūzikas akadēmijas absolvente un Igauņu Ukraiņu kongresa pārstāve mecosoprāns Jana Bojko, jaunā un talantīgā dziedataja un vijolniece Karina Malovšek no Slovēnijas, dziedātāja Marina Poļakova, kā arī šobrīd Londonas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā studējošā latviešu pianiste Katrīna Gupalo. Īpašs notikums festivāla ietvaros būs autentisks ukraiņu tautas dziesmu izpildījums, ko sagatavojušas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas katedras studentes Viktorija Prituļak, Laura Arāja un Ilona Hanin.

  Festivāla laikā darbosies arī radošas darbnīcas un ukraiņu nacionālo izšuvumu prezentācija, kuru atvedīs Ukraiņu skautu organizacija Plast, kā arī notiks ukraiņu dzejnieces Gaļinas Fesjuk grāmatas "No mīlas liesmas", kas veltīta traģiskajiem notikumiem Ukrainā prezentācija.

 •