Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi!

Fotokonkurss jauniešiem "MANA ALŪKSNE"

Biedrība "Goraļ"
Fotokonkurss jauniešiem "MANA ALŪKSNE"
KONKURSA NOLIKUMS

1. VISPARĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Konkursu organizē biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma";
1.2.Konkursa mērķis: - aicināt jauniešus un bernus paskatīties uz savu novadu netradicionāli, meklējot vietas, kas varētu būt saistītas ar ebreju kopienas dzīvi, vēsturi.

2. KONKURSA APRAKSTS.

1935.gadā Alūksnē dzīvoja 176 ebreji, (4 % no iedzīvotājiem). Starp ebreju iedzīvotājiem bija ārsti, aptiekāri, rūpnieki, tirgotāji, ormaņi, bet pēc 2. pasaules kara ebreju kopiena Alūksnē vairs nepastavēja.
Līdz ar to būtiski iedzīvotājus, īpaši bernus un jauniešus, iesaistīt Alūksnes iedzīvotāju etnicitāšu izpētē, to vēsturisko pēdu apzināšanā savos dzimtu dokumentos, fotogrāfijās, pieminekļos, veco ēku elementos, kurās paši dzīvo,vietas, kuras bija saistītas ar ebreju iedzīvotājiem u.c.
Fotogrāfijās varēs atspoguļot Alūksnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus/objektus, u.c. Jaunieši tiek aicināti parādīt savu pilsētu savā, netradicionālā skatījumā, kas ļautu sajust Alūksnes pilsētas un apkārtnes burvību jauniešu uztverē.

3. KONKURSA DARBU SATURS UN KVALITĀTE.

3.1.Fotogrāfijās varēs atspoguļot Alūksnes un apkārtnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus, objektus, u.c.
3.2.Fotogrāfijas var fotografēt ar jebkuru tehniku: fotoaparātu vai telefonu;
3.3.Fotogrāfiju izšķirtspējai ir jābūt ne mazāk kā 1280x960;
3.3.Viens dalībnieks var sūtīt vairākas fotogrāfijas.

4. KONKURSA DALĪBNIEKI UN NORISE.

4.1.Konkurss ir atklāts. Tajā var piedalīties dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 19 gadiem, kuri izglītību apgūst Alūksnes reģiona mācību iestādē vai kuru izcelsme ir Alūksnes reģions;
4.2.Vērtējot rezultātu , dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās: 10 - 14, 14 -19 gadi (3. - 9 . klašu audzēkņi, 10. - 12. klašu audzēkņi, jaunieši);
4.3. Konkursa darbu iesūtīšanas laiks: no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 15.oktobrim (e-pasta nosūtīšanas datums).
Iesniegtos darbus vērtēs biedrību "Goraļ" un "Sadarbības platforma" izveidotā žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā.
Izvirzīs un apbalvos 3 labākos darbus no katras vecuma grupas. Apbalvošana notiks noslēgumā pasākumā.

5.DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA.

5.1.Konkursa darbus dalībnieks vai viņa kontaktpersona iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: lisagor@inbox.lv ar norādi Fotokonkursam "Mana Alūksne". Vēstulē jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase, skolotājs - konsultants un kontakttālrunis;
5.2. Konkursam netiek pieņemti:
5.2.1. Darbi, kas neatbilst konkursa mērķim un norādītajam darba saturam;
5.2.2. Darbi, kas iesniegti pēc nolikumā noteiktā termiņa.

6.DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

6.1.Konkursam iesniegtos darbus vērtēs īpaši konkursam izveidota vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā;
6.2.Komisija izvērtēs konkursa darbus vienas nedēļas laikā pēc to iesūtīšanas beigu datuma;
6.3.Komisijai ir pienākums izskatīt visus dalībnieku iesūtītos darbus, noteikt konkursa uzvarētājus un piešķirt konkursa balvas;
6.4.Komisijai ir tiesības noraidīt un neizskatīt pieteikumus atbilstoši šā nolikuma 5.2. punktam;
6.5.Konkursa darbi tiks vērtēti pēc oriģinalitātes, mākslinieciskās kvalitātes un atbilstības konkursa mērķim.

7.KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI

7.1.Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas;
7.2.Ar konkursa uzvarētājiem biedrības pārstāvji sazināsies individuāli;
7.3.Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. oktobra beigās Alūksnē. Pasākuma laikā notiks labāko darbu izstade.

8.KONKURSA DARBU LIETOŠANAS TIESĪBAS

8.1.Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu, piekrīt, ka biedrība "Goraļ" var izmantot konkursam iesūtītos darbus izstādēm un ievietošanai biedrības mājaslapā un citos biedrības izdevumos kā ilustratīvu materiālu, iepriekš nesaskaņojot to ar autoru. Visos darbu izmantošanas gadījumos tiks norādīts to autors.

Informācija:
Ilāna Lisagora,
biedrības "Goraļ" valdes locekle,
projekta "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi" moderatore,
e-pasts: lisagor@inbox.lv,
tālr. 29415278

Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi!

Ir sācies projekts "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi!"

Projekta būtība - iepazīstināt alūksniešus ar ebreju tautas kultūru un tradicijām, iepazīstināt caur kopīgu darbošanos un pētniecisku darbību. 1935.gadā Alūksnē dzīvoja 176 ebreji, (4 % no iedzīvotājiem). Pēc 2. pasaules kara ebreju kopiena Alūksnē vairs nepastavēja.

Līdz ar to būtiski iedzīvotājus, īpaši bernus un jauniešus, iesaistīt Alūksnes iedzīvotāju etnicitāšu izpētē, to vēsturisko pēdu apzināšanā savos dzimtu dokumentos, fotogrāfijās, veco ēku elementos, kurās paši dzīvo, u.c.

No septembra vasarā līdz 15.oktobrim aicinam jauniešus piedalīties fotokonkursā "Mana Alūksne".

Mērķis - aicināt jauniešus un bernus paskatīties uz savu novadu netradicionāli, meklējot vietas, kas varētu būt saistītas ar ebreju kopienas dzīvi, vēsturi.

Darbos varēs atspoguļot Alūksnes iedzīvotājus, notikumus, arhitektūru, vēsturiskus pieminekļus/objektus, u.c. Konkursam tiks izstrādāts nolikums.

Iesniegtos darbus vērtēs izveidota žūrijas komisija 3 cilvēku (Alūksnes un Rīgas fotogrāfi un personības) sastāvā.

Tiks izvirzīti un apbalvoti 3 labākie darbi no katras vecuma grupas. Apbalvošanai tiks iegadātas balvas (grāmatas, spēles par Latviju).

Apbalvošana notiks noslēgumā pasākumā.

Projekta turpinājumā oktobrī rudens skolēnu brīvlaikā notiks 3 dienu nometne "Jauno pētnieku skola", kuras laikā Alūksnes novada vidusskolas un Pededzes pamatskolas skolēni pētīs ebreju vēsturisko pēdu esamību novadā, varēs iepazīt:

a) Novadpētniecību - tas nozīmi, iespējas, principus pēc kuriem tiek veikts darbs;

b) Kopīgi ar ekspertu dosies Alūksnes ielas meklējot dažādas nacionālas iezīmes dzīvojamās un citās majās, to rotājumos, kapos - kapakmeņos, uzrakstos;

c) Kopīgi veiks novadpētnieku darbu, iepazīto fotografējot, aprakstot, zīmējot u.c.

d) Piedalīsies radoši atraktīvas nodarbības kopīgi iepazīstot ebreju, krievu, latviešu kultūras, nodarbībās gan pētot rakstības atšķirības, macoties dziesmas, rotaļas, iepazīstot un pašiem veidojot ornamentus, tautiskos rakstus, u.c.

Projekta noslēgumā plānota fotokonkursa labāko darbu izstāde un liels Rīgas un Alūksnes mākslinieku koncerts.

Projektu īsteno biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma",

projekts tiek īstenots konkursa "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2018" ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu

Informācija:
Ilāna Lisagora,
biedrības "Goraļ" valdes locekle,
projekta "Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi" moderatore,
e-pasts: lisagor@inbox.lv,
tālr. 29415278