Ebreju pasaku pasaulē

Ar grāmatas izdošanu un krāšņu pasākumu noslēdzies projekts "Ebreju pasaku pasaulē"

Biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" augustā uzsāka projektu "Ebreju pasaku pasaulē", lai veicinātu ebreju identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ebreju tradīciju un folkloras attīstību un sekmētu ebreju pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai.

Projekta "Ebreju pasaku pasaulē" ietvaros tika izdota "Ebreju pasaku grāmata" un 9. decembrī notika izglītojošs sarīkojums "Pasaku diena Ramatā".

Lai iepazītu tuvāk ebreju tautas kultūru, pēc ebreju pasaku motīviem Ramatas sākumskolas teātra pulciņa "Pasaciņa" skolēni bija sagatavojuši un aicināja uz iestudējumu "Ebreju tautas pasakas". Skatītājiem bija iespēja redzēt divas pasakas "Patiesība vienmēr uzpeld virspusē" un "Sābas ķēniņienes mīklas", turklāt ar bērnu veidotiem tērpiem un scenogrāfiju.

Pasākuma izskaņā varēja iepazīties ar ebreju mūziku koncertā, kurā muzicēja un dziesmas idišā un ivritā izpildīja solists Vlads Šuļmans un vijolnieks Mihails Bolšunas.

Visas dienas garumā Ramatas sākumskolā interesentiem bija skatāma mākslinieces Ilānas Lisagoras "Ebreju pasaku ilustrāciju izstāde".

Pasākuma dalībnieki varēja arī iepazīties ar jaunizdoto grāmatu "Ebreju pasaku pasaulē". Tajā katra pasaka ir lasāma gan latviski, gan ivritā.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278

9. decembrī Ramatā varēs iepazīt ebreju kultūru

Projekta "Ebreju pasaku pasaulē" ietvaros piektdien, 9. decembrī Ramatas sākumskolā notiks vairāki pasākumi, kas veltīti ebreju identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.

Lai iepazītu tuvāk ebreju tautas kultūru, pēc ebreju pasaku motīviem Ramatas sākumskolas teātra pulciņa "Pasaciņa" skolēni plkst. 12.00 aicina uz iestudējumu "Ebreju tautas pasakas". Skatītājiem būs iespēja redzēt divas pasakas "Patiesība vienmēr uzpeld virspusē" un "Sābas ķēniņienes mīklas", turklāt ar bērnu veidotiem tērpiem un scenogrāfiju. Režisore - Baiba Zilpauša.

Turpinājumā varēs iepazīties ar ebreju mūziku un mākslu koncertā, kurā uzstāsies Vlads Šuļmans (baritons), Mihails Bolšunas (vijole) un citi mākslinieki.

Visas dienas garumā būs skatāma "Ebreju pasaku ilustrāciju izstāde". Akvareļu un grafikas tehnikās darbus veidojusi māksliniece Ilāna Lisagora.

Pasākuma dalībnieki varēs arī iepazīties ar jaunizdoto grāmatu "Ebreju pasaku pasaulē". Tajā katra pasaka ir lasāma gan latviski, gan ivritā. Lasītāji varēs vizuāli salīdzināt rakstības, ebreju bērni - izmantot, mācoties dzimto rakstību.

Laipni aicināti visi interesenti, lai iepazītos tuvāk ar ebreju kultūru. Ieeja brīva.

Projektu "Ebreju pasaku pasaulē" īsteno biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu


Uzsākts projekts "Ebreju pasaku pasaulē"

Augusta beigās biedrība "Goraļ" Valmierā parakstīja līgumu par projekta "Ebreju pasaku pasaulē" īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ebreju identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ebreju tradīciju un folkloras attīstību un sekmēt ebreju pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai.

Projekta "Ebreju pasaku pasaulē" ietvaros tiks izdota "Ebreju pasaku grāmata", veidots ebreju pasaku iestudējums Ramatas sākumskolā un notiks sarīkojums "Pasaku diena Ramatā".

Līdz decembrim tiks izdota "Ebreju pasaku grāmata". Tajā katra pasaka būs lasāma gan latviski, gan ivritā. Lasītāji varēs vizuāli salīdzināt rakstības, ebreju bērni - izmantot, mācoties dzimto rakstību. Pasaka ir vispieejamākais veids kā veicināt bērna attīstību, bet etniskā mentalitāte vienmēr ir atspoguļota pasakās. Iepazīšanās ar cita etnosa mitoloģiju bērnībā ļauj uztvert šo tautu bez stereotipiem un aizspriedumiem. Bez tam pasakas arī pieaugušajiem palīdz vieglāk un ātrāk uztver svešas valodas īpatnības, veicina šīs valodas apguvi.

Lai iepazītu tuvāk ebreju tautas kultūru, pēc ebreju pasaku motīviem Ramatas sākumskolas skolēni veidos pasaku lasījumu - iestudējumu. Turklāt bērni paši veidos tērpus un scenogrāfiju iestudējumam.

Tuvojoties projekta noslēgumam, decembrī notiks sarīkojums "Pasaku diena Ramatā". Sarīkojumā tā dalībnieki un apmeklētāji varēs iepazīt gan ebreju pasakas, gan mākslu, gan dejas un tradīcijas - līdzības tajās un atšķirīgo no latviešu tradīcijām. Visas dienas garumā klātesošie varēs izzināt Latvijas mākslinieku-ilustratoru skatījumu uz ebreju folkloru - pasaku grāmatas zīmējumu izstādē. Notiks bērnu gatavotā iestudējuma - pasaku izrāde. Vēl šajā dienā tiks prezentēta "Ebreju pasaku grāmata". Noslēgumā Ebreju kolektīvs "Eilat" deju uzvedumā iepazīstinās ar ebreju mūziku, deju un mākslu.

Biedrība "Goraļ" uzskata, ka šāda divu tautu kultūru iepazīšana ir lielisks veids, lai veicinātu savstarpējo izpratni, cieņu un tuvināšanos.

Projekta "Ebreju pasaku pasaulē" īstenošanā līdzdarbosies biedrība "Sadarbības platforma", kurai ir ievērojama pieredze darbā ar mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278