Fotogalerija 2016

Projekta "Ebreju pasaku pasaulē" ietvaros tika izdota "Ebreju pasaku grāmata" un 9. decembrī notika izglītojošs sarīkojums "Pasaku diena Ramatā".