Integrācijas ABC - 2017

Integrācijas kursus apmeklējuši 397 imigranti
30.12.2018.

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2017. gada 16. maija līdz 2018. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma" īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 2017".

Galvenās projekta "Integrācijas ABC - 2017" aktivitātes bija integrācijas kursi, kurus dažādās Latvijas pilsētās kopumā apmeklēja 397 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki. Kursus apmeklēja imigranti no Baltkrievijas, Krievijas federācijas, Armēnijas, Kurdistānas, Ķīnas, ASV, Honkongas, Ēģiptes, Ukrainas, Kongo demokrātiskās republikas, Indijas, Pakistānas, Sentlūsijas, Kazahstānas, Šrilankas, Bangladešas, Turcijas, Venecuēlas, Uzbekistānas, Albānijas, Korejas, Filipīnām, Vjetnamas, Irānas, Kanādas, Kolumbijas, Kirgizstānas, Sudānas, Meksiskas, Izraēlas, Nigērijas, Venecuēlas, Marokas, Sudānas, Grūzijas, Sīrijas, Nepālas, Azerbaidžāna, Kolumbijas, Moldovas, Tunisijas. Interese par kursiem bija liela, tos apmeklēja vairāk ārvalstnieku nekā sākotnēji projektā paredzēts.

Integrācijas kursu apmeklētāji izzināja Latvijas vēstures pamatvērtības un valsts politisko sistēmu, guva zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un pieejamību Latvijā, iepazinās ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu un iepazina Latvijas kultūru un tradīcijas.

Iepazīstinot imigrantus ar Latvijas kultūru, tradīcijām un vērtībām, notika trīs starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi. Tajos piedalījās 233 imigranti un 234 Latvijas iedzīvotāji. Pagājušā gada rudenī Stapkultūru dienā dalībnieki iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību. Pavasarī, Lieldienās bija iespēja piedalīties Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā, izzinot latviešu gadskārtu tradīcijas, Lieldienu rituālus, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt vasaras sākumā pasākumā "Tiekamies Ziedoņdārzā" imigranti varēja tikties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts iestāžu pārstāvjiem un darba devējiem. Pasākumi noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē, rosinot ārvalstnieku interesi un izpratni par Latviju un latviešiem.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Aicina Liepājā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem
04.10.2018.

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Liepājā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada 27. oktobra līdz decembra beigām aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas. Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Liepājā integrācijas kursi sāksies 2018. gada 27.oktobrī un notiks katru sestdienu. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinatore Anita Smilkts, e-pasts anita.smilkts@gmail.com, tālrunis 25408337.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordnatoru!

Laipni aicinām Liepājā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Aicina Rēzeknē dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem
01.10.2018.

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Rēzeknē un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Rēzeknē dzīvojošie ārvalstnieki 2018. gada novembrī aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas. Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2018. gada 3. novembrī un notiks sestdienās. Norises vieta - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpas, Atbrīvošanas alejā 115.

Laipni aicinām Rēzeknē dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoru!

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv, tālrunis 29414010.

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Aicina Rīgā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas integrācijas kursiem
01.10.2018.

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros Rīgā un vēl četrās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Rīgā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada oktobra līdz decembra beigām aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

23. oktobrī nodarbības sāksies grupai, kura mācīsies otrdienu un ceturtdienu vakaros, 27. oktobrī - grupai, kura mācīsies sestdienās. Kursi notiks Rīgā, SIA "Mensarius" telpās, ieeja no Pērses ielas 9/11.

Laipni aicinām Rīgā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus!

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoru!

Pieteikšanās un plašāka informācija:

apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com, tālrunis 26705808.

Informējam, ka kursu norise tiks fotografēta un filmēta. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Sestdien, 2018. gada 9. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 Rīgā, Ziedoņdārzā notiks pasākums "Tiekamies Ziedoņdārzā".


30.05.2018.

Tā būs unikāla iespēja satikt klātienē daudzas organizācijas un uzņēmumus. Pasākuma apmeklētāji varēs iesaistīties dažādās aktivitātēs - radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, rotaļās, muzikālos un deju priekšnesumos un saņemt informāciju par vairākām nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm un darba devējiem, lai nākotnē iesaistītos to darbībā, kļūtu par brīvprātīgajiem vai potenciālajiem darba ņēmējiem.

Darbosies Vakanču karuselis, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras un citu dienestu pārstāvji informēs par pakalpojumiem un iespējām. Savukārt vairāki darba devēji un uzņēmumi iepazīstinās ar darba tirgus iespējām. Varēs apzināt arī izglītības iestāžu piedāvājumus.

Pasākumā būs pārstāvētas krievus, baltkrievus, ukraiņus, ebrejus, tatārus, uzbekus, arābus un citas tautības vienojošās organizācijas. Savukārt infodarbnīcās katra organizācija veidos izglītojošu pasākumu, akcentējot savu darbību starpkultūru integrācijas jomā. Atraktīvās un radošās darbnīcās apmeklētāji varēs izzināt dažādu tautu kultūru, tām atšķirīgo un vienojošo, apgūt jaunas saskarsmes prasmes un iemaņas sadarboties. Programmā: biedrības "Sadarbības platforma" hennas radošā darbnīca, biedrības "Goraļ" ivrita burtu un ornamentu darbnīca, biedrības "Es varu visu!" cigun un mandalu izkrāsošanas nodarbības, biedrības "Dabas Sporta Zāle" groove un power endurance deju nodarbības, biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" spēle "Atpazīsti laukus", izstāde "Zemkopība Latvijā bija, ir un būs", cienāšanās ar svaigiem Iecavas gurķiem, biedrības "Kēfa" radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, biedrības "Transpersonālās izglītības institūts" meditācijas labirints, Latvijas Tatāru biedrības "Ideļ" tatāru ornamentu zīmēšanas darbnīca, biedrības "Baltkrievijas Informācijas centrs" fotogrāfiju noformēšanas meistarklase, biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" oberegu darbnīca, Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" informācija par sociālajiem pakalpojumiem un citas organizāciju aktivitātes.

Apmeklētājiem būs iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no biedrības "Patvērums "Drošā māja" Informācijas centra imigrantiem praktiķiem.

Uz pasākumu "Tiekamies Ziedoņdārzā!" aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki un visi interesenti . Pasākums ir bezmaksas!

Pasākums tiks fotografēts! Fotogrāfijas un video tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina uz Tradīciju dienu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā


13.03.2018.

Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un gadskārtu tradīcijām, 2018. gada 1. aprīlī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros notiks Tradīciju diena. Tajā aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgie un imigranti - projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Rīgas. Pasākuma programmā paredzētas ekskursijas pa muzeju, Lieldienu tradīciju izzināšana un radošās darbnīcas.

No plkst. 13.00 līdz 14.30 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas gidu pavadībā, iepazīstinot ar Brīvdabas muzeju kā izglītošanās un atpūtas vietu, kas saglabā un kopj Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Muzejā varēs apskatīt Latvijas tautas tradicionālās dzīves pieminekļus - zemnieku ēkas un sadzīves priekšmetus no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum. Turklāt apmeklētāju ievērībai atklāsies arī citu Latvijā vēsturiski dzīvojošo tautu kultūras atstātās pēdas. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

No plkst. 14.30 līdz 16.00 pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties Lieldienu svinēšanā - izzināt latviešu Lieldienu tradīcijas, pašiem piedalīties radošajās darbnīcās, krāsot olas, dziedāt un iet rotaļās.

Uz Tradīciju dienu aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki. Pasākums ir bezmaksas!

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas kursiem Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē


12.02.2018.

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros piecās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada janvāra līdz decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Rīgā integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks SIA "Mensarius" telpās, Blaumaņa ielā 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11).
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808.

Daugavpilī integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks biedrības "Erfolg" telpās, Mihoelsa ielā 7-1a.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinatore Vitālijs Karpovičs, e-pasts erfolg_biedriba@outlook.com , tālrunis 20371892.

Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 115.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv , tālrunis 29414010.

Liepājā integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinatore Anita Smilkts, e-pasts anita.smilkts@gmail.com , tālrunis 25408337.

Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2018. gada martā. Kursi notiks Jelgavas integrācijas pārvaldes telpās, Skolotāju ielā 8.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
Linda Vovere, e-pasts linda.vovere@inbox.lv , tālrunis 29433212.

Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258

Integrācijas kursu dalībnieki iepazīst Latvijas Nacionālo bibliotēku un latviešu tradīcijas

07.11.2017.

Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros 2017. gada 4. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika Starpkultūru diena. Pasākumā piedalījās turpat 100 imigranti - integrācijas kursu dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Rīgas.

Starpkultūru diena sākās ar ekskursijām, kurās dalībnieki iepazina LNB ēku - Gaismas pilī, tās iekšējo arhitektūru, aprīkojumu, bibliotēkas piedāvātās iespējas, vēsturiskos priekšmetus, īpaša uzmanība tika veltīta Dainu skapim.

Klātesošajiem bija iespēja aplūkot Rīgas panorāmu 360 grādu leņķī un redzēt kādas naudas zīmes Latvijā lietotas pirms eiro. Dalībnieki ar lielu interesi arī viesojās Latvijas valsts simtgades birojā, iepazinās ar informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, kas top par godu Latvija simtgadei.

Bibliotēkas foajē varēja apskatīt LNB pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā" - 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.

Pasākuma otrajā daļā bibliotēkas Lielajā zālē dalībnieki tika aicināti uz tikšanos pie tējas tases. Ārvalstnieki iepazīstināja ar savas valsts tējas dzeršanas tradīcijām, uzzināja par latviešu tējas dzeršanas rituāliem un nobaudīja tradicionālās latviešu zāļu tējas. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties divas īsfilmas par Latviju. Ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus priecēja folkloras kopa "Kokle", tās pārstāvji demonstrēja latviešu tautas tērpus, iesaistīja kopīgās dejā un rotaļās, kā arī iemācīja dziesmu latviešu valodā.

Starpkultūru dienas gaitā dalībniekiem bija arī iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas un informāciju par interesējošajiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Konsultācijas sniedza profesionāli juristi - Informācijas centra imigrantiem speciālisti. Centra darbību jau vairāk nekā gadu nodrošina un attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja", regulāri sniedzot informāciju un atbalstu Latvijā dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Starpkultūru diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē, rosinot projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībniekos interesi un izpratni par Latvijas kultūru un tradīcijām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.


Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina uz Starpkultūru dienu Gaismas pilī


26.10.2017.

Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros 2017. gada 4. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks Starpkultūru diena. Tajā aicināti piedalīties imigranti - integrācijas kursu dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Liepājas un Rīgas. Pasākuma programmā paredzētas ekskursijas, tikšanās pie tējas tases un konsultācijas.

No plkst. 12.00 līdz 14.00 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas LNB ēkā - Gaismas pilī, kas ir gan bibliotēka tās tradicionālajā izpratnē, gan arī kultūras, izglītības un zinātnes centrs. Gaismas pils apmeklējums izvēlēts, jo tā kļuvusi par vienu no ievērojamākajiem Latvijas simboliem ar bagātu zinību un latviešu valodas krātuvi.

Ekskursiju laikā dalībnieki varēs izzināt daudzveidīgās iespējas, ko piedāvā LNB, aplūkot vēsturiskos priekšmetus, saņemot par tiem papildus informāciju un skaidrojumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Dainu skapim, kas 2001. gadā tika iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā, īpaši izceļot tā unikālo saturu un saikni ar vēl joprojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Klātesošajiem būs iespēja aplūkot Rīgas panorāmu 360 grādu leņķī, redzēt kādas naudas zīmes Latvijā lietotas pirms eiro un viesoties Latvijas valsts simtgades birojā, kurā pieejama informācija par pasākumiem un aktivitātēm, kas top par godu Latvija simtgadei. Bibliotēkas foajē varēs apskatīt LNB pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā" - 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

No plkst. 14.00 līdz 16.30 LNB Konferenču centra Lielās zāles A daļā pasākuma dalībnieki aicināti uz tikšanos pie tējas tases. Tajā ārvalstniekiem būs iespēja iepazīstināt ar savas valsts tējas dzeršanas tradīcijām un noskatīties īsfilmu par Latviju. Ar muzikālu priekšnesumu dalībniekus priecēs folkloras kopa "Kokle". Kopas pārstāvji pastāstīs arī par latviešu tējas dzeršanas tradīcijām, demonstrēs latviešu tautas tērpus un aicinās piedalīties kopīgās dejās un rotaļās.

Starpkultūru dienas gaitā dalībniekiem būs arī iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas un informāciju par sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Konsultācijas sniegs profesionāli juristi - Informācijas centra imigrantiem speciālisti. Centra darbību jau vairāk nekā gadu nodrošina un attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja", regulāri sniedzot informāciju un atbalstu Latvijā dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Uz Starpkultūru dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki. Pasākums ir bezmaksas!

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas kursiem Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē
11.09.2017.

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta „Integrācijas ABC – 2017” ietvaros piecās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības – integrācijas kursi.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda – latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Rīgā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 17. oktobrī plkst.18.00. Kursi notiks SIA “Mensarius” telpās, Blaumaņa ielā 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11).

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808.
Daugavpilī integrācijas kursi sāksies 2017. gada 27. septembrī plkst.17.00. Kursi notiks biedrības “Erfolg” telpās, Mihoelsa ielā 7-1a.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Olga Jesse, e-pasts erfolg_biedriba@outlook.com , tālrunis 20371892.
Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2017. gada 23. septembrī plkst.10.00. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 115.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv , tālrunis 29414010.
Liepājā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 30. septembrī plkst.11.00. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Rita Rozentāle, e-pasts ritite@inbox.lv , tālrunis 26544088.
Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 4. oktobrī plkst. 16.00. Kursi notiks Jelgavas integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas ielā 4.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Linda Vovere, e-pasts linda.vovere@inbox.lv , tālrunis 29433212.

Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

Projektu „Integrācijas ABC – 2017” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.


Projektā "Integrācijas ABC - 2017" imigranti iepazīs Latvijas kultūru un latviešus
05.09.2017.

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, līdz 2018. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platorma" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 2017".

Projekta mērķis paredz ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu, organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus imigrantu un uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem integrācijas procesu un starpkultūru dialoga uzlabošanā, veicinot efektīvu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes projektā "Integrācijas ABC - 2017" būs integrācijas kursi, kas laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada novembrim noritēs Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē, un starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi - Starpkultūru diena, Tradīciju diena un pasākums "Tiekamies Ziedoņdārzā".

Sekmīga integrācija ir iespējama tikai tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Kursos plānots apmācīt 360 imigrantus. Integrācijas kursi ir bezmaksas.

Iepazīstinot imigrantus ar Latvijas kultūru un vērtībām, tiks organizēti trīs starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi. 2017. gada rudenī notiks Starpkultūru diena, iepazīstinot tās dalībniekus ar Latvijas Nacionālo bibliotēkus darbību un tiekoties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. 2018. gada pavasarī, Lieldienās būs iespēja piedalīties Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā, izzinot latviešu gadskārtu tradīcijas, Lieldienu ritālus, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu. 2018. gada vasarā neformālā gaisotnē veidotajā pasākumā "Tiekamies Ziedoņdārzā" imigranti varēs tikties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts iestāžu pārstāvjiem un darba devējiem, lai rosinātu brīvas sarunas un savstarpēju iepazīšanos. Ieeja pasākumos - bezmaksas.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258