Iepazīstam dažādas tautas

Atzīmēti Svētā Mikolaja svētki

16. decembrī Vangažu kultūras namā krāšņi un sirsnīgi tika atzīmēti Svētā Mikolaja svētki, kuros klātesošie varēja iepazīt ukraiņu Ziemassvētku tradīcijas un paražas. Svētā Mikolaja svētkus Ukrainā tradicionāli svin un atzīmē Ziemassvētku priekšvakarā, 19. decembrī.

Svētku pasākuma ietvaros visi interesenti varēja darboties meistardarbnīcās, lai iepazītu un apgūtu ukraiņu tradicionālos izšuvumus, rotu izgatavošanu, ukraiņu tautasdziesmas un rotaļas. Ukraiņu meistares vadībā tika iepazīti dažādi ukraiņu nacionālie raksti, to īpatnības un izšūšanas tehnikas. Taču galvenais notikums pasākumā bija Ziemassvētkiem jeb Kristus dzimšanai veltītā izrādi "Verteps" viesu no Ukrainas - Doļinskas dramatiskā teātra sniegumā. Paldies ciemiņiem no Ukrainas!

Svētā Mikolaja svētki tika rīkoti projekta "Iepazīstam dažādas tautas" ietvaros. Pasākumu rīkoja divas nevalstiskās organizācijas - Vangažu Ukraiņu biedrība "Jatraņ" un biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Aicina uz Svētā Mikolaja svētkiem Vangažos

Ziemassvētku priekšvakarā, 19. decembrī Ukrainā tradicionāli tiek svinēti svētā Mikolaja svētki. Atzīmējot tos, piektdien, 16. decembrī Vangažu kultūras namā notiks Svētā Mikolaja svētki, kuros visi interesenti aicināti tuvāk iepazīt ukraiņu Ziemassvētku tradīcijas un paražas.

No pulksten 17.00 darbosies meistardarbnīcas, kurās varēs iepazīt un apgūt ukraiņu tradicionālos izšuvumus, rotu izgatavošanu, ukraiņu tautasdziesmas un rotaļas. Ukraiņu meistares vadībā būs iespējas iepazīt dažādus ukraiņu nacionālos rakstus, to īpatnības, izšūšanas tehnikas, kā arī veidot nelielas rotas - krelles, rokassprādzes. Ikviens varēs pielikt savu roku kopīgā ukraiņu nacionālā dvieļa izšūšanā.

Turpinājumā - pulksten 18.00 apmeklētāji varēs noskatīties Ziemassvētkiem jeb Kristus dzimšanai veltītu izrādi "Verteps" viesu no Ukrainas - Doļinskas dramatiskā teātra sniegumā.

Uz pasākumu lielus un mazus vangažniekus, kā arī apkārtējo vietu iedzīvotājus aicina divas nevalstiskās organizācijas - Vangažu Ukraiņu biedrība "Jatraņ" un biedrība "Sadarbības platforma". Pasākumā ieeja ir brīva, laipni aicināti visi interesenti!

Svēta Mikolaja svētki tiek rīkoti projekta "Iepazīstam dažādas tautas" ietvaros. Pasākumos ieeja ir brīva, laipni aicināti visi interesenti - lieli un mazi!

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068Oktobrī notiks radošā dienas nometne "Raibā draugu pulkā"

Radošā dienas nometne "Raibā draugu pulkā" tiek veidota Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta "Iepazīstam dažādas tautas" ietvaros. Nometne ilgs četras dienas skolēnu rudens brīvlaikā - no 2016. gada 24. līdz 27. oktobrim, Vangažos. Izglītojošās un radošās nodarbībās nometnes dalībnieki iepazīsies ar dažādu tautu tradīcijām, folkloru, mākslu, izzinās līdzīgo un atšķirīgo tajās.

Radošajā dienas nometnē "Raibā draugu pulkā" piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Nometne ir bezmaksas.

Nometnes programmā paredzētas radošās darbnīcas un nodarbības, Talantu šovs, sportiskas aktivitātes un stafetes. Katrā nometnes dienā dalībnieki tuvāk iepazīs kādu tautu - latviešus, ukraiņus, krievus vai burjatus un to tradīcijas.

Nometnes mērķis ir ļaut dalībniekiem iepazīt vienaudžus no dažādām sociālām un etniskajām grupām, izglītot un iepazīstināt bērnus un jauniešus ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, stiprināt latviešu valodas zināšanas un pielietojuma prasmes. Dalība nometnē dos iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs un sekmēt tādu prasmju, zināšanu, ko nevar iegūt formālās izglītības ceļā, iedvesmojot uz radošu izpausmju meklēšanu un realizēšanu dzīvē.

Radošā dienas nometne "Raibā draugu pulkā" tiek rīkota sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma".

Pieteikšanās nometnei nosūtot nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un vecāku kontaktinformāciju rakstiski uz e-pastu:
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Nometnes programma


Iepazīsim dažādas tautas!

"Iepazīstam dažādas tautas" - šāds nosaukums dots projektam, ko no 2016. gada augusta līdz decembra vidum īstenos Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". Projekts tiek veidots starpkultūru dialoga jomā projektu konkursa "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2016" ietvaros.

Projekta galvenais mērķis ir izglītot un iepazīstināt bērnus un jauniešus ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, sekmējot starpkultūru dialoga attīstību. Lai uzturētu Latvijā dzīvojošo ukraiņu identitāti, kultūras mantojumu un pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, kā arī rosinātu plašas sabiedrības izpratni par ukraiņu kultūru, ar ukraiņu Ziemassvētku tradīcijām tiks iepazīstināti visi interesenti.

Nozīmīgākās aktivitātes projekta gaitā būs dienas nometne "Raibā draugu pulkā" un sarīkojums "Svētā Mikolaja svētki". Šo pasākumu rīkošana īpaši nozīmīga ir organizatoriem, ņemot vērā esošo situāciju Ukrainā.

Radošajā dienas nometnē "Raibā draugu pulkā" varēs piedalīties dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Izglītojošās un radošās nodarbībās nometnes dalībnieki iepazīsies ar dažādu tautu tradīcijām, folkloru, mākslu, izzinās līdzīgo un atšķirīgo tajās. Neformālās izglītības ceļā 25 bērni un jaunieši nostiprinās latviešu valodas zināšanas, kā arī savas nacionālās identitātes un piederības Latvijai sajūtas. Nometne ilgs četras dienas skolēnu rudens brīvlaikā - no 24. līdz 27. oktobrim, Vangažos.

Neilgi pirms Svētā Mikolaja dienas, ko ukraiņi tradicionāli atzīmē 19. decembrī, šai dienai par godu tiks rīkots plašs sarīkojums. Svētā Mikolaja svētki notiks 16. decembrī, piedāvājot apmeklētājiem iepazīt ukraiņu Ziemassvētku tradīcijas un kultūru daudzveidīgā programmā. Sarīkojuma pirmajā daļā notiks ukraiņu izšuvumu un Ziemassvētku rotājumu meistarklases. Ukraiņu meistares vadībā būs iespējas iepazīt dažādus ukraiņu nacionālos rakstus, to īpatnības, izšūšanas tehnikas, kā arī kopīgi veidot nelielas rotas - krelles, rokassprādzes u.c. Ansambļa "Kvitočki" vadītāja apmeklētājiem mācīs ukraiņu tautasdziesmas, rotaļas un ierādīs populārākos deju soļus. Turpinājumā sekos koncerts, kas tiks veidots kā krāšņa ukraiņu nacionālās mūzikas, dzejas un tradīciju parāde. Ukrainas vieskolektīva dalība piešķirs koncertan īpašu noskaņu. Noslēgumā skatītāji varēs noskatīties Ziemassvētkiem jeb Kristus dzimšanai veltītu izrādi "Verteps".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068