Iespēju laiks


Kiprā gūtā pieredze izskan Kārsavā
28.03.2023.

Kiprā gūtā pieredze izskan Kārsavā - Erasmus+ projekta dalībnieki interesentus iepazīstināja ar mobilitātes braucienā uz Kipru redzēto, dzirdēto un uzzināto.

Biedrība "Sadarbības platforma" Erasmus + projekta " Iespēju laiks" ietvaros janvārī devās mobilitātes braucienā uz Kipru, viesojoties pie organizācijas Youth Dynamics - Cyprus.

Publicējam mobilitātes brauciena dalībnieku - Junoras Streļcas un Daniela Rudoviča atziņas par braucienu:

 • Agros ciemata iedzīvotāji ir piemērs tam, kā vienam ar otru sadarbojoties, - var veidot kopienu, kas attīsta savu reģionu, piesaista tūristus un padara šo vietu īpašu ne tikai ciemata iedzīvotājiem, bet arī tūristiem.
 • Arī mazā ciematā ar zemu apdzīvotības blīvumu ir augsts potenciāls attīstīt reģiona kultūrtelpu un ekonomisko stāvokli, ja kopiena sadarbojas un atbalsta viens otru.
 • Nedēļas laikā, ko pavadījām Kiprā, dienas paskrēja nemanot, tika gūti dažādi iespaidi, Kipra ieraudzīta un iepazīta no dažādām pusēm, un atmiņas, kas gūtas projekta laikā Kiprā, ir paliekošas!
 • Nama tēvi, kas rūpējās par mūsu labbūtību visa projekta laikā, radīja iespaidu, ka visi Kipras iedzīvotāji ir draudzīgi un atvērti, padarot šo vietu neaizmirstamu un radot vēlmi vēlreiz atgriezties.
 • Mēs iepazinām citu tautu tradīcijas un paražas, kas veidoja plašāku redzējumu par pasaules iedzīvotājiem un palīdzēja apzināties, cik daudzveidīgā pasaulē dzīvojam.
 • 6Paldies Eiropas līdzfinansētajam projektam par iespēju iepazīt lieliskus cilvēkus ne tikai Kiprā, bet rast domu biedrus starp mums pašiem - latviešiem!
 • 7Apmaiņas projekti maina uztveri ne tikai par pasauli, bet arī iekšējās sajūtas! Šis projekts palīdzēja apzināties, ka arī mēs kā latvieši esam īpaši un mūsu tradīcijas, domāšanas veids un vērtības ir atšķirīgas. Šo vērtību apzināšanās radīja vēlmi kopt savas tradīcijas un dalīties ar to, kas mums ir svarīgi un iepazīstināt citu tautu iedzīvotājus ar mūsu iezīmēm, kas var šķist specifiskas citiem. Tautu atšķirības ir fenomens! Dažādība ir skaista! Arī maza tauta var paveikt daudz dažādu lietu un attīstīties, ja piederības sajūta savam reģionam un identitātei ir spēcīga!

  Biedrība "Sadarbības platformas" projektu Nr.2023-1-LV01-KA121-ADU-000128923 īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas EAC/A10/2022 - 2023 pasākuma Akreditētie mobilitātes projekti pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam (KA121-ADU) ietvaros.

  Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.  Dalāmies pieredzē ar mobilitātes braucienā Kiprā izzināto
  04.03.2023.

  Dalāmies pieredzē! 2.martā notika tiešsaistes tikšanās, kurā ar gūto pieredzi mobilitātes braucienā Kiprā dalījās Gunta Kelle. Mobilitātes brauciens uz Kipru norisinājās programmas "Erasmus+" projekta " Iespēju laiks" ietvaros.

  Mobilitātes projektā "Iespēju laiks" dalībnieki gūst jaunas zināšanas, lai attīstītu pieaugušo izglītotāju prasmes, uzlabotu neformālās izglītības mācību procesu, veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, kā arī papildinātu zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Braucienu dalībnieki dalās ar izzināto - labo praksi un darba metodēm - apmeklētajās valstīs, iepazīstinot ar to kolēģus Latvijā.

  Projekts "Iespēju laiks" (Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000078525) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.


  Sākam mobilitātes projektu "Iespēju laiks" pieaugušo izglītības kvalitātes paaugstināšanai
  09.11.2022.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada rudenī uzsāka īstenot mobilitātes projektu "Iespēju laiks" programmā "Erasmus+", kura ietvaros dalībnieki gūs jaunas zināšanas, lai attīstītu pieaugušo izglītotāju prasmes, uzlabotu neformālās izglītības mācību procesu, veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, kā arī papildinātu zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

  Projekta ietvaros paredzētas divu veidu aktivitātes: pieaugušo apmācāmo mobilitāte un pieaugušo izglītotāju ēnošana.

  Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar divām organizācijām, kas darbojas kultūras un pieaugušo izglītības jomā:

 • Podlaski kultūras institūts Belostokā (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) Polijā, kas ir izglītības iestāde, kura lielu uzmanību pievērš arī neformālajai izglītībai un kopienu attīstībai, balstoties uz izglītības, zinātnes un kultūras iespējām.
 • "Jaunatnes dinamika" (Youth Dynamics) Kiprā, kas ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kura strādā ar jauniešiem un pieaugušajiem, izstrādājot dažādus veidus, kā izmantot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās metodes.

  Projekta galvenie mērķi:

 • Pieaugušo izglītojamo pamatprasmju attīstības nodrošināšana. Projekta laikā apmācāmie gūs ieskatu par jaunām pieejām starpkultūru apmācībās, izmantojot mūsdienīgus paņēmienus - digitalizācijas rīkus un iespējas. Dalībnieki gūs izpratni par Eiropas dimensiju, tiks stiprināta izpratne par Eiropas Savienības definēto moto "Vienoti dažādībā". Apmācāmie apgūs arī papildu digitālās prasmes, jaunas zināšanas - iekļaušanas un daudzveidības, iecietības un demokrātiskas līdzdalības vērtības.
 • Uzlabot neformālo pieaugušo izglītības kvalitāti, tostarp pamatprasmes, īpaši digitālās prasmes.
 • Veicināt inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, pilnveidojot un paaugstinot esošo piedāvājumu kvalitāti.
 • Veicināt zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

  Dalībnieki projekta gaitā iepazīs apmeklēto valstu pieredzi, labo praksi, darba metodes - tiekoties ar pašvaldību, to iestāžu pārstāvjiem, uzņemošo organizāciju pārstāvjiem, kā arī apmācībās gūs jaunas zināšanas un prasmes.

  Projekts "Iespēju laiks" (Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000078525) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •