Aktuālākie notikumi
Ar skolēnu pētījumu prezentācijām noslēdzas projekts “Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības”

Šā gada 13. oktobrī, ar bērnu un jauniešu veidoto pētījumu par ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē prezentācijām, noslēdzās projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" aktivitātes. Projekta noslēguma konferencē NVO namā tikās Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pedagogi, skolēni, projekta īstenotāji un citi interesenti. Prezentācijās bērni un jaunieši dalījās interesantos pētījumu rezultātos, kā arī tajā, kas, pateicoties projektā iegūtajām zināšanām, mainījies viņu kultūrizpratnes ziņā.

Konferenci projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" ietvaros rīkoja biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga". Gan konferences, gan projekta mērķis bija veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētīt un iepazīt ebreju kultūru un mūziku Latvijā.

Konferences ievadā klātesošie iepazinās ar projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" norisi un pasākumiem. Iepazīstinot ar ebreju kultūras vērtībām un mūzikas mantojumu Latvijā, uzstājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas galvenā bibliogrāfe Marina Mihaileca un Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans. Bija skatāma arī skolēnu zīmējumu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties ebreju mūzikas motīvos.

Savukārt biedrības "Cita Rīga" valdes priekšsēdētāja Inese Grandāne prezentēja un piedāvāja kopīgi izspēlēt jaunizveidoto spēli, kurai dots nosaukums "Ceļojums ebreju mūzikas emociju pasaulē". Konferences dalībnieki ar prieku un aizrautību izspēlēja spēli.

Projekta organizatori ir gandarīti, ka projekts sniedzis ieguldījumu ne tikai iesaistīto bērnu un jauniešu personīgajā izaugsmē un integrācijas procesā, bet arī plašākā Latvijas kultūrvides izpratnē. Turklāt, lai veicinātu sabiedrības saliedētību un sociālās iekļaušanas procesus, projektā piedalījās un plecu pie pleca strādāja latviešu, krievu un ebreju bērni un jaunieši, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Aicina uz konferenci "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā"

Iepazīstinot plašāku sabiedrību ar Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā, piektdien, 13. oktobrī Rīgas NVO nama zālē (Ieriķu ielā 43A) notiks konference "Ebreju mūzika Latvijā laiku ritumā".

Konferenci projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" ietvaros rīko biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga". Gan konferences, gan projekta mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Konference tiks atklāta plkst. 12.00, tās ievadā klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" gaitu un pasākumiem, kā arī rezultātiem. Konferencē uzstāsies eksperti: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas galvenā bibliogrāfe Marina Mihaileca ar lekciju "Ebreju mūzika - vakar, šodien, rīt" un Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans ar lekciju "Ebreju mūzikas bagātības". V. Šuļmana izpildījumā skanēs arī ebreju skaņdarbi.

Ar projekta gaitā tapušo pētījumu prezentācijām un videostāstiem iepazīstinās Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pārstāvji. Būs skatāma arī skolēnu zīmējumu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties ebreju mūzikas motīvos.

Savukārt noslēgumā biedrības "Cita Rīga" valdes priekšsēdētāja Inese Grandāne prezentēs un kopīgi aicinās izspēlēt jaunizveidoto spēli, kurā ietvertas ziņas par ebreju mūziku un mūziķiem Latvijā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278


Latgales bērnus un jauniešus aicina piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta"

Lai stiprinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu un uzturētu garīgo avotu spēku, Latgales reģiona bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta". Bērni un jaunieši aicināti radošā darbā - tekstuāli, attēlos, fotogrāfijās - aprakstīt savas ģimenes tradīcijas, kā tās kopj un nodod mantojumā no paaudzes paaudzē, kā arī parādīt un atklāt nacionālo dažādību.

"Pētniecisko darbu konkurss" ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko organizē Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma". Organizatori uzsver, ka viss labākais, kas izturējis laika pārbaudi un palicis kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm, ir jāsaglabā, jāturpina un jāpopularizē, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Konkursa mērķis ir veicināt etniskās atmiņas saglabāšanu saistībā ar dzimtu vēsturi, dzimtās vietas iedzīvotājiem, garīgo avotu skaidrību, iepazīstinot ar savas tautas un dzimtas vērtībām, kā arī pilnveidot skolēnu pētniecisko darbu veidošanas prasmes.

Konkursā aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņi - dažādu tautību pārstāvji. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās, iedalot konkursa dalībniekus grupās: sākumskola, pamatskola un vidusskola.

Konkursa "Mana dzimta" darbu iesūtīšanas laiks: no 2017. gada 15. septembra līdz 2017. gada 1. novembrim.

Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas. Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. 1. decembrī Kārsavā.

Latgales reģiona bērni un jaunieši laipni aicināti piedalīties, lai dziļāk izpētītu savas dzimtas saknes un tradīcijas!

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

Konkursa nolikums

Plašāka informācija:
Ināra Rasima
tālrunis: 29330637,
e-pasts: inaraktn@inbox.lv


Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2017"

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un "Sadarbības platforma".

Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

Piedalīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2017. gada 9. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Šī gada konkursā piedalīties īpaši tiek rosināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 25. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

Projekts "Mēs Latvijai 2017" tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Festivāla nolikums

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750


Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas kursiem Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta „Integrācijas ABC – 2017” ietvaros piecās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības – integrācijas kursi.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda – latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Rīgā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 17. oktobrī plkst.18.00. Kursi notiks SIA “Mensarius” telpās, Blaumaņa ielā 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11).

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808.
Daugavpilī integrācijas kursi sāksies 2017. gada 27. septembrī plkst.17.00. Kursi notiks biedrības “Erfolg” telpās, Mihoelsa ielā 7-1a.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Vitālijs Karpovičs, e-pasts erfolg_biedriba@outlook.com , tālrunis 20371892.
Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2017. gada 23. septembrī plkst.10.00. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 115.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv , tālrunis 29414010.
Liepājā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 30. septembrī plkst.11.00. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.

Pieteikšanās un plašāka informācija:

Apmācību koordinatore Rita Rozentāle, e-pasts ritite@inbox.lv , tālrunis 26544088.
Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 4. oktobrī plkst. 16.00. Kursi notiks Jelgavas integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas ielā 4.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Linda Vovere, e-pasts linda.vovere@inbox.lv , tālrunis 29433212.

Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

Projektu „Integrācijas ABC – 2017” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.Bērni un jaunieši iepazīst Kārsavas vēsturi "Jauno pētnieku akadēmijā"

Augusta sākumā projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" ietvaros vairāki jaunie kārsavieši un apkārtējo novadu skolēni, piedalījās izzinošās, radošās un izglītojošās nodarbībās. Četru dienu garumā noritēja "Jauno pētnieku vasaras akadēmija", kurā Kārsavas novada bērni un jaunieši iepazina Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apguva novadpētnieka darba prasmes.

"Jauno pētnieku vasaras akadēmijas" mērķis bija radīt saturīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, iepazīstot Kārsavas vēsturi un kultūras daudzveidību, kā arī palīdzēt jaunajai paaudzei izprast vēstures notikumus un to saistību ar mūsdienām.

Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju Intu Jurču iepazina novadpētniecības lomu un iespējas piedalīties sava novada kultūrvēstures saglabāšanā, kā arī veica novadpētnieka darbus - fotogrāfēja, aprakstīja, zīmēja u.c.

Kopā ar mākslinieci un ebreju biedrības "Goraļ" vadītāju Ilānu Lisagoru akadēmijas dalībnieki devās Kārsavas ielās, lai meklētu un iemācītos atpazīt dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās, sabiedriskās celtnēs, to rotājumos, arī - kapakmeņos un dažādos uzrakstos.

Katru dienu radošās, atraktīvās nodarbībās plašāk tika iepazīta kāda kultūra - ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu. Kopā ar Kristapu Rasimu apgūts, kā daudznacionālās kultūrvēstures nemateriālās vērtības apzināt un radoši atdzīvināt atraktīvos iestudējumos, kas kopīgs un atšķirīgs, dažādu tautību pasaku dramatizējumos.

Tika izzinātas tradīcijas, veidoti ornamenti un tautiskie raksti, kopīgi izpētītas rakstības atšķirības, apgūtas dziesmas un rotaļas Ināras Rasimas vadībā.

"Jauno pētnieku akadēmija" ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko īsteno Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma".

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

Plašāka informācija: Ināra Rasima
Mob. tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv


RīgaTV24 sāksies Latvijas valsts simtgadei veltīts raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki"

No 10. septembra katru svētdienu plkst. 20:00 RīgaTV24 ēterā būs skatāms jauns raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki", ko veido biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar televīzijas RīgaTV24 radošo grupu un Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Ncionālā kultūras centra atbalstu.

"Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā iepazītu, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to, ceļojumos devās žurnālists, radījumu vadītājs Aivis Ceriņš. Radošā komanda jau viesojusies pie 28 Latvijas kultūras vēstniekiem, apceļojot 28 Latvijas novadus. Gūtajos iespaidos viņi dalīsies ar skatītājiem. Raidījumu fokusā - Latvijas cilvēku radošās izpausmes spēks un skaistums, vitalitāte kā vērtība neatkarīgi no tautības," atklāj raidījumu radošā grupa.

Latvijas pilsētās, novados un ciemos iepazītie ļaudis, viņu radītie brīnumi, kultūras pasākumi, radošās darbnīcas un vietas, kas glabā brīnišķus stāstus, vedīs aizraujošos ceļojumos. Pirmajā raidījumā - 10. septembrī skatītāji iepazīsies ar pirmajiem diviem Latvijas kultūras vēstniekiem, divām izcilām personībām un diviem novadiem.

Raidījumu atkārtojumus RīgaTV24 ēterā varēs noskatīties otrdienās plkst.14:30 un svētdienu rītos plkst. 10:30.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 160 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūras spēku, stiprina latviskās kultūras apziņu un rosina pozitīvām pārmaiņām.

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiek iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Ukraiņi Latvijā

Lai veicinātu ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību, projektu "Ukraiņi Latvijā" īstenoja biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" apvieno 15 ukraiņu nevalstiskās organizācijas visā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.


Aicina uz pasākumu „Kā būt īstenai kaucmindietei jeb kāzas šoruden būs!”

Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pie Kaucmindes pils sestdien, 2017. gada 9. septembrī 12.00 norisināsies pasākums „Kā būt īstenai kaucmindietei jeb kāzas šoruden būs!”.

Pasākuma programma paredzēta radošām, izzinošām un daudzveidīgām aktivitātēm bagāta, atklājot gan Kaucmindes skolas senās tradīcijas, gan izzinot dažādus kāzu rituālus laiku griežos.

Pasākuma ieskaņā apmeklētāji varēs iepazīt kaucmindietes prasmju kodeksu. Kopā ar pirmskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” audzēkņiem un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas audzēkni Leonu Kļaviņu iziet cauri Bērnības vārtiem. Kopā ar Rundāles pagasta vidējās paaudzes deju kopu “Rundāle” un Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem audzēknēm varēs šķērsot Jaunības vārtus. Ar vainadziņa nēsāšanas padomiem dejā un tautasdziesmās dalīsies Rundāles teātra studija “Savējie”. Vainagu darināšanas darbnīcu vadīs Māra Zvirgzda.

Līgavas vārtos varēs tikties ar projekta “Pašas radīts vai mantots, bet Mans Tautastērps” dalībniecēm un idejas autorēm. Notiks arī “Kaucmindietes pūra lādes” atvēršana kopā ar Kandavas LT Saulaines struktūrvienības skolotājiem un audzēkņiem, būs skatāma kāzu kleitu izstāde un kaucmindiešu fotogrāfiju izstāde“Kāzas gaidot!”, savukārt deju kopa “Ir varianti” un teātra studija “Savējie”gādās par ķircināšnos.

Pasākuma daļā “Ai, tai mūsu māsiņai / Tāli jāja precinieki” varēs tuvāk iepazīt citu tautu tradīcijas kopā ar Burjatu biedrību “Badarhāns”, biedrību " Natali Berg Dance” un Rīgas Purvciema vidusskolas horeogrāfiskos ansambli "Venzeļa".

Neizpaliks arī vecmāmiņas kūkas garšošana “Kāzas būs!” kopā ar kūku meistari Ilzi Kupču.

Pasākumu rīko Rundāles novada domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar Kaucmindes pils attīstības biedrību, Kandavas LT Saulaines SV, biedrību “Sadarbības platforma”, Ilzes Kūku darbnīcu un projekta “Mans tautastērps” dalībniekiem.


Nometnes noslēgumā saņem latvju spēka zīmes

4. augustā Iecavas internātpamatskolas zālē notika diasporas bērnu nometnes «Latvijas elpa Iecavā 2017» noslēguma pasākums.

Nometnes laikā tapušie darbi bija apskatāmi izveidotajā izstādē; ar saviem priekšnesumiem priecēja nometnes talantu vakara dalībnieki. Nometnes dalībniekus uzrunāja biedrības «Sadarbības platforma» valdes priekšsēdētāja Lauma Celma, nometnes vadītāja Ilze Rutka un Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. Viņš arī katram pasniedza apliecību par dalību nometnē, savukārt nometnes rīkotāji katram bērnam ceļamaizei deva līdzi latvju zīmi - spēkam un veiksmei.

Nometnes organizatori uzteica iecavnieku atsaucību. Laba sadarbība izveidojusies gan ar pašvaldību un sieviešu klubu «Liepas», gan ar skolas darbiniekiem. Īpašas ovācijas tika veltītas sporta «superskolotājam» Jānim Siugalim, kas ne tikai iekustināja un izvingrināja nometnes dalībniekus, bet arī izvadāja visus krustu šķērsu pa Iecavu.

Nometnes dienas no 31. jūlija līdz 4. augustam aizritēja notikumiem piepildītas. Bērni sieviešu kluba «Liepas» sagatavotā orientēšanās spēlē iepazina Iecavu, izzināja visu par maizi un darināja dāvanu kastītes; apceļoja Latviju, mācījās tautasdziesmas un rotaļas, iepazina latviešu spēka zīmes, darināja mūzikas instrumentus un svečturus. Kā atzina nometnes dalībnieki, pats jaukākais bija iepazīt jaunus draugus, bet pats grūtākais - tālie pārbraucieni, kad stundām jāsēž autobusā, taču redzētais šīs īslaicīgās grūtības spējis kompensēt.

Nometnē piedalījās 50 bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 18 gadiem, tajā skaitā 25 ārzemju latvieši no Krievijas, Ukrainas, Turcijas, Lietuvas, Īrijas, Gruzijas, Austrijas, Šveices, Zviedrijas, Itālijas, Beļģijas, Anglijas un ASV, kā arī 25 dalībnieki no Latvijas, pārstāvot visus reģionus, tostarp arī Iecavas novadu.

Projekts «Latvijas elpa Iecavā 2017» tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem» ietvaros. Projektu īstenoja biedrība «Sadarbības platforma» sadarbībā ar Iecavas novada domi, biedrību «Sieviešu klubs «Liepas»» un Pleskavas reģionālo kultūras izglītības sabiedrisko organizāciju «Sakta».


"Liepas" iecavniekiem piedāvā iepazīt dažādu tautību tējas dzeršanas tradīcijas

26.augustā plkst.11:00 Iecavas kultūras nama mazajā zālē ar krievu patvāru jeb samovaru tējas priekšpusdienu aizsāksies Iecavas sieviešu kluba "Liepas" projekts "Nacionālie tējas pasākumi Zemgalē", kas tiek īstenots Zemgales NVO projektu programmas ietvaros. Kopīgi ar Glūdas pagasta folkloras kopas "Slavjanočki" dalībniecēm radošajā darbnīcā mācīsimies gatavot oberegus ar sauso tēju/zāļu pildījumu, iepazīsim šo oberegu nozīmi, pielietojumu, tradīcijas. Uzzināsim krievu tējas dzeršanas tradīcijas, varēsim izmēģināt dažādas interesantas un mums nezināmas receptes dziedāsim tautas dziesmas, iesim rotaļās.

Tēja ir dzēriens, kuru dzer visā pasaulē, tā mūs apvieno un arī parāda to, cik ļoti tējas sagatavošanas un dzeršanas paradumi dažādām tautām ir atšķirīgi. No augusta līdz oktobrim trīs tējas pasākumos Iecavā būs iespēja iepazīties ar krievu, ukraiņu un ķīniešu tējas pagatavošanas un dzeršanas tradīcijām, kā arī radošā darbnīcā apgūt katrai no tautām raksturīgu rokdarbu. Pasākumos uzaicinātie viesi no nacionālajām biedrībām un folkloras kopām gan stāstīs, gan atbildēs uz jautājumiem, gan palīdzēs apgūt kādu tautai raksturīgu prasmi. Pasākumos skanēs dziesmas un būs iespēja iemēģināt citu tautu dejas soli un rotaļas. Uz pasākumiem aicināts ikviens interesents.

Pasākums ir bezmaksas, norises laiks no 11:00 līdz 15:00.

Projekts noslēgsies Jelgavā ar tējas vakaru svecīšu gaismā, tas notiks novembrī, atzīmējot Latvijas gadadienu.

Projekta īstenošanā "Liepas"cieši sadarbojas ar biedrību "Sadarbības platforma", kas pārstāv 26 dažādu Latvijā esošu nacionalitāšu nevalstiskās organizācijas.

Projekts ties īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO centra atbalstu.


NVO TV diskusija par Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017"

2017. gada 13. jūlijā plkst. 15.00 notika NVO TV interaktīva diskusija par šoruden gaidāmo Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017". Konkursā bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinās ar savu nacionālo kultūru.

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017 , kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un "Sadarbības platforma". Diskusijā rīkotāji plašāk iepazīstinās ar konkursa norisi, pieteikšanās kārtību, vērtēšanas nosacījumiem un noslēguma pasākumiem. Informēs arī par jaunumiem šī gada konkursa norisē, piemēram, dalībai īpaši tiks rosināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Projekts "Mēs Latvijai 2017" tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Diskusija bija vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalījās "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente Janīna Kūla, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma, Mazsalacas novada kultūras centra direktore, konkursa "Mēs Latvijai 2017" konkursa žūrijas locekle, kultūrizglītības darbiniece, režisore Dace Jurka un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" biroja vadītāja Anita Īvāne.


Izzinošās nodarbībās un radošā gaisotnē noritējusi Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne

No 2017. gada 20. līdz 23. jūlijam Pierīgā, Garkalnes novadā notika Latvijas kultūras vēstnieku nometne, kurā tikās 25 dažādu tautību nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu līderi, lai apmācībās padziļinātu zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu un veicinātu dažādu kultūru pārstāvju sadarbību Latvijā. Līdz šim šādas nometnes jau notikušas Latgalē, Kurzemē un Vidzemē.

2017. gada Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometnes apmācību programmas īstenošanu finansiāli atbalstīja Vācijas Ārlietu ministrija.

20. jūlijā 25 topošie un esošie kultūras vēstnieki - Latvijas dažādu tautību nevalstisko organizāciju un kultūras kolektīvu pārstāvji - tikās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur notika pirmā lekcija - diskusija režisora, aktiera un viena no pirmajiem Latvijas kultūras vēstniekiem - Jura Joneļa vadībā. Nometnes dalībniekus apsveikt ieradās arī Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāve Nataļja Buiņicka un Latvijas Kultūras ministres padomnieks, doktors Mārtiņš Kaprāns.

Tālāk apmācību darbs ritēja viesu namā "Laguna House" Garkalnes novadā. Dalībnieki apguva stāstniecības iespējas kopienas kultūrtelpas bagātināšanā kopā ar biedrības "Aprika" vadītāju Māru Mellēnu. Latvijas Kultūras akadēmijas rektores, profesores, dr. Rūtas Muktupāvelas lekcijā izzināja etniskuma vietu mūsdienu globalizācijas laikmetā, kā arī - etnisko kultūru mijiedarbību un nacionālās identitātes saglabāšanas jautājumus. Šogad klātesošajiem bija izcila iespēja iepazīt Vācijas pieredzi nacionālās identitātes un integrācijas jautājumos - ar lekciju - diskusiju uzstājās vācu lektors Dietmar Zöller.

Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, habilitētais mākslas zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis iepazīstināja ar vāciešu veikumu Latvijā kultūras jomā. Tāpat dalībnieki varēja pilnveidot emocionālās inteliģences spējas "Your Resonance" li?deru un organiza?ciju atti?sti?bas konsultantes, supervizores, kouc?a Betijas Putniņas nodarbībā un apgūt veiksmīgas komunikācijas prasmes sadarbībai ar medijiem un citus publicitātes paņēmienus producentes, režisores, žurnālistes, pedagoģes, literātes, foto kluba "Divas Upes" vadītājas vietnieces Ievas Benefeldes vadībā. Jauniešu mūzikas grupas "Teikas muzikanti" pārstāve Līna Briņģe iepazīstināja ar tradīciju un jaunrades apvienošanas, līdzāspastāvēšanas un savstarpējas bagātināšanās iespējām.

Nometnes gaitā darbojās arī projektu darbnīca, kuru vadīja Baltijas reģionālā fonda valdes locekle Ginta Salmiņa. Tā izvērtās par īstu ideju kalvi - no Vislatvijas kultūras vēstnieku festivāla līdz Latvijas tūkstošgades svinībām.

Īpašs bija vakars, tiekoties ar Latvijas Nacionālās kultūras centra pārstāvēm. Tā laikā bija ekskluzīva iespēja noskatīties pirmos divus cikla "Latvijas kultūras vēstnieki" raidījumus, kurus televīzijā sāks translēt tikai septembrī.

Kopīgajā sadziedāšanās un nacionālo virtuvju degustācijas vakarā nometnes dalībnieki iepazīstināja katrs ar saviem darbiem, stāstīja par iecerēm un ar dziesmām pieskandināja Garkalni. Radās jaunas sadarbības idejas un partneri.

Pēdējā dienā dalībnieki devās ciemos pie Latvijas kultūras vēstnieka Dmitrija Trofimova iepazīt korporācijas "Fraternita Arctica" darbību Latvijā un izzināt vienojošo starp studentiem, kultūru un daudznacionālo aspektu.

Nometnes noslēguma pasākums notika Liepkalnos, Dievturu saieta namā, kur mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis Valdis Celms stāstīja par skaitļu, simbolu, zīmju izpratni un pielietojumu tradicionālajā kultūrā, kā arī iepazīstināja nometnes dalībniekus ar saieta nama darbību. Te nometnes dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību apmācību programmā un tie, kas pirmo reizi iesaistās, kļuva par Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībniekiem.

Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometnes dalībniece Rūta Rudzīte Bierande dalās savo iespaidos: "Četras dienas Latvijas kultūras vēstnieku nometnē ir laiks ārpus laika un telpa ārpus telpas. Tas ir laiks, kas ir ierakstīts un nāk līdzi ikvienam, kurš dalījās savā sirsnībā, pieredzē, domās un mīlestībā. Mēs, tik dažādi, esam viens. Viens Latvijai, viens savai tautai, viens mājām, kurās kopīgi dzīvojam un ko vēlamies darīt skaistas un garā drošas. Vienkop redzēt, ko dara un spēj paveikt 25 biedrības, tas ir neaizmirstams piedzīvojums. Sirsnīgs paldies vēstnieku idejas nesējiem, īstenotājiem un atbalstītājiem par iespēju piedalīties šajā brīnišķīgajā garīgajā ceļojumā!"

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu tautību pārstāvji, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Projektā "Integrācijas ABC - 2017" imigranti iepazīs Latvijas kultūru un latviešus

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, līdz 2018. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platorma" īsteno projektu "Integrācijas ABC - 2017".

Projekta mērķis paredz ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu, organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus imigrantu un uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem integrācijas procesu un starpkultūru dialoga uzlabošanā, veicinot efektīvu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes projektā "Integrācijas ABC - 2017" būs integrācijas kursi, kas laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada novembrim noritēs Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē, un starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi - Starpkultūru diena, Tradīciju diena un pasākums "Tiekamies Ziedoņdārzā".

Sekmīga integrācija ir iespējama tikai tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Kursos plānots apmācīt 360 imigrantus. Integrācijas kursi ir bezmaksas.

Iepazīstinot imigrantus ar Latvijas kultūru un vērtībām, tiks organizēti trīs starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi. 2017. gada rudenī notiks Starpkultūru diena, iepazīstinot tās dalībniekus ar Latvijas Nacionālo bibliotēkus darbību un tiekoties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. 2018. gada pavasarī, Lieldienās būs iespēja piedalīties Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā, izzinot latviešu gadskārtu tradīcijas, Lieldienu ritālus, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu. 2018. gada vasarā neformālā gaisotnē veidotajā pasākumā "Tiekamies Ziedoņdārzā" imigranti varēs tikties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts iestāžu pārstāvjiem un darba devējiem, lai rosinātu brīvas sarunas un savstarpēju iepazīšanos. Ieeja pasākumos - bezmaksas.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258

Kārsavā bērnus un jauniešus aicina uz "Jauno pētnieku akadēmiju"

Vasaras brīvlaikā, no 2017. gada 7. līdz 10. augustam, Kārsavā notiks "Jauno pētnieku vasaras akadēmija". Četru dienu garumā radošās un izglītojošās aktivitātēs bērni un jaunieši varēs iepazīt Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apgūt novadpētnieka darbu. Akadēmijas dalībnieki tuvāk iepazīs ebreju, krievu, latviešu, latgaļu kultūru un tradīcijas.

Kārsavas novada bērni un jaunieši laipni aicināti pieteikties! Piedalīties var arī Ludzas novada un citu apkārtējo novadu bērni un jaunieši, kuriem nav nepieciešama nakšņošana.

"Jauno pētnieku akadēmijas" programmā galvenā vieta atvēlēta novadpētniecībai. Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju apzinās novadpētniecības lomu un iespējas, kā arī kopīgi veiks novadpētnieka darbu - fotogrāfēs, aprakstīs, zīmēs u.c. Kopā ar eksperti dalībnieki dosies Kārsavas ielās, meklējot dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās un citās ēkās, to rotājumos, arī - kapakmeņos un uzrakstos. Katru dienu radoši atraktīvās nodarbībās plašāk tiks iepazīta kāda kultūra - ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu. Kopīgi tiks pētītas rakstības atšķirības, apgūtas dziesmas, rotaļas, kā arī iepazīti un veidoti ornamenti un tautiskie raksti.

"Jauno pētnieku akadēmiju" rīko Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" sadarbībā ar Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma".

Plašāka informācija un pieteikšanās akadēmijai pie Ināras Rasimas
Tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv

Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne 2017

Šogad Latvijas kultūras vēstnieku nometne, kurā tiksies dažādu tautību nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu līderi, notiks Pierīgā, Garkalnes novadā no 20. līdz 23. jūlijam. Līdz šim šādas nometnes ir notikušas Latgalē, Kurzemē un Vidzemē. Nu kārta pienākusi arī Rīgas reģionam. 2017. gada apmācību programmas īstenošanu finansiāli atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija.

Nometnei pieteicās vairāk nekā četrdesmit interesenti. Par dalību nometnē un iespēju apmācībās padziļināt zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu un veicināt dažādu kultūru pārstāvju sadarbību Latvijā notika sīva konkurence.

Jau ceturtdien, 20. jūlijā 25 topošie un esošie kultūras vēstnieki - Latvijas dažādu tautību nevalstisko organizāciju un kultūras kolektīvu pārstāvji - tiksies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur notiks pirmā lekcija - diskusija Jura Joneļa, režisora, aktiera, viena no pirmajiem LKV vadībā. Nometnes dalībniekus apsveikt ieradīsies arī Vācijas vētniecības Latvijā un Latvijas Kultūras ministrijas pārstāvji.

Tālāk apmācību darbs ritēs viesu namā "Laguna House" Garkalnes novadā. Dalībnieki apgūs stāstniecības iespējas kopienas kultūrtelpas bagātināšanā tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" vadītājas Māras Mellēnas vadībā. Latvijas Kultūras akadēmijas rektores, profesores, dr. Rūtas Muktupāvelas lekcijā izzinās etniskuma vietu mūsdienu globalizācijas laikmetā, kā arī - etnisko kultūru mijiedarbību un nacionālās identitātes saglabāšanas jautājumus. Šogad būs izcila iespēja iepazīt Vācijas pieredzi nacionālās identitātes un integrācijas jautājumos. Lekciju - diskusiju vadīs vācu lektors Dietmar Zöller.

Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, habilitētais mākslas zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis iepazīstinās ar vāciešu veikumu Latvijā kultūras jomā. Tāpat dalībnieki varēs pilnveidot emocionālās inteliģences spējas "Your Resonance" li?deru un organiza?ciju atti?sti?bas konsultantes, supervizores, kouc?a Betijas Putniņas nodarbībā. Klātesošie apgūs veiksmīgas komunikācijas prasmes sadarbībai ar medijiem un citus publicitātes paņēmienus producentes, režisores, žurnālistes, pedagoģes, literātes, foto kluba "Divas Upes" vadītājas vietnieces Ievas Benefeldes vadībā. Jauniešu mūzikas grupas "Teikas muzikanti" pārstāve Līna Briņģe iepazīstinās ar tradīciju un jaunrades apvienošanas, līdzāspastāvēšanas un savstarpējas bagātināšanās iespējām.

Nometnes gaitā darbosies arī projektu darbnīca, kuru vadīs Baltijas reģionālā fonda valdes locekle Ginta Salmiņa.

Īpašs būs vakars, kad notiks tikšanās ar Latvijas Nacionālās kultūras centra pārstāvēm. Tā laikā būs ekskluzīva iespēja noskatīties pirmos divus cikla "Latvijas kultūras vēstnieki" raidījumus, kurus televīzijā sāks translēt tikai septembrī.

Nometnes dalībnieki iepazīstinās katrs ar saviem darbiem, stāstīs par iecerēm un pieskandinās Garkalni kopīgajā sadziedāšanās vakarā.

Nometnes pēdējā dienā dalībnieki dosies ciemos pie Latvijas kultūras vēstnieka Dmitrija Trofimova iepazīt korporācijas "Fraternita Arctica" darbību Latvijā un izzināt vienojošo starp studentiem, kultūru un daudznacionālo aspektu.

Nometnes noslēgums notiks Dievturu saieta namā, kur mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis Valdis Celms stāstīs par skaitļu, simbolu, zīmju izpratni un pielietojumu tradicionālajā kultūrā, kā arī iepazīstinās nometnes dalībniekus ar saieta nama darbību. Šeit nometnes dalībnieki saņems apliecinājumus par dalību apmācību programmmā un tie, kas pirmo reizi iesaistās, kļūs par Latvijas kultūras vēstniekiem.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu tautību pārstāvji, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta „Latvijas kultūras vēstniekus”

Vēstnieka vietniece Manja Klīze un biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma parakstīja sadarbības līgumu.(© Vācijas vēstniecība Rīgā)„Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne 2017” pulcina 25 dažādu Latvijā dzīvojošu minoritāšu nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstītās vasaras nometnes ietvaros viņiem ir iespēja padziļināt zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu un veicināt dažādu kultūru pārstāvju sadarbību Latvijā.

„Latvijas kultūras vēstnieki” ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu tautību pārstāvji, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Projekta finansiālais atbalsts ir daļa no ārlietu ministru Edgara Rinkēviča un dr. Franka Valtera Šteinmeiera 2015. gada 17. aprīļa Kopīgā paziņojuma īstenošanas programmas. Tajā Latvija un Vācija apliecina savu vēlmi stiprināt divpusējās attiecības, it īpaši pilsoniskas sabiedrības kontekstā.

Sīkāka informācija Vācijas vēstniecības mājas lapā
Ar krāšņu kultūras festivālu noslēdzas projekts "Ukraiņi Latvijā"

8. jūlijā Rīgā, Vērmanes dārzā notika 8. starptautiskais ukraiņu kultūras festivāls "Baltijas trembita", ar kuru noslēdzās projekts "Ukraiņi Latvijā". Festivāls pulcēja 14 ukraiņu mākslinieciskos kolektīvus no Latvijas, kā arī vieskolektīvus no Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas. "Baltijas trembita" izvērtās par krāšņu ukraiņu kultūras parādi, kuru vēroja vairāki simti skatītāji.

Koncertā ar skaistākajām ukraiņu dziesmām klātesošos priecēja dažādu paaudžu ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Jelgavas, Vangažiem, Liepājas un citām Latvijas vietām. Ukrainu pārstāvēja Zaporožjes ukraiņu dziesmu ansamblis "Oksamit", Latvijā viesojās arī Igaunijas un Lietuvas kolektīvi.

Festivāla dalībnieki devās gājienā pa Rīgas ielām, demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vērmanes dārza apmeklētājiem bija skatāma Ukrainas amatnieku meistardarbu un rokdarbu izstāde.

Kultūras festivāls "Baltijas trembita" ir nozīmīgi svētki gan Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, gan Ukrainas ukraiņiem un Latvijas iedzīvotājiem, kam tuva ukraiņu kultūra.

Vēl projekta ietvaros 21. jūnijā notika interaktīva diskusija NVO TV, kura interesentiem ir pieejama interneta vietnē www.nvotv.lv. Savukārt 1. un 3. jūlijā norisinājās radošās darbnīcas - meistarklases, iepazīstinot ar ukraiņu tradicionālo izšuvumu mākslu, tautas instrumentiem un ukraiņu tautas dziedājumu manieri.

Lai veicinātu ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību, projektu "Ukraiņi Latvijā" īstenoja biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" apvieno 15 ukraiņu nevalstiskās organizācijas visā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Projektā iepazīs ebreju kultūras bagātības: pirmais seminārs jau 6. jūlijā

Šā gada jūnijā biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga" uzsāka īstenot projektu "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības". Tā mērķis ir veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē.

Projekta ietvaros mazākumtautību un latviešu skolu jaunieši pētīs ebreju mūzikas attīstību Latvijā, tās veidus un dažādību atšķirīgos Latvijas vēstures posmos. Rezultātā izveidosies gan sadarbība starp mazākumtautību un latviešu jauniešiem, gan kopīgs darbs - pētījums, kas ļaus iepazīt ebreju mūzikas bagātības.

Uzsākot projektu, biedrība "Goraļ" rīko informatīvu semināru, kurā piedalīties aicināti iesaistīto skolu pedagogi, biedrību aktīvisti un citi interesenti. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, uzstāsies lektori ar stāstiem par ebreju mūzikas dažādību, veidiem, vēsturi Latvijā. Seminārs notiks ceturtdien, 6. jūlijā plkst. 17.00 muzeja "Ebreji Latvijā" telpās, Rīgas Ebreju kopienas namā, Skolas ielā 6, Rīgā. Semināra apmeklētājiem būs arī lieliska iespēja iepazīties ar muzeja eksponātu kolekciju.

Tāpat projekta gaitā notiks konference "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!", kas ļaus plašai sabiedrībai tuvāk iepazīt kopīgā pētījuma rezultātus, Latvijas ebreju kopienas etnisko unikalitāti un devumu Latvijas kultūrtelpā.

Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Ilāna Lisagora
E-pasts: lisagor@inbox.lv
Mob. tālr. 29415278

"Mēs Latvijai 2017" - startē biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" projekts

No 2017. gada maija līdz novembra beigām biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" īsteno projektu "Mēs Latvijai 2017". Tas norit projektu konkursa "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017" ietvaros starpkultūru dialoga jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru kontaktus un komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos. Jaunā paaudze projekta aktivitātēs stiprinās piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, iesaistīsies Latvijas multikultūru mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai!", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Konkursā varēs iesaistīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Piedalīties konkursā īpaši tiks rosināti bērni ar īpašām vajadzībām. Konkurss - festivāls noritēs divās kārtās, svinīgais noslēgums un laureātu apbalvošana - 3. novembrī.

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi un bērnu, jauniešu aktīvu iesaisti konkursā, tiks rīkotas arī divas apaļā galda - interaktīvas diskusijas. Pirmajā diskusijā tiksies nevalstisko organizāciju, Kultūras ministrijas un mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu pārstāvji, iepazīstot konkursa - festivāla "Mēs Latvijai!" mērķus un norisi. Otrā diskusija noritēs novembrī beigās. Tajā piedalīsies NVO pārstāvji, māksliniecisko kolektīvu vadītāji, pedagogi un festivāla žūrijas komisija, organizatori, lai kopīgi spriestu un izvērtētu ieguvumus un paustu ierosinājumus nākošo festivālu veiksmīgai norisei, kā arī apzinātu idejas sadarbībai, sagaidot Latvijas valsts 100 gadi. Abas apaļā galda diskusijas tiks translētas tiešraidē NVO TV interneta vietnē: www.nvotv.lv

Gatavojoties konkursam - festivālam, Rundālē, Pilsrundāles vidusskolā, notiks sadraudzības pasākums. Tajā kopā sadejos, sadziedās un teatrālus priekšnesumus veidos pagājuša gada konkursa "Mēs Latvijai" laureāti.

Kā sadarbības partneris projekta aktivitātēs līdzdarbosies biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750Rita Rozentāle - Biedrības "Liepājas poļu sieviešu klubs "Vanda"" priekšsēdētāja, projektu vadītāja


Monta Kvjatkovska - Līvu savienības pārstāve, kultūras projektu vadītāja

Latvijas simtgades priekšvakarā iepazīs Latvijas kultūras vēstniekus

Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu aktīvus Latvijas ļaudis, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm".

Projekta ietvaros notiks tikšanās un intervijas ar 28 Latvijas kultūras vēstniekiem. Turpinājumā taps arī Latvijas valsts simtgadei veltīts 14 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar šiem aktīvajiem, dažādu tautību kultūras pārstāvjiem visā Latvijā.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Katra raidījuma saturu veidos paši vēstnieki - stāstīs par savu devumu Latvijai, iepazīstinās ar savu pilsētu, pagastu vai ciemu, izceļot tajā īpašo, līdz šim plašāk nezināmo, aicinās tikties ar izciliem ļaudīm, kuru dzīvesgājums veido Latvijas "dzīvo" vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm. Pēc vēstnieka izvēles kopīgi tiks apmeklēti kultūras pasākumi, radošās darbnīcas vai iepazīti interesentu projektu rezultāti. Projekta radošā grupa filmēs un pierakstīts gan kultūras vēstnieku stāstījumu, gan uzņēmīgo, vietējo laužu dzīvesgājumus un atmiņu stāstus. Rezultātā tiks veidots dokumentālu raidījumu cikls, iepazīstot, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to.

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiks iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību. Radošā komanda jau viesojusies pie vairākiem kultūras vēstniekiem.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258