Aktuālākie notikumi

Turpinās latviešu valodas apmācības ukraiņiem

25.11.2022.

#ValodaLVUKR2022

Biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektā (nr. 2022.LV/LVUKR/28) piedāvā bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
E-pasts sadarbibasplatforma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Ukraiņi mācās latviešu valodu

16.11.2022.

Rīgā, 14. novembrī projekta ietvaros latviešu valodas kursus uzsāka pēdējā ukraiņu grupa.

Biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektā (nr. 2022.LV/LVUKR/28) piedāvā bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
E-pasts sadarbibasplatforma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfLatvijas kultūras pēcpusdiena - valsts svētku noskaņās!
14.11.2022.

11. novembrī Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā noritēja Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīta Latvijas kultūras pēcpusdiena.

Pasākumā latviešu komponistu darbus izpildīja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas orķestri, ansambļi un solisti.

Pasākuma apmeklētāji iepazinās ar Latvijas karoga vēsturi, kas saistoši parādīta animācijas filmā "Karoga stāsts" - autori Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" skolēni animatores Ilzes Ruskas vadībā.

No 11. novembra skolas Izstāžu zālē skatāma rudens radošo darbnīcu un Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbi.

Latvijas kultūras pēcpusdiena tika organizēta projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Ukrainas civiliedzīvotāji apgūst latviešu valodu

12.11.2022.

Priecīgi par paveikto, latviešu valodas kursus beidz un apliecības saņem ukraiņu grupa.

Biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektā (nr. 2022.LV/LVUKR/28) piedāvā bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
E-pasts sadarbibasplatforma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Kārsavas vīri sanāk uz trešo tikšanos diskusiju klubā "Vīru runas"!
10.11.2022.

Šoreiz tikšanās noritēja Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas", kas ved apmeklētājus cauri svarīgākajiem pieturpunktiem Kārsavas un tās apkārtnes liktenī. Turklāt 9. novembrī, šajā noskaņām pilnajā telpā, notika reklāmas speciālista Raimonda Platača vieslekcija un vīru kluba dalībnieki ar interesi noklausījās Raimonda pieredzes stāstu par sevis pazaudēšanu, atrašanu un noturēšanu un par to, ar kādiem izaicinājumiem sastopamies mēģinājumos īstenot savu autentisko dzīves formātu.

Sekoja interesanta viedokļu un domu apmaiņa, kas ir labākais rezultāts un patiesais mērķis šīm tikšanās reizēm.

Diskusiju klubu "Vīru runas" projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Visi laipni aicināti uz Latvijas kultūras pēcpudienu!
09.11.2022.

11.novembrī plkst.18.00 Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē notiks Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīta Latvijas kultūras pēcpusdiena.

Pasākumā latviešu komponistu skaņdarbus izpildīs Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Skolas izstāžu zālē būs skatāma rudens radošo darbnīcu un skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbi.

Latvijas kultūras pēcpusdiena tiek organizēta projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Sākam mobilitātes projektu "Iespēju laiks" pieaugušo izglītības kvalitātes paaugstināšanai
09.11.2022.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada rudenī uzsāka īstenot mobilitātes projektu "Iespēju laiks" programmā "Erasmus+", kura ietvaros dalībnieki gūs jaunas zināšanas, lai attīstītu pieaugušo izglītotāju prasmes, uzlabotu neformālās izglītības mācību procesu, veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, kā arī papildinātu zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

Projekta ietvaros paredzētas divu veidu aktivitātes: pieaugušo apmācāmo mobilitāte un pieaugušo izglītotāju ēnošana.

Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar divām organizācijām, kas darbojas kultūras un pieaugušo izglītības jomā:

 • Podlaski kultūras institūts Belostokā (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) Polijā, kas ir izglītības iestāde, kura lielu uzmanību pievērš arī neformālajai izglītībai un kopienu attīstībai, balstoties uz izglītības, zinātnes un kultūras iespējām.
 • "Jaunatnes dinamika" (Youth Dynamics) Kiprā, kas ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kura strādā ar jauniešiem un pieaugušajiem, izstrādājot dažādus veidus, kā izmantot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās metodes.

  Projekta galvenie mērķi:

 • Pieaugušo izglītojamo pamatprasmju attīstības nodrošināšana. Projekta laikā apmācāmie gūs ieskatu par jaunām pieejām starpkultūru apmācībās, izmantojot mūsdienīgus paņēmienus - digitalizācijas rīkus un iespējas. Dalībnieki gūs izpratni par Eiropas dimensiju, tiks stiprināta izpratne par Eiropas Savienības definēto moto "Vienoti dažādībā". Apmācāmie apgūs arī papildu digitālās prasmes, jaunas zināšanas - iekļaušanas un daudzveidības, iecietības un demokrātiskas līdzdalības vērtības.
 • Uzlabot neformālo pieaugušo izglītības kvalitāti, tostarp pamatprasmes, īpaši digitālās prasmes.
 • Veicināt inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, pilnveidojot un paaugstinot esošo piedāvājumu kvalitāti.
 • Veicināt zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

  Dalībnieki projekta gaitā iepazīs apmeklēto valstu pieredzi, labo praksi, darba metodes - tiekoties ar pašvaldību, to iestāžu pārstāvjiem, uzņemošo organizāciju pārstāvjiem, kā arī apmācībās gūs jaunas zināšanas un prasmes.

  Projekts "Iespēju laiks" (Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000078525) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Turpinās darbs, atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kas apmetušies Latvijā
  07.11.2022.

  Projektā "Stipri atbalstam", iesaistot brīvprātīgos, turpinās praktiskas palīdzības sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem, kas bēgot no kara, ieradušies Latvijā.

  Brīvprātīgie čakli un cītīgi šķiroja drēbes un citas noderīgas mantas, kas tika nogādātas Ukrainas iedzīvotājiem.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projekts "Stipri atbalstam" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

  #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia  Ieskats Tolerances dienas apmācību otrajā dienā!
  05.11.2022.

  Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, savstarpējo toleranci un sapratni, projektā "Vienota sabiedrība" interesenti piedalījās apmācībās.

  25. oktobrī norisinājās apmācību otrā diena. Viena no nodarbībām bija veltīta pilsonisko prasmju attīstībai un cīņai pret naida runu un naida noziegumiem, dažādu grupu diskrimināciju, radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanu. Par tēmu "Pilsoniskā sabiedrība - nozīme, iespējas, izaicinājumi" stāstīja tiesību zinātņu doktore Kitija Bite, savukārt par tēmu "Naida runa un naida noziegumi, dažādu grupu diskriminācija sabiedrībā" - Dr. iur. Ēriks Treļs.

  Otrajā nodarbībā dalībnieki apguva, kā veiksmīgāk runāt, sniegt pirmo emocionālo palīdzību cilvēkiem, kuri atbraukuši no Ukrainas. Šīs apmācības vadīja starpkultūru komunikācijas un integrācijas jomas eksperte Sandra Zalcmane.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Atskatāmies uz Tolerances dienas apmācību pirmo dienu!
  04.11.2022.

  Projekta "Vienota sabiedrība" ietvaros interesentiem divu dienu garumā bija iespēja piedalīties apmācībās un gūt jaunas zināšanas.

  24. oktobrī Bolderājas mūzikas un mākslas skolas telpās notika 2 nodarbības. Pirmā nodarbība - "Metodika, kā strādāt ar stāstiem par dažādu tautu tradīcijām un vērtībām", kurā dalībnieki varēja iepazīt, kā rakstu zīmes, tautasdziesmas, rotaļas un pasakas var izmantot, lai prezentētu paveikto pasākumos. Apmācības vadīja dizainere un izglītības metodiķe Sandra Konstante. Otrā nodarbība bija lekcija "Kāpēc vispārīgās prasmes un emocionālā inteliģence ir svarīgākas nekā jebkad agrāk?", ko vadīja sertificēta GENOS emocionālās inteliģences praktiķe, starpkultūru komunikācijas un integrācijas jomas eksperte Lauma Celma.

  Projektu "Vienota sabiedrība" biedrība "Sadarbības platforma" īsteno sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu, lai veicinātu sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību, mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, stiprinātu demokrātiskās vērtības, savstarpējo toleranci un sapratni.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Atskatāmies radošajā darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru"
  02.11.2022.

  Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinājās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazina ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Šoreiz piedāvājam foto atskatu darbnīcā, kurā bērni iepazina ebreju kultūru. Lūk, kādi krāsaini un skaisti darbi tapuši, iedvesmojoties no ebreju pasakām un ornamentiem!

  Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf
  Ar prieku dotos vēlreiz - atskatāmies radošajās darbnīcās Jēkabpilī!
  28.10.2022.

  Skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notika radošās nodarbības, kurās mazie jēkabpilieši varēja tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Piecu dienu garumā bērni piedalījās dažāda veida radošās un izzinošās aktivitātēs, devās ekskursijās un kopīgi veidoja izstādi.

  Bērni atzina, ka ar prieku vēlreiz apmeklētu radošās darbnīcas!

  Paldies visiem dalībniekiem, vecākiem un radošo darbnīcu organizatoriem!

  Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Ielūkojamies radošo nodarbību trešajā dienā!
  28.10.2022.

  Trešajā - pēdējā radošo nodarbību dienā tapa gadskārtu kalendārs, notika nodarbība ar psiholoģi Gundegu Kozlovu un zīmējot tika atklātas sajūtas un domas par tēmām Mana pasaule un Es šeit un tagad.

  Skolas rudens brīvlaikā dažādu tautību bērni un jaunieši tikās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā radošās nodarbībās - mūzikas un mākslas darbnīcās.

  Radošās nodarbības bērniem tika organizētas projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" (Nr. 2022.LV/MTSP/15) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Radošo nodarbību otrā diena
  27.10.2022.

  Piedāvājam nelielu ieskatu radošo nodarbību otrajā dienā, kurā tapa dāvana draugam!

  Skolas rudens brīvlaikā dažādu tautību bērniem un jauniešiem ir iespēja piedalīties radošās nodarbībās - mūzikas un mākslas darbnīcās.

  Radošās nodarbības bērniem tiek organizētas projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" (Nr. 2022.LV/MTSP/15) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Bolderājā norisinās radošās nodarbības bērniem
  27.10.2022.

  Skolas rudens brīvlaikā Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā dažādu tautību bērni un jaunieši piedalās radošās nodarbībās - mūzikas un mākslas darbnīcās atklājot mākslinieka talantu. Nodarbību pirmajā dienā tapa Rīgas karte, vārdnīca un dalībnieki apguva, kā sarunāties mūzikas valodā.

  Radošās nodarbības bērniem tiek organizētas projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" (Nr. 2022.LV/MTSP/15) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Brīvprātīgie iesaistās atbalsta paku gatavošanā Ukrainas iedzīvotājiem
  26.10.2022.

  Palīdzam Ukrainai! Iesaistot brīvprātīgos, kas šķiroja un dalīja pakas, sarūpētas praktiskas un noderīgas lietas Ukrainas iedzīvotājiem.

  Brīvprātīgo iesaiste notika projektā "Stipri atbalstam".

  Biedrības "Sadarbības platforma" projekts "Stipri atbalstam" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

  #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia  Jēkabpilī norit radošās darbnīcas bērniem!
  26.10.2022.

  Radoši un izzinoši! Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazīst ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru.

  Piedāvājam foto atskatu ukraiņu kultūras iepazīšanas darbnīcā!

  Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Projektā "Stipri atbalstam" izskanējis seminārs
  25.10.2022.

  Projektā "Stipri atbalstam" izskanējis seminārs, kura fokusā - viltus ziņas un kā izprast atšķirību starp uzticamām ziņām un maldinošu informāciju.

  Mūsu Youtube kanālā pieejams semināra ieraksts (krievu valodā): https://www.youtube.com/watch?v=0tmvWmkk-Eo

  Aicinām noskatīties!

  #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia


  Rudens brīvlaikā aicina bērnus uz radošajām darbnīcām Jēkabpilī
  14.10.2022.

  Skolēnu rudens brīvlaikā - no 24. oktobrim līdz 28. oktobrim - bērni laipni aicināti apmeklēt radošās nodarbības, kurās varēs tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Darbnīcas norisināsies Jēkapbilī, Brīvības ielā 258A. Radošās darbnīcas rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Radošo darbnīcu programmā paredzēts iepazīt trīs tautu - ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru, tradīcijas un vērtības, talkā ņemot šo tautu pasakas.

  Darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru" bērni dzirdēs stāstu par ebreju mākslu, pētīs ornamentus, lasīs pasakas, ies rotaļās, zīmēs ebreju ornamentus un ilustrēs pasakas.

  Darbnīcā "Iepazīstam ukraiņu kultūru" dalībnieki iepazīs ukraiņu mākslu, tradīcijas, ornamentus, pasakas un zīmēs ilustrācijas par redzēto un dzirdēto.

  Darbnīcā "Iepazīstam latviešu kultūru" bērni pētīs latviešu tradīcijas un ornamentus, meklēs līdzības un atšķirības, kopīgi lasīs pasakas, ies rotaļās un savas sajūtas attēlos zīmējumos.

  No nodarbībās radītajiem darbiem tiks izveidota izstāde.

  Vienā no dienām dalībnieki dosies ekskursijā!

  Aicinām bērnus rudens brīvlaiku pavadīt radoši un piedalīties darbnīcās! Dalība tajās ir bez maksas. Aicinām pieteikties, zvanot Valentīnai Zarnickai - tālrunis: 27158505.

  Radošās darbnīcas notiek projektā "Roku rokā 3", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Skolas rudens brīvlaikā aicina bērnus uz radošām nodarbībām Bolderājā
  14.10.2022.

  Skolas rudens brīvlaikā, trīs dienu garumā - no 26. oktobra līdz 28. oktobrim - aicina bērnus uz radošām nodarbībām Bolderājā. Lai brīvlaiku pavadītu interesanti un jēgpilni, nodarbībās piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Īpaši gaidīti ir bērni, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas.

  Radošo nodarbību programmā paredzētas muzicēšanas un mākslas darbnīcas. Muzikālajā darbnīcā dalībnieki veidos ansambli un gatavos skanīgus priekšnesumus, savukārt mākslas darbnīcā taps sajūtu mozaīkas, pop-up izstāde un citi radoši darbi.

  Tāpat dalībnieki varēs piedalīties stafešu spēlēs, motivācijas un sadarbības nodarbībā, gatavos pārsteigumus slepenajam draugam un iepazīstinās ar savām pārdomām par tēmām "Manas mājas" un "Manas ģimenes godi".

  Nodarbības notiks Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas telpās (Rīga, Stūrmaņu iela 31) un, atbilstoši laika apstākļiem, skolas pagalmā. Radošās tikšanās katru dienu paredzētas 6 stundu garumā, ar starplaikiem kopīgai atpūtai un ēdienreizēm.

  Radošās nodarbības ir bezmaksas. Nodarbībām laipni aicina pieteikties, rakstot e-uz e-pastu: sandrakonstante@gmail.com .

  Radošās nodarbības bērniem tiek organizētas projektā "Vienota sabiedrība", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" (Nr. 2022.LV/MTSP/15) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Projektā "Vienota sabiedrība" aicina uz Tolerances dienas pasākumiem - apmācībām
  07.10.2022.

  Projekta "Vienota sabiedrība" ietvaros visus interesentus un īpaši - Bolderājas iedzīvotājus laipni aicina uz Tolerances dienas pasākumiem - apmācībām, kas norisināsies Bolderājas Mūzika un mākslas skolā (Rīga, Stūrmaņu iela 31) un tiešsaistē 2022. gada 24. un 25. oktobrī. Tolerances dienas pasākumus - četras apmācības rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu.

  Pirmdien, 24. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Bolderājas mūzikas un mākslas skolas telpās notiks nodarbība "Metodika, kā strādāt ar stāstiem par dažādu tautu tradīcijām un vērtībām", kurā dalībnieki varēs iepazīt, kā rakstu zīmes, tautasdziesmas, rotaļas un pasakas var izmantot, lai prezentētu paveikto pasākumos. Lektore - Sandra Konstante, dizainere, datorgrafikas skolotāja, projektu vadītāja, izglītības metodiķe.

  No plkst. 13.00 līdz 15.00 norisināsies otra nodarbība - lekcija "Kāpēc vispārīgās prasmes un emocionālā inteliģence ir svarīgākas nekā jebkad agrāk?". Lekciju vadīs lektore Lauma Celma, sertificēta GENOS emocionālās inteliģences praktiķe, eksperte - starpkultūru komunikācijas un integrācijas jomas eksperte, nodarbībā atklājot, kāpēc mūsdienu situācijā cilvēki, kas spēj izrādīt sapratni par citu pieredzi, vienlaikus līdzsvarojot atbildību par savas rīcības, attieksmes kvalitāti, ir vērtīgāki nekā jebkad agrāk.

  Otrdien, 25. oktobrī interesenti laipni gaidīti divās tiešsaistes nodarbībās. No plkst. 10.00 līdz 12.00 norisināsies diskusija, kas būs veltīta pilsonisko prasmju attīstībai un cīņai pret naida runu un naida noziegumiem, dažādu grupu diskrimināciju, radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanu. Par tēmu "Pilsoniskā sabiedrība - nozīme, iespējas, izaicinājumi" stāstīs tiesību zinātņu doktore Kitija Bite, savukārt par tēmu "Naida runa un naida noziegumi, dažādu grupu diskriminācija sabiedrībā" - Dr. iur. Ēriks Treļs.

  No plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks nodarbība veiksmīgam darbam ar cilvēkiem stresa un krīzes situācijās, kuras laikā dalībnieki apgūs prasmes pārvarēt savu iekšējo uztraukumu, bailes, stresa radītu haosu, tā spējot koncentrēties, būt emocionāli stabiliem saskarsmē ar cilvēkiem, kuri ierodas no Ukrainas un spējot viņiem kvalitatīvi palīdzēt. Dalībnieki mācīsies, kā veiksmīgāk runāt, sniegt pirmo emocionālo palīdzību cilvēkiem, kuri atbraukuši no Ukrainas. Šīs apmācības vadīs lektore Sandra Zalcmane - starpkultūru komunikācijas un integrācijas jomas eksperte, radošuma koučs, MAK speciāliste psiholoģiskajā praksē.

  Nodarbības ir bez maksas. Pieteikties var uz visām apmācībām jeb izvēlēties atsevišķas nodarbības. Pēc nodarbību apmeklējuma dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu ar nosacījumu, ka tiešsaistes nodarbībās dalībnieki pieslēgsies ar norādītu pilnu vārdu, uzvārdu un aktīvu ekrānu.

  Tolerances dienas pasākumiem - apmācībām visus interesentus laipni aicina pieteikties aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/apmtolerance . Reģistrējoties lūdz pārliecināties, ka norādīta precīza un pareiza e-pasta adrese!

  Projektu "Vienota sabiedrība" biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu uzsāka 2022. gada jūlijā ar mērķi veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību, mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, stiprināt demokrātiskās vērtības, savstarpējo toleranci un sapratni. Projekts noslēgsies 2023. gada 28. februārī.

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Projekts "Vienota sabiedrība" - latviešu un mazākumtautību pārstāvju saliedētībai Bolderājā
  06.10.2022.

  Biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu 2022. gada jūlijā uzsāka projektu "Vienota sabiedrība", kura mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību, mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, stiprināt demokrātiskās vērtības, savstarpējo tolerance un sapratni. Projekts noslēgsies 2023. gada 28. februārī.

  Projekta galvenā norises vieta ir viena no Rīgas apkaimēm - Bolderāja. Pasākumos iesaistīti būs latvieši un mazākumtautību pārstāvji - Bolderājas bērni, jaunieši un pieaugušie. Dalībnieki varēs piedalīties vairākās aktivitātēs - Tolerances dienā, bērnu radošajās nodarbībās, pasākumā "Es esmu Latvijā!", Tautu kultūras pēcpusdienās, kā arī kopīgā projekta noslēguma pasākumā.

  Kopš šī gada februārī Krievija uzsāka karadarbību Ukrainā, Latvijas sabiedrībā ir vērojams satraukums par potenciāliem etniskiem konfliktiem, kas var veidoties krasu viedokļu atšķirību dēļ attiecībā pret notikumiem Ukrainā. Interneta komentāros un sociālajos tīklos pieaug agresīvas retorikas gadījumi, kas kultivē etniskus aizspriedumus un stereotipus. Bez tam ir nepieciešams palīdzēt no karadarbības zonām atbraukušajiem ukraiņiem iedzīvoties un sajusties pieņemtiem Latvijā.

  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma stāsta: "Projektā īpašu vērību veltīsim apmācībām, mācot spēju būt tolerantiem, palīdzēt sev stresa situācijās, izprast un novērtēt naida runu un kurināšanas bīstamību. Svarīgi, ka visās aktivitātēs kopīgi darbosies latvieši un mazākumtautību dalībnieki, lielākoties bērni, savā pulkā iekļausim arī no Ukrainas ieradušos. Dalībnieki iepazīsies un paši pētīs vairāku tautu kultūru, tradīcijas, kas ļaus izzināt sabiedrības daudzveidību un mazinās negatīvos stereotipus par dažādām etniskajām grupām. Lielu uzmanību pievērsim arī piederības sajūtas Latvijai veicināšanai - veidojot kopīgu video un nodarbībās runājot par Latviju. Visās aktivitātēs vadītāji risinās sarunas ar dalībniekiem, skaidrojot sociāli jūtīgus jautājumus dažādos aspektos, kas ir īpaši aktuāli šodienas kontekstā."

  Biedrības "Sadarbības platforma" projektu "Vienota sabiedrība" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība " Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Projekta dalībnieki iepazīst Vidzemes skaistākās vietas!
  28.09.2022.

  Septembrī projekta "Integrācijas ABC- 4" dalībnieki devas ekskursijā uz Vidzemi un viesojās Cēsīs, Raunā un citās skaistās Vidzemes vietās, iepazīstot šo vietu kultūrvēsturi un arī priecājoties par rudens noskaņām dabā.

  Projektu "Integrācijas ABC- 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/8/2020/4/04


  Latviešu valodas kursus beigusi R11 grupa Rīgā
  24.09.2022.

  Lepni un priecīgi par paveikto projektā "Apgūstam latviešu valodu" latviešu valodas kursus beidz grupa Rīgā.

  Projektu "Apgūstam latviešu valodu" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/03.

  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Hincenbergu dzimtai veltīta izstāde Mazsalacā
  22.09.2022.

  Piedāvājam ieskatu izstādē, kas tika atklāta 18. septembr Mazsalacas kultūras centrā, Hincenbergu dzimtai veltītā pasākumā "Hincenbergu dzimtas salidojums"

  Projektu "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67) no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šis materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  23. septembrī aicina uz ģimeņu disputu kluba "Mūsmājas" ceturto tikšanos
  17.09.2022.

  Projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz noslēdzošo - ceturto nodarbību ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas". Nodarbība notiks piektdien, 23. septembrī plkst. 18.00, tiešsaistē, Zoom platformā.

  Ceturtā disputu kluba nodarbības tēma būs "Mūsu bērni - vecuma posmu īpatnības, dažādās paaudzes". Nodarbību vadīs Gunta Kelle, neformālās izglītības trenere, Jaunatnes organizāciju apvienības "IMKA Latvija" vadītāja, eksperte starpkultūru jautājumos, lektore.

  Disputu kluba tikšanās kalpo kā konsultācijas, savstarpējs atbalsts projekta dalībniekiem, lai spēcinātu Mazsalacas ģimenes psiholoģiski un stiprinātu attiecības tajās.

  Nodarbībai interesentus aicina iepriekš pieteikties: https://ej.uz/musuberniSP . Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

  Nodarbība ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti reģistrēties un pievienoties!

  Ģimeņu disputu klubs "Mūsmājas" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Kārsavā aicina tikties diskusiju klubā "Vīru runas"
  16.09.2022.

  Sarunas un dzīvā komunikācija ir nozīmīgs kopienu virzītājspēks, tāpēc biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus 2022. gada nogalē un 2023. gada ieskaņā piedalīties pasākumu ciklā - diskusiju klubs "Vīru runas".

  Dikusiju klubam "Vīru runas" paredzētas 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Tikšanās plānotas: 2022. gada 12. un 26. oktobrī, 9. un 23. novembrī, 2023. gada 11. un 25. janvārī, kā arī 8. februārī . Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00.

  Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

  Klubā "Vīru runas" aicināti piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

  Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts diskusiju klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

  Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas!

  Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima - tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv .

  Diskusiju klubs "Vīru runas" tiek organizēts projekta "Roku rokā 3" ietvaros un tā galvenais uzdevums ir mazināt atsevišķu mazo kopienu cilvēku izolētību no sabiedrības un iesaistīt sabiedrības neaktīvo daļu - vīriešus vecumā virs 35 gadiem, kā arī vietējās kopienas sadarbības stiprināšana.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  18. septembrī aicina uz ģimeņu disputu kluba "Mūsmājas" trešo tikšanos
  14.09.2022.

  Projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz trešo nodarbību ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas". Nodarbība notiks svētdien, 18. septembrī plkst. 16.00 Mazsalacas kultūras centrā.

  Trešās disputu kluba nodarbības tēma būs "Kompromisu māksla, - nepazaudējot sevi, bet rodot kopējo risinājumu". Nodarbību vadīs Lauma Celma, sertificēta GENOS emocionālās inteliģences praktiķe, starpkultūru komunikācijas un integrācijas eksperte, lektore.

  Disputu kluba tikšanās kalpo kā konsultācijas, savstarpējs atbalsts projekta dalībniekiem, lai spēcinātu Mazsalacas ģimenes psiholoģiski un stiprinātu attiecības tajās.

  Ieeja nodarbībā ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti!

  Ģimeņu disputu klubs "Mūsmājas" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem

  15.08.2022.

  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektā (nr. 2022.LV/LVUKR/28) piedāvājam bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem.

  Latviešu valodas kursi notiks Rīgā, Pierīgā, Siguldā, Saldū un Ventspilī. Projekta ietvaros paredzēts apmācīt vairāk nekā 130 Ukrainas civiliedzīvotājus. Kursi tiks organizēti gan klātienē, gan attālināti.

  Latviešu valodas mācības jau uzsākušas 4 grupas.

  Aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus apmeklēt bezmaksas latviešu valodas kursus! Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu: sadarbibasplatforma@gmail.com

  Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācijai:
  E-pasts sadarbibasplatforma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Foto atskats orientēšanās sacensību uzvarētāju komandas piedzīvojumos Kārsavā

  09.08.2022.

  Dienas nometnē bērniem "Latvijas elpa Kārsavā" viena no aktivitātēm bija orientēšanās sacensības. Piedāvājam foto ieskatu uzvarētāju komandas piedzīvojumos.

  Biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā pasākumi, tostarp nometne "Latvijas elpa Kārsavā", paredzēti gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Pasākumos īpašs akcents ir veltīts savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā"

  08.08.2022.

  Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā piedalās 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīcas, sporta spēles un citas aktivitātes.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
  Projekta "Integrācijas ABC - 4" dalībnieki apmeklē mākslas muzeju "Rīgas Birža"
  29.07.2022.

  Jūnijā projekta "Integrācijas ABC-4" dalībnieki - Latvijā dzīvojošos ārvalstnieki apmeklēja mākslas muzeju "Rīgas Birža" - gida pavadībā devas ekskursijā, izzinot muzeja ekspozīcijas un piedalījās radošajā darbnīcā "Mākslas nosiedumi".

  Ekskursijā dalībnieki iepazinās ar informāciju par māksliniekiem un mākslas darbiem, mākslas procesiem dažādos laikposmos un to nozīmi kultūrvēstures kontekstā.

  Pēc ekskursijas dalībnieki piedalījās mākslas muzeja "Rīgas Birža" radošajā darbnīcā "Mākslas nospiedumi" un izmēģināja audumu apgleznošanu un sietspiedes audumu apdruku. Darbnīcā tapa skaisti un interesanti apdrukāti T-krekli.

  Muzeja apmeklējums un radošā darbnīca notika projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Aicina uz divu dienu nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei" Kārsavā
  28.07.2022.

  Augusta ieskaņā - 6. un 7. augustā - Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji laipni aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par komandas dalībnieku sadarbības veicināšanas nozīmību, prasmes identificēt psihoemocionālos faktorus un attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās. Nometni rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Sestdien, 6.augustā nometne tiks atklāta plkst.12.00. Pirmā nodarbība būs par emocionālo noturību stresa situācijās, tajā būs gan diskusija, praktiskās prakses, gan elpošanas vingrinājumi. Sekos nodarbība, kura būs veltīta komandas dalībnieku sadarbības veicināšanai un kopīgu mērķu sasniegšanai. Pirmās nometnes dienas noslēdzošā nodarbībai dots intriģējošs nosaukums - "Skaņa ar rīcībspēku". Tajā dalībnieki atklās austrumu un rietumu kultūru mijiedarbību, varēs iepazīt gonga, vargāna, bungu un koshi zvanu skaņas.

  Svētdien, 7.augustā nometnes programma sāksies ar nodarbību, kurā klātesošie varēs izzināt, kāpēc vispārīgās prasmes un emocionālā inteliģence ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. Vēl nometnes otrajā dienā paredzētas divas nodarbības par tēmām "Psihoemocionālie faktori mūsu ikdienā" un "Es un mēs, konfliktsituāciju apzināšanās un spēja tās pārvarēt". Nometne noslēgsies plkst.18.00 ar kopīgu piedzīvotā un domu apmaiņu.

  Visi interesenti laipni aicināti piedalīties nometnē "Vienoti nākotnei". Dalība tajā ir bez maksas.

  2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf
  Nometne "Mēs - mazsalacēni 2022" ir noslēgusies!
  27.07.2022.

  Dienas nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022" ir noslēgusies! Tajā daudzas stundas pavadītas, apgūstot latviešu tautas dejas pamatsoļus, kopā ar vecākiem aktīvi sportots, notikušas ritma nodarbības kopā ar skolotāju Ilutu Dunderi, radošajās darbnīcās - soliņu rotāšanas process. Noslēgumā izskanējuši sirsnīgi un stipri stāsti par dzimtas kokiem un dzimtas vērtībām. Visi labie novēlējumi ir pateikti un enerģija plūst! Lai visi sapņi piepildās!

  Nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022" noritēja projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (Nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Projekts "Roku rokā 3" - savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū
  25.07.2022.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Augusta sākumā Kārsavā norisināsies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā būs iespēja piedalīties 30 bērniem no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīca, sporta spēles un citas aktivitātes.

  Oktobrī, skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notiks dienas nometne bērniem "Pasaku skola", kurā īpaša uzmanība tiks veltīta pasakām un vērtību meklēšanai, un izcelšanai trīs tautu - latviešu, ebreju un ukraiņu - pasakās. Arī šajā nometnē piedalīsies 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm.

  6. un 7. augustā Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji tiks aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par starpkultūru dialogu, prasmes identificēt nepatiesu informāciju, attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās.

  Lai attīstītu dialoga prasmes un toleranci starp projekta dalībniekiem un plašāku sabiedrību ilgtermiņā, mazinot aizspriedumus un stereotipus par sevi un citiem ar atšķirīgiem uzskatiem tiks organizētas 3 lomu spēles, kas notiks Rīgā, Kārsavā un Rēzeknē vai Jēkabpilī.

  Diskusiju klubs "Vīru runas" - 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Lai iesaistītu sabiedrības neaktīvo daļu, klubā aicināti piedalīties būs Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

  Oktobrī interesenti tiks aicināti papildināt zināšanas tiešsaistes seminārā "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās". Tiks organizēta arī izstāde "Latvijas dārgumi",ko oktobrī varēs skatīt Jēkabpilī, bet novembrī - Kārsavā.

  Svētdien, 7. augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks Ukrainas atbalstam veltīts festivāls "Sarkanais irbenājs". Festivālā skanēs krievu, baltkrievu, ukraiņu, vācu, poļu un latviešu folkloras kopu kopkoncerts. Izskanēs arī no kara šausmām Latvijā patvērušies ukraiņu stāsti, - tie būs stāsti par piedzīvoto karadarbības zonās, atspoguļojot Ukrainā notiekošo. Koncertā uzstāsies arī grupa cilvēku no Ukrainas, kuri pēc ierašanās Latvijā kopā ar vietējiem iestudējuši improvizācijas mini šovu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  29. jūlijā aicina uz trešo nodarbību ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas"
  24.07.2022.

  Projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz trešo nodarbību ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas". Nodarbība notiks piektdien, 29. jūlijā plkst. 18.00 Mazsalacas kultūras centrā.

  29. jūlija nodarbības tēma būs "Mūsu bērni - vecuma posmu īpatnības, dažādās paaudzes". Nodarbību vadīs neformālās izglītības trenere Gunta Kelle. Programmā paredzēta lekcija, sarunas un pārdomu diskusijas.

  Nodarbības ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas" tiek veidotas kā konsultācijas un savstarpējs atbalsts projekta dalībniekiem, lai spēcinātu Mazsalacas ģimenes psiholoģiski un stiprinātu attiecības tajās.

  Ieeja nodarbībā ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti!

  Ģimeņu disputu klubs "Mūsmājas" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Nometnes pirmā diena
  21.07.2022.

  Nometne "Mēs - mazsalacēni 2022" ir sākusies! 20. jūlijā aktīvi un radoši noritēja dienas nometnes bērniem pirmā diena. Rīts sākās ar Hip - hop dejām, koku un dabas izzināšanu Skaņākalna dabas parkā, pēcpusdienā tika apskatīti Mazsalacas lielo ģimeņu dzimtas koki Mazsalacas muzejā un dienas noslēgumā notika brīnišķīga nodarbība, klausoties gongu skaņas, kas katru ieveda savā fantāziju un sapņu mākonī.

  Nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Jūlijā notiks nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022"
  14.07.2022.

  Jūlijā četru dienu garumā - no 20. līdz 23. jūlijam - Mazsalacā norisināsies dienas nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022", kuras programmā radošā veidā īpaša uzmanība tiks veltīta ģimenes vērtību apzināšanai. Dalība nometnē ir bezmaksas.

  Nometnes programma paredzēta dažādām aktivitātēm bagāta. Pirmajā nometnes dienā mazie mazsalacieši iepazīsies savstarpēji un ar gaidāmo programmu, piedalīsies muzikālajā nodarbībā "Ai, jel manu vieglu soli", mežsarga pavadībā izzinās Skaņākalna dabas parka koku sugas un vecumu, iepazīstot aizsargājamo augu sugas, dosies uz Mazsalacas muzeju, lai izpētītu dzimtas koku veidošanas principus, un dosies skaņu peldē kopā ar vecākiem, iepazīstot gongus.

  Otrajā dienā nometnes dalībnieki turpinās muzikālās nodarbības, viesosies zemnieku saimniecībā, iepazīstot arī saimnieku ģimenes vērtības un tradīcijas, gaidāmas sportiskas aktivitātes un dienas izskaņā notiks tikšanās "Mana dzimta, dzimtas koki".

  Trešajā nometnes dienā bērniem būs iespēja apmeklēt muzikālo nodarbību, ko vadīs Iluta Dundere, varēs piedalīties radošajās darbnīcās, tikšanās aplī "Manas ģimenes godi" un sportiskajās nodarbībās "Mammu, tēti, sportojam!".

  Ceturtajā un nometnes noslēguma dienā notiks radošās darbnīcas, tikšanās aplis "Par sevi ģimenē". Varēs piedalīties Gardēžu dienā "Gatavo un baudi!" - picu gatavošanas darbnīcā, pēc kuras notiks kopīgs launags, cienājot vecākus. Ģimeņu tradīcijas un vērtības tiks aplūkotas sarunā "Ģimene latviešu folklorā un tradīcijās" kopā ar tradīciju kopas "Griezes" vadītāju. Noslēgumā izskanēs koncerts vecākiem un norisināsies ģimeņu atpūtas vietas - sola atklāšana.

  Nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  19. un 20.jūlijā aicina uz ģimeņu disputu klubu "Mūsmājas"
  14.07.2022.

  Projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz divām nodarbībām ģimeņu disputu klubā "Mūsmājas". Nodarbības notiks otrdien, 19.jūlijā un trešdien, 20.jūlijā plkst. 19.00 Mazsalacas kultūras centrā.

  Pirmās - 19.jūlija - nodarbības tēma ir "Komunikācija ģimenē - es un mēs. Konfliktsituāciju apzināšanās un spēja tās pārtvert". Savukārt otrās nodarbības 20.jūlijā tēma būs "Stresi - labie un sliktie. Ko nesam uz mājām un ko ar tiem darīt?". Nodarbību programmā paredzēta lekcija, sarunas, pārdomu diskusijas, zīmēšana, kā arī nodarbība ar gongu skaņām.

  Šīs tikšanās kalpos kā konsultācijas, savstarpējs atbalsts projekta dalībniekiem, lai spēcinātu Mazsalacas ģimenes psiholoģiski un stiprinātu attiecības tajās.

  Ieeja nodarbībās ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti!

  Ģimeņu disputu klubs "Mūsmājas" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Mazie mazsaliecieši veido dizainu atpūtas solam
  17.06.2022.

  Mazie mazsalacieši cītīgi veido dizainu atpūtas soliņam, ko sāks veidot 19. jūnija pasākumā "Ģimeņu svētki Mazsalacā” laikā. Tā būs Mazsalacas ģimeņu kopīgi radītā atpūtas pieturvieta – sols tiem, kas vēlas baudīt mieru, drošības sajūtu, svaigu gaisu un ērtību.

  #ĢimeneiDraudzigi #SIFAtbalstaĢimenes #mazsalaca

  "Ģimeņu svētki Mazsalacā" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".


  Ģimeņu orientēšanās spēle "Atrodi Mazsalacā" jau pavisam drīz!
  16.06.2022.

  Svētdien, 19.jūnijā, no plkst. 11.00 - 1300 Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz pasākumu "Ģimeņu svētki Mazsalacā"!

  Svētku ietvaros aicinām ģimenes piedalīties orientēšanās spēlē "Atrodi Mazsalacā".

  Spēles noteikumi:

  Katra ģimene pasākuma dienā (no plkst. 11:00-13:00) Mazsalacas Kultūras centrā var saņemt karti ar paslēptiem QR kodu punktiem. Katrs no punktiem ir norādīts ar nelielu pavedienu - raksturojošu fotogrāfiju.

  Dodoties uz pirmo punktu, noskenējiet unikālo QR kodu un atbildiet uz jautājumu. Iesniedzot katru atbildi uz jautājumu obligāti norādiet arī savu komandas nosaukumu! Atbildes nepieciešams iesniegt tikai vienu reizi. Katrā punktā ir viens kods - viens uzdevums.

  Maršruts ir apļveida, apmēram 40 minūšu ilgs (apmēram 1,2 km kopā), pa Mazsalacas centru un pieejams visām vecuma grupām. Maršruta punkti - 10.

  Uzvarētāji tiks noteikti pēc tā, kuram būs visvairāk pareizo atbilžu. Vairāku uzvarētāju gadījumā notiks izloze un apbalvosim 3 ģimenes.

  "Ģimeņu svētki Mazsalacā" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Janu ielīgošanas pasākums

  15.06.2022.

  Kā mēs kopā ar Latvijā dzīvojošiem ārvalstniekiem ielīgojām Jāņus Jaunpiebalgā? Lūk, foto atskats no 12.jūnija pasākuma “Nu atnāca Jāņu diena”, kad iedziedājām gada skaistākos svētkus, gājām rotaļās, dancojām, iepazinām Jāņu zāļu dziedinošo spēku, vijām vainagus, sējām Jāņu sieru un iededzinājām ugunskuru.

  Jāņu ielīgošanas pasākums notika projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  19. jūnijā aicina uz "Ģimeņu svētkiem Mazsalacā"
  09.06.2022.

  Svētdien, 2022. gada 19. jūnijā, no plkst. 11.00 līdz 13.00 Mazsalacā dzīvojošās ģimenes laipni aicinātas uz pasākumu "Ģimeņu svētki Mazsalacā". Ģimenēm kopā ar bērniem būs iespēja noklausīties koncertu, piedalīties meistarklasē, startēt orientēšanās spēlē, noskatīties filmu un veidot atpūtas solu. Svētku ideja ir pulcināt ģimenes visās paaudzēs un vēlreiz apliecināt, ka stipras ģimenes ir mūsu tautas un nākotnes pamats.

  Svētku gaitā lieli un mazi mazsaliecieši aicināti piedalīties dažādos pasākumos. Notiks koncerts brīvā dabā, kurā uzstāsies folkloras kopa "Tarkšķi" no Iecavas. Meistarklasē būs iespēja pagatavot svētku cienastu kopā ar Rūjienas amatnieku biedrību "Rūzele". Aizrautīgajiem būs iespēja piedalīties orientēšanās spēlē, atpazīstot dažādas Mazsalacas vietas. Savukārt iepazīstot Mazsalacas apkārtnes teikas, varēs noskatīties bērnu radītu animācijas filmu "Akmens kundziņš".

  Vēl interesenti varēs piedalīties īpašas pieturvietas izveidē - Mazsalacas ģimenēm sadarbojoties, kopīgi tiks radīta atpūtas pieturvieta - sols tiem, kas vēlas baudīt mieru, drošības sajūtu, svaigu gaisu un ērtību.

  "Ģimeņu svētki Mazsalacā" norit projektā "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67), ko Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Mazsalacā sācies ģimenēm veltīts projekts "Ģimene - dzimtas un tautas kodols"
  31.05.2022.

  Lai cildinātu vienu no Latvijas pamatvērtībām - stabilas un koptas ģimeņu paaudžu attiecības, kā arī veicinātu saturisku brīvā laika pavadīšanu bērniem un ģimenēm, Mazsalacā šī gada pavasarī ir uzsākts projekts "Ģimene - dzimtas un tautas kodols". Projekta pasākumos varēs iesaistīties bērni un ģimenes, tai skaitā daudzbērnu un jaunās ģimenes, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

  Projektu "Ģimene - dzimtas un tautas kodols" (nr. 2022.LV/ĢDP/67) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros īstenos biedrība "Sadarbības platforma". Projekta aktivitātes noslēgsies rudenī - 30. septembrī.

  Projekta galvenais mērķis ir caur kopīgām aktivitātēm veidot ģimenēm draudzīgu vidi un veicināt sabiedrības līdzdalību. Pasākumi būs veltīti tam, lai sekmētu pozitīvu attieksmi pret ģimenes institūciju un veicinātu sadarbību ar pašvaldību ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā.

  Projekta gaitā lieli un mazi mazsaliecieši varēs piedalīties dažādos pasākumos. 19. jūnijā norisināsies pasākums "Ģimeņu svētki Mazsalacā". Jūnijā un jūlijā ģimenes tiks aicinātas uz disputu klubu "Mūsmāja". Šīs tikšanās kalpos arī kā konsultācijas, savstarpējs atbalsts dalībniekiem, lai spēcinātu psiholoģiski katru ģimeni, kas piedalās, stiprinātu attiecības ģimenēs un sniegtu ierosmi ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Jūlijā četru dienu garumā notiks dienas nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni 2022", kuras programmā radošā veidā īpaša uzmanība tiks veltīta ģimenes vērtību apzināšanai. Vēl interesenti varēs piedalīties īpašas pieturvietas izveidē. Ģimenēm un iedzīvotājiem sadarbojoties, no vietas un dizaina izvēles līdz pat realizācijai, kopīgi tiks radīta atpūtas pieturvieta tiem, kas vēlas baudīt mieru, drošības sajūtu, harmonisku noskaņu, svaigu gaisu un ērtību. Projekta noslēgumā notiks dzimtas saiets Mazsalacā.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz Jāņu ielīgošanas pasākumu
  26.05.2022.

  Svētdien, 2022. gada 12. jūnijā laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties Jāņu ielīgošanas pasākumā "Nu atnāca Jāņa diena!", kas notiks Jaunpiebalgas novada Ķeiķu mājās.

  Klāt atkal laiks, kad saule danco visaugstāk un daba uzzied viskrāšņāk. Izdziedāsim un iedziedāsim gada skaistākos svētkus! Iesim rotaļās, dancosim, iededzināsim Jāņu ugunskuru, Pasākuma laikā iepazīsim Jāņu zāļu dziedinošo spēku, mācīsimies Līgo dienas tautasdziesmas.

  Dalība ielīgošanas pasākumā ir bezmaksas. Materiāli darbnīcām tiks nodrošināti.

  No Rīgas būs nodrošināts autobuss kopīgam braucienam uz norises vietu.

  Aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties! Vietu skaits - ierobežots.

  Pieteikšanās Ielīgošanas pasākumam un plašāka informācija: Dita Butule - e-pasts: dita.butule@gmail.com .

  Jāņu ielīgošanas pasākums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf
  Atskatāmies ebru meistarklasē!

  19.05.2022.

  19. maija pēcpusdienā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki, vietējās sabiedrības pārstāvjus - projekta "Integrācijas ABC - 4" dalībnieki piedalījās ebru - gleznošanas uz ūdens - meistarklasē. Dalībnieki ar prieku radoši darbojās, radot krāsainus un neatkārtojamus mākslas darbus.

  Ebru meistarklase notika projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  11. jūnijā būs iespēja apmeklēt Rīgas Motormuzeju!
  16.05.2022.

  Sestdien, 2022. gada 11. jūnijā plkst. 11.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt Rīgas Motormuzeju.

  Rīgas Motormuzejs ir lielākais un modernākais seno spēkratu muzejs Latvijā un Baltijas valstīs. Motormuzejs ar savu ekspozīciju apmeklētāju acis priecē jau kopš 1989. gada. Gan toreiz, gan tagad tas ir vienīgais šāda profila muzejs Latvijā un lielākais Baltijā. Muzejā atrodas Baltijā lielākā un daudzveidīgākā seno spēkratu kolekcija, kur apskatāmi pasaules autobūves pirmsākumi, tai skaitā, pirmais pasaules auto - Benz Patent Motorwagen, unikāli limuzīni, leģendāri sacīkšu auto, mūsdienu auto zīmolu "vectētiņi", kā arī Latvijas autobūves vēstures lepnums. Kopumā muzejā apskatāmi vairāk nekā 100 senie spēkrati - katrs ar savu īpašo stāstu, kas ilustrēts ar interaktīviem ekrāniem, video stāstiem, virtuālo realitāti un citām modernajām tehnoloģijām.

  Gida pavadībā būs iespēja iepazīt muzeja seno spēkratu stāstus, ekspozīciju un aktuālās izstādes, pievēršot uzmanību būtiskākajām Latvijas un pasaules autobūves pērlēm. Ekskursijā ne tikai būs iespēja iepazīties ar muzeja unikālajiem spēkratiem, bet arī ar dažādām multimediju aktivitātēm. Ekskursija notiks krievu valodā.

  Pieteikšanās un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Muzeja apmeklējums ir bezmaksas.

  Muzeja apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicinām apmeklēt Ilūziju muzeju "Cosmos"!
  16.05.2022.

  No šā gada 23. maija līdz 22. jūnijam laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt Ilūziju muzeju "Cosmos".

  Muzejs piedāvā doties sociālā un izklaidējošā ilūziju pasaules piedzīvojumā, kas sajūsminās visas paaudzes. Būs iespēja ienirt kosmosa pasaulē un aplūkot zvaigžņu kopu, izbaudīt optisko ilūziju brīnumus, doties Spoguļu istabā un izbaudīt pastaigu pa Piena ceļu. Muzejā apskatāmi daudz neparasti un aizraujoši priekšmeti, kuri liks jums brīnīties un neticēt savām acīm.

  Pieteikšanās un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Muzeja apmeklējums ir bezmaksas.

  Muzeja apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt mākslas muzeju "Rīgas Birža"
  16.05.2022.

  Sestdien, 2022. gada 4. jūnijā laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt mākslas muzeju "Rīgas Birža". Plkst. 11.00 būs iespēja gida pavadībā doties ekskursijā, izzinot mākslas muzeja "Rīgas Birža" ekspozīcijas, savukārt plkst. 12.30 varēs piedalīties radošajā darbnīcā "Mākslas nosiedumi". Ekskursija notiks krievu valodā.

  Mākslas muzejs "Rīgas Birža" ir kultūras apmaiņas vieta, kur svarīgāka par mākslinieka nacionālo piederību ir izcilība. Muzejs ar savām aktivitātēm veido tiltu starp Āziju, Eiropu un Ameriku, ekspozīcijās un izstādēs piedāvājot klasiskās mākslas dialogu ar laikmetīgo mākslu.

  2013. gadā mākslas muzejs "Rīgas Birža" saņēma Eiropas Muzeju foruma īpašo balvu, tādējādi ierindojoties starp astoņiem Eiropas veiksmīgākajiem jaunatklātajiem muzejiem. Žūrijas eksperti augsti novērtēja mijiedarbību starp izcilas kvalitātes rekonstrukciju un apbrīnojamo atmosfēru, kas tiek nodrošināta apmeklētājiem.

  Muzejā apskatāmas sešas pastāvīgās ekspozīcijas un aktuālā izstāde 1. stāva Lielajā izstāžu zālē. Ēkas ceturtajā stāvā atrodas Eiropas mākslas galerija, kur redzama 16.-20. gadsimta glezniecība, tēlniecība, porcelāns, un blakus esošais Sudrablietu kabinets ar Baltijas, Krievijas, Vācijas 17.-20. gadsimta dārgmetāliem. Trešais stāvs ir mājvieta Āzijas mākslas galerijai, kur iespējams iepazīties ar 17.-21. gadsimta Japānas, Ķīnas, Indijas un Dienvidaustrumāzijas mākslu. Šajā pašā stāvā atrodas arī Senās Ēģiptes kabinets ar tūkstošiem gadus seniem artefaktiem, Antīkās mākslas kabinets, kas parāda muzeja Senās Grieķijas un Romas keramikas, numismātikas un tēlniecības krājumu un Rēriha gleznu galerija, kur apskatāma Nikolaja Rēriha (1874-1947) glezniecības kolekcija.

  Gida stāstījums ietvers informāciju par māksliniekiem un mākslas darbiem, padziļināti iepazīstinās ar mākslas procesiem dažādos laikposmos un to nozīmi kultūrvēstures kontekstā.

  Pēc ekskursijas plkst. 12.30 dalībniekiem būs iespēja piedalīties mākslas muzeja "Rīgas Birža" radošajā darbnīcā "Mākslas nospiedumi" un izmēģināt audumu apgleznošanu un vienu no tekstiklmākslas tehnikām - sietspiedes audumu apdruku.

  Darbnīcas ievadu veidos muzeja darbinieka stāstījums un piemēru demonstrācija, kam sekos iespēja personalizēt līdzi paņemtu audumu (apģērbu, auduma maisiņu) ar muzeja kolekcijas meistardarbiem un ēkas arhitektūras elementiem. Katram dalībniekam būs iespēja radīt unikālu suvenīru vai dāvanu, apdrukājot līdzi paņemto audumu, tādēļ aicinām ņemt līdzi auduma maisiņu vai kādu apģērbu, piemēram, T-kreklu.

  Pieteikšanās un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Muzeja un radošās darbnīcas apmeklējums ir bezmaksas.

  Muzeja apmeklējums un radošā darbnīca notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  15. un 21. maijā aicinām uz improvizācijas kompozīciju "Mūsu dārzs" Nacionālo biedrību kultūras namā, Rēzeknē
  10.05.2022.

  2022. gada 15. un 21. maijā Nacionālo biedrību kultūras namā notiks biedrības "Sadarbības platforma" projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros veidotā improvizācijas kompozīcija "Mūsu dārzs".

  Projekts "Integrācijas ABC - 4" tiek īstenots visā Latvijā, tostarp Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver latviešu valodas kursus, integrācijas nodarbības un improvizācijas teātri, kur teātris tiek izmantots kā metode trešo valstu valstspiederīgo sociālajai integrācijai, socializācijai un kultūras mijiedarbībai.

  Kompozīcijas veidotāji stāsta: "Veidojot kompozīcijas saturu, esam centušies koncentrēties uz cilvēku jūtām un emocijām, neuzsvērt citus aspektus. Uz skatuves, prožektoru izgaismotus, mēs redzēsim cilvēkus, kuri likteņa un apstākļu dēļ ir nonākuši Latvijā un ir kopā ar mums tagad. Mātes, vecmāmiņas, pusaudži, sievietes... Uz skatuves, it kā zem palielināmā stikla, mēs redzam, dzirdam un saprotam, cik trausla ir mazā cilvēka pasaule un pasaule ap mums. Nekādu pamācību, tikai ukraiņu autoru Līnas Kostenko, Vasiļa Simonenko, Jurija Andruhoviča, Vladimira Sosjuras un Ludmilas Legostajevas dzeja."

  Pasākuma valodas: latviešu, ukraiņu, krievu.

  Ieeja ir bez maksas. Vietu skaits ir ierobežots. Lai veiktu rezervācijas, lūdzam zvanīt pa tālruni: 64622182 vai 26492902.

  Improvizācijas kompozīcija "Mūsu dārzs" notiks:

  15. maijā, plkst. 12.00 - Nacionālo biedrību kultūras nams, 2. stāvs, kamerzāle.

  21. maijā plkst. 11.00 - Nacionālo biedrību kultūras nams, 1. stāvs, lielā zāle.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Latvijas iedzīvotāju pilsoniski aktīvas rīcības veicināšanai startē projekts "Stipri atbalstam"
  09.05.2022.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada martā uzsāka projektu "Stipri atbalstam", kura mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotājus pilsoniski aktīvai rīcībai saistībā ar Ukrainā notiekošo karadarbību un tās izraisītajām sekām Ukrainā un Latvijā.

  Galvenās projekta aktivitātes būs veltītas brīvprātīgo iesaistei, apmācībām un psihoemocionālajai palīdzībai atbalsta sniedzējiem - biedrības biedriem un brīvprātīgajiem. Paredzēti arī pasākumi, kuros piedalās brīvprātīgie, sniedzot atbalstu Ukrainas situācijā cietušajiem un iesaistoties pilsoniski nozīmīgas aktivitātēs, kā arī veicinot dezinformācijas novēršanu un mazināšanu.

  Projekta vadītāja Lauma Celma stāsta: "Vērojot pēdējo mēnešu situāciju Ukrainā, nespējam palikt vienaldzīgi malā stāvot un domājām, kā, esot Latvijā, varam palīdzēt. Vēlamies sniegt savu artavu un ar dažādu atbalsta pasākumu palīdzību mudināt gan biedrības biedrus, gan plašāku sabiedrību darboties kā brīvprātīgajiem un sniegt šobrīd tik ļoti nepieciešamo palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Mēs apmācīsim brīvprātīgos, lai tie varētu kvalitatīvi darboties un sniegt atbalstu Ukrainas situācijā cietušajiem, aicināsim būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī pievērsīsim uzmanību cīņai pret dezinformāciju - meklēsim atbildes, kā izprast atšķirību starp uzticamām ziņām un maldinošu informāciju."

  Biedrības "Sadarbības platforma" projekts "Stipri atbalstam" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekts noslēgsies 2023. gada 31. janvārī.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Rēzeknē top improvizācijas teātra izrāde
  09.05.2022.

  Rēzeknē top improvizācijas teātra izrāde, kurā iesaistās 10 dalībnieku grupa - gan trešo valstu valstspiederīgie, gan vietējās sabiedrības pārstāvji. Īpašs prieks, ka izrādes tapšanā, veicinot ātrāku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, piedalās Ukrainas iedzīvotāji. Pirmizrāde gaidāma vasaras sākumā!

  Izrāde tiek veidota laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros projektā "Integrācijas ABC -4". Projektu "Integrācijas ABC- 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/8/2020/4/04


  Vairāk nekā 300 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki apgūst latviešu valodu
  05.05.2022.

  Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo - imigrantu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, biedrība "Sadarbības platforma" no šā gada janvāra sadarbībā ar SIA "Mensarius" un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru organizē latviešu valodas kursus projektā "Apgūstam latviešu valodu".

  Latviešu valodas kursos šobrīd mācās 312 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki, kopā tās ir 21 grupa. Kursos mācās dalībnieki bez priekšzināšanām, kā arī ar A1, A2 un B1 līmeņa valodas prasmēm. Nodarbības lielākoties notiek attālināti, kas paver iespēju latviešu valodu apgūt interesentiem no jebkuras vietas Latvijā. Divām grupām mācības notiek klātienē - viena grupa Ventspilī un otra grupa Rīgā.

  Biedrības "Sadarbības platformas" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma norāda: "Interese par latviešu valodas kursiem bija un ir ļoti liela, īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā februāra beigās un sekojošā Ukrainas iedzīvotāju pieplūduma Latvijā. To apliecina pilnībā nokomplektētās grupas apmācībām. Plānots, ka projekta "Apgūstam latviešu valodu" ietvaros rīkotie kursi ilgs līdz pat septembra beigām."

  Vairāk informācijas un kontakti: http://www.sadarbibasplatforma.lv/alv.html

  Projektu "Apgūstam latviešu valodu" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/03.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Mācības integrācijas kursos noslēdz divas grupas
  25.04.2022.

  22.aprīlī mācības integrācijas kursos noslēdza 2 grupas, kurās galvenokārt mācījās ukraiņi. Kursu dalībnieki bija ļoti pateicīgi par iespēju apmeklēt šādus bezmaksas kursus un iegūt zināšanas par Latviju. Pateicības vārdus saņēma gan zinošie un atsaucīgie lektori, gan kursu organizatori.

  Projektu "Integrācijas ABC- 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/8/2020/4/04.


  22. aprīlī aicina uz mezglotu rokassprādžu darināšanas darbnīcu
  11.04.2022.

  Piektdien, 2022. gada 22. aprīlī plkst. 15.00, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt radošu nodarbību - mezglotu rokassprādžu darināšanas darbnīcu.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim makramē jeb mezglotu rokassprādžu - "šambalas" aproču darināšanas pamatus. "Šambalas" rokassprādze ir moderna rota, taču tajā pašā laikā varam domāt arī par tās seno nozīmi. Tās darināja ar mērķi aizsargāt īpašnieku no nepatikšanām un piesaistīt debesu ķermeņu pozitīvo enerģiju.

  Darbnīcas laikā dalībnieki iemācīsies vienkāršus mezglošanas elementus un izgatavos arī katrs savu "šambalas" aproci. Katram būs iespējams izvēlēties kādas pērles vai akmeņus iemezglot šajā aprocē, kā arī papildināt ar citiem elementiem. Aproces izmēru varēs viegli regulēt, jo tajā tiks iestrādāta ļoti ērta sistēma izmēra maiņai.

  Dalība ir bezmaksas. Materiāli rokasssprādžu veidošanai tiks nodrošināti. Darbnīca notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā, taču aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties!

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060

  vai e-pasts laama.santa@gmail.com . Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots.

  Radošā darbnīca 22.aprīlī noritēs projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācijai:
  Santa Lāma, tālrunis 26599060
  E-pasts laama.santa@gmail.com
  https://www.mensarius.lv/index.php/lv/


  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt ebru gleznošanas meistarklasi
  31.03.2022.

  Ceturtdien, 2022. gada 19. maijā no plkst. 17.00 - 19.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt ebru - gleznošanas uz ūdens - meistarklasi.

  Ebru - gleznošana uz ūdens, kas mūsdienās pazīstama kā dekoratīvi lietišķā papīrmāksla, ir sena mākslas tehnika, kas radusies Tuvojos Austrumos, Senajā Persijā 13. gadsimtā. Ebru ir viens no senākajiem Turcijas mākslas veidiem un 2014. gadā, atzīstot unikālo ebru vērtību, UNESCO to iekļāva cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

  Zīmējums tiek veidots ar krāsām, kuras neizšķīst ūdenī, bet paliek uz ūdens virsmas. Krāsas nesaplūst savā starpā un veido neatkārtojamus ornamentus. Krāsas sastāv no dabiskiem pigmentiem, ūdens un speciāla šķidruma, kas palīdz krāsai negrimt un izplesties uz ūdens virsmas. Visi materiāli ir dabiski. Katrs zīmējums uz ūdens ir vienreizējs, tikpat unikāls kā mūsu mainīgā dzīve, tāpēc tie nekad neatkārtosies un katru reizi tiks radīts kas jauns.

  Meistarklasi vadīs ebru māksliniece Olga Orlova, kura šo mākslu apguvusi Turcijā un jau astoņus gadus praktizē to Latvijā, darbojoties studijā "Ebru Rīga".

  Dalība meistarklasē ir bezmaksas. Materiāli darbnīcai tiks nodrošināti. Darbnīca notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā, taču aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties!

  Pieteikšanās ebru meistarklasei un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots.

  Ebru meistarklase notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt multimediālo koncertšovu "Gadalaiki"
  30.03.2022.

  Piektdien, 2022. gada 1. jūlijā plkst. 19.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt multimediālo koncertšovu "Gadalaiki", kas notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

  Unikālā koncertā "Gadalaiki" varēs baudīt klasiskās mūzikas hitus, ko papildinās iespaidīgs Latvijas vadošo mākslinieku radīts gaismu un video šovs. Koncertā uz skatuves kāps gan pianists Vestards Šimkus, gan vijolniece Darja Smirnova un Liepājas kamerorķestris.

  Šajā gadalaikiem veltītajā skaņu un gaismu koncertnotikumā latviešu izcilais pianists Vestards Šimkus atskaņos Pētera Vaska vērienīgo klavierdarbu ciklu "Gadalaiki", kam īpašu gaismu šovu veido Mārtiņš Feldmanis, kurš kā gada labākais gaismu mākslinieks jau divreiz sveikts ar Latvijas teātru "Spēlmaņu nakts" balvu.

  Pētera Vaska vairāku gadu garumā rakstītie "Gadalaiki" aizsākās 1980. gadā ar "Balto ainavu" - tā laika Baltijas komponistu minimālisma garā radītu meditāciju, kur izmantotas tikai dažas skaņas. 1981. gadā komponists radīja jau krietni izvērstāku, dramatiski aktīvu skaņdarbu "Rudens klaviermūzika", savukārt 1995. gadā tam sekoja dabas skaņu ainava "Pavasara klaviermūzika", bet darbu ar nosaukumu "Vasara" Vasks uzrakstīja 2009. gadā.

  Koncerta otrajā daļā uz skatuves kāps Darja Smirnova - viena no spožākajām Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolniecēm, kas kopā ar Liepājas kamerorķestri atskaņos pasaules klasiku - Antonio Vivaldi četru vijoļkoncertu ciklu. Vivaldi "Gadalaiki" ir viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Komponējot šo vēlāk tik slaveno mūziku, Vivaldi sirsnīgi izpriecājies, zīmējot dabas un sadzīves ainas, un partitūrā ierakstot arī vārdisku to atšifrējumu. Šajos skaņdarbos netrūkst ne harmonijas, ne izdomas.

  Latvijas izcilākie video mākslinieki Artis Dzērve, Ineta Sipunova, Vikijs (Viktors Keino) un Mīnus Astoņi (Andris Vētra) katrs savam gadalaikam gatavo īpašu 3D video performanci, kas slavenajai Vivaldi mūzikai piešķirs papildu dimensiju.

  Pieteikšanās koncertšova apmeklējumam un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Koncertšova apmeklējums ir bezmaksas.

  Koncertšova apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt koncertu "Cilvēks"
  30.03.2022.

  Sestdien, 2022. gada 30. aprīlī plkst. 19.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt Ivo Fomina jaunākā studijas albuma "Cilvēks" koncertu, kas notiks Liepājas Olimpiskajā centrā.

  Ivo Fomins ir latviešu rokmūziķis. Jau kopš 1980. gadiem darbojies vairākās Liepājas rokgrupās, taču kopš 2006. gada uzsācis solo karjeru.

  Dziedātāja un dziesmu autora Ivo Fomina jaunākajā studijas albumā "Cilvēks" iekļautas pavisam 12 dziesmas, no kurām vairākas klausītājiem vēl nav pazīstamas, taču tādas kā albuma tituldziesma "Cilvēks", "Vēlreiz un vēlreiz", kā arī šī brīža aktuālā dziesma "Tu man esi" ir kļuvušas ļoti iemīļotas. Gandrīz visas albuma dziesmas producējis pats Ivo Fomins sadarbībā ar savu daudzgadējo grupas partneri, ģitāristu Robertu Dinteru. Visu 12 albuma dziesmu vārdu autors ir dzejnieks Guntars Račs, ar kuru Ivo Fomins sadarbojies arī savu iepriekšējo albumu tapšanā.

  Jau vairāku gadu garumā Ivo Fomins savu muzikālo karjeru veiksmīgi turpina kopā ar mūziķiem Robertu Dinteru (ģitāra), Kristapu Eihvaldu (ģitāra) un Ēriku Hanzovski (bungas), ar kuriem kopā arī uzstāsies albuma koncerttūrē.

  Pieteikšanās koncerta apmeklējumam un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Koncerta apmeklējums ir bezmaksas.

  Koncerta apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt koncertu "Mana svētku diena"
  30.03.2022.

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt izrādi "Smiļģis"

  Sestdien, 2022. gada 23. aprīlī plkst. 18.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt izrādi "Smiļģis" Dailes teātra Lielajā zālē.

  "Smiļģis" ir latviešu dzejnieces, dramaturģes, sabiedriskās darbinieces, Triju zvaigžņu ordeņu kavalieres Māras Zālītes jaunākā luga, kas sākas ar Dailes teātra ieceres dzimšanu viena ģēnija prātā, kam seko teātra dibināšana.

  Eduards Smiļģis ir ne vien Dailes teātra dibinātājs, novatorisks režisors un spēka un ekstāzes aktieris, bet arī pretrunu plosīts ģēnijs, kurš līdzīgi hameleonam maina savu iedabu atkarībā no sievietes, kuru tobrīd mīl, vai varas, kas tobrīd valda. Drāma divās daļās cenšas izdibināt, kas patiesībā slēpjas aiz Smiļģa tūkstoš maskām, un kādu cenu ģēnijam nākas maksāt par spēju spēlēt teātri, sāpēt un mīlēt pāri vidusmēra cilvēka varēšanas robežām.

  Lomās: Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Toms Veličko, Kaspars Dumburs, Kārlis Arnolds Avots (Eduards Smiļģis), Kristīne Nevarauska (Berta), Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Felicita Ertnere), Rēzija Kalniņa (Lilija Štengele), Dārta Daneviča (Eleonora), Ieva Segliņa (Anna, Rainis, Lelde), Lidija Pupure (Smiļģa māte).

  Režisors - Viesturs Kairišs, scenogrāfe - Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece - Ilze Vītoliņa, gaismu mākslinieks - Oskars Pauliņš, mūzikas režija - Juris Vaivods, horeogrāfe - Jana Jacuka, video mākslinieks - Ivars Ozoliņš.

  Spēlmaņu nakts 2020/2021 balvu pasniegšanas ceremonijā izrāde ieguva Grand Prix (Gada izrāde).

  Pieteikšanās teātra izrādes apmeklējumam un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Teātra izrādes apmeklējums ir bezmaksas.

  Teātra izrādes apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt koncertu "Mana svētku diena"
  30.03.2022.

  Sestdien, 2022. gada 9. aprīlī plkst. 15.00 laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus un vietējās sabiedrības pārstāvjus apmeklēt Olgas Rajeckas 60 gadu jubilejas koncertu "Mana svētku diena", kas notiks Latgales vēstniecībā GORS.

  Olga Rajecka ir populāra latviešu dziedātāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, kura atpazīstamību ieguva, darbojoties leģendārajos ansambļos "Eolika" un "Turaidas roze". Tāpat arī mūziķei bija veiksmīga solo karjera, kuras laikā viņa aktīvi koncertējusi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Lai atzīmētu šo notikumu, māksliniece ieplānojusi vairākus lielus koncertus, kuros viņa aicinās piedalīties māksliniekus, ar kuriem krustojušies viņas radošie ceļi.

  Latgales vēstniecībā GORS 9. aprīlī Olga Rajecka uzstāsies kopā ar mūziķiem Andri Baltaci, Andri Eriņu un vijolnieci Ingu Zeili no grupas "Laimas Muzykanti", grupu "Baritoni" u.c. Koncerta pirmajā daļā ar Uģi Rozi māksliniece izpildīs skaistās Imanta Kalniņa dziesmas. Otrajā daļā skanēs dziedātājas populārākās dziesmas īsti latgaliskās aranžijās, kuras veidos Andris Baltacis. Visos koncertos piedalīsies pavadošā grupa Jāņa Miltiņa vadībā.

  Pieteikšanās koncerta apmeklējumam un plašāka informācija: Katrīna Šternberga - e-pasts: katrina.sternberga@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots. Koncerta apmeklējums ir bezmaksas.

  Koncerta apmeklējums notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Nodokļu regulējuma dēļ ilgtermiņā cietīs nevalstiskais sektors
  30.03.2022.

  Lai rosinātu diskusiju par gaidāmajām izmaiņām NVO sektorā, kas stājās spēkā līdz ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 2021. gada 1. jūlijā, biedrība "Sadarbības platforma" kopš 2021. gada pavasara īstenoja projektu "Ceļš problēmas risinājumā", kas noslēdzas 2022. gada martā. Projekta mērķis bija pārstāvēt NVO intereses, sagatavojot ekspertu atzinumus un ierosinājumus likumdošanas aktu izmaiņām. Projektā secināts, ka nodokļu regulējuma dēļ ilgtermiņā ir apdraudēta NVO darbības nākotne un pilsoniskas sabiedrības attīstība.

  Šo 10 mēnešu laikā projekta gaitā īstenots pētījums, iesaistot Latvijas NVO, atbildīgo iestāžu ierēdņus, Saeimas deputātus un amatpersonas, kuri tika regulāri aicināti uz diskusijām, komentāriem, tā veidojot dialogu ar iestādēm un lēmumu pieņēmējiem, nodrošinot iespēju gūt izpratni par NVO darbību, tās specifiku. Daļa no pētījuma bija tiešsaistes aptauja NVO sektora dalībniekiem, bet liela loma šajā projektā bija arī deviņām domdarbnīcām, kas norisinājās tiešsaistē no aizvadītā gada jūnija līdz šī gada februārim.

  Viens no būtiskiem jautājumiem, kas aktualizējies projekta gaitā - kā turpmāk organizēt darbu NVO, kas nodarbina personas uz ļoti atšķirīgu nodarbinātības attiecību pamata (darba līgums, uzņēmumu līgums ar personām, kas nav pašnodarbinātas personas, autoratlīdzības līgums), kāda būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja NVO nespēs segt nodokļu maksājumus, kas tām tiks aprēķinātas par darbiniekiem, kuri nesaņem minimālo atalgojumu mēnesī jeb 1500 EUR trīs mēnešu periodā.

  NVO sektors, pretendējot uz turpmākajiem projektiem, nevarēs precīzi plānot izmaksas, jo nav skaidrs, kādi projekta eksperti (personālijas) tiks piesaistīti un kādas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas būs jāsedz, jo pirms projekta īstenošanas ne vienmēr ir iespējas iegūt informāciju par piesaistīto ekspertu papildu darba vietām un atalgojumu, kas var radīt problēmas.

  Paralēli pētījumam un domdarbnīcām projekta eksperti grāmatvedības un nodokļu regulējuma jautājumos, darba tiesību eksperte piedalījās diskusijās gan ar likumdevēja pārstāvjiem Finanšu ministrijas darba grupā 2021. gada rudenī, gan arī tiekoties ar NVO sektora projektu finansētāju organizācijām, lai skaidrotu nodokļu regulējuma nepilnības un kopīgi meklētu risinājumus NVO darbībai nākotnē.

  Pateicoties "Sadarbības platforma" projektam "Ceļš problēmas risinājumā", kas tika finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros, apzinātas problēmas un iegūtie dati liecina, ka NVO sektoram problēma, kas saistīta ar minimālajām sociālajām iemaksām ceturksnī no 1500 EUR par ikvienu darbinieku, ir aktuāla, bet to sekas atklāsies tikai 2022. gada septembrī, decembrī.

  Ņemot vērā vairāku iesaistīto pušu ierosinājumus sarunās ar likumdevēju, ir panākts rezultāts, ka pašlaik notiek darbs pie virknes izmaiņām saistībā ar autoratlīdzības un pašnodarbināto nodokļu apmaksas kārtību, bet vēl joprojām netiek skatīta problēma saistībā ar NVO projektu ietvaros maksājamo nodokļu un VSAOI iemaksu kārtību.

  Projekta noslēgumā apkopotās problēmas NVO sektorā saistībā ar projekta finansējumu, darbiniekiem, kuriem nav iespēju projektos strādāt pilnu slodzi vai saņemt minimālo atalgojumu mēnesī, biedrība "Sadarbības platforma" prezentēs gan vairākiem nozīmīgiem projektu finansētājiem, gan sagatavos vēstuli likumdevēju pārstāvjiem, skaidrojot konstatētās nepilnības, un aicinās vēlreiz pārskatīt VSAOI un pieņemtā lēmuma izmaiņas attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"- izņēmumos, tā respektējot pilsoniskās sabiedrības - nevalstisko organizāciju tiesības piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu parādos un tādēļ spiestas pārtraukt darbību.

  Biedrība "Sadarbības platforma" darbojas jau no 2014. gada, un tajā kā biedri ir 26 dažādas nevalstiskās organizācijas.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" - kas paveikts?
  30.03.2022.

  Tuvojoties projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" izskaņai, atskatījāmies uz paveikto, notikušajiem pasākumiem un dalībnieku atsauksmēm. Kam projekta pasākumi bija veltīti un ko ieguva dalībnieki Dagdā, Kārsavā un Mazsalacā? Aicinām noskatīties video sižetu!

  Sižets bija skatāms arī "ReTV" raidījumā "Veiksmes formula".

  Jebkurā laikā raidījumu var noskatīties : https://youtu.be/fd4kA7Z3pjQ

  Projektu "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  #PeopleToPeople  Dagdā mākslas, kustību, dejas nodarbībās dalībnieki rod prieku un enerģiju
  30.03.2022.

  Piedāvājam ieskatīties mākslas, kustību, dejas nodarbībās "Prāts, kustība un es", kas 19. martā Dagdā pulcēja kuplu dalībnieku pulku.

  Nodarbībās dalībnieki ar prieku un interesi atklāja mākslas, kustību, dejas terapijas sniegtās iespējas pašizpausmes attīstībā, fiziskās, emocionālās, kognitīvās un sociālās veselības uzlabošanā, kas ir īpaši svarīgi šajā sarežģītajā laikā.

  Mākslas, kustību, dejas nodarbības "Prāts, kustība un es" notika projektā "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas".

  Mākslas, kustību, dejas nodarbības "Prāts, kustība un es" rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  #PeopleToPeople
  Latvijas apmācību lektori mācās un iedvesmojās no somu kolēģiem!
  23.02.2022.

  Februāra sākumā projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" ietvaros pieaugušo apmācību lektori devās mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, lai iepazītu somu kolēģu pieredzi apmācību darba organizēšanā, apgūtu jaunas zināšanas par mūsdienīgiem starpkultūru dialoga prasmju apguves paņēmieniem un metodēm, kā arī izzināja jaunākos apmācību aspektus darbā ar imigrantiem.

  Lūk, mācību brauciena laikā dalībnieku gūtās atziņas un iespaidi:

 • Katras valsts pieredze ir unikāla, jo tā lielākoties iespējama tāpēc, ka sistēma, uz kuras tā ir būvēta, ir balstīta mentalitātē un pamatīgās iestrādēs. Mēs varam mācīties, bet jāsaprot, ka lietu pārnese vienkāršā veidā nedarbosies, jo mēs dzīvojam citā augsnē. Taču arī tā ir nenovērtējama pieredze.
 • Viss ir iespējams. Būtiska ir savstarpēja uzticēšanās.
 • Uzņēmīgiem, neatlaidīgiem, aktīviem un zinošiem cilvēkiem pieder Nākotne!
 • Uzdrošinieties īstenot idejas!
 • Ja darbā mirdz acis, tad var izdarīt un iemācīties bezgala daudz.
 • Digitalizāciju jāievieš nozarēs līdz tam brīdim, kad tās kļūs par novecojošām tehnoloģijām.
 • Dari to, ko pašam gribās un tad tev nekad nebūs jāstrādā! Nauda mētājas apkārt, to tikai jāprot paņemt. Esi mierā ar sevi un dod mieru citam!

  Kādas jaunas zināšanas mācību dalībnieki nodos tālāk Latvijas kolēģiem?

 • Iepazīstināšu ar digitalizācijas iespējām, kas ieviešamas arī manā organizācijā, tā uzlabojot tās darbību.
 • Dalīšos ar informāciju par tradicionālu lietu izmantošanu mūsdienās, nodošu pieredzi par sabiedrisko organizāciju dalību un iesaisti dažādās aktivitātēs. Stāstīšu par kultūras dzīves koordinēšanu Somijā, pašvaldības kultūras iestāžu darbību un sadarbības iespējām.
 • Iepazīstināšu ar digitalizācijas pieredzi Somijas bibliotēkās un muzejos, neformālās izglītības metodēm personības pilnveidei.
 • Stāstīšu par digitālajām iespējām, kurām nemaz nevajag lielus resursus, lai tās īstenotu. Atvedu vairākas projektu idejas, kuras īstenošu!
 • Iedvesmojos no speciālistiem, kas strādā Somija ar patvēruma meklētājiem, pilnveidoju zināšanas radošo industriju attīstības jomā un apzināju mūsdienu dizaina iespējas digitalizācijas laikmetā.
 • Guvu papildu pieredzi un skatījumu, kā pilnveidot savu darbu un veicināt kopienas izaugsmi, apguvu arī jaunas digitalizācijas prasmes.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.


  Somijas pieredze stāstos un bildēs
  22.02.2022.

  Atskatoties projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, izskanējis vēl viens iedvesmas un pieredzes stāsts. 17. februārī biedrības "Ziemupīte" pārstāve Daina Vanaga dalījās ar savām atziņām, iegūto pieredzi un vērtīgākajiem piemēriem, pulcējot interesentus un domubiedrus Latvijā. Dainas stāsts atspoguļoja Somijā dzirdēto un redzēto par starpkultūru dialogu, izglītības sistēmu un integrācijas procesu Somijā, somu kultūras dzīvi un tās struktūru, dažādiem digitālajiem risinājumiem kultūrā un ikdienā. Neizpalika arī labie piemēri un klātesošo diskusija - ko no šiem piemēriem varētu mācīties un pārņemt?

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.  Atskatāmies iedvesmojošajā mobilitātes braucienā uz Somiju!
  21.02.2022.

  Februārī projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" ietvaros devāmies mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, kurā mūsu biedrības apmācību lektoriem bija iespēja iepazīt somu kolēģu pieredzi kultūras, izglītības un integrācijas procesu nodrošināšanā.

  Pēc mācību brauciena Cēsīs izskanēja mākslinieces Ērikas Mālderes stāsts "Radošā dzīvesveida tūrisma potenciāls Somijā", daloties ar braucienā redzēto, dzirdēto un apgūtajām zināšanām. Klātesošie Cēsu puses kultūras, mākslas un sabiedriskie darbinieki iepazinās ar tādām tēmām kā Somijas raksturīgāko kultūras jomu šodienas iespējas un finansējuma piesaiste mākslā, mūzikā, teātrī, izglītības sistēmas iespējas un risinājumi, formālā un neformālā izglītība, valsts radošo industriju nozares attīstība un dizains digitalizācijas laikmetā, kam kā piemēri kalpo OODI bibliotēka Helsinkos, muzejs ART NOVATurku un Sarkas Lauksaimniecības muzejs. Sekoja arī Loimas Evanģēliskās Tautas augstskolas iedvesmas stāsts.

  Tikšanās noslēdzās ar savstarpējām diskusijām un dzirdēto iedvesmas stāstu un piemēru izvērtējumu.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.


  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem!
  15.02.2022.

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

  Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas. Integrācijas kursi notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Kur, šobrīd virtuālajā vidē, var iepazīt Latvijas kultūru? Arī uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes integrācijas kursos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi latviešu valodas apguvei, kas ir sarunvalodas klubi.

  Apmācību darbs tiks organizēts gan kā lekcijas, gan kā praktiskās konsultācijas. Lekcijas vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  Rīgā - apmācību koordinatore Santa Lāma, e-pasts: laama.santa@gmail.com, tālrunis: + 371 26599060,
  Liepājā - apmācību koordinatore Sintija Leigute, e-pasts: sintija.leigute@liepu.lv, tālrunis: + 371 29944679
  Ventspilī - apmācību koordinatore Jeļena Semeņenko, e-pasts: jelenasem54@gmail.com, tālrunis: + 371 29172071
  Jelgavā - apmācību koordinatore Linda Vovere, e-pasts: linda.vovere@inbox.lv, tālrunis: + 371 29433212
  Rēzeknē - apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts: domu.biedri@inbox.lv, tālrunis: + 371 29414010

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.


  Jaunieši apzina karjeras veidošanas iespējas un izvirza savus mērķus!
  03.02.2022.

  Jaunieši no visas Latvijas tiekas izaugsmes un iedvesmas nodarbībās, kam dots nosaukums domnīcu cikls "#Manas iespējas". Nodarbībās personīgās produktivitātes un cilvēku uzvedības trenera Kristapa Kravaļa vadībā jauniešiem ir iespēja mācīties un diskutēt par garīgās veselības nozīmi, personības izaugsmi, karjeras plānošanas iespējām, kā arī nospraust savus nākotnes mērķus.

  Turam īkšķus, lai nodarbībās dzirdētais būtu ierosmes avots jauniešiem jaunu mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā!

  Domnīcu ciklu "#Manas Iespējas" projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Kupls dalībnieku pulks - digitālo prasmju apmācībās!
  02.02.2022.

  Lai sniegtu iespēju apgūt un nostiprināt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās digitālās prasmes, biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā rīko digitālo prasmju apmācības. Iespēja apmeklēt apmācības raisīja plašu interesi un jaunas digitālās zināšanas un prasmes apgūst un papildina kupls dalībnieku pulks!

  Lektora Mārča Galiņa vadībā interesentiem ir iespēja apgūt 2 programmas - "Digitālā vide NVO aktivitāšu organizēšanai" un "Iespējas un resursi digitālajā vidē".

  Digitālo prasmju apmācības tiek rīkotas projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros, kura mērķis ir ar izglītojošu aktivitāšu palīdzību sniegt jaunas zināšanas un psihoemocionālo atbalstu Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Stiprinot vietējās kopienas Dagdā un Mazsalacā Covid-19 pandēmijas laikā
  01.02.2022.

  Stiprinot vietējās kopienas Dagdā un Mazsalacā Covid-19 pandēmijas laikā, norit izglītojošu nodarbību cikls - viedokļnīcas "EsunCiti". Dalībnieki apgūst jaunas zināšanas, stiprina pašapziņu un saņem psihoemocionālu atbalstu, kas ir būtiski Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai.

  Dagdā nodarbības vada sociālo zinātņu maģistre, psiholoģijas konsultante Inga Lapaine, Mazsalacā - psiholoģijas speciāliste, mediatore, krīzes intervences konsultante Daiga Jēkabsone.

  Viedokļnīcas "#EsunCiti" projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma", pateicoties sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā atbalstam.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  AICINĀM IMIGRANTUS - TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGOS - UZ BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODAS KURSIEM!
  31.01.2022.

  AICINĀM IMIGRANTUS - TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGOS - UZ BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODAS KURSIEM! (120 akadēmiskās stundas)

  LATVIEŠU VALODAS KURSOS JŪS:

 • Iemācīsieties pastāstīt par sevi, ģimeni, darbu, vaļaspriekiem vai aizraušanos
 • Iepazīsieties ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām
 • Mācīsieties gramatikas pamatus
 • Apgūsiet vai pilnveidosiet latviešu valodu kopā ar iedvesmojošu skolotāju saistošā un efektīvā veidā!

  Kursi notiks klātienē, ja ļaus valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi, vai tiešsaistē

  Aicinām pieteikties, jo vietu skaits grupā ir ierobežots!

  Papildu informācija un pieteikšanās:
  e-pasts sadarbibasplatforma@gmail.com

  Apgūsim latviešu valodu!

  Projektu "Apgūstam latviešu valodu" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar SIA "Mensarius" un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/03.


  Kārsavā kungi tiekas sarunu klubā "Vīru runas"
  30.01.2022.

  Kārsavā kungi tiekas sarunu klubā "Vīru runas", lai diskutētu par novadā, vietējā kopienā un sev aktuāliem jautājumiem. Tikšanās reizēs kungi guva ieskatu, kā vēsturiski radušies vīru jeb džentlmeņu klubi un kā tie darbojas. Dalībnieki iepazinās ar dažādiem psiholoģiskajiem testiem, salīdzināja bērnu un vīriešu intereses, meklējot kopīgo un atšķirīgo. Sarunu kluba dalībnieku komandas garu veido arī kopīga angļu galda spēļu spēlēšana.

  Sarunu klubs "Vīru runas" tiek organizēts projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros un tā galvenais uzdevums ir vietējās kopienas stiprināšana, sadarbības un domapmaiņas veicināšana.

  Sarunu klubu rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, aicinot piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos kungus.

  #PeopleToPeople

  Aicina uz bezmaksas digitālo prasmju apmācībām
  14.01.2022.

  Lai sniegtu iespēju apgūt un nostiprināt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās digitālās prasmes, biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina interesentus apmeklēt digitālo prasmju apmācības. Digitālās prasmes ir svarīgas ikvienam, tās ļauj efektīvi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, rīkiem, sekmīgi iekļauties darba tirgū un izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus gan darbā, gan ikdienā.

  Digitālo prasmju apmācībām paredzētas divas programmas: "Digitālā vide NVO aktivitāšu organizēšanai" (30 akadēmiskās stundas) un "Iespējas un resursi digitālajā vidē" (28 akadēmiskās stundas). Apmācības notiks tiešsaistē. Pēc apmācībām dalībnieki saņems apliecības.

  Pirmā nodarbība programmai "Digitālā vide NVO aktivitāšu organizēšanai" notiks 2022. gada 24. janvārī no plkst. 16.00 līdz 19.00, savukārt programmas "Iespējas un resursi digitālajā vidē" pirmā nodarbība notiks 2022. gada 27. janvārī no plkst. 15.00 līdz 18.00. Par abu programmu turpmākajiem nodarbību laikiem vienosies pirmajā tikšanās reizē.

  Nodarbības vadīs Mārcis Galiņš, datorspeciālists un informātikas pedagogs.

  Apmācību "Digitālā vide NVO aktivitāšu organizēšanai" programma:

 • Digitālās platformas procesu vadībā;
 • Google konta funkcijas;
 • Mākoņkrātuves izmantošana datu glabāšanai un apmaiņai;
 • Drošība digitālajā vidē, autortiesības.

  Apmācību "Iespējas un resursi digitālajā vidē" programma:

 • Digitālo rīku un resursu jēgpilna izmantošana;
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana;
 • Digitālās kompetences trūkuma identificēšana.

  Laipni aicinām izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas nodarbībām! Vietu skaits - ierobežots, lūdzam ņemt vērā, ka apmācībām prioritāri tiks reģistrēti projekta citu aktivitāšu dalībnieki.

  Aicinām apmācībām reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/digitapm. Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks nosūtīta saite uz nodarbību platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

  Digitālo prasmju apmācības tiek rīkotas projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros, kura mērķis ir ar izglītojošu aktivitāšu palīdzību sniegt jaunas zināšanas un psihoemocionālo atbalstu Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Mācoties no somu kolēģiem: projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai"
  11.01.2022.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2021. gada septembrī uzsāka īstenot projektu "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" programmā "Erasmus+", kura ietvaros biedrības rīkoto apmācību lektoriem būs iespēja iepazīt Somijas pieredzi apmācību darba organizēšanā, apgūstot jaunas zināšanas par mūsdienīgiem starpkultūru dialoga prasmju apguves paņēmieniem un metodēm, kā arī izzināt jaunākos apmācību aspektus darbā ar imigrantiem, nodrošinot tiem apmācības.

  Projekta vadītāja Lauma Celma stāsta: "Mūsu biedrībā darbojas vairāki lektori, kuri vada lekcijas Latvijas kultūras vēstnieku neformālās kustības dalībniekiem un Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem - imigrantiem, bet kuriem nav bijusi iespēja gūt pieredzi ārpus Latvijas, tādēļ būs vērtīgi redzēt un izprast, kā līdzīgas problēmas risina citur, kādus paņēmienus izmanto. Piemēram, Somijā imigrantu apmācības praktizē, ievērojot ģimeņu principu, nevis vadoties pēc vecuma grupām. Somi imigrantiem piedāvā integrācijas skolu ģimenēm, nevis atsevišķus integrācijas kursus. Būs interesanti iepazīt šādu pieeju un mēģināt ieviest to Latvijā. Tāpat, šajā pandēmijas laikā, lektoriem ir svarīgi iepazīt un praktiski apgūt jaunākās darba tendences un paņēmienus tiešsaistes darba nodrošināšanai."

  Projekta gaitā biedrībā "Sadarbības platforma" darbojošies lektori iegūs pieredzi un apgūs jaunus rīkus, ko izmantot savā turpmākajā darbībā. Projekta dalībnieki dosies uz Somiju, kur 5 dienu laikā tiks iepazīstināti ar Somijas kultūru, izglītību un integrācijas procesiem tajā, veicinot sadarbības, saziņas un digitālās prasmes. Papildu mācību braucienam notiks arī apmācības digitālo rīku apguvē, lai veicinātu dalībnieku prasmes radoši darboties tiešsaistē.

  Projekta galvenie mērķi ir veicināt lektoru pamatprasmju attīstību, nodrošināt digitālā mācību piedāvājuma iespējas un lektoru prasmes strādāt digitālajā vidē, rosināt inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, radot jaunus produktus jeb jaunus esošo apmācību risinājumus, kā arī veicināt starpnozaru un pārresoru sadarbību jaunu risinājumu nodrošināšanai.

  Projekta īstenošana norit sadarbībā ar somu kolēģiem - biedrību "Loimaan Evankelinen kansanopisto". 2021. gada oktobrī jau notika sagatavošanas vizīte, kurā projekta īstenotāji devas uz Somiju. Vizītes laikā tika apzināta un izstrādāta mobilitātes programma. Savukārt mobilitātes - mācību brauciens notiks 2022. gada februāra sākumā.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" (nr.2021-1-LV01-KA122-ADU-000030519) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Kārsavā aicina tikties sarunu klubā "Vīru runas"
  05.01.2022.

  Sarunu un dzīvās komunikācijas spēks šobrīd - Covid-19 pandēmijas laikā - ir īpaši nepieciešams, tāpēc biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus jaunajā gadā piedalīties pasākumu ciklā - sarunu klubs "Vīru runas".

  Sarunu klubam "Vīru runas" paredzētas 4 tikšanās reizes: 2022. gada 19. un 26. janvārī, 9. un 23. februārī. Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00. Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

  Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts sarunu klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

  Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas! Sarunu klubs notiks drošajā - "zaļajā" režīmā - visiem dalībniekiem ir jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

  Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima - tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv.

  Sarunu klubs "Vīru runas" tiek organizēts projekta "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ietvaros un tā galvenais uzdevums ir vietējās kopienas stiprināšana, sadarbības un domapmaiņas veicināšana.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Apgūstam latviešu valodu - apmācības Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem
  03.01.2022.

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un likumīgi uzturas Latvijā - imigrantu - veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū no 2022. gada janvāra līdz septembra beigām biedrība "Sadarbības platforma" īstenos projektu "Apgūstam latviešu valodu".

  Projekta mērķis ir piedāvāt un nodrošināt Latvijā dzīvojošajiem imigrantiem mūsdienīgu un daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā, darba tirgū un palīdzēs ikdienas saskarsmē Latvijā.

  Projekta gaitā tiks ieviesta latviešu valodas kursu programma un noorganizēti latviešu valodas kursi (120 akadēmiskās stundas) 20 grupām. Plānots, ka apmācības notiks četros Latvijas reģionos - klātienē, ja to ļaus valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  Paredzēts, ka latviešu valodas apmācību kursu apgūs 200 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki, stiprinot latviešu valodas prasmes un veicinot tās lietošanu ikdienā.

  Kopējais projekta finansējums veido 145 496 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

  Projektu "Apgūstam latviešu valodu" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/03.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Kopienu stiprināšanai Mazsalacā, Dagdā un Kārsavā startē projekts "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas"
  29.12.2021.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2021. gada nogalē uzsāka projektu "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" ("Challenges, opportunities, perspectives"), kas ir veltīts kopienu stiprināšanai Latgales un Vidzemes reģionā. Mazsalacas, Dagdas un Kārsavas iedzīvotāji aicināti apmeklēt daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kā arī lai saņemtu psihoemocionālo atbalstu Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai. Projektu "Izaicinājumi, iespējas, perspektīvas" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Projekta vadītāja Lauma Celma stāsta: "Stipri cilvēki un stipras kopienas ir mūsu sabiedrības attīstības pamats. Šajā - pandēmijas laikā īpaši vēlamies atbalstīt cilvēkus, kas dzīvo ārpus lielajām Latvijas pilsētām, lauku apvidos, lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 izraisītās negatīvās sekas gan emocionālajā, gan sociālajā jomā. Svarīgi ir dot iespēju jaunu zināšanu apguvei, piemēram, strauji progresējošajos digitālajos jautājumos. Turklāt kopīgos pasākumos Mazsalacas, Dagdas un Kārsavas iedzīvotāji varēs nostiprināt vienotas kopienas sajūtu, kā arī veidot savstarpēju sadarbību."

  Projekta ietvaros paredzēta virkne pasākumu, kuros dalībnieki ar dažādu neformālu metožu palīdzību varēs pilnveidot savas zināšanas, stiprināt pašapziņu, uzlabot konkurētspēju darba tirgū, kā arī - vietējās kopienās attīstīt savstarpēju sadarbību, komunikāciju un domu apmaiņu.

  Viedokļnīcas "#EsunCiti" - paredzētas 6 nodarbības, kuru laikā dalībnieki izzinās kopējo emocionālo fonu, uzklausīs dažādus viedokļus, identificēs sev aktuālās tēmas, strādās ar šīm tēmām, apzinās resursus, kuros var meklēt palīdzību, kā arī izvirzīs nākotnes plānus.

  Pirmās tikšanās viedokļnīcās "#EsunCiti" notiks jau 2022. gada sākumā.

  Domnīcu cikls "#Manas Iespējas" ir paredzēts jauniešiem. Tas tiek veidots ar mērķi rosināt runāt par garīgās veselības nozīmi, personības izaugsmi, karjeras plānošanas iespējām. Nodarbību laikā jaunieši varēs uzlabot komunikācijas un sadarbības prasmes, tā būs iespēja pilnveidoties un nepazaudēt esošās un iegūt jaunas zināšanas. Jaunieši varēs labāk izprast esošās un nākotnes iespējas, kā arī gūt iedvesmu.

  Četras domnīcas notiks attālināti - Zoom platformā, reizi nedēļā, sākot ar 2022. gada 26. janvāri plkst. 17.00. Nodarbības vadīs Kristaps Kravalis, personīgās produktivitātes un "high performance" treneris.

  "Prāts, kustība un es" - mākslas, kustību, dejas nodarbības. Tajās dalībnieki atklās mākslas, kustību, dejas terapijas sniegtās iespējas pašizpausmes attīstībā, fiziskās, emocionālās, kognitīvās un sociālās veselības uzlabošanā, attīstīs spēju pieņemt sevi un citus.

  Nodarbības notiks klātienē, Dagdā un Kārsavā, katrā vietā pulcējot 15 interesentus.

  Sarunu klubs "Vīru runas" - 4 tikšanās reizes Kārsavā, klātienē. Aicināti piedalīties būs Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

  Digitālo prasmju apmācības - mūsdienās digitālās prasmes ir svarīgas ikvienam, jo ļauj efektīvi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, rīkiem un iekļauties darba tirgū. Apmācību programmā paredzētas tādas tēmas kā: digitālā vide aktivitāšu organizēšanai, digitālās platformas procesu vadībā, Google konta funkcijas, mākoņkrātuves izmantošana datu glabāšanai un apmaiņai, drošība digitālajā vidē un autortiesības. Tāpat nodarbībās tiks runāts par iespējām un resursiem digitālajā vidē, digitālo rīku un resursu jēgpilnu izmantošanu, digitālās vides un ierīču pielāgošanu un digitālās kompetences trūkuma identificēšana.

  Digitālo prasmju apmācības notiks reizi nedēļā, attālināti, sākot ar februāri. Pēc apmācībām dalībnieki saņems apliecības.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Pašdarinātie svētku rotājumi - Ziemassvētku gaidīšanas laikā!
  03.12.2021.

  Lai radītu Ziemassvētku noskaņu sirdīs un arī mājās, projekta dalībnieki - Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji piedalījās Ziemassvētku dekoru darbnīcā, kuras gaitā tapa krāšņi un skaisti dekori. Pašdarinātie rotājumi būs īpaša svētku rota!

  Radošā darbnīca 3. decembrī noritēja projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.


  Aicinām Liepājā dzīvojošos ārvalstniekus uz aizraujošu simulācijas spēli
  25.11.2021.

  Pirmdien, 2021. gada 6. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00, Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošie ārvalstnieki un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izzinošu pasākumu - Starpkultūru simulācijas spēli.

  Simulācijas spēle būs veltīta starpkultūru dialoga prasmju veidošanai un attīstīšanai, kā arī savstarpējas tolerances iedzīvināšanai. Simulācijās ir iekļauts reālās pasaules procesa simulēts modelis, ieskaitot dažādas lomu spēles, kas pavada sociālo situāciju, un tās regulē formāli spēles noteikumi un darbības.

  Dalība simulācijas spēlē būs iespēja katram atklāt jaunas lietas vai faktus par sevi un citiem. Īpaši - starpkultūru kontekstā, apzināt dažādu kultūru aizspriedumus un stereotipus un izprastu tos, piemēram, par reliģiskās pārliecības, dzimumu lomas un dzimumu līdztiesības tēmām. Spēles laikā katrs dalībnieks iejutīsies dažādās situācijās, meklēs iespējamos risinājumus un analizēs savu rīcību.

  Izzinošā pasākuma programma paredzēta divās daļās: pirmās divas stundas norisināsies Starpkultūru simulācijas spēle, otrajā daļā klātesošie diskutēs par spēles laikā iegūtajām atziņām un sajūtām. Simulācijas spēli vadīs divas pieredzes bagātas lektores - Gunta Kelle un Inese Šubēvica.

  Dalība simulācijas spēlē ir bezmaksas. Spēle notiks Liepājā, Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, taču aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties!

  Pieteikšanās Starpkultūru simulācijas spēlei un plašāka informācija: Sintija Leigute - e-pasts:
  sintija.leigute@liepu.lv . Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots.

  Simulācijas spēle notiks drošajā - "zaļajā" režīmā - visiem dalībniekiem ir jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

  Starpkultūru simulācijas spēle 6. decembrī noritēs projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  3. decembrī aicina uz radošo Ziemassvētku dekoru darbnīcu
  25.11.2021.

  Piektdien, 2021. gada 3. decembrī plkst. 16.00, Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti apmeklēt izglītojošu, radošu nodarbību - Ziemassvētku dekoru darbnīcu.

  Aizraujošā nodarbībā apgūsim dažādu Ziemassvētku dekoru tehnikas pamatus, iemācīsimies pašu rokām radīt burvīgus dekorus, ļausim Ziemassvētku noskaņai ienākt mūsu mājā un sirdī. Darbnīcā katrs dalībnieks izgatavos praktiski pielietojamu priekšmetu.

  Radošās nodarbības programmā:

 • Ziemassvētku dekoru pamatmateriāli un tehnikas,
 • Ziemassvētku dekoru dažādība.

  Dalība ir bezmaksas. Materiāli dekoru veidošanai tiks nodrošināti. Darbnīca notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā, taču aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties!

  Pieteikšanās darbnīcai un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com .

  Laipni aicinām pieteikties! Vietu skaits - ierobežots.

  Darbnīca notiks drošajā - "zaļajā" režīmā - visiem dalībniekiem ir jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

  Radošā darbnīca 3. decembrī noritēs projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācijai:
  Santa Lāma, tālrunis 26599060
  E-pasts laama.santa@gmail.com
  https://www.mensarius.lv/index.php/lv/
  Atskats Senioru dienas pasākumā!
  30.10.2021.

  Atzīmējot visu paaudžu nozīmi ģimenē, 16.oktobrī Mazsalacā projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" ietvaros sirsnīgā gaisotnē notika Senioru dienai veltīts pasākums.

  Pasākuma ievadā dalībniekus iepazīstināja ar projektu un tajā paveikto, apsveikuma runu teica Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvis Valdis Kampuss, īpašus apsveikumus saņēma Mazsalacas sudraba un zelta kāzu pāri.

  Turpinājumā vērtīgu un izglītojošu lekciju - diskusiju "Psihoemocionālie faktori mūsu ikdienā" vadīja psihoemocionālā atbalsta konsultants Otto Dreijers, kā arī dalībniekus uzrunāja Mazsalacas sociālās dienesta vadītāja Agrita Bērziņa. Sekoja stāsts par ģimeņu foto konkursa rezultātiem un konkursa dalībnieku apbalvošana.

  Noslēgumā klātesošos priecēja muzikālā grupa "Vēja muzikanti" un dalībnieki varēja aplūkot foto konkursa darbu izstādi.

  Senioru dienai veltīto pasākumu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīkoja biedrība Sadarbības platforma sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centrs un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Aicinām Ventspilī dzīvojošus ārvalstniekus pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem!
  13.10.2021.

  Aicinām Ventspilī vai tās apkārtnē dzīvojošus ārvalstniekus piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

  Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas. Integrācijas kursi notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Kur, šobrīd virtuālajā vidē, var iepazīt Latvijas kultūru? Arī uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes integrācijas kursos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi latviešu valodas apguvei, kas ir sarunvalodas klubi.

  Apmācību darbs tiks organizēts gan kā lekcijas, gan kā praktiskās konsultācijas. Lekcijas vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinatore Jeļena Semeņenko, e-pasts - jelenasem54@gmail.com, tālrunis - + 371 29172071.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.


  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem!
  21.09.2021.

  Aicinām Latvijā dzīvojošus ārvalstniekus piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

  Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas. Integrācijas kursi notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Kur, šobrīd virtuālajā vidē, var iepazīt Latvijas kultūru? Arī uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes integrācijas kursos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi latviešu valodas apguvei, kas ir sarunvalodas klubi.

  Apmācību darbs tiks organizēts gan kā lekcijas, gan kā praktiskās konsultācijas. Lekcijas vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:

  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com, tālrunis + 371 26705808.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Apvienībai “Frī Integreišen” - žūrijas veicināšanas balva!
  02.09.2021.

  Mūsu projekta “Integrācijas ABC – 4” komanda - apvienība “Frī Integreišen”, startējot piena paku laivu braucienā Jelgavā, ieguvusi žūrijas veicināšanas balvu! Sveicam un lepojamies!

  Paldies visiem dalībniekiem par atraktivitāti un radošu līdzdalību!

  Plašāks video par piena paku laivu braucienā Jelgavā: https://www.facebook.com/kultura.jelgava/videos/943248989929297

  Dalība piena paku laivu regatē bija viens no projekta "Integrācijas ABC - 4" Starpkultūru pasākumiem. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.
  31.augusts - ģimenes diena Maszalacā
  31.08.2021.

  Augusta pēdējā diena - 31.augusts - Mazsalacā tika aizvadīta jautri, izzinoši un aktīvi! Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltītajos pasākumos mazie mazsalacieši ar prieku piedalījās dažādās atraktīvās aktivitātēs.

  Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltīto dienu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīkoja biedrība Sadarbības platforma sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centrs un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".
  Integrācijas laiva startē piena paku laivu regatē Jelgavā!
  28.08.2021.

  28.augustā projekta Integrācijas ABC - 4 dalībnieki - imigranti un vietējās sabiedrības pārstāvji - piedalījās piena paku laivu braucienā Jelgavā, startējot ar kopīgiem spēkiem un idejām radītu peldlīdzekli - Integrācijas laivu!

  Piena paku laivu regate norisinājās Jelgavā, 21.Vispārējo Latvijas Piena, maizes un medus svētku ietvaros.

  Dalība piena paku laivu regatē bija viens no projekta "Integrācijas ABC - 4" Starpkultūru pasākumiem. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.  Top Integrācijas laiva dalībai piena paku laivu regatē!
  25.08.2021.

  24.augustā kopā sanāca projekta Integrācijas ABC - 4 dalībnieki - imigranti un vietējās sabiedrības pārstāvji, lai kopīgiem spēkiem radītu peldlīdzekli, ar kuru startēt piena paku laivu braucienā Jelgavā.

  Piena paku laivu regate notiks Jelgavā, sestdien, 2021. gada 28. augustā 21.Vispārējo Latvijas Piena, maizes un medus svētku ietvaros.

  Dalība piena paku laivu regatē ir viens no projekta "Integrācijas ABC - 4" Starpkultūru pasākumiem. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.


  31.augustā aicina uz Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltītu dienu Mazsalacā
  24.08.2021.

  Augusta izskaņā - otrdien, 2021. gada 31. augustā Mazsalacā norisināsies Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltīta diena, kurā no plkst. 15.00 līdz 19.00 dažādās atraktīvās aktivitātēs aicinātas piedalīties Mazsalacas ģimenes.

  Mazsalacas Saieta laukumā mazie apmeklētāji varēs doties izbraucienos ar ponicikliem. Tirgus laukumā darbosies piepūšamā atrakcija. Plkst.15.00 kultūras centra iekšpagalmā sāksies Laboratorium eksperimentu šovs, kurā bērni kopā ar pasākuma vadītājiem varēs piedalīties īstos zinātniskos eksperimentos, - tāpēc pasākums būs ne tikai aizraujošs, bet arī izglītojošs. Blakus kultūras centra iekšpagalmam apmeklētāji varēs aplūkot izstādi - šovasar nometnē "Mēs mazsalacēni" tapušos keramikas darbus.

  Vēl ikviena ģimene aicināta doties pastaigā gar pīlādžu aleju, kas atrodas uz dzelzceļa līnijas!

  Aicinām Mazsalacas ģimenes kopā aktīvi, izzinoši un priekpilni pavadīt augusta pēdējo dienu, piedaloties Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltītajos pasākumos! Laipni aicināti - lieli un mazi!

  Ģimenēm un vasaras noslēgumam veltīto dienu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Projektam "Integrācijas ABC -4" - sava animācijas filma!
  20.08.2021.

  Ar prieku ziņojam, ka projekta "Integrācijas ABC -4" ietvaros stop motion tehnikā radīta animācijas filma "Nemierīgā šūpuļdziesma. Saule un mēness", kurā satiekas tradicionālais un laikmetīgais. Animācijas filmu kopīgi radīja imigranti un vietējās sabiedrības pārstāvji.

  Aicinām noskatīties!

  Laikmetīgās mākslas stop motion animācijas darbnīcas dalībnieki īsfilmu veidoja, sākot no idejas radīšanas, fotografēšanas ar dažādām mūsdienīgām tehnikām un paņēmieniem, montāžas un beidzot ar audio apstrādi.

  Filmu veidot palīdzēja Dace Liepa, Indra Sproģe, Ilze Ruska, Julgi Stalte, Uģis Vītiņš un Mārtiņš Veļa.

  Paldies par atbalstu Baltijas Starptautiskajai akadēmijai un biedrībai "DEBESSmANNA". Paldies ikvienam, kas iesaistījās filmas tapšanā!

  Animācijas veidošanas darbnīca notika projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Ar radošo mākslas plenēru iesācies projekts "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas"
  18.08.2021.

  18.augustā pie Jelgavas 5. vidusskolas notika radošais mākslas plenērs, kurā skolēni no četrām skolām projekta "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" iepazinās ar ebreju pasakām un leģendām un ar lektores mākslinieces Ilānas Lisagoras palīdzību pēc tam savās skicēs radīja šo pasaku interpretācijas. Radošo plenēru vadīja 5. vidusskolas skolotāja lektore Nataļja Novikova.

  Savukārt 19.augustā radošajā foto plenērā skolēni pētīja un fotografēja Jelgavas ainas ar arhitektūras elementiem un salīdzināja tās ar ebreju pasaku varoņiem. Ar ebreju pasakām dalībniekus iepazīstināja biedrības "Goraļ" pārstāve.

  Darbs radošajās aktivitātēs noritēja mazās grupās, pasniedzējiem mainoties un ievērojot tautību principu 50 pret 50.

  Projektu "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" (Nr.2021.LV/MTSP/08/03) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas " Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros īsteno biedrība "Goraļ" un biedrība "Sadarbības platforma".

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Goraļ".

  Aicinām pieteikties dalībai piena paku laivu regatē Jelgavā un Integrācijas laivas veidošanā!
  09.08.2021.

  Projekta "Integrācijas ABC - 4" ietvaros aicinām imigrantus - trešo valstu valstspiederīgos un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties piena paku laivu regatē un Integrācijas laivas veidošanā. Piena paku laivu regate notiks Jelgavā, sestdien, 2021. gada 28. augustā 21.Vispārējo Latvijas Piena, maizes un medus svētku ietvaros.

  Lai sagatavotos startam piena paku laivu regatē, projekta dalībnieki aicināti iepriekš radoši, aktīvi līdzdarboties un pieteikties kopīga peldlīdzekļa - Integrācijas laivas veidošanai. Tikšanās notiks otrdien, 24.augustā plkst. 14.00, Jelgavā, Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās, Skolotāju ielā 8. Pieteikšanās un plašāka informācija: Linda Vovere - e-pasts: linda.vovere@inbox.lv , tālrunis: 29433212.

  Piena paku laivu regate Jelgavā norisināsies jau 19. reizi, tajā jau tradicionāli atraktīvas ģimeņu, draugu, kolēģu un māksliniecisko kolektīvu kompānijas demonstrēs savu izdomu, veidojot pašu radītus peldlīdzekļus no piena pakām. Piena paku laivu sacensības notiks Jelgavas centrā, Driksas upē.

  Kopā ar piena paku laivu regati 28. augustā Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz Kultūras nama jau tradicionāli norisināsies Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki, kā arī jau otro gadu pēc kārtas Latvijas novadu siera diena, - dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī šos pasākumus.

  Laipni aicinām pieteikties dalībai piena paku laivu regatē un kopīgas Integrācijas laivas veidošanā!

  Dalība piena paku laivu regatē ir viens no projekta "Integrācijas ABC - 4" Starpkultūru pasākumiem. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicina Kurzemes NVO pārstāvjus uz diskusiju par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju darbību
  09.08.2021.

  2021. gada 1. jūlijs ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai darba devējiem biznesa nozarēs, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jo stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Šīs izmaiņas saistītas ar minimālajām sociālajām iemaksām, kas darba devējiem būs jāsedz par saviem darbiniekiem arī tad, ja tie nesaņems minimālo valstī noteikto atalgojumu. Lai rosinātu diskusiju par šīm nodokļu izmaiņām NVO sektorā un kā turpmāk organizēt biedrību un projektu darbu, biedrība "Kurzemes NVO centrs" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas piedalīties tiešsaistes domdarbnīcā "Krustceles" š.g. 19. augustā (ceturtdienā) plkst. 15.00 tiešsaistes platformā Zoom.

  Domdarbnīcu mērķis ir iepazīties ar nodokļu tiesisko regulējumu, kas stājies spēkā 1. jūlijā, un tā ietekmi uz NVO darbu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā situācijās, kad NVO no projektu finansējuma nesedz nodarbināto personu darba samaksu minimālās darba algas apmērā. Kā turpmāk organizēt darbu NVO, kas nodarbina (darba līgums, uzņēmumu līgums ar personām, kas nav pašnodarbinātas personas, autoratlīdzības līgums), kāda būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja NVO nespēs segt nodokļu maksājumus; ko likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumi nozīmē NVO jomai kopumā, un vai ir kādi optimāli risinājumi, kuru ieviešana būtu jāuzsāk nekavējoties?

  Domdarbnīcai iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu, visi reģistrētie dalībnieki saņems linku uz Zoom saiti.

  Domdarbnīcās "Krustceles" aicināti piedalīties valsts un pašvaldību pārstāvji - projektu finansējumu administrētāji, NVO pārstāvji - projektu īstenotāji un nozaru eksperti (grāmatveži, ekonomisti, juristi, pilsoniskās sabiedrības attīstītāji, NVO vadītāji un citi), kuriem ir viedoklis un priekšlikumi par domdarbnīcās izvirzītajiem jautājumiem vai ir vēlme uzzināt vairāk par aktuālo problemātiku.

  Līdz šim jau notikušas piecas domdarbnīcas, kurās dalībnieki izteikuši savu viedokli, uzklausījuši informāciju, kā izmaiņas skars nevalstiskās organizācijas, to darbiniekus, it sevišķi tos, kuri darbojas nepilnā laikā un projektos. Domdarbnīcu gaitā jau izkristalizējušās būtiskākās problēmas, ar kurām saskarsies organizācijas, kam laicīgi jāpievērš uzmanība, lai decembrī nebūtu nepatīkami pārsteigumi un jāpiemaksā papildu nodokļi par projektu darbiniekiem.

  Domdarbnīcas tiek īstenotas biedrības "Sadarbības platforma" projektā "Ceļš problēmas risinājumā", kas tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekta mērķis ir pārstāvēt NVO intereses, ierosinot likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto normu saistībā ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) pārskatīšanu un pieņemtā lēmuma izmaiņas attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likuma 3. pantā - izņēmumos, tā respektējot pilsoniskās sabiedrības - nevalstisko organizāciju tiesības piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu parādos un tādēļ spiestas pārtraukt projektu īstenošanu.

  Papildu informācijai:
  Elīna Futraka
  E elina@kurzemesnvo.lv
  https://www.facebook.com/kurzemesnvo
  https://kurzemesnvo.lv/

  Lauma Celma
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

  Aicina Latgales NVO pārstāvjus uz diskusiju par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju darbību
  09.08.2021.

  2021. gada 1. jūlijs ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai darba devējiem biznesa nozarēs, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jo stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Šīs izmaiņas saistītas ar minimālajām sociālajām iemaksām, kas darba devējiem būs jāsedz par saviem darbiniekiem arī tad, ja tie nesaņems minimālo valstī noteikto atalgojumu. Lai rosinātu diskusiju par šīm nodokļu izmaiņām NVO sektorā un kā turpmāk organizēt biedrību un projektu darbu, biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas piedalīties tiešsaistes domdarbnīcā "Krustceles" š.g. 18. augustā (trešdienā) plkst. 15.00 tiešsaistes platformā Zoom.

  Domdarbnīcu mērķis ir iepazīties ar nodokļu tiesisko regulējumu, kas stājies spēkā 1. jūlijā, un tā ietekmi uz NVO darbu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā situācijās, kad NVO no projektu finansējuma nesedz nodarbināto personu darba samaksu minimālās darba algas apmērā. Kā turpmāk organizēt darbu NVO, kas nodarbina (darba līgums, uzņēmumu līgums ar personām, kas nav pašnodarbinātas personas, autoratlīdzības līgums), kāda būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja NVO nespēs segt nodokļu maksājumus; ko likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumi nozīmē NVO jomai kopumā, un vai ir kādi optimāli risinājumi, kuru ieviešana būtu jāuzsāk nekavējoties?

  Domdarbnīcai iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu, visi reģistrētie dalībnieki saņems linku uz Zoom saiti.

  Domdarbnīcā "Krustceles" aicināti piedalīties valsts un pašvaldību pārstāvji - projektu finansējumu administrētāji, NVO pārstāvji - projektu īstenotāji un nozaru eksperti (grāmatveži, ekonomisti, juristi, pilsoniskās sabiedrības attīstītāji, NVO vadītāji un citi), kuriem ir viedoklis un priekšlikumi par domdarbnīcās izvirzītajiem jautājumiem vai ir vēlme uzzināt vairāk par aktuālo problemātiku.

  Līdz šim jau notikušas piecas domdarbnīcas, kurās dalībnieki izteikuši savu viedokli, uzklausījuši informāciju, kā izmaiņas skars nevalstiskās organizācijas, to darbiniekus, it sevišķi tos, kuri darbojas nepilnā laikā un projektos. Domdarbnīcu gaitā jau izkristalizējušās būtiskākās problēmas, ar kurām saskarsies organizācijas, kam laicīgi jāpievērš uzmanība, lai decembrī nebūtu nepatīkami pārsteigumi un jāpiemaksā papildu nodokļi par projektu darbiniekiem.

  Domdarbnīcas tiek īstenotas biedrības "Sadarbības platforma" projektā "Ceļš problēmas risinājumā", kas tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekta mērķis ir pārstāvēt NVO intereses, ierosinot likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto normu saistībā ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) pārskatīšanu un pieņemtā lēmuma izmaiņas attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likuma 3. pantā - izņēmumos, tā respektējot pilsoniskās sabiedrības - nevalstisko organizāciju tiesības piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu parādos un tādēļ spiestas pārtraukt projektu īstenošanu.

  Papildu informācijai:
  Oskars Zuģickis
  E oskars@nvoc.lv
  https://www.facebook.com/DNVOAC/
  http://www.nvoc.lv/

  Lauma Celma
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

  Nometne "Mēs mazsalacēni" - kopā būšanas svētki!
  30.07.2021.

  Mazsalacā no 26. līdz 29.jūlijam notika nometne "Mēs mazsalacēni", kuras laikā bērni un jaunieši varēja aktīvi darboties, apgūt jaunus deju soļus, piedalīties radošās un izzinošās nodarbībās.

  Nometnes programma bija raiba un dažādām aktivitātēm bagāta: dalībnieki piedalījās Hip-hop nodarbībās, stāstīja stāstus, dejoja balles dejas, devās ekskursijā apskatīt krūmmellenes, izstaigāja labirintus kopā ar Ligiju Bražu, piedalījās nodarbībā kopā ar folkloras kopas "Grieze" vadītāju Gunu Medni, ritmikas un koordinācijas treniņā ar Ilonu Bogdanovu, cepa picas, devās velo braucienā uz Skaņokalnu, radošajās darbnīcās gatavoja dekorus no plastmasas pudelēm, aktīvi atpūtās un piedzīvoja daudz jautrus un pozitīvus mirkļus.

  #SIF_vietagimenei

  Nometni "Mēs mazsalacēni" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".


  Mazsalacas ģimenes aicina piedalīties foto konkursā "Ģimeņu stāsti"!
  05.07.2021.

  Lai stiprinātu Mazsalacas un tuvāko pagastu ģimenes un veicinātu to saliedēšanos, kā arī veidotu Mazsalacas ģimeņu stāstu. Mazsalacas teritorijā un tuvāko pagastu dzīvojošās ģimenes no 2021. gada 5. jūlija līdz 16. augustam aicinātas piedalīties foto konkursā "Ģimeņu stāsti".

  Foto konkursa galvenā tēma - ģimeņu stāsti. Konkursā iesniedzamās fotogrāfijas var būt atrastas vietējo ģimeņu foto albumos vai izveidotas jaunas fotogrāfijas, kas raksturo ģimeni, pastāsta par to, ataino kādu svarīgu ģimenes notikumu vai īpašu brīdi. Fotogrāfijām jāattēlo "dzīvs" stāsts vai notikums. Fotogrāfijas jāiesūta kopā ar ģimenes CV - stāstu teksta formātā, kas raksturo ģimeni kopumā jeb atspoguļo kādu īpašu notikumu ģimenei. Trīs labāko ģimeņu fotogrāfiju stāsti tiks apbalvoti.

  Foto konkursā drīkst piedalīties ikviens foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis, fotogrāfiju iesniedzējam obligāti ir jābūt to autoram. Viens autors drīkst iesniegt līdz 3 fotogrāfijām.

  Foto konkursa darbi tiks publicēti Mazsalacas novada Kultūras centra Facebook lapā, izmantoti izstādes rīkošanai un citās aktivitātēs, kas saistītas ar ģimeņu pasākumiem projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" ietvaros.

  Aicinām Mazsalacas ģimenes kopīgi veidot ģimeņu stāstu, piedaloties foto konkursā! Ar konkursa nolikumu un noteikumiem plašāk var iepazīties interneta vietnē www.mazsalaca.lv . Fotogrāfijas un ģimenes CV aicina iesniegt, nosūtot uz e-pastu kristiana.steinberga@mazsalacasnovads.lv vai nogādājot flash/CD datu nesējos Mazsalacas novada Kultūras centrā.

  Foto konkursu "Ģimeņu stāsti" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Atskats no stop motion animācijas skaņu ierakstu tapšanas brīžiem.
  21.06.2021.

  Papildus tam vēl imigranti varēja iepazīt gan tautas tērpu, gan mūzikas instrumentus un kopā ar Julgī Stalti un vēl, un vēl... Izcils ieskats kā senais, tradicionālais pārtop mūsdienīgā, lieliski iekļaujas un veido sinerģiju.

  Animācijas veidošanas sekcija norit projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas plenēra aktivitāšu ietvaros.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04
  Ieskats, kā projektā top stop motion animācija!
  18.06.2021.

  Radošas un ar pārsteigumiem - tā projekta "Integrācijas ABC -4" dalībnieki raksturo 15. un 17. jūnijā notikušās stop motion animācijas veidošanas tikšanās!

  Gala rezultāts drīzumā sekos!

  Animācijas veidošanas sekcija notiek projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04

  Aicinām imigrantus kopīgi veidot stop motion animāciju!
  11.06.2021.

  Projekta "Integrācijas ABC -4" ietvaros aicinām imigrantus - trešo valstu valstspiederīgos un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties kopīgā laikmetīgās mākslas aktivitātē - stop motion animācijas veidošanas sekcijā Rīgā (Baltijas Starptautiskās akadēmijas pagalmā, Piedrujas ielā). Animācija taps divās tikšanās reizēs 15. un 17. jūnijā, tai par pamatu būs dalībnieku izdomāts sižets.

  Stop motion animācijas tehniskais paņēmiens ir kļuvis ļoti populārs kopš digitālo fotokameru straujās attīstības 21. gadsimta sākumā. Sekcijā tiks praktiski izveidota animācijas īsfilma, sākot no idejas radīšanas, fotografēšanas ar dažādām mūsdienīgām tehnikām un paņēmieniem, montāžas un beidzot ar audio apstrādi.

  Kā eksperti animācijas radīšanā piedalīsies māksliniece-dizainere, animatore un datorgrafiķe Dace Liepa, animatore, digitālās animācijas pedagoģe, tēlu māksliniece Ilze Ruska un animācijas scenogrāfe, režisore Indra Sproģe.

  Animācijas veidošanas sekcija notiks projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicinām sūtīt ideju skices grafiti gleznojumam!
  10.06.2021.

  Projekta "Integrācijas ABC -4" ietvaros aicinām imigrantus - trešo valstu valstspiederīgos un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties grafiti gleznojuma sekcijā Rīgā. Tā notiks pirmdien, 2021. gada 21. jūnijā, Rīgā, Piedrujas ielā 3. Grafiti gleznojums papildinās apkārtējo ārtelpu, piešķirs jaunu akcentu videi un priecēs garāmgājējus.

  Pirms praktiskās grafiti gleznošanas interesenti laipni aicināti radoši iesaistīties un līdz 14. jūnijam sūtīt savu ideju skices grafiti gleznojumam Mihailam Kopeikinam, rakstot uz e-pastu: mihailkopeikin@bsa.edu.lv.

  Grafiti ir plašs jēdziens, kuru vislabāk raksturo jēdziens "ielu māksla". Grafiti kā laikmetīgās mākslas virziens radās 1960. gadu beigās Amerikā. Sākumā tas veidojās kā "pagrīdes" ekspresijas forma, bet ar laiku šo mākslas virzienu atzina arī mākslas sabiedrībā. Tā ir mākslas forma, kurai nav kultūras barjeras, jo daudzas atšķirības apvienojas mākslā.

  Grafiti gleznojuma sekcija notiks projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros. Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf  Aicinām piedalīties vides objekta - instalācijas veidošanā Ramatā!
  08.06.2021.

  Divas dienas, 2021. gada 10. un 11. jūnijā aicinām imigrantus - trešo valstu valstspiederīgos un vietējās sabiedrības pārstāvjus piedalīties vides objekta - instalācijas veidošanā Mazsalacas novada Ramatā. Vides objekts tiks veidots pie Ramatas kultūras centra un papildinās kopējo apkārtnes ainavu, piešķirs jaunu akcentu un priecēs vietējos iedzīvotājus un viesus.

  Projekta dalībniekiem būs iespēja radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties, lai kopīgi izveidotu vides objektu - instalāciju no akmens un koka elementiem, izmantojot dalībnieku izstrādātās vizualizācijas. Vides objekts taps projekta "Integrācijas ABC - 4" laikmetīgās mākslas aktivitāšu ietvaros.

  Ramatā no 7. līdz 12. jūnijam notiks tēlnieku plenērs, tādējādi visiem interesentiem, kas piedalīsies vides objekta tapšanā, būs iespēja aplūkot arī plenērā tapušos darbus un smelties idejas.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Atklātā vēstule, tapusi projekta: "Ceļš problēmas risinājumā” ietvaros
  08.06.2021.

  Apzinoties, ka 2021. gada 1. jūlijs būs pagrieziena punkts lielai daļai nevalstisko organizāciju, jo stāsies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā rezultātā cietīs biedrības un nodibinājumi, kuros ir nodarbinātas personas, kuras strādā nepilnu darba laiku jeb nesaņem minimālo mēneša darba algu - netiek veiktas minimālās sociālās iemaksas no minimālās algas, mēs, biedrība "Sadarbības platforma" kopā ar domubiedriem esam uzsākuši projektu "Ceļš problēmas risinājumā”. Tā ietvaros ir tapusi un izsūtīta atklāta vēstule atbildīgajām institūcijām.

  Projekts “Ceļš problēmas risinājumā” tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.

  Atklātā vēstule, kas tapusi projekta ietvaros

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Mazsalacas ģimenes aicina piedalīties foto orientēšanās konkursā!
  03.06.2021.

  Četru dienu garumā - no 2021. gada 9. līdz 12. jūnijam - Mazsalacā un tās apkārtnē norisināsies foto orientēšanās konkurss, kurā aicinātas piedalīties novadā dzīvojošās ģimenes. Šāds konkurss tiek rīkots, lai stiprinātu Mazsalacas novada ģimenes un veicinātu to saliedēšanos, popularizētu fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, kā arī rosinātu izmantot veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas Mazsalacas novadā.

  Ģimeņu foto orientēšanās konkurss ir ģimeņu sacensības, kurās drīkst piedalīties ikviena Mazsalacas novada ģimene vai viesu komanda, kura sastāv vismaz no 2 komandas dalībniekiem. Dalībnieku vecums nav ierobežots, taču vismaz vienam komandas dalībniekam ir jābūt pilngadīgam. Dalība sacensībās ir bez maksas.

  Lai reģistrētos dalībai sacensībās, interesentiem 9., 10., 11. vai 12. jūnijā jādodas uz Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru (Rūjienas iela 1) tā darba laikā, kur arī varēs saņemt ģimeņu foto orientēšanās uzdevumu lapu ar tālākām norādēm. Gan sacensību starts, gan finišs būs Tūrisma informācijas centrs.

  Kā jau foto orientēšanās sacensībās pienākas, komandām noteikti līdzi jāņem fotoaparāts vai telefons ar fotografēšanas funkciju, jābūt arī iespējai uzņemtos fotoattēlus izkopēt no ierīces atmiņas kartes. Jāņem vērā, ka fotogrāfijās, izpildot uzdevumus, jābūt redzamiem visiem komandas dalībniekiem!

  Par katru uzdevuma izpildi attēlojošu fotogrāfiju tiks piešķirti 10 punkti. Par uzvarētājiem kļūs komanda ar lielāko kopējo punktu skaitu. Ja komandām kopējais punktu skaits būs vienāds, augstāku vietu iegūs komanda ar mazāko orientēšanās laiku. Foto orientēšanās rezultāti nedēļas laikā tiks publicēti interneta vietnē www.mazsalaca.lv, facebook.com. Balvu saņemšana tiks organizēta Tūrisma informācijas centra telpās, individuāli vienojoties. Dalībnieki var tikt apbalvoti ar pārsteiguma balvām pēc organizatoru ieskatiem.

  Aicinām Mazsalacas ģimenes kopā aktīvi, priekpilni un veselīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties foto orientēšanās konkursā! Ar konkursa nolikumu un noteikumiem plašāk var iepazīties www.mazsalaca.lv.

  Ģimeņu foto orientēšanās konkursu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru. Konkurss ir viens no Ģimenes dienai veltītiem pasākumiem.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Dace Jurka
  T. 29179179
  E. dace.jurka@mazsalaca.lv
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina NVO pārstāvjus uz domdarbnīcām "Krustceles"
  02.06.2021.

  Lai rosinātu diskusiju par gaidāmajām izmaiņām NVO sektorā, kas stāsies spēkā līdz ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 2021. gada 1. jūlijā, biedrība "Sadarbības platforma" ir uzsākusi projektu "Ceļš problēmas risinājumā" un aicina uz domdarbnīcām. Pirmā domdarbnīca "Krustceles" notiks jau š.g. 4. jūnijā (piektdien) plkst. 15.00 līdz 17.00 tiešsaistes platformā Zoom. Līdz oktobrim paredzētas 10 šādas domdarbnīcas - diskusijas, lai meklētu risinājumus tālākai NVO sektora darbībai.

  Domdarbnīcas mērķis ir iepazīties ar nodokļu tiesisko regulējumu, kas stāsies spēkā jau 1. jūlijā, un to ietekmi uz NVO darbu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā situācijās, kad NVO no projektu finansējuma nesedz nodarbināto personu darba samaksu minimālās darba algas apmērā. Kā turpmāk organizēt darbu NVO, kas nodarbina (darba līgums, uzņēmumu līgums ar personām, kas nav pašnodarbinātas personas, autoratlīdzības līgums), kāda būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja NVO nespēs segt nodokļu maksājumus; ko likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumi nozīmē NVO jomai kopumā, un vai ir kādi optimāli risinājumi, kuru ieviešana būtu jāuzsāk nekavējoties?

  "2021. gada 1. jūlijs var izrādīties būtisks pagrieziena punkts lielai daļai Latvijas NVO sektora, jo stāsties spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kā rezultātā cietīs biedrības un nodibinājumi, kuros ir nodarbinātas personas, kuras strādā nepilnu darba laiku jeb nesaņem minimālo mēneša darba algu - netiek veiktas minimālās sociālās iemaksas no minimālās algas. Starpību būs jāsedz darba devējiem - biedrībai vai nodibinājumam," stāsta biedrības "Sadarbības platforma" vadītāja Lauma Celma. "Lai meklētu risinājumus un atbalstītu NVO sektora tālāko darbību un lai mazinātu nodokļu slogu nevalstisko organizāciju projektu īstenošanā, jo šādu organizāciju darbība ir atkarīga no ārējo finansētāju avotiem, turklāt bieži vien finansējuma apjoms ir neliels, iesaistītajiem speciālistiem/ ekspertiem, saņemot atlīdzību, kas ir mazāka par valstī noteikto minimālo atalgojumu, esam uzsākuši šo projektu."

  Tuvākās plānotās domdarbnīcas "Krustceles" notiks 2021. gada 4. un 14. jūnijā, 6., 14. un 26. jūlijā, 4. augustā. Tām pieteikties iespējams, rakstot uz e-pasta adresi sadarbibasplatforma@gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru 29209607, vai sekojot līdzi biedrības "Sadarbības platforma" komunikācijai Facebook platformā.

  Uz 4. jūnija domdarbnīcu īpaši aicināti valsts pārvaldes un uzņēmēju pārstāvji, 14. jūnijā - reģionālo NVO resursu centru pārtāvji, 6. jūlijā - cilvēku ar īpašām vajadzībām interešu aizstāvības organizāciju, veselības aizsardzības un sociālo pakalpojumu sniedzēju organizāciju pārstāvji, 14. jūlijā - radošo industriju un kultūras organizāciju pārstāvji, 26. jūlijā - mazākumtautību un jauniešu organizāciju pārstāvji, bet 4. augustā - vides organizāciju un vietējo rīcību grupu un partnerību pārstāvji.

  Domdarbnīcās aicināti piedalīties valsts un pašvaldību pārstāvji - projektu finansējumu administrētāji, NVO pārstāvji - projektu īstenotāji un nozaru eksperti (grāmatveži, ekonomisti, juristi, pilsoniskās sabiedrības attīstītāji, NVO vadītāji un citi), kuriem ir viedoklis un priekšlikumi par domdarbnīcās izvirzītajiem jautājumiem vai ir vēlme uzzināt vairāk par aktuālo problemātiku.

  Projekts "Ceļš problēmas risinājumā" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekta mērķis ir pārstāvēt NVO intereses, ierosinot likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto normu saistībā ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) pārskatīšanu un pieņemtā lēmuma izmaiņas attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likuma 3. pantā - izņēmumos, tā respektējot pilsoniskās sabiedrības - nevalstisko organizāciju tiesības piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu parādos un tādēļ spiestas pārtraukt projektu īstenošanu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Projekts "Ceļš problēmas risinājumā"
  26.05.2021.

  No 26.04.2021 līdz 30.10.2021 biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Ceļš problēmas risinājumā", Nr.AIF/2021/R/30, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds"

  Projekta mērķis ir pārstāvēt NVO intereses, ierosinot likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto normu saistībā ar minimālo VSAOI pārskatīšanu un pieņemtā lēmuma izmaiņas attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likuma 3. pantā - izņēmumos, tā respektējot pilsoniskās sabiedrības - nevalstisko organizāciju tiesības piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu parādos un tādēļ spiestas pārtraukt darbību.

  Projekta galvenās aktivitātes: projekta ietvaros tiks veikts pētījums, sagatavoti ekspertu atzinumi un ierosinājumi likumdošanas aktu izmaiņām, kas tiks publiskoti informatīvajā kampaņā, kā arī tiks iesniegti iesniegti Saeimā un Ministru kabinetā atbilstoši normatīvajām procedūrām. Tāpat tiks iesaistītas Latvijas NVO, atbildīgo iestāžu ierēdņi, Saeimas deputāti un amatpersonas, regulāri aicinot uz diskusijām, komentāriem, tā veidojot dialogu ar iestādēm un lēmumu pieņēmējiem, nodrošinot iespēju gūt izpratni par NVO darbību, tās specifiku.
  1. Domdarbnīcas
  2. Pētījums
  3. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
  4. Informatīvā kampaņa


  Mazsalacas ģimenēm - pīlādžu spēku!
  19.05.2021.

  Lai cildinātu vienu no Latvijas pamatvērtībām - stabilas un koptas ģimeņu paaudžu attiecības, Mazsalacā šī gada pavasarī ir uzsākts projekts "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku". Projektu "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Mazsalacas novada senioru biedrību "Atbalss". Projekta aktivitātes noslēgsies rudenī.

  Projekta galvenais uzdevums caur kopīgām aktivitātēm ir veicināt paaudžu sadarbību, ģimenes vērtību apzināšanu un to uzturēšanu, nodrošināt ģimenei draudzīgu vidi, rosināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un attīstīt projekta dalībnieku radošo un intelektuālo potenciālu, individuālās spējas un prasmes.

  Projekta gaitā lieli un mazi mazsaliecieši varēs piedalīties dažādos pasākumos. Jūnija sākumā norisināsies Ģimenes diena, kura paredzēta brīvā dabā un kurā notiks vairākas aktivitātes: orientēšanās spēle Mazsalacā ar slēpņošanas elementiem, pīlādžu alejas veidošana, foto konkursa "Gimeņu stāsti" izsludināšana, radošas, atraktīvas nodarbības un stafetes ģimenēm, kā arī brīvdabas koncerts. Foto konkursa "Ģimenes stāsti" ietvaros Mazsalacas ģimenes tiks aicinātas atrast savos mājas foto albumos jeb izveidot jaunu fotogrāfiju, kas vislabāk raksturo viņu ģimeni. Jūnija beigās un jūlija sākumā četru dienu garumā notiks dienas nometne bērniem "Mēs - mazsalacēni", kuras programmā radošā veidā īpaša uzmanība tiks veltīta ģimenes vērtību apzināšanai.

  Oktobrī visa pasaulē tiek atzīmēta senioru diena. Projekta noslēgumā arī Mazsalacā tiks svinēti šie svētki, tos veltot vecmāmiņām un vectētiņiem un īpaši uzsverot visu paaudžu nozīmi ģimenē kā svarīgu vērtību.

  Projekta "Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku" pasākumos aicināti piedalīties Mazsalacas novada bērni un ģimenes visās paaudzēs!

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Sācies projekts, kas turpinās imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā
  10.05.2021.

  Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un likumīgi uzturas Latvijā - imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada septembrim biedrība "Sadarbības platforma" īstenos projektu "Integrācijas ABC - 4".

  Projekta galvenie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa un latviešu valodas kluba programmas, organizēt interaktīvus, izglītojošus, savstarpēju izpratni un integrācijas procesu veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošajiem imigrantiem, gan vietējās sabiedrības pārstāvjiem.

  Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, nodarbības latviešu valodas klubā, starpkultūru pasākumi, kā arī laikmetīgās mākslas aktivitātes.

  Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Bezmaksas integrācijas kursos plānots apmācīt 500 imigrantus Rīgas, Zemgales, Kurzemes un Latgales reģionos.

  Iepazīstinot imigrantus ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tiks organizēti vairāki starpkultūru komunikāciju un socializāciju veicinoši pasākumi. Šogad plānots pasākums "Tradīciju diena" Mazajā Ģildē. Lai iepazītu Latvijas profesionālo mākslu, Rīgā, Liepājā un Rēzeknē imigranti kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem tiks aicināti apmeklēt muzejus, koncertus, izstādes vai izrādes. Projekta dalībnieki varēs iesaistīties simulācijas spēlē, kas veltīta starpkultūru dialoga prasmju veidošanai un attīstīšanai, kā arī savstarpējas tolerances iedzīvināšanai, atklājot jaunas lietas vai faktus par sevi un citiem. Plānota arī dalībnieku kopīga dalība 20. Vispārējos Latvijas Piena, maizes un medus svētkos, Jelgavā jeb citā pilsētas plašā aktivitātē brīvdabā. Vēl projektā iesaistītie varēs doties vairākās ekskursijās, iepazīstot Vecrīgu, Melngalvju namu, Latvijas dabu, vēsturi un kultūru, kā arī mājražošanas nozīmi. Notiks arī vairākas kopīgas radošās un izzinošās darbnīcas: piemēram, kroņu gatavošanas, Ziemassvētku rotājumu, latviešu amatu prasmju apguves darbnīcas un ebru gleznošanas meistarklase.

  Savukārt latviešu valodas kluba nodarbības būs veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Arī kluba nodarbības paredzētas visos Latvija reģionos, iesaistot 200 dalībniekus.

  Laikmetīgās kultūras pasākumos imigranti tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Rēzeknē kopīgi tiks veidota improvizācijas teātra izrāde, Ramatā taps vides objekts - instalācija ar akmens, koka elementiem un dalībnieku izstrādātām vizualizācijām. Notiks laikmetīgās mākslas plenērs, kura ietvaros dalībnieki veidos mūra sienas apgleznojumu grafiti tehnikā un "stop motion" tehnikā veidota animācijas īsfilma.

  Kopējais projekta finansējums sastāda 218 375 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

  Projektu "Integrācijas ABC - 4" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2020/4/04.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Projekta "Live stories" sestais raidījums - stāsts par kopienu teātri Latvijā

  Vai jūs esiet dzirdējuši par kopienu teātri un ziniet, kādu teātra formu tas pārstāv? Piedāvājam noskatīties "Live stories" sesto raidījumu un ieklausīties kultūras producentes, fonda "Initium" valdes priekšsēdētājas Ievas Niedres stāstā par kopienu teātra ideju un virzību Latvijā.

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople


  Projekta "Live stories" piektais raidījums - tikšanās ar nometnes "Latvijas elpa Sabilē" organizatoriem un dalībniekiem

  Projekta "Live stories" piektajā raidījumā piedāvājam atskatīties nometnes "Latvijas elpa Sabilē" norisē, kurā tikās bērni un jaunieši, kas nāk no latviešu ģimenēm, kā arī bērni un jaunieši, kas Latviju sauc par savām mājām, taču nāk no dažādu citu tautību ģimenēm, lai savstarpēji satiktos, iepazītos un satuvinātos. Ieklausīsimies nometnes organizatoru un dalībnieku pārdomās un atmiņās par piedzīvoto un iegūto.

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople


  Projekta "Live stories" ceturtais raidījums - tikšanās ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" pārstāvjiem

  Aicinām noskatīties "Live stories" ceturto raidījumu, lai uzzinātu, kā veicies Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" pārstāvjiem projektā "Latgale. Sēlija. Latvija", kurā mēģināja izprast Sēlijas austrumu kopienu vajadzības, kā jūtas šo kopienu pārstāvji savās kopienās, kā redz savu vietu tajās un kur meklēt iedvesmas avotu.

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople


  Projekta "Live stories" trešais raidījums - stāsts par Latvijas kultūras vēstnieci Tatjanu Kolosovu

  Aicinām noskatīties "Live stories" trešo raidījumu, kurā iepazīsiet biedrības "Moskvinas vecticībnieki" projektu vadītāju, Latvijas kultūras vēstnieci Tatjanu Kolosovu un dzirdēsiet stāstus par vecticībnieku vēsturi, kultūru, dzīvi Latvijā un projektiem.

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople


  Projekta "Live stories" otrais raidījums - stāsts par Latvijas kultūras vēstnieku Anatoliju Artjuhovu

  Anatolijs Artjuhovs ir Rīgas krievu un kazahu folkloras kopas "Ļubo mņe" vadītājs, kas, neskatoties uz to, ka dzimis un audzis Latvijā, to kvēli iemīlējis tikai nesen.

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople

  Anna Paltusova ir dzimusi Kazahstānā, taču augusi un mācījusies Latvijā. Kad Anna nokļuva Latvijas kultūras vēstnieku kustībā, kardināli izmainīja attieksmi pret Latviju, tās kultūru un latviešiem. Un iedvesmojās Latvijas kultūrā!

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople


  Projekta "Live stories" pirmais raidījums - stāsts par Latvijas kultūras vēstnieci Annu Paltusovu

  Anna Paltusova ir dzimusi Kazahstānā, taču augusi un mācījusies Latvijā. Kad Anna nokļuva Latvijas kultūras vēstnieku kustībā, kardināli izmainīja attieksmi pret Latviju, tās kultūru un latviešiem. Un iedvesmojās Latvijas kultūrā!

  Projekta "Live stories" raidījumi veltīti tam, lai veicinātu dažādu tautību iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī savstarpēju toleranci.

  Raidījumu sērija, iepazīstinot ar Latvijas kultūras vēstniekiem, tapusi projekta "Live stories" ietvaros, ko īstenoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar
  British Council Latvia
  Aicinām noskatīties!
  #PeopleToPeople

 •