Integrācijas ABC-2


ĢIMEŅU NOMETNE "ROKU ROKĀ"


Projekta "Integrācijas ABC - 2" ietvaros biedrība "Sadarbības platforma" no 2015. gada 15. jūnija lidz 19. jūnijam rīkoja radošo ģimeņu nometni "Roku rokā". Nometnē piedalīties bija aicināti projekta "Integrācijas ABC-2" aktivitāšu dalībnieki un viņu ģimenes locekļi. Piecu dienu ģimeņu nometnē norisinājās Carnikavā. Nometnē piedalījās 30 dalībnieki.

Ģimeņu nometnes mērķis ir ar radošām, aktīvām un praktiskām nodarbībām veicināt kopības sajūtu, kultūru tuvināšanos ģimenes attiecībās un starpkultūru dialoga veidošanu. Nometnes programma veidota tā, lai neformālā gaisotnē dalībniekiem - ģimenēm ar bērniem un jauniešiem - dotu iespēju mazināt sociālo izolēšanos un veicinātu pieņemšanas sajūtu latviskā vidā.

Katru dienu notika latviešu valodas apguves nodarbības - darbnīca, kurā ar spēlēm un informatīvo materiālu varēja iepazīt Latviju, un darbojās mākslas darbnīca. Aktivitātēm sporta zālē un arā bija pieejams sporta inventārs.

lasīt vairāk

Projekta "Integrācijas ABC - 2" noslēgums

Otrdien, 30. jūnijā plkst. 17.30 NVO namā (Rīgā, Laimdotas ielā 42) notiks projekta "Integrācijas ABC -2" noslēguma pasākums. Biedrība "Sadarbības platforma" pusgada garumā īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 2" (Nr.IF/2013/1.a./11) sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību jauniešiem "TREPES" , biedrību "Erfolg", biedrību "Goraļ", Latvijas baltkrievu savienību un citām nevalstiskajām organizācijām.

lasīt vairāk

Integrācijas ABC-2 apskats Kurzemes televīzijā

Aicinām uz konferenci „Mazākumtautību loma valsts attīstībā multikultūrtelpā”


Konference notiks Rīgas NVO namā, Laimdotas iela 42, piektdien, 22. maijā no plkst. 12.00.

Maijā tiek atzīmēta UNESCO starptautiskā Pasaules diena „Kultūras daudzveidības dialogam un attīstībai”.

Atzīmējot un turpinot tēmu par kultūras daudzveidības nozīmi sabiedrības attīstības sekmēšanā un izpratnes veicināšanā, Latvijas baltkrievu savienība un biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīko konferenci „Mazākumtautību loma valsts attīstība multikultūrtelpā”.

Konferences galvenais mērķis ir diskutēt par dažādu etnisko diasporu lomu starpkultūru dialoga attīstība, pilsoniski aktīvas sabiedrības izveide un iepazīties ar konferences dalībvalstu pieredzi integrācijas jautājumos. Konferences darbā piedalīsies Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas zinātnieki, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, kuru darbs saistīts ar integrācijas procesiem. Dalībai aicināti arī garīdzniecības, dažādu tautību nevalstisko organizāciju, jaunatnes organizāciju un mediju pārstāvji.

Aicinām pieteikt dalību un saņemt papildinformāciju par konferenci elektroniski: belarus@ilguciems.lv vai pa tālruni 26603030.

Aicinām ar konferences plašāku programmu un ielūgumu iepazīties pielikumā!

TV24 "Nedēļas apskats" 08.03.2015. Integracijas ABC

Lai tuvinātu un iesaistītu latviskajā un Latvijas kultūrtelpā tos citu valstu pilsoņus, kuriem Latvija kļuvusi par mājvietu, no 2015. gada janvāra līdz jūnijam tiek īstenots projekts "Integrācijas ABC - 2". Projekta gaitā trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi aicināti apmeklēt apmācības, nodarbības un pasākumus, lai apgūtu latviešu valodu, Latvijas kultūru un vēsturi un kopīgi veidotu draudzīgu saimi.

lasīt vairāk

Biedrība "Sadarbības platforma" aicina bērnus no 7 gadu vecuma un jauniešus uz radošajām darbnīcām. Bērni un jaunieši nodarbību laikā apgūs zūmēšanas, fotogrāfēšanas, video klipu veidošanas prasmes un mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu radošajos procesos. Dalībnieki tiks iedvesmoti radīt, rosināt iztēli un veidot pašiem savus stāstus, tēlus un notikumus par mūsdienās tik aktuālajiem integrācijas jautājumiem.

lasīt vairāk

Ar mērķi tuvināt un iesaistīt latviskajā un Latvijas kultūrtelpā tos citu valstu pilsoņus, kuriem Latvija kļuvusi par mājvietu, no 2015. gada 13. janvāra līdz 30. jūnijam būs atvērts Latviešu sarunvalodas un starpkultūru integrācijas klubs. Trešo valstu valstpiederīgie un nepilsoņi tiek aicināti kluba nodarbībās apgūt latviešu valodu, Latvijas kultūru un vēsturi. Nodarbības notiks Rīgā, NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) un Daugavpilī, biedrības "Erfolg" telpās, Cietokšņa ielā 44.

lasīt vairāk

Janvārī biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību un biedrību "Erfolg" uzsāk apmācību kursus, kuros piedalīties aicināti Latvijā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi. Bezmaksas apmācībās būs iespēja apgūt latviešu valodu un integrācijas kursu, kurā iepazīsim Latvijas vēsturi un likumdošanu.

Pieteikšanās līdz 13.01.2015.

lasīt vairāk


Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Integrācijas ABC - 2" ietvaros Liepājā, A.Puškina 2. vidusskolā 2015. gada 10. aprīlī notiks STARPKULTŪRU INFORMATĪVĀ DIENA.
Informatīvās dienas norises sāksies plkst. 12.00, kad uz interaktīvu, izglītojošu sarīkojumu "Raksti un zīmes" tiek aicināti bērni un viņu vecāki.
Plkst. 13.00 notiks tikšanās - diskusija "Kultūrdialogs un integrācija". Tikšanās laikā pieredzē dalīsies Liepājas un Rīgas nevalstiskās organizācijas, kā arī Liepājas pašvaldības pārstāvji.
Savukārt no plkst. 13.00 - 15.00 paralēli diskusijai aicinām trešo valstu valstspiederīgos un nepilsoņus saņemt bezmaksas konsultācijas sociālos un juridiskos jautājumos.
Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit


Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Integrācijas ABC - 2" ietvaros Valmierā 2015. gada 27. martā notiks STARPKULTŪRU INFORMATĪVĀ DIENA.
Plkst. 12.00 viesnīcas "Wolmar" konferenču zālē (Tērbatas ielā 16A) notiks tikšanās - diskusija "Kultūrdialogs un integrācija".
No plkst. 12.00 - 14.30 paralēli diskusijai aicinām trešo valstu valstspiederīgos un nepilsoņus saņemt bezmaksas konsultācijas sociālos un juridiskos jautājumos.
Savukārt plkst. 12.00 Valmieras 2. vidusskolā (Raiņa ielā 11) notiks interaktīvs, izglītojošs sarīkojums bērniem un ģimenēm "Raksti un zīmes".
Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit


Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Integrācijas ABC - 2" ietvaros Daugavpilī 2015. gada 13. martā notiks STARPKULTŪRU INFORMATĪVĀ DIENA.
Plkst. 13.00 Daugavpils pilsētas domes telpās (Krišjāņa Valdemāra ielā 1) notiks tikšanās - diskusija "Kultūrdialogs un integrācija".
No plkst. 13.00 - 15.00 paralēli diskusijai aicinām trešo valstu valstspiederīgos un nepilsoņus saņemt bezmaksas konsultācijas sociālos un juridiskos jautājumos.
Savukārt plkst. 13.00 Daugavpils 16. vidusskolā (Aveņu ielā 40) notiks interaktīvs, izglītojošs sarīkojums bērniem un ģimenēm "Raksti un zīmes".
Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit

UZAICINĀJUMS brīvprātīgajiem piedalīties APMĀCĪBĀS
"Komunikāciju uzvedības sadarbojoties"

Projekta ietvaros ir izveidots Brīvprātīgo atbalsta tīkls. Lai veiksmīgāk noritētu sadarbība, NVO namā, Laimdotas ielā 42 (Ieeja no Ieriķu ielas) 21.februārī no pulksten 12.00 - 18.00 tiek rīkotas apmācības, kuru tēma ir komunikāciju uzvedības.
Sīkāka informācija atrodama šeit

Integrācijas ABC - 2 projekta apskats


Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Integrācijas ABC - 2" ietvaros Jelgavā 2015. gada 20. februārī notiks STARPKULTŪRU INFORMATĪVĀ DIENA.
No 11:00 - 13:00 pasākums notiks Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās (Sarmas ielā 4)
No 11:50 - 13:30 interaktīvs un izglītojošs sarīkojums bērniem un ģimenēm notiks Jelgavas 5.vidusskolā, Aspazijas ielā 20
Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit


Projekta "Integrācijas ABC - 2" BRĪVPRĀTĪGO ATBALSTA TĪKLA TIKŠANĀS
Piektdien, 2015. gada 16. janvārī, plkst. 19.00 - 21.00
NVO nams, Laimdotas iela 42, Rīga

Darba kārtība atrodama šeit

UZAICINĀJUMS kļūt par BRĪVPRĀTĪGO!

No 2015. gada janvāra līdz jūnijam biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar radošo apvienību jauniešiem "Trepes", Jaunatnes organizāciju apvienību "Imka Latvija" un citām nevalstiskajām organizācijām īsteno projektu "Integrācijas ABC - 2" ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta gaitā trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi tiek aicināti apmeklēt apmācības, nodarbības un pasākumus, lai apgūtu latviešu valodu, kultūru,vēsturi un kopīgi veidotu draudzīgu saimi Latvijā.

Sīkāka informācija par uzaicinājumu atrodama šeit

2014. gada 16. decembrī ir uzsākts projekts "Integrācijas ABC -2".
"Integrācijas ABC - 2" - iespēja apgūt latviešu valodu un iepazīt Latvijas kultūrvēsturi starpkultūru integrācijas klubā.

Iespēja apgūt latviešu valodu un iepazīt Latvijas kultūrvēsturi sarunvalodas un starpkultūru integrācijas klubā
Ar mērķi tuvināt un iesaistīt latviskajā un Latvijas kultūrtelpā tos citu valstu pilsoņus, kuriem Latvija kļuvusi par mājvietu, no 2015. gada 21. janvāra līdz 30. jūnijam būs atvērts Latviešu sarunvalodas un starpkultūru integrācijas klubs.
Trešo valstu valstpiederīgie un nepilsoņi tiek aicināti kluba nodarbībās apgāt latviešu valodu, Latvijas kultūru un vēsturi. Nodarbības notiks Rīgā, NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) un Daugavpilī, biedrības „Erfolg” telpās, Cietokšņa ielā 44.
Sīkāka informācija atrodama šeit

Trešo valstu valstspiederīgos aicina pieteikties latviešu valodas un integrācijas kursiem.
Latviešu valodas kursi notiks Rīgā un Daugavpilī.
Interesenti pieteikties aicināti līdz 2015. gada 13. janvārim!

Sīkāka informācija par kursiem atrodama šeit

Biedrība "Sadarbības platforma" projekta "Integrācijas ABC - 2" (līguma nr. Nr.IF/2013/1.a./11) ietvaros izsludina amatu konkursus un aicina darbā uz noteiktu laiku.
Sīkāka informācija par pieejamajām vakancēm atrodama šeit