Kopā varam tālāk

Brīvprātīgais darbs


Video tapis projekta "Kopā varam tālāk!" ietvaros, kuru īsteno biedrība "Jauniešu brīvo interešu biedrība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un NVA. Projektu finansē Rīgas domes Labklājības departaments.

Jauniešu interaktīvā diskusija

Projekta "Kopā varam tālāk!" ietvaros sestdien, 19.septembrī plkst.13.30 NVO namā notika interaktīva diskusija. Tajā piedalījās jaunieši, kas iesaistījušies projekta aktivitātēs. Diskusijā tikās gan brīvprātīgie jaunieāi, kas piedalījās mentoringa apmācībās un kļuva par mentoriem, gan jaunieši, kuri projekta laikā tika iesaistīti, lai ieinteresētu mācību un darba gaitu uzsākšanai.

Diskusijas gaitā jaunieši dalījās ar gūto pieredzi un ieteikumiem tālākam darbam. Jaunieši - bezdarbnieki tika aicināti dalīties savās atziņās un iespaidos par dalību biedrības "Jauniešu brīvo interešu biedrība" rīkotajā festivālā "UNICON", kur tika plaši iesaistīti organizatoriskos darbos. Savukārt jaunieši - mentori apkopoja pieredzi par to kā klājies, palīdzot un iesaistot jauniešus - bezdarbniekus.

Projektu "Kopā varam tālāk!" īsteno biedrība "Jauniešu brīvo interešu biedrība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un Nodarbinātības Valsts aģentūru, to finansē Rīgas domes Labklājības departaments.

lasīt vairāk

NVO namā notiks jauniešu interaktīvā diskusijaProjekta "Kopā varam tālāk!" ietvaros sestdien, 19.septembrī plkst.13.30 NVO namā notiks interaktīva diskusija. Tajā piedalīsies jaunieši, kas iesaistījušies projekta aktivitātēs. Diskusijā tiksies gan brīvprātīgie jaunieši, kas piedalījās mentoringa apmācībās un kļuva par mentoriem, gan jaunieši, kuri projekta laikā tika iesaistīti, lai ieinteresētu mācību un darba gaitu uzsākšanai.
Diskusijas gaitā jaunieši dalīsies ar gūto pieredzi un ieteikumiem tālākam darbam. Jaunieši - bezdarbnieki tiks aicināti dalīties savās atziņās un iespaidos par daliibu biedrības "Jauniešu brīvo interešu biedrba" rīkotajā festivālā "UNICON", kur tika plaši iesaistīti organizatoriskos darbos. Savukārt jaunieši - mentori apkopos pieredzi par to kā klājies, palīdzot un iesaistot jauniešus - bezdarbniekus.
Projektu "Kopā varam tālāk!" īsteno biedrība "Jauniešu brīvo interešu biedrība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma un Nodarbinātības Valsts aģentūru un to finansē Rīgas domes Labklājības departaments.


13. jūlijā NVO namā jaunieši apguva mentoringa prasmesProjekta "Kopā varam tālāk!" ietvaros 13. jūlijā NVO namā notika brīvprātīgo jauniešu apmācības. Tajās jauniešiem bija iespēja apgūt mentora iemaņas. Apmācību dalībnieki apguva mentoringa definīcijas, mentoringa procesu, iepazina atšķirības starp mentoringu un trenēšanu, apzināja mentora kompetences. Apmācības vadīja lektore Gunta Kelle.
Pēc apmācībām notika sarunas ar brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri būtu gatavi praktiski iesaistīties un kļūt par mentoriem saviem vienaudžiem - tiem, kuri šobrīd ir bez darba. Deviņi brīvprātīgie jaunieši piekrita veikt šo pienākumu.
Noslēgumā tika konkretizēti pasākumi, kuros iesaistīt jauniešus - bezdarbniekus. Kā nozīmīgākais pasākums tika izvēlēts biedrības "Jauniešu brīvo interešu biedrība" rīkotais festivāls "UNICON" augusta sākumā. Jaunieši - bezdarbnieki šajā festivālā tika plaši iesaistīti, galvenokārt - organizatoriskos darbos.


NVO TV saruna par projektu "Kopā varam tālāk!"

Pievienots: 12.06.2015
2015. gada 16. junijā plkst. 13.00 notika interaktīva diskusija, ko organizē NVO TV. Pārraidē notika diskusija par projektu "Kopā varam tālāk!". Projekta mērķis ir veidot sociālo vienotību, mazinot sociāli ekonomiskās aktivitātes ierobežojošās problēmas, palīdzot atgriezties sabiedrībā tām personām, kuras no sabiedrības izstumtas vai attālinājušās, t.sk. sociāli mazaizsargātām personām. Iesaistot dažādas personas un Rīgas pašvaldības un valsts iestādes, skolas dažādas nevalstiskās organizācijas Rīgā, kuru darbība saistīta ar sabiedrības sociālajiem nodarbinātības jautājumiem, lai dalītos viedokļos, apzinātu problēmas, kas saistītas ar tematu un kopā meklētu to iespējamos risinājumus. Projektu "Kopā varam tālāk!" īsteno biedrība "Jauniešu brīvo interešu biedrība" sadarbība ar biedrību "Sadarbības platforma, un NVA un to finansē Rīgas domes Labklājības departaments. Skaties sarunu interneta vietnē www.nvotv.lv.

13. jūnijā Vērmanes dārzā darbosies Vakanču karuselisSestdien, 2015. gada 13. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Vērmanes dārzā norisināsies pasākums "Vakanču karuselis", kura gaitā visiem interesentiem, Rīgas dažādu tautību iedzīvotājiem, īpaši bezdarbniekiem, būs iespēja iepazīties ar darba tirgus iespējām un pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem, izprast to darbību, kā arī - iespējas iesaistīties dažādos atbalsta pasākumos.

Pasākuma ietvaros vairāki uzņēmumi un darba devēji iepazīstinās ar savu uzņēmumu darba piedāvājumiem un aktuālajām vakancēm. Darbosies arī radošās darbnīcas, noritēs izglītojošas interaktīvas akcijas, būs iespēja risināt un izpildīt informatīvus, atraktīvus uzdevumus par nodarbinātības un izglītošanās iespējām, saņemt konsultācijas un informāciju.

lasīt vairāk


Projekts "Kopā varam tālāk!"


Kopīgi sadarbojoties biedrībām "Jauniešu brīvo interešu biedrība" un "Sadarbības platforma" 2015.gadā no 10.jūnija līdz 01.septembrim sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, biedrības "Sadarbības platforma" dalīborganizācijām un Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu īstenos projektu "Kopā varam tālāk!".

Projekta ietvaros notiks:
1. "Vakanču karuselis" Vērmaņdārzāa
2. Interaktīvas diskusijas
3. Jauniešu mentoringa pasākums

Projektā iesaistīsim:
Sociāli mazaizsargātas personas: bezdarbniekus - jauniešus, invalīdus, pirmspensijas vecuma cilvēkus, personas virs darbaspējas vecuma, Rīgas iedzīvotājus no visām vecuma un tautību cilvēku grupām, kā arī Rīgas pašvaldības un valsts iestādes, skolas, dažādas nevalstiskas organizācijas, u.c., kuru darbība saistīta ar sabiedrības sociālajiem nodarbinātības jautājumiem un kas darbojas Rīgā.

Projekta rezultātā būs veidota sociāla vienotība, mazinot sociāli ekonomiskās aktivitātes ierobežojosās problēmas, palīdzot atgriezties sabiedrībā tām personām, kuras no sabiedrības izstumtas vai attālinājušās, t.sk. sociāli mazaizsargātām personām.

lasīt vairāk