Kopā varam vairāk


Ar pasākumu Rīga24 televīzija noslēdzas projekts "Kopā varam vairāk"

Šā gada 20. oktobrī RĪGA24 televīzijas telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 32, norisinājās projekta "Kopā varam vairāk" noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja 42 nevalstisko organizāciju pārstāvji un projektā iesaistītie.

Pasākumu atklāja projekta vadītāja Lauma Celma, iepazīstinot ar projekta norisi, svarīgākajiem pasākumiem un rezultātiem. Par to, ko organizāciju pārstāvji apguva NVO izaugsmes akadēmijā un kā veicās šīs zināšanas nodot tālāk savu biedrību biedriem un brīvprātīgajiem, stāstīja NVO izaugsmes akadēmijas vadītāja Gunta Kelle, "Baltijas reģionālā fonda" pārstāve Līga Siliņa, biedrības "Zaļais meridiāns" pārstāve Vēsma Sūniņa un biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora.

Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstināja ar projekta gaitā diskusijās apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

Noslēgumā projekta dalībniekiem bija iespēja ieskatīties televīzijas žurnālista ikdienas darbā, uzdot jautājumus Rīga24 TV žurnālistei Inesei Šuļžanokai un doties ekskursijā pa televīzijas darba telpām, pēc kuras katrs dalībnieks varēja iejusties žurnālista lomā un mēģināt veidot raidījumus.

2018. gada pavasarī "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21), kura galvenais mērķis bija veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba īstenošanu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Projektā "Kopā varam vairāk" apzinātas Brīvprātīgā darba likuma problēmas

Projekta "Kopā varam vairāk" ietvaros tika apzinātas Brīvprātīgā darba likuma tiesiskās un praktiskās problēmas, kā arī pētīta tiesu prakse par brīvprātīgo nodarbināšanu. Pirmās diskusijas rezultātā tika identificētas praktiskās problēmas (06.04.2018.), kuras tika precizētas un paplašinātas divu darba grupu tikšanos laikā (14.05.2018., 21.05.2018.). Diskusijās piedalījās nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, kā arī aktīvi brīvprātīgā darba veicēji.

Problēmu apkopojums tika demonstrēts projekta "Kopā varam vairāk" publiskajā diskusijā par brīvprātīgo darbu un labdarību 11.10.2018. Pēc diskusijas tika precizētas atsevišķas problēmas un to risinājumi un rezultāts prezentēts projekta noslēguma pasākumā 20.10.2018. Identificētās tiesiskā regulējuma un praktiskās piemērošanas problēmas ir apkopotas šajā dokumentā un ir iesniedzamas likumdevējam vai atbildīgajai ministrijai grozījumu veikšanai Brīvprātīgā darba likumā.

2018. gadā "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā NVO fonds" īsteno projektu "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21).

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Aicina uz publisku diskusiju par brīvprātīgo darbu

Lai aktualizētu brīvprātīgā darba un labdarības nozīmi, biedrība "Sadarbības platforma" ceturtdien, 2018. gada 11. oktobrī plkst. 11.00 ES mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) aicina uz publisku diskusiju. Kā galvenās diskusijai izvirzītas šādas tēmas: brīvprātīgā darba iespējas un nozīme, brīvprātīgais darbs kā viena no labdarības formām un brīvprātīgais darbs likuma izpratnē un praksē.

Diskusijas mērķis ir akcentēt brīvprātīgā darba un labdarības lomu ne tikai katra cilvēka personīgajā izaugsmē, iespējā iesaistīties aktivitātēs, būt atbildīgam par apkārt notiekošo, bet vērst arī uzmanību uz brīvprātības ieguldījumu un pienesumu sabiedrībai kopumā, tostarp ekonomikas izaugsmē. Dalībnieki tiks rosināti arī identificēt kopīgās un atšķirīgās iezīmes brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās. Klātesošie varēs iepazīties ar iespējām veikt brīvprātīgo darbu, savukārt nevalstisko organizāciju pārstāvjiem būs iespēja popularizēt brīvprātīgā darba iespējas savās organizācijās un aicināt interesentus iesaistīties.

Diskusijā piedalīties aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, brīvprātīgie, valsts un pašvaldību pārstāvji, kas darbā saskaras ar brīvprātīgo darbu, labdarību jeb strādā ar brīvprātīgajiem, organizē brīvprātīgo darbu, kā arī iedzīvotāji, kurus interesē diskusijā apskatāmie jautājumi.

Tikšanos vadīs žurnālists Aivis Ceriņš. Savukārt juriste Kitija Bite klātesošos iepazīstinās ar šogad apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā.

Diskusijā piedalīsies Nodarbinātības Valsts aģentūras projekta vadītājs Ints Teterovskis, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja Maija Kolberga un projektu koordinatore Iveta Tiltiņa, Finanšu ministrijas un dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pieteikšanās diskusijai: ejuz.lv/brivprdarbs

Diskusija par brīvprātīgo darbu notiks Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" projekta "Kopā varam vairāk" ietvaros.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

NVO izaugsme akadēmijā mācās un diskutē

Projekta "Kopā varam vairāk" ietvaros no š.g. 6. līdz 8. aprīlim Ozolnieku novadā, Ānē notika pirmais pasākums - NVO izaugsmes akadēmija. Tajā piedalījās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju un ikdienas darbā iesaistīto sadarbības partneru, kopā 12 organizāciju 25 pārstāvji.

NVO izaugsmes akadēmija bija intensīvs apmācību un praktisko nodarbību process. Pirmajā dienā dalībnieki mācījās veidot foto reportāžas un izzināja brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu.

Otrajā dienā apguva komunikācijas prasmes sociālajos tīklos un medijos, publikāciju veidošanu sociālajos tīklos un medijos, kā arī attīstīja savu organizāciju efektīvas prezentēšanas iemaņas publikas priekšā.

Trešā diena bija veltīta digitālajām prasmēm un rīkiem - klātesošie izzināja Google praktiskam darbam piedāvātās iespējas un filmēšanu Youtube vidē.

NVO izaugsmes akadēmijas noslēgumā dalībnieki izstrādāja plānu brīvprātīgā darba jeb labdarības akcijām, kurās pielietos iegūtās prasmes un iemaņas. Pasākuma gaitā notika spraigas diskusijas par brīvprātīgā darba likumu. To rezultātā nolemts rīkot darba grupas sapulci 2018. gada14. maijā, Rīgā, NVO namā.

2018. gada pavasarī "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu, kam dots nosaukums "Kopā varam vairāk" (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21).

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts “Kopā varam vairāk” - organizāciju sekmīgai darbībai

2018. gada pavasarī “Sadarbības platforma” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” uzsāk projektu, kam dots nosaukums “Kopā varam vairāk” (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21). Projekta īstenošana plānota līdz 2018. gada oktobra beigām.

Kā vēsta nosaukums, projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

"Kopā varam vairāk" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās iesaistīto organizāciju pieredzi un kapacitāti. Pasākumi notiks Rīgā, arī - Kurzemē, Latgalē un Zemgalē.

Svarīgākās projekta aktivitātes un to tēmas:

 • Finansējuma piesaistes iespējas darbības stiprināšanai;
 • NVO izaugsmes akadēmija;
 • Nododam zināšanas;
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
 • Diskusija par kopīgo un atšķirīgo brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi.

  Piemēram, veicot biedru un brīvprātīgo apmācības, problēmu un risinājumu analīzi šajā jomā, tiks veicināta dažādu lokāli un globāli aktuālu jautājumu risināšana. Lai izvērtētu dažādus aspektus un gadījumus brīvprātīgā darba organizēšanā, notiks tikšanās brīvprātīgā darba plānotājiem un īstenotājiem.

  Tāpat tiks organizēti plaši pasākumi, informējot par nevalstisko organizāciju darbības dažādību, sabiedrības iesaistes un līdzdarbošanās iespējām, ieskaitot. Svarīgas būs arī aktivitātes, kas vērstas uz NVO savstarpējās koordinēšanās iespējām un starpnozaru NVO sadarbības veicināšanu.

  Projekta ietvaros no 6. līdz 8. aprīlim Ozolnieku novadā, Ānē jau notika pirmais pasākums - NVO izaugsmes akadēmija. Tajā piedalījās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju un ikdienas darbā iesaistīto sadarbības partneru, kopā 12 organizāciju 25 pārstāvji. NVO izaugsmes akadēmija bija intensīvs apmācību un praktisko nodarbību process. Pirmajā dienā dalībnieki mācījās veidot foto reportāžas un izzināja brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Otrajā dienā apguva komunikācijas prasmes sociālajos tīklos un medijos, publikāciju veidošanu sociālajos tīklos un medijos, kā arī attīstīja savu organizāciju efektīvas prezentēšanas iemaņas publikas priekšā. Trešā diena bija veltīta digitālajām prasmēm un rīkiem - klātesošie izzināja Google praktiskam darbam piedāvātās iespējas un filmēšanu Youtube vidē.

  NVO izaugsmes akadēmijas noslēgumā dalībnieki izstrādāja plānu brīvprātīgā darba jeb labdarības akcijām, kurās pielietos iegūtās prasmes un iemaņas.

  Pasākuma gaitā notika spraigas diskusijas par brīvprātīgā darba likumu. To rezultātā nolemts rīkot darba grupas sapulci 2018. gada14. maijā, Rīgā, NVO namā.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •