Latvija 100 dienās

Latvijas kultūras vēstniekiem veltītā projektā tapuši 15 raidījumi un 2 brošūras

Latvija var lepoties un lepojas ar radošiem un rosīgiem cilvēkiem. "Latvijas kultūras vēstnieki" ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi.

Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu šos aktīvos Latvijas ļaudis un iepazīstinātu ar tiem plašāku sabiedrību, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī tika uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm". Projekta gaitā radošā grupa tikās, fotografēja, filmēja un intervēja 30 Latvijas kultūras vēstniekus, balstoties uz šīm intervijām tika izdotas divas brošūras un izveidoti, kā arī demonstrēti 15 raidījumi.

Latvijas valsts simtgadei veltītais 15 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24 bija skatāms no 2017. gada septembra līdz decembrim. Projekta radošā komanda, veidojot raidījumus, Latviju izbraukāja krustu šķērsu - viesojās Liepājā, Kārsavā, Vangažos, Taurupē, Goliševā, Salnavā, Aglonā, Sēlijā, Košragā, Mazsalacā, Indrā, Jaunlutriņos, Dagdā, Daugavpilī, Grobiņā, Druvā, Rundālē, Preiļos, Ramatā, Rēzeknē, Kandavā, Nīkrācē, Ezerē, Brocēnos, Saldū, Kolkā un, protams, Rīgā. Katrā raidījumā varēja iepazīties ar diviem aizrautīgiem kultūras vēstniekiem un diviem vēstnieku pieaicinātiem vietējiem, aktīviem cilvēkiem, kā arī dzirdēt viņu stāstus. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicināja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas.

Pateicoties televīzijas kanāla RIGATV24 atsaucībai, 2018. gada pirmajā pusē - sestdienās plkst. 13.00, sākot ar 3. februāri raidījumus "Latvijas kultūras vēstnieki" demonstrēs atkārtoti. Raidījumus noskatīties iespējams arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki .

Arī abas klajā nākušās brošūras "Latvijas kultūras vēstnieki" ir īpaša un paliekoša dāvana mūsu valsts jubilejā, iezīmējot krāšņo kultūru daudzveidības ainu Latvijā un dažādu tautu pārstāvju ieguldījumu Latvijas nākotnē. Brošūrās apkopotas 20 kultūras vēstnieku un šo kultūras vēstnieku 20 izvēlētu personību pārdomas par sevi, savu devumu un pašreizējiem procesiem mūsu valstī. Pirmajā brošūrā lasītāji var iepazīties ar Latvijas kultūras vēstniekiem: Irinu Dukuli, Agitu Hauku, Daci Jurku, Natāliju Ketneri, Kristīni Kuņicku, Janīnu Kūlu, Ilānu Lisagoru, Jeļenu Matjakubovu, Elīna Pasečnaju, Viju Sjadro, savukārt otrajā brošūrā - ar Oksanu Andrejevu, Rainu Bogužu, Žannu Buiņicku, Valentīnu Kirsanovu, Montu Kvjatkovsku, Signi Pujāti, Ināru Rasimu, Maiju Rērihu, Ritu Rozentāli un Svetlanu Rudzīti. Interesenti brošūras var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Laumu Celmu e-pastā celma.lauma@gmail.com .

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinājās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību.

Projekta radošā komanda cer, ka izdosies šo darbu turpināt, lai jau rudenī demonstrētu jaunus Latvijas kultūras vēstniekiem veltītus raidījumus un izdotu nākamās brošūrās. Latvijas kultūras vēstnieki ir ļaudis, kuru darbi un domas veido dzīvo Latvijas vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm, un tos ir vērtīgi apkopot un saglabāt.

Latvija 100 dienās

Šī gada pavasarī notika Latgales Simtgades kongress, kas iezīmēja Latvijas jubilejas tuvošanos. Kongresa laikā mēs satikāmies ar divām Latvijas kultūras vēstniecēm- biedrības "Zaļais meridiāns" vadītāju" Mariju Dubicku un Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļas priekšsēdētāju Bernadetu Geikinu-Tolstovu.

Ieskatīsimies latgaļu izdevumā "Olūts", kas ir ticis izdots no pirmajiem neatkarības gadiem līdz pat šodienai, aprunāsimies ar kultūras ministri Daci Melbārdi par kultūras vēstnieku kustību Latvijā un galu galā, ar Latvijas republikas prezidentu Raimondu Vējoni stādīsim ozolu goda aleju Daugavpilī.

Skaties jau šo svētdien 20:00 kanālā RīgaTV 24.

Tīzeris:
https://failiem.lv/u/vw3mkuwq


RīgaTV24 sāksies Latvijas valsts simtgadei veltīts raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki"

No 10. septembra katru svētdienu plkst. 20:00 RīgaTV24 ēterā būs skatāms jauns raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki", ko veido biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar televīzijas RīgaTV24 radošo grupu un Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Ncionālā kultūras centra atbalstu.

"Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā iepazītu, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to, ceļojumos devās žurnālists, radījumu vadītājs Aivis Ceriņš. Radošā komanda jau viesojusies pie 28 Latvijas kultūras vēstniekiem, apceļojot 28 Latvijas novadus. Gūtajos iespaidos viņi dalīsies ar skatītājiem. Raidījumu fokusā - Latvijas cilvēku radošās izpausmes spēks un skaistums, vitalitāte kā vērtība neatkarīgi no tautības," atklāj raidījumu radošā grupa.

Latvijas pilsētās, novados un ciemos iepazītie ļaudis, viņu radītie brīnumi, kultūras pasākumi, radošās darbnīcas un vietas, kas glabā brīnišķus stāstus, vedīs aizraujošos ceļojumos. Pirmajā raidījumā - 10. septembrī skatītāji iepazīsies ar pirmajiem diviem Latvijas kultūras vēstniekiem, divām izcilām personībām un diviem novadiem.

Raidījumu atkārtojumus RīgaTV24 ēterā varēs noskatīties otrdienās plkst.14:30 un svētdienu rītos plkst. 10:30.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 160 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūras spēku, stiprina latviskās kultūras apziņu un rosina pozitīvām pārmaiņām.

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiek iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258Monta Kvjatkovska - Līvu savienības pārstāve, kultūras projektu vadītāja


Rita Rozentāle - Biedrības "Liepājas poļu sieviešu klubs "Vanda"" priekšsēdētāja, projektu vadītāja

Latvijas simtgades priekšvakarā iepazīs Latvijas kultūras vēstniekus

Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu aktīvus Latvijas ļaudis, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm".

Projekta ietvaros notiks tikšanās un intervijas ar 28 Latvijas kultūras vēstniekiem. Turpinājumā taps arī Latvijas valsts simtgadei veltīts 14 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar šiem aktīvajiem, dažādu tautību kultūras pārstāvjiem visā Latvijā.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Katra raidījuma saturu veidos paši vēstnieki - stāstīs par savu devumu Latvijai, iepazīstinās ar savu pilsētu, pagastu vai ciemu, izceļot tajā īpašo, līdz šim plašāk nezināmo, aicinās tikties ar izciliem ļaudīm, kuru dzīvesgājums veido Latvijas "dzīvo" vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm. Pēc vēstnieka izvēles kopīgi tiks apmeklēti kultūras pasākumi, radošās darbnīcas vai iepazīti interesentu projektu rezultāti. Projekta radošā grupa filmēs un pierakstīts gan kultūras vēstnieku stāstījumu, gan uzņēmīgo, vietējo laužu dzīvesgājumus un atmiņu stāstus. Rezultātā tiks veidots dokumentālu raidījumu cikls, iepazīstot, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to.

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiks iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību. Radošā komanda jau viesojusies pie vairākiem kultūras vēstniekiem.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


"Latvijas kultūras vēstnieki": Liepāja

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Liepāja


"Latvijas kultūras vēstnieki": Daugavpils

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Daugavpils


"Latvijas kultūras vēstnieki": Rēzekne un Mežciems

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Rēzekne un Mežciems


"Latvijas kultūras vēstnieki": Viļāni un Nākotne

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Viļāni un Nākotne


"Latvijas kultūras vēstnieki": Valka un Priekuļi

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Valka un Priekuļi


"Latvijas kultūras vēstnieki": Jēkabpils un Kauguri

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Jēkabpils un Kauguri


"Latvijas kultūras vēstnieki": Preiļi

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Preiļi


"Latvijas kultūras vēstnieki": Rīgas Lietuvieši un Feimaņi

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Rīgas Lietuvieši un Feimaņi


"Latvijas kultūras vēstnieki": Malta un Rēzekne

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Malta un Rēzekne


"Latvijas kultūras vēstnieki": Cēsis un Žīguri

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Cēsis un Žīguri


"Latvijas kultūras vēstnieki": Sigulda un Ķekava

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Sigulda un Ķekava


"Latvijas kultūras vēstnieki": Poļi un Kazaki Rīgā

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Poļi un Kazaki Rīgā


"Latvijas kultūras vēstnieki": Liepāja - Košrags

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Liepāja - Košrags


"Latvijas kultūras vēstnieki": Mazsalaca - Indra

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Mazsalaca - Indra


“Latvijas kultūras vēstnieki”: Jaunlutriņi Kroma kalns 01.10.2017

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Sēlpils - Aglona


"Latvijas kultūras vēstnieki": Daugavpils-Grobiņa

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Daugavpils-Grobiņa


“Latvijas kultūras vēstnieki”: Druva-Rundāle

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Druva-Rundāle


"Latvijas kultūras vēstnieki": Preiļi Ramata 22.10.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Mazsalaca - Indra


"Latvijas kultūras vēstnieki": Rēzekne Daugavpils 29.10.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Mazsalaca - Indra


"Latvijas kultūras vēstnieki": Nīkrāce Ezere 05.11.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Mazsalaca - Indra


"Latvijas kultūras vēstnieki": Brocēni Saldus 12.11.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24. Mazsalaca - Indra


"Latvijas kultūras vēstnieki": Kolka Rīga 19.11.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24.


Latvijas kultūras vēstnieki: Goliševa Salnava 26.11.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24.


Latvijas kultūras vēstnieki: Kārsava Vangaži 03.12.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24.


Latvijas kultūras vēstnieki: Iecava Taurupe 10.12.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24.


Latvijas kultūras vēstnieki: Kandava Rīga 17.12.2017.

Raidījums “Latvijas kultūras vēstneši” ēterā katru svētdienas vakaru 20:00 ar atkārtojumu otrdien 14:30 un svētdien 10:30 kanālā RīgaTV 24.