Latvian Culture Ambassadors Academy 1

Iepazīst vecticībnieku kultūras mantojumu
08.02.2019.

Lai plašāk iepazīstinātu ar krievu vecticībnieku tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi 20. gadsimtā Latgalē, projektā "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija 1" veltīti vairāki izzinoši pasākumi. Preiļos notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstāde un Naujenē - radošās darbnīcas.

Biedrība "Moskvinas vecticībnieki" Naujenes Novadpētniecības muzejā aicina uz radošām darbnīcām visus interesentus, lai praktiski darbotos un veidotu vecticībnieku kultūrai raksturīgus priekšmetus. 7. februārī jau notika pirmā nodarbība, kuru vadīja pieredzējusi rokdarbniece, vecticībniece, Grebenščikova garīgās skolas (Rīga) pasniedzēja Jeļena Delikatnaja un citi vecticībnieku kultūras mantojuma pētnieki.

Darbnīcas "Podrušnika, lestovkas un vītās jostas izgatavošanas darbnīca" gaitā dalībnieki uzzināja un apguva kā izgatavot vecticībniekam nepieciešamos lūgšanu rituāla priekšmetus - podrušniku (speciālu roku spilventiņu - paliktni lūgšanām) un ļestovku (rožukroni), kā arī mācījās krievu sarafāna un vīriešu krekla jostu vīšanas prasmes.

Otrajā nodarbībā - 20. februārī plkst. 11.00 interesenti tiek aicināti uz otro nodarbību, kuras tēma ir "Latgales vecticībnieku tradicionālā apģērba un vecticībnieku mīksto rotaļlietu izgatavošanas darbnīca". Pirmā nodarbības daļa būs veltīta vecticībnieku ikdienas, svētku un lūgšanu apģērba vēsturei 18.- 20. gadsimtā. Nodarbības gaitā varēs arī uzzināt kā pareizi ģērbties ejot uz lūgšanu namu, kāds apbedīšanas tērps tika izmantots Latgalē. Dalībnieki varēs iepazīties ar fotoarhīvu materiāliem. Nodarbības otrajā daļā tiks apgūtas lupatu leļļu un stilizētu leļļu tērpu izgatavošanas prasmes.

Nodarbība notiks Skolas ielā 1, Naujenē, Naujenes Novadpētniecības muzeja telpās.

Līdzi uz nodarbībām var ņemt savas šķēres, adatas, diegus, auduma gabaliņus.

Radošās darbnīcas ir bezmaksas. Visi interesenti laipni aicināti, iepriekš piesakoties pa tālruni 65471321.

Savukārt Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē 6. martā plkst.15.00 notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstādes atklāšana.

Pasākumi norisinās projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, biedrību "Moskvinas vecticībnieki", Naujenes Novadpētniecības muzeju un Višķu pagasta sabiedriskais centru.

Papildu informācijai:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Izsludināts konkurss jauniešiem "Tautasdziesmu MEMES"
06.02.2019.

Vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu "Tautasdziesmu MEMES", kurā aicina piedalīties ikvienu vecumā no 13 - 25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā.

Konkursa mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu, popularizējot tās jauniešu vidū caur interesantām un mūsdienīgām aktivitātēm. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē Kr.Barona mājaslapā.

Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 28.02.2019., aizpildot tiešsaistes anketu tiešsaistes anketu: ejuz.lv/tautasdziesmumemes. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par latviešu un citu tautu tautasdziesmas tēmu.

Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtēs konkursa komisija, un 20 labākie darbi tiks izvirzīti konkursa 2. kārtai - tiešsaistes balsojumam, kā arī tiks drukāti un izstādīti Krišjāņa Barona muzejā Rīgā.

Konkursa dalībnieku apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 20. martā pasākuma "Tādas MEMES, saku es - kā tautas dziesmu dvēseles" ietvaros.

Līdz pat konkursa pieteikumu iesniegšanas beigām Kr. Barona muzejs organizēs arī radošās nodarbības Rīgā un Latvijas reģionos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt tautasdziesmu kārtošanas un MEMES veidošanas pamatprincipus, kā arī piedalīties spēlē "Dzimtas pūralāde''. Radošās nodarbības notiks:

19.februārī pl.17:00 jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā.

22. februārī pl.11:00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 12, Madonā.

22. februārī pl. 16:00 Lubānas novada jauniešu centrā , Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā.

Informācija par pieteikšanos pasākumiem Kr. Barona muzeja Facebook vietnē.

Konkursu un tā aktivitātes organizē Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu centru, nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu studija "BaMbuss", biedrība "Jaunieši Madonai" projekta "Tautasdziesmu MEMES" ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:
Dita Barona
+371 26552627
baronamuzejs@gmail.com

Rēzeknē aicina uz medijpratības un digitālo iespēju apmācībām
04.02.2019.

Divas dienas - 2019. gada 16. un 17. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē". Apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Mediju un jauno tehnoloģiju straujā izplatīšanās, kā arī iespējas piekļūt daudzveidīgai un liela apjoma informācijai, rada aizvien jaunus izaicinājumus jomās, kas saistītas ar cilvēku paradumiem komunikācijas procesā. Mūsdienās ikviens var kļūt par mediju satura veidotāju, tāpēc aizvien vairāk aktualizējas nepieciešamība attīstīt kā sabiedrības, tā ikviena indivīda kritisko domāšanu. Turklāt medijpratība ir īpaši nozīmīga jaunu zināšanu radīšanā un starpkultūru komunikācijā.

Mācību programmā tiks aplūkota medijpratības nozīme, informācijas meklēšana, analizēšana un izvērtēšana. Neizpaliks arī ieskats sociālo tīklu un mediju darbības principos un praktiski padomi publikāciju un vizuālo materiālu veidošanā un izplatīšanā. Dalībnieki varēs iepazīt dažādus digitālos risinājumus ikdienas darba organizēšanai un savstarpējai sadarbībai, mākoņtehnoloģijas darbam un informācijas apmaiņai un citas interneta vidē pieejamās iespējas dažādu etnicitāšu cilvēku komunikācijai.

Lekcijas vadīs nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" jauniešu centra vadītāja un komunikāciju platformas NVO TV administratore, vairāku Latvijas kultūras vēstnieku nometņu lektore Līga Siliņa.

Lektore Līga Siliņa: "Mediji bieži tiek izmantoti informācijas sagrozīšanai un dažādu nacionalitāšu sanaidošanai. Digitālajā laikmetā, kad tehnoloģijas attīstās un to piedāvājums paplašinās ik brīdi, ir svarīgi apzināties digitālās vides ietekmes un kritiski izvērtēt medijos pieejamo informāciju. Ir svarīgi prast arī izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas savā ikdienā, lai efektīvāk veiktu savu darbību un veicinātu starpkultūru komunikāciju."

Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Apmācībām "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē" aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Aicina uz mācībām "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās"
28.01.2019.

Sestdien un svētdien, 2019. gada 9. un 10. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās". Divu dienu apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālas vērtības, kas nozīmīgas tautai, tās kultūras identitātei un sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem.

Mācību programmā tiks iepazīts dažādu tautu kultūras mantojums - apskatīta šo tautu kultūras telpa, tautu nacionālo svētku un tradīciju īpatnības, gan līdzīgās, gan atšķirīgās paražas. Lielu uzmanību paredzēts pievērst svētkiem un svinamām dienām, gadskārtu ieražām, ar tām saistītajai folklorai, ēdieniem.

Lekcijas vadīs Indra Čekstere, etnogrāfe, doktora grāda pretendente latviešu folkloristikā.

"Tautas kalendārās un ģimeņu godu tradīcijas, ieražas un ar tām saistītā tautas daiļrade, kā arī materiālā kultūra, atspoguļo vienotu dzīves uzskatu kopumu, sabiedrības akceptētas dzīves uzvedības normas un garīgās izpausmes. Gadsimtos Latvijā radušās tradīcijas dzīvot saskaņā ar dabas norisēm, gadalaiku maiņām, secīgi organizējot darbus, lai nodrošinātu savu dzimtu un ģimeni ar visu dzīvei nepieciešamo, vienlaikus saudzējot dabu, kura cilvēkam nodrošina līdzekļus dzīvošanai. Cieņa pret katru dzimtas locekli, darbs, kopīgi svētki - tās ir lietas, kas svarīgas katrai tautai. Dažādu, citiem grūti izprotamu tradīciju rašanās saistīta ar katras tautas dzīves telpu, dabas apstākļiem, vēsturi, kas radījuši vienu vai otru atšķirīgu izpausmi. Tomēr vienojošais - laimīga, piepildīta un veselīga cilvēka dzīve, dzimtas turpināšana, tīra, sakopta vide, dabas augļu izmantošana, prieks par pasauli, garīga bagātināšanās vieno visus cilvēkus uz pasaules. Tāpēc ir svarīgi, iepazīstot atšķirīgo tautas kultūras mantojumu, rast un cienīt vienojošo, kas sniedz sapratni un savstarpēju cieņu starp dažādām tautām un to kultūrām," par mācību tēmu stāsta I. Čekstere.

Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Mācību kursa "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Rēzeknē aicina uz apmācībām "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi"
24.01.2019.

Februāra pirmajās dienās - 2019. gada 2. un 3. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Divu dienu apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus. Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrācijas veicināšanu.

Programma iepazīstinās ar Latvijas un citu zemju pieredzi starpkultūru dialoga un savstarpējās saprašanās rosināšanā, sociālās un etniskās spriedzes mazināšanā. Dalībnieki gūs ieskatu citu zemju folklorā, it īpaši tajos žanros un stāstīšanas stratēģijās, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās - pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.

Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna.

Stāsta projekta vadītāja Lauma Celma: "Arvien biežāk mums gan ikdienā, gan savā darbā nākas saskarties ar dažādu tautību cilvēkiem. Lai veidotos atvērta, draudzīga komunikācija un savstarpēja sapratne, talkā var nākt labas stāstītprasmes. Stāsti lieliski kalpo kā iepazīšanās, saliedēšanas, tolerances veicināšanas rīks. Iepazīstot dažādu tautu stāstus, varam mazināt stereotipus vienam par otru, saskatīt līdzīgo un saliedēt!".

Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Aicina apmācībām pieteikties, zvanot Marijai Dubickai - mob. tālr. 29414010 vai Anitai Matisanei - mob. tālr. 29678406.

Apmācības norisināsies projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 1" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

"Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" aicina bagātināties mācībās un kopīgos pasākumos
15.01.2019.

No šī gada sākuma līdz marta beigām norit projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija 1", kura ietvaros Rīgā un Latvijas reģionos tiek organizēta virkne plašu un daudzveidīgu sarīkojumu. Veltot pasākumus starpkultūru dialogam un dažādu kultūras vērtību dziļākai izpratnei, tos iniciē Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki un biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Februārī katru nedēļas nogali Rēzeknē notiek bezmaksas apmācības valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, kā arī visiem interesentiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem. Apmācību tēmas "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi", "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās", "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē", "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā" rosina un ļauj dalībniekiem pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Projekta ietvaros, vairākas organizācijas, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, izsludinājušas konkursu "Tautasdziesmu MEMES", kurā aicina piedalīties ikvienu vecumā no 13 - 25 gadiem, kurš vēlas attīstīt savas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un parādīt savu radošumu. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta tautasdziesma. Izvērtēšanai tiek pieņemtas jaunieša brīvi izvēlētā tehnikā (paša uzņemta fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika u.c.) izveidotas MEMES (ne vairāk kā 3) par tautasdziesmas tēmu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks pasākumā "Tādas MEMES saku es - kā tautas dziesmu dvēseles" 2019. gada 20. martā Rīgā, Krišjāņa Barona muzejā. Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē http://ejuz.lv/nolikumstautasdziesmumemes.

Lai tuvāk iepazītu gan Latgales kultūrtelpu Preiļos, gan krievu kultūras pēdas Rīgā, "Latvijas Kultūras vēstnieku akadēmijas 1" aktivitātēs paredzēts pasākumu cikls "Iepazīstamies!". Rīdziniekiem būs iespēja Preiļu Galvenajā bibliotēkā piedalīties nodarbībā "Skani, skani, volūdeņa!", muzejpedagoģiskā nodarbībā "Omotu stuosti", viesoties keramiķa Polikarpa Čerņavska keramikas mājā, Leļļu galerijā un baudīt kopīgu vakarēšanu ar folkloras kopu "Rūtoj". Savukārt preilēnieši krievu kultūru Rīgā iepazīs caur studentu korporāciju darbību, slavenu krievu mākslinieku daiļradi, meistarklasi "Oberegi - lelle kā amulets" un vakarēšanas tradīcijām.

Vēl īpaša uzmanība tiks veltīta krievu vecticībnieku Latgalē kultūras izzināšanai - Preiļos notiks seno fotogrāfiju, apģērbu un sadzīves priekšmetu izstāde un radošās darbnīcas, kurās varēs praktiski darboties un veidot vecticībnieku kultūrai raksturīgus priekšmetus.

Savukārt "Sprīdīša skolas" nodarbībās aicinās mazākumtautību bērnus meklēt un atrast līdzīgo un atšķirīgo latviešu un Latvijā dzīvojošo tautu kultūrās. Bērnus sagaida bagātīga programma: arheoloģisko un 19 gs. latviešu, krievu un poļu tautastērpu izzināšana, tautasdziesmu dziedāšana un stāstīšana, Laimes prievīšu pīšana, kā arī kustību nodarbība, lai mācītos stalti valkāt tautastērpu.

Tā kā visu pasākumu rīkotāji ir Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, tad projektā paredzētas vairākas vēstnieku pieredzes apmaiņas tikšanās, lai savstarpēji bagātinātos un iepazītu dažādu Latvijas novadu kultūras dzīvi un mazākumtautību vērtības. Latvijas kultūras vēstnieki viesosies Rundālē, Madonā un Daugavpilī. Turklāt katrā tikšanās reizē paredzētas arī lekcijas par aktuālām tēmām - etniskumu globalizācijas laikmetā, drāmu kā metodi starpkultūru dialoga veidošanā un radošumu sarīkojumu tapšanas gaitā.

Papildu informācijai:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf