Latvijas elpa Iecavā 2017


Nometnes noslēgumā saņem latvju spēka zīmes

4. augustā Iecavas internātpamatskolas zālē notika diasporas bērnu nometnes «Latvijas elpa Iecavā 2017» noslēguma pasākums.

Nometnes laikā tapušie darbi bija apskatāmi izveidotajā izstādē; ar saviem priekšnesumiem priecēja nometnes talantu vakara dalībnieki. Nometnes dalībniekus uzrunāja biedrības «Sadarbības platforma» valdes priekšsēdētāja Lauma Celma, nometnes vadītāja Ilze Rutka un Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. Viņš arī katram pasniedza apliecību par dalību nometnē, savukārt nometnes rīkotāji katram bērnam ceļamaizei deva līdzi latvju zīmi - spēkam un veiksmei.

Nometnes organizatori uzteica iecavnieku atsaucību. Laba sadarbība izveidojusies gan ar pašvaldību un sieviešu klubu «Liepas», gan ar skolas darbiniekiem. Īpašas ovācijas tika veltītas sporta «superskolotājam» Jānim Siugalim, kas ne tikai iekustināja un izvingrināja nometnes dalībniekus, bet arī izvadāja visus krustu šķērsu pa Iecavu.

Nometnes dienas no 31. jūlija līdz 4. augustam aizritēja notikumiem piepildītas. Bērni sieviešu kluba «Liepas» sagatavotā orientēšanās spēlē iepazina Iecavu, izzināja visu par maizi un darināja dāvanu kastītes; apceļoja Latviju, mācījās tautasdziesmas un rotaļas, iepazina latviešu spēka zīmes, darināja mūzikas instrumentus un svečturus. Kā atzina nometnes dalībnieki, pats jaukākais bija iepazīt jaunus draugus, bet pats grūtākais - tālie pārbraucieni, kad stundām jāsēž autobusā, taču redzētais šīs īslaicīgās grūtības spējis kompensēt.

Nometnē piedalījās 50 bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 18 gadiem, tajā skaitā 25 ārzemju latvieši no Krievijas, Ukrainas, Turcijas, Lietuvas, Īrijas, Gruzijas, Austrijas, Šveices, Zviedrijas, Itālijas, Beļģijas, Anglijas un ASV, kā arī 25 dalībnieki no Latvijas, pārstāvot visus reģionus, tostarp arī Iecavas novadu.

Projekts «Latvijas elpa Iecavā 2017» tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem» ietvaros. Projektu īstenoja biedrība «Sadarbības platforma» sadarbībā ar Iecavas novada domi, biedrību «Sieviešu klubs «Liepas»» un Pleskavas reģionālo kultūras izglītības sabiedrisko organizāciju «Sakta».

Vasaras vidū notiks nometne bērniem "Latvijas elpa Iecavā 2017"

No 2017. gada 31. jūlija līdz 4. augustam Iecavā notiks diennakts nometne "Latvijas elpa Iecavā 2017", kas paredz veicināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju un stiprināt nacionālo identitāti.

Nometnē piedalīsies 50 bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 18 gadiem, tajā skaitā 25 ārzemju latvieši no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Īrijas, Gruzijas, Austrijas, Zviedrijas un citām valstīm, kā arī 25 dalībnieki no Latvijas, tostarp - 10 no Iecavas novada. Latvijas bērni un jaunieši iespēju piedalīties nometnē iegūs kā balvu, uzvarot konkursā "Labākais skolā".

Turpināsies pagājušajās vasaras nometnēs Mazsalacā un Carnikavā iesāktās tradīcijas, lai arvien plašāk iepazītu mūsu brīnišķīgo zemi - Latviju, kā arī iegūtu jaunus, neaizmirstamus draugus. Nometnes tēmas būs veltītas Latvijas, Rīgas un Iecavas vēstures, latviešu tradīciju, folkloras, mūzikas instrumentu izzināšanai, kā arī ievērojamu dabas un kultūrvērsturisku objektu apskatei. Visas nometnes laikā īpaša vērība tiks veltīta, lai ārzemju latviešu bērni ar spēļu paņēmienu palīdzību mācītos un pilnveidotu savas latviešu valodas prasmes.

Galvenās aktivitātes saistītas ar darbošanos radošajās - mūzikas, rokdarbu un gleznošanas darbnīcās un aktīvu iesaistīšanos spēlēs, konkursos, praktiskos eksperimentos, sporta aktivitātēs, talkā un nakts pārgājienā. Nometnes dalībnieki apmeklēs Iecavas sporta un vēstures muzeju, parku, senvietu "Dievdārziņš", dosies ekskursijā uz Likteņdārzu Koknesē, Gaigalavu un Lubānas mitrāju.

Nometnes galvenais uzdevums ir piederības sajūtas Latvijai spēcināšana, latviešu valodas prasmju stiprināšana un tradīciju apgūšana neformālā gaisotnē, kopīgi darbojoties un izveidojot draudzīgus kontaktus Latvijas un ārzemju latviešu bērniem.

Lai pieteiktu bērnu nometnei, lūdzam sazināties ar projekta moderatori Stellu Līpīti, e-pasts: stella.lipite@gmail.com, mob. tālr.: 29863059. Bērniem dalība nometnē - bez maksas.

Projekts "Latvijas elpa Iecavā 2017" Nr. 2017.LV/SP/07 tiek īstenots "Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros.

Projektu īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Iecavas novada domi un Pleskavas reģionālo kultūras izglītības sabiedrisko organizāciju "Sakta".

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258