Latvijas elpa Preiļos


12.08.2020.

Preiļos notiks bezmaksas nometne mazākumtautību un latviešu jauniešiem "Latvijas elpa Preiļos"

Lai veicinātu jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 10 līdz 15 gadiem piedalīsies bezmaksas nometnē "Latvijas elpa Preiļos", kas notiks no 2020. gada 15. līdz 18. augustam skaistajā un romantiskajā Latgales pilsētā - Preiļos.

Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Četru dienu nometnes "Latvijas elpa Latgalē" programma veidota tā, lai veicinātu savstarpējo sapratni caur kultūrtelpu, vienkopus darbojoties mazākumtautību un latviešu jauniešiem. Nometnes dalībniekiem ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt Preiļus, izspēlēt spēles, piedalīties radošās darbnīcās un sportiskās aktivitātēs, apmeklēt Zemessardzes bataljonu un Leļļu galeriju un Miniatūro karaļvalsti, kā arī visas nometnes gaitā izzināt bagāto Latvijas kultūras mantojumu.

Nometne piedalīsies 30 jaunieši no dažādām Latvijas vietām - no Latgales līdz pat Kurzemei. Īpaši aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto mazākumtautību jaunieši. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai varētu kopā ar pārējiem jauniešiem veikt dažādus radošos uzdevumus.

Nometne top projekta "Nometne "Latvijas elpa Preiļos" ("Camp "Latvian Breath in Preili"") ietvaros.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf