Latvijas Kultūras vēstnieku akadēmiija

Aicina uz apmācībām "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā"

No 2018. gada 24. līdz 28. janvārim NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā". Piecu dienu apmācību cikls notiks katru dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00.

Piecu dienu apmācību programmā tiks apskatītas latviešu un citu šobrīd Latvijā dzīvojošo tautību grupu vēsturiskās saknes. Pētītas kopējās un atšķirīgās reliģijas un ticības izpausmju šķautnes, tā palīdzot labāk gūt savstarpēju izpratni dažādu nacionalitāšu cilvēkiem. Aplūkojot personīgās identitātes saistību ar kultūru un starpkultūru komunikāciju Latvijā, tiks sniegts ieskats tautu etniskās identifikāciju problēmās dažādu nacionalitāšu saskarsmē.

Kultūru mēdz dēvēt par "visas sabiedrības dzīves stilu". Tādēļ tā sevī ietver uzvedības normas, ģērbšanās normas, valodu, reliģiju, rituālus, kā arī likumus, morāli un uzskatu sistēmas. Tiek uzsvērta ticības, kultisko tradīciju un augstāko garīgo līmeņu klātbūtne kultūras norisēs. Nav neviena senatnes vai mūsdienu kultūras, kurā nebūtu reliģiskās ticības lielās lomas sabiedrības konsolidācijas procesos.

"Mums ikdienā savā darbā, saskaroties ar dažādu tautību cilvēkiem, arvien biežāk iznāk saskarsme arī ar atšķirīgu reliģiju pārstāvjiem. Tādēļ uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saprast dažādu reliģiju izcelsmi un nozīmi, kādas ir uzvedības un komunikācijas normas. Zinot un izprotot šīs atšķirības, mums būs vienkāršāk saprast vienam otru, veidot sadarbību, pārvarot nevajadzīgus komunikācijas izaicinājumus," apmācību kursu aktualitāti pamato to idejas autore, biedrības "Sadarbības platforma" vadītāja Lauma Celma.

Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, teoloģijas un filoloģijas zinātņu maģistre, biedrības "Ētikas Tilts Latvijā" valdes priekšsēdētāja, rakstniece un žurnāliste Eva Mārtuža. Apmācības norisināsies projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

"Viens no mūsu darbības mērķiem Baltijā ir atbalstīt kultūras aktivitātes, kas palīdz attīstīt 21. gadsimtam atbilstošas prasmes, kā arī sekmēt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, saliedējot etniski un kultūras ziņā daudzveidīgās Baltijas valstu sabiedrības. Esam pateicīgi mūsu partneriem biedrībai "Sadarbības platforma", kas īsteno šīs Latvijas sabiedrībai noderīgās apmācības par etniskās un reliģiskās saskarsmes lomu mūsdienu sabiedrībā. Mēs ceram, ka kursos apgūtās prasmes un iemaņas palīdzēs ikvienam ne tikai ikdienas darbā ar dažādām auditorijām, bet dalībnieki arī izglītos apkārtējos par šo atšķirību izpratnes nozīmību," uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Apmācību kursa "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, lai bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi, pilnveidotu saskarsmes prasmes un padziļinātu zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Apmācībām var pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/ iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi celma.lauma@gmail.com.

Apmācību kursa "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā" programma

 • Ievads, kursa pamatojums, avotu apskats;
 • Teoloģijas humanitārā loma globālisma laikmetā;
 • Lokālisma (partikulārisma) kultūrreliģiskās un etniskās identitātes noteiksmes, vispārcilvēciskie faktori un vērtības;
 • Tautas un nācijas esības kritēriji, to analīze mūsdienu situācijā.
 • Globalizācijas ģenēze, šī procesa noteiksmes, ietekme uz etniskajiem un reliģiskajiem procesiem;
 • Migrācija un imigrācija - ekonomiskie, politiskie, etniskie, reliģiskie, kultūras iemesli, procesi;
 • Emigrācijas un imigrācijas etniskās, sociālās, psiholoģiskās un reliģiskās sekas izceļošanas un mītnes zemēs;
 • Integrācija kā globālās migrācijas neizbēgams līdzprodukts;
 • Kopīgās un atšķirīgās identitāšu etniskās un reliģiskās noteiksmes un būtiskās iezīmes;
 • Kristīgās reliģijas integratīvais potenciāls un tā manifestācijas iespējas;
 • Multikulturālisms un monokulturālisms, - ģenēze, koncepcijas un viedokļi.
 • Pasaules etniskās un reliģiskās kartes pārmaiņas.
 • Pasaules Baznīcu Apvienības un citi nozīmīgi Baznīcu dokumenti jautājumā par globalizācijas humanitārajām noteiksmēm (Agape, Akra, EKD dokumenti).
 • Globālisms, tā etniskās, kultūras un reliģiskās noteiksmes;
 • Kultūrkanona ideja, Holandes un Dānijas kultūrkanons un tā pielietojums šo valstu integrācijas politikā;
 • Latvijas kultūrkanona integratīvais potenciāls;
 • LR integrācijas politika starpkaru posmā;
 • LR politika mūsdienās, Kultūras ministrijas dokuments " Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes "

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina iepazīt latviešu, baltkrievu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas

  Sestdien, 2018. gada 13. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.00 NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) notiks sarīkojums, kurā varēs iepazīt vairāku tautu ziemas karnevālu un maskošanās tradīcijas, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas. Trīs stundu garumā interesenti varēs iepazīt latviešu, baltkrievu, vācu un ukraiņu interesantākās masku izgatavošanas un nēsāšanas paradumus.

  Sarīkojuma pirmajā daļā klātesošajiem būs iespēja noskatīties krāšņo ukraiņu svētku iestudējumu "Verteps" - veltītu Kristus dzimšanai un Ziemassvētkiem. "Verteps" ir svētku norises atspoguļojums - ar tradicionālajām dziesmām, tērpiem, tēliem, maskām un vēstījumu.

  Pēc iestudējuma noskatīšanās apmeklētāji varēs noklausīties trīs stāstījumus, kas iepazīstinās tuvāk ar dažādiem masku veidiem, nozīmi un svētkiem, kuru laikā maskas tiek valkātas. Pirmais stāsts raksturos latviešu maskošanās tradīcijas no Mārtiņiem līdz Meteņiem - kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, kā izgatavot maskas no dabas materiāliem, kas ir masku gājieni un to nozīme. Sekos ieskats "Karneval - Fasching - Fa?nacht" Vācijas karnevālu laikā, ko paši vācieši dēvē par piekto gadalaiku. Klātesošie izzinās vācu karnevālu norises, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijas. Trešais stāsts vedīs baltkrievu maskošanās līkločos, atklājot daudzveidīgās tradīcijas un rituālus no Ziemassvētku laika līdz Masļeņicas nedēļas pēdējai dienai. Būs iespējams uzzināt, kādu mielastu baltkrievi gatavoja un baudīja šo svētku laikā un kā izdejoja īpašo Riņķa deju.

  Paralēli stāstījumiem noritēs radošās meistarklases, kurās varēs vērot latviešu, vācu un slāvu masku parādi, kā arī iepazīt galvenos masku veidus un tēlus, apzināt dabas materiālus, no kādiem iespējams maskas izgatavot - audums, salmi, koka mizas un citi. Klātesošajiem būs lieliska iespēja izpausties radoši un pašiem izgatavot maskas.

  Sarīkojumā piedalīsies un tā saturu bagātinās "Sprīdīša skola", Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Morgenrot", Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība, Vangažu Ukraiņu biedrība "Jatraņ'" un Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" ansamblis "Zaviruha".

  Visi interesenti laipni aicināti tuvāk iepazīt dažādu tautu maskošanās tradīcijas! Ieeja sarīkojumā - bezmaksas.

  Pasākumu organizē Vangažu Ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, kas top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Plašāka informācija:
  Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
  Irina Dukule
  E-pasts: atlas.irina@gmail.com
  Mob. tālr. 29861068


  Aicina pieteikties apmācībām Latvijas kultūras vēstnieku akadēmijā

  Lai veicinātu starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, biedrība "Sadarbības platforma" projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros aicina uz apmācību ciklu "Pieci knifi starpkultūru komunikāciju prasmēs". Apmācības notiks laikā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 9. martam.

  Apmācību cikls sastāvēs no 5 dažādām lekciju programmām:

 • "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Lekcijas notiks no 2018. gada 8. līdz 12. janvārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Māra Mellēna - Latvijas kultūras vēstniece, Guntis Pakalns.
 • "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā". Lekcijas notiks no 2018. gada 24. līdz 28. janvārim plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā NVO namā, Ieriķu iela 43A. Lektore - Eva Mārtuža - Latvijas kultūras vēstniece.
 • "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē". Lekcijas notiks no 2018. gada 12. līdz 16. februārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Līga Siliņa - vairākkārtēja Latvijas kultūras vēstnieku nometņu lektore, Mārcis Galiņš.
 • "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās". Lekcijas notiks no 2018. gada 19. līdz 23. februārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Gunta Dombrovska (Saule) - Latvijas kultūras vēstniece, Indra Čekstere
 • "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā". Lekcijas notiks no 2018. gada 5. līdz 9. martam, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Inga Krišāne - Latvijas kultūras vēstniece, Margita Poriete.

  Apmācībām pieteikties aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, sociālie darbinieki, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā sastopas ar mazākumtautību pārstāvjiem.

  Apmācību ciklā plānots apmācīt 75 dalībniekus. Apmācības ir bezmaksas.

  Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgu bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  Projekta vadītāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Aicina uz apmācībām "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi"

  No 2018. gada 8. līdz 12. janvārim ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, būs iespēja apgūt prasmes un zināšanas apmācībās "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Piecu dienu apmācības notiks no plkst. 10.30 līdz 17.00.

  Apmācībām pieteikties aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, sociālie darbinieki, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā sastopas ar mazākumtautību pārstāvjiem. Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus.

  Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrēšanas kapacitātes veicināšanu. Apmācības iepazīstinās ar stāstīšanas stratēģijām, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās - pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.

  Programma:

 • Iepazīšanās spēle;
 • Prezentācijas Savējais un svešais;
 • Stāstītprasmju treniņš;
 • Personiskās pieredzes stāsti;
 • Ātrrunas un mēles mežģi;
 • Pasaku darbnīca;
 • Pasakas leksika un dialektu īpatnības;
 • Pasaku darbnīcas izvērtējums;
 • Vietu un lietu stāsti;
 • Naratīvās zināšanas;
 • Eiropeiskās vērtības un to izstāstīšanas iespēju daudzveidība;
 • Mājas kā kultūras tehnoss, mājvietu stāsti - starpkultūru dialogs.

  Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna un folkloras pētnieks, 2001. gada Lielās folkloras gada balvas laureāts, stāstnieks Guntis Pakalns.

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi celma.lauma@gmail.com

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, to īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija - starpkultūru dialogam un sadarbībai

  Lai aktivizētu Latvijas kultūras vēstniekus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām, veicinātu starpkultūru dialogu un mazākumtautību integrāciju, no 2017. gada 8. decembra līdz 2018. gada marta beigām biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija".

  Projekta uzdevumi paredz organizēt inovatīvas, informatīvi izglītojošas apmācības, veidot un attīstīt akadēmijas dalībnieku iemaņas starpkultūru komunikācijā, izpratni par līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradīcijās, ieražās, kā arī īstenot radošas starpkultūru komunikācijas risinājumu formas un kultūras pasākumus.

  Galvenās aktivitātes "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmijā" būs apmācību cikls "Pieci knifi starpkultūru komunikācijas prasmēs" un trīs krāšņi un daudzveidīgi kultūras pasākumi - "Starp divām simtgadēm. Starpkultūru dienas Ezerē 2018", sarīkojums "Maskošanās tradīcijas dažādās tautās" un Tautu draudzības festivāls "Nov rouz 2018".

  Apmācības un pasākumus apmeklēt aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā saskaras ar mazākumtautību pārstāvjiem.

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258

 •