Mūsu tautasdziesmas MEMĒS


"Mūsu tautasdziesmas MEMĒS"
01.10.2019.

Projekta "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" dalībnieki aktīvi rosās, jo tuvojas noslēguma konkurss, kura mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu jauniešu vidū.

Rīgas Ukraiņu vidusskola 3.oktobrī ciemos uzņems O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolu. Visi kopīgi iepazīs ukraiņu kultūru un tautasdziesmas, būs koncerts un interesanti stāsti par skolu.

9. oktobrī skolu sadraudzības atmosfērā notiks radošās darbnīcas, kuru laikā dalībnieki kopā ar eksperti, jauniešu studijas "BaMbuss" vadītāju Līgu Siliņu, noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Rīgas Ukraiņu vidusskola un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola tiksies radošā darbnīcā O. Skrindu ielā 1 pulksten 11.00, savukārt pulksten 14.00 Rīgas 6. vidusskolas un Rīgas Igauņu pamatskolas skolēni šādā norisē sadarbosies Atgāzenes ielā 26.

Visas četras skolas tiksies kopīgā radošā darbnīca Krišjāņa Barona muzejā 11. oktobrī, kad dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde".

Radošās darbnīcas sniegs iespēju labāk iepazīt vienam otru un kopīgo kultūru dažādībā un raisīs idejas projekta noslēguma konkursa darbiem, kad nāksies veidot asprātīgas tautasdziesmu interpretācijas MEMĒS. Sekot projekta norisēm un balsot par konkursa darbiem aicināts ikviens, atliek facebook vietnē sameklēt projekta lapu https://www.facebook.com/tautasdziesmaMEMES/. Publiskais balsojums tiešsaistē notiek no 2019. gada 20. oktobra līdz 29. oktobrim.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

Informāciju sagatavoja
projekta publicitātes speciāliste
Anita Smeltere
anita.smeltere@gmail.com

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".


Projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" turpina darbību
06.09.2019.

Mācību gadu uzsākot, arī projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" aktīvi rosās. Šobrīd tiek plānotas radošās darbnīcas iesaistītajās skolās. Rīgas 6. vidusskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni - mazākumtautību un latviešu jaunieši - līdzdarbosies dažādās aktivitātēs, kuru laikā viņi iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu.

Septembrī skolu sadraudzības atmosfērā notiks radošā darbnīca, kuras laikā jaunieši kopā ar ekspertu noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde".

Oktobrī noritēs projekta noslēguma konkurss, kurā jaunieši liks lietā gūtās zināšanas, veidojot asprātīgus risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Konkursa mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu jauniešu vidū. Balsot par konkursa darbiem aicināts ikviens. To varēs izdarīt vietnē www.facebook.com.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", iesaistot Rīgas 6. vidusskolu, Rīgas Igauņu pamatskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolu. Informatīvi atbalsta Memoriālo muzeju apvienība un Latvijas kultūras kanons.

Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja
projekta publicitātes speciāliste
Anita Smeltere
anita.smeltere@gmail.com

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".


Projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" uzsāk darbību
03.07.2019.

Saulgriežu noskaņās 18.jūnijā Krišjāņa Barona muzejā noritēja projekta "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" dalībnieku pirmā tikšanās. Klātesošie pārrunāja projekta aktivitātes un organizatoriskos jautājumus, vienlaikus novērtējot guvumu, ko šāds notikums jauniešiem dos - ar projekta palīdzību skolēni tuvāk iepazīs savas un citu tautu kultūras mantojumu, saskatot kopīgo un sev aktuālo. Balstoties projekta norisēs gūtajā pieredzē, jauniešiem vecumā no 11 - 18 gadiem būs iespēja pilnveidot zināšanas par dažādu tautu tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstīt radošumu, projekta noslēguma konkursā veidojot asprātīgus risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Projekta aktivitātes mazākumtautību un latviešu bērniem un jauniešiem nodrošinās iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību un piederības sajūtu Latvijai.

Projekta ietvaros 2019. gada septembrī un oktobrī plānotas radošās darbnīcas un konkurss "Tautasdziesmu MEMES". Aktivitātēs dalībnieki iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Radošajā darbnīcā jaunieši kopā ar ekspertu noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde". Līdzdarbojoties jaunieši iepazīs viens otru tuvāk un gūs iedvesmu konkursa darbu radīšanai.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", iesaistot Rīgas 6. vidusskolu, Rīgas Igauņu pamatskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un O. Kalpaka daiļamatniecības pamatskolu. Informatīvi atbalsta Latvijas kultūras kanons.

Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja
projekta publicitātes speciāliste
Anita Smeltere
anita.smeltere@gmail.com

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".