Svētā Mikolaja svētki Cēsīs


Cēsīs svinēs Svētajam Mikolajam veltītos tradicionālos ukraiņu svētkus

Sestdien, 19. decembrī no plkst. 11.00, Cēsīs, A/S "CATA" kultūras namā notiks Svētā Mikolaja svētki. Tie ir tradicionāli ukraiņu svētki, kurus svin Ziemassvētku priekšvakarā. Svētkus sevišķi gaida bērni, jo tajos dala dāvanas un īpaši šai dienai cep nacionālos saldumus "mikolaičikus''. Tiek uzskatīts, ka Svētais Mikolajs ir nabagu un bērnu aizbildnis.

Svētku pirmajā daļā interesentiem būs iespēja piedalīties meistardarbnīcās un apgūt ukraiņu tradicionālo izšuvumu, rotu izgatavošanas prasmes, iemācīties ukraiņu tautasdziesmas un rotaļas, kā arī iesaistīties Ukrainas un Latvijas draudzības simbola veidošanā - ukraiņu nacionālā dvieļa izšūšanā.

Turpinājumā, plkst. 14.00 sekos radošo darbu konkursa "Vēstule Svētajam Mikolajam" noslēgums un uzvarētāju apbalvošana. Konkursā piedalījās bērni un jaunieši, rakstot vēstules Svētajam Mikolajam, kurās atklāja šī gada laikā paveikto, īpašos mirkļus vai notikumus. Reizē konkursa dalībnieki pilnveidoja priekštatus par Ukrainas kultūrvēsturi, attīstīja savu spriedumu veidošanu un spēju saskatīt ētiskās vērtības.

Visus svētku dalībniekus sveiks Ukrainas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvis.

Noslēgumā Ļvovas apgabala Jurija Drogobiča vārdā nosauktais muzikāli dramatiskais teātris skatītājiem piedāvās Ziemassvētkiem jeb Kristus dzimšanai veltītu izrādi "Verteps".

Pasākumi tiek rīkoti projekta "Svētā Mikolaja svētki Cēsīs" ietvaros, ko īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" un ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu.

Laipni aicinām piedalīties!
Plašāka informācija:
Mob. tālr. 29822258
E-pasts: celma.lauma@gmail.com

Radošo darbu konkurss "Vēstule Svētajam Mikolajam" aicināti piedalīties bērni un jaunieši

Lai veicinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu, garīgo avotu skaidrību, iepazītu un koptu Sv. Mikolaja svētku tradīcijas Latvijas ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar Sadarbības platformu izsludina un organizē radošo darbu konkursu Vēstule Svētajam Mikolajam.

Aicinām rakstīt Sv. Mikolajam vēstuli, kurā bērns un jaunietis apraksta kas svarīgs noticis aizvadītajā gadā, ko sagaida jaunajā gadā un kā iepriecinās un apdāvinās sev tuvos un draugus.

Konkurss ir atklāts. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 20 gadiem, kuri izglītību apgūst Latvijas izglītības iestādēs vai ir nevalstisko organizāciju apvienību centru biedri.

Radošos darbus konkursam var iesniegt no 2015. gada 1. oktobra līdz 1. novembrim (pasta zīmogs).

Konkursa nolikums

lasīt vairāk


Apstiprināts projekts!

Apstiprināts projekts "Svētā Mikolaja svētki Cēsīs" Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas organizētajā projektu konkursā "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē".

Projektu sadarbībā īstenos biedrības "Latvijas ukraiņu biedrību apvienība" un "Sadarbības platforma" no 01.09.2015.līdz 31.12.2015.

Projekta mērķis ir Saglabāt ukraiņu identitāti un kultūras mantojumu dzīvojot Latvijā, vienlaikus sekmējot ukraiņu pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai.

Svarīgi ir parādīt ukraiņu tautas etniskās tradīcijas - piemēram Ziemassvētkos, iepazīstināt ar ukraiņu dziesmām un dramaturģiju, kas veltīta Sv. Mikolaja svētku svinēšanai, cilvēka garīguma, mīlestības un ģimenisko vērtību cildināšanu dažādu ukraiņu kolektīvu izpildījumā;
veicināt kultūras saglabāšanu un attīstību un labvēlīgu apstākļu radīšanu sapratnei starp ukraiņiem un citām tautībām;
atraisīt gaišas jūtas un mīlestību pret savu tuvāko cilvēku, īpaši bērnu dvēselēs.

Visi minētie uzdevumi ir īpaši svarīgi ņemot vērā nu jau labu laiku esošo situāciju saistībā ar Ukrainu.

Projektā plānotās aktivitātes:
1. Bērnu radošo darbu konkurss
2. Izstāde par svētku tēmu Cēsīs
3. Meistarklases
4. Koncerts veltīts Sv.Mikolaja svētkiem

Projektā paredzēts iesaistīt:
Ukraiņu diasporas NVO, bērni un vecāki - tiks veicināta savas identitātes apziņa, veicināta kultūras saglabāšana, attīstība, veicināta pilsoniskā līdzdalība un sadarbība ar pašvaldību un citu tautību NVO
Cēsu pašvaldības, skolas u.c. pārstāvji, kuri būs piedalījušies projekta aktivitāšu sagatavošanā un aktivitātēs
jebkurš Vizemes novada iedzīvotājs visās vecumu un dzimumu grupās, kuri piedalīsies projekta aktivitātēs, tās apmeklējot - būs iepazinuši ukraiņu kultūru, nacionālas vērtības, ziemassvētku tradīcijas, veidojusies izpratne un iespējams, nākotnē arī sadarbība rīkojot cita veida pasākumus.

Projekta vadītāja - biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma

Projekts tiek īstenots ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.