Mēs Latvijai

10. novembrī - Latvijas bērnu un jauniešu konkursa - festivāla "Mēs Latvijai!" noslēgums

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. Īpašu svētku dāvanu - Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai" gatavo divas nevalstiskās organizācijas - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un biedrība "Sadarbības platforma". Ar koncertu 10. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" konkurss - festivāls "Mēs Latvijai" noslēgsies.

Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" iesaistīties tika aicināti Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu starpkultūru komunikāciju un savas nacionālās identitātes kā valsts kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos, kā arī stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

Konkursā piedalās bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstina ar savu nacionālo kultūru.

Konkursa - festivāla pirmajā kārtā tika vērtēti iesūtītie video ieraksti. Otrā kārta notiks ceturtdien, 10. novembrī, kad no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, NVO namā (Ieriķu iela 43A), priekšnesumi tiks vērtēti klātienē.

Savukārt konkursa - festivāla svinīgs noslēgums un laureātu apbalvošana norisināsies 10. novembra vakarā - plkst. 18.00 kultūras pilī "Ziemeļblāzma" (Ziemeļblāzmas iela 36). Pasākumā konkursa dalībniekus un klātesošos sveiks Kultūras ministrijas pārstāvji, organizatori žūrijas locekļi. Koncerta daļa izskanēs kā krāšņa dažādu tautību dziesmu, deju un tērpu parāde. Turklāt kopīgi skanēs konkursa - festivāla himnas pirmatskaņojums, ko īpaši šim notikumam radījuši dzejniece Eva Mārtuža un komponists Arnis Miltiņš.

Laipni aicināti visi interesenti! Pasākumos ieeja bez maksas.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750


Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai"

Biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Mēs Latvijai", kura ietvaros rīko bērnu un jauniešu konkursu - festivālu.

Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai. Dalība konkursā rosinās arī bērnu un jauniešu iesaisti mākslinieciskajā un radošajā darbībā.

Konkursā var piedalīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2016. gada 10. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2016. gada 25. oktobrim rakstiski uz e-pastu celma.lauma@gmail.com

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

Konkursa nolikums

Diskutēs par projekta "Mēs Latvijai!" aktivitātēm

Jūlijā biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" uzsāka projektu "Mēs Latvijai!". Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta aktivitātēm un to starpā svarīgāko pasākumu - Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai!", 11. augustā plkst. 13.00 notiks interaktīva apaļā galda diskusija.

Interaktīvā diskusija tiek rīkota sadarbībā ar Baltijas reģionālo fondu un tiks translēta tiešraidē NVO TV interneta vietnē www.nvotv.lv, kurā interesentiem tā būs pieejama arī vēlāk.

Diskusijas galvenais mērķis ir iepazīstināt nevalstiskās organizācijas, dažādu tautību bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītājus ar plānoto festivālu, tā uzdevumiem un norisi. Interesanta sarunas tēma būs par nākotnes sadarbības iespējām ar Poliju - Latvijas un Polijas 100 gades svinību saistībā.

Diskusijā piedalīsies M. Čehova vārdā nosauktā Krievu drāmas teātra un kino aktieris Oļegs Teterins, biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente Janīna Kūla un biedrības "Sadarbības platforma" un projekta "Mēs Latvijai!" vadītāja Lauma Celma.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750


Sadarbībā ar biedrību "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" uzsākam projektu "Mēs Latvijai!"

No 2016. gada jūlija līdz novembra beigām mūsu dalīborganizācija - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" īstenos projektu "Mēs Latvijai!". Biedrība "Sadarbības platforma" aktīvi līdzdarbosies projekta aktivitātēs un pasākumos. Projekts tiek īstenots starpkultūru dialoga jomā projektu konkursa "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2016" ietvaros.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt dažādu tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, kā arī apzināt katras nacionālās identitātes nozīmi Latvijas kopējā kultūru daudzveidībā. Svarīgs uzsvars, veidojot aktivitātes, būs stiprināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai - savai valstij un mīlestību pret šo zemi, vienlaikus iesaistoties dažādu kultūru mantojuma saglabāšanā, kā arī nākotnes sadarbības veidošanā.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai!", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Konkursā varēs iesaistīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkursa - festivāla svinīgs noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 10. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi un līdzdalību, tiks rīkotas arī divas apaļā galda diskusijas. Pirmajā diskusijā tiksies NVO, LR Kultūras ministrijas un mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu pārstāvji, iepazīstot konkursa - festivāla "Mēs Latvijai!" mērķus un norisi, kā arī, apzinot ieceres sadarbībai ar Poliju. Otrā diskusija noritēs novembra beigās. Tajā piedalīsies NVO pārstāvji, māksliniecisko kolektīvu vadītāji, pedagogi un festivāla žūrijas komisija, organizatori, lai kopīgi spriestu un izvērtētu ieguvumus un paustu ierosinājumus nākošo festivālu veiksmīgai norisei.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750