NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas


Dalīborganizācijām un sadarbības NVO notiks apmācības
06.06.2019.

Biedrība "Sadarbības platforma", turpinot gadskārtējās tradīcijas, organizē NVO vadītājiem un NVO aktīvajiem biedriem apmācību semināru "Atrodam jauno".

Apmācības būs veltītas vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principiem organizācijā, kā vadīt pārmaiņas NVO un apgūt jaunu stratēģisku problēmu risināšanas veidu.

Seminārs "Atrodam jauno" notiks š.g. 23.-25. augustā Rāmavas Depkina muižā.

Apmācības paredzētas "Sadarbības platformas" dalīborganizācijām un ikdienas darbā iesaistītajām sadarbības NVO - dažādu darbības jomu organizāciju pārstāvjiem. No katras organizācijas tiek aicināti 1 līdz 2 pārstāvji.

Apmācību semināra mērķi:

 • uzlabot izpratni par nediskriminējošu, atvērtu organizācijas darbības vidi, izpratni par sociālām kļūdām un stereotipiem lēmumu pieņemšanā,
 • uzlabot spējas iesaistīt dažādu paaudžu cilvēkus sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā,
 • vadīt pārmaiņas organizācijā,
 • apgūt jaunas pieejas problēmu risināšanai.

  Apmācību semināru vadīs jomu speciālisti: NVO eksperte Gunta Kelle, personālvadības eksperte Edīte Kalniņa, vadības un karjeras konsultante Anita Gaile, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Dr.art. Aija Freimane, smieklu terapijas eksperte Kadrija Beirote.

  Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar apmācību semināra koordinatori Guntu Kelli, Tālr. 29453656, E-pasts: gunta@imka.lv


  Vai papīra CV var aizstāt ar video CV?
  05.06.2019.

  Maija beigās Rēzeknes pusē tikās sabiedriski aktīvi un brīvprātīgā darbā darbojošies jaunieši, lai seminārā apgūtu jaunas zināšanas - CV un motivācijas vēstuļu sagatavošanu. Apmācības pavēra ceļu interesantām diskusijām, ideju un pieredzes apmaiņai jauniešu starpā. Iezīmējās kopīgais un atšķirīgais Rēzeknes un Sprūževas jauniešu uzskatos par brīvprātīgo darbu un darbā iekārtošanās jautājumiem. Seminārs vainagojās ar ideju - papīra CV aizstāt ar video CV, kuru darba meklētāji publicētu savos sociālo mediju kontos.

  Seminārs tika rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt.


  Iecavā aicina brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  05.06.2019.

  Otrdien, 2019. gada 18. jūnijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00 Iecavas Mūzikas un mākslas skolā (Iecavā, Grāfa laukumā 1) notiks seminārs "No brīvprātīgā darba līdz algotam darbam jeb CV un motivācijas vēstule". Bezmaksas seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu vai vēlas to darīt nākotnē. Apmācības organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Iecavas sieviešu klubs "Liepas".

  Semināra ievadā klātesošie iepazīs nodarbinātības veidus un brīvprātīgā darba būtību. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē norādīt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki uzzinās, kāda ir motivācijas vēstules un CV būtība, kādi paņēmieni piesaista uzmanību. Programmā paredzēts arī kodolīgs apkopojums ar būtiskāko par darba interviju, kā arī - ieskats Darba likumā paredzētajos nosacījumos dokumentu iesniegšanai un intervijai. Noslēgumā semināra apmeklētāji darbosies praktiski - sagatavos savus CV un motivācijas vēstules.

  Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

  Pieteikšanās semināram, zvanot uz mob. tālr. 29432338.

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicinām brīvprātīgos uz semināru par CV un motivācijas vēstules sagatavošanu
  23.05.2019.

  Piektdien, 31.maijā plkst. 16.00, Griškānu pagasta kultūras namā, Sprūževā, Rēzeknes novadā, Centrālā ielā 27 notiks biedrības "Sadarbības platforma" organizēts seminārs "CV un motivācijas vēstule - lai pateiktu par sevi svarīgāko!". Seminārā aicināti piedalīties jaunieši un visi interesenti, kas veic brīvprātīgo darbu.

  Semināra programmā klātesošie uzzinās, kā izskatās labs un mūsdienīgs CV. Lektore ieskicēs, kā CV un motivācijas vēstulē minēt brīvprātīgā darbā gūtās iemaņas un prasmes, kas ļautu darba devējam pārliecināties par potenciālā darbinieka piemērotību. Dalībnieki iepazīs labos un sliktos CV piemērus, kādi paņēmieni piesaista uzmanību, kāda ir motivācijas vēstules būtība un kādas ir biežākās darba meklētāju kļūdas CV un pieteikuma vēstules sagatavošanā.

  Semināru vadīs Marija Dubicka, Mg. sc. Vad., biedrības "Zaļais meridiāns" vadītāja, mācību centra "Dialogs AB" lektore.

  Pieteikšanās semināram, zvanot uz mob. tālr.: 29414010.

  Seminārs tiek rīkots projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" ietvaros, lai atbalstītu jauniešus un citus interesentus, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vai plāno to veikt, un iemācītu CV un motivācijas vēstules sagatavošanas prasmes.

  Informāciju sagatavoja:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  NVO diskutē par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu
  21.05.2019.

  Lai turpinātu pagājušā gadā uzsākto domu un viedokļu apmaiņu par brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma problemātiku, 16.maijā vairāku NVO pārstāvji neformālā diskusijā tikās ar Saeimas deputāti Dana Reizniece-Ozola. Kādi risinājumi varētu tikt rasti, lai jauniešu brīvprātīgā darbā iegūtās prasmes un kompetences turpmāk atzītu un ņemtu vērā darba tirgū - galvenais sarunas temats.

  Tikšanās laikā izskanējušie priekšlikumi tiks apkopoti, lai turpinātu sarunu par identificētajām problēmām un gatavotu ierosinājumus Saeimai.

  Dalībnieki nolēma organizēt nākamo diskusiju, kurā aicinās piedalīties Valsts Ieņēmumu dienesta, Labklājības ministrijas pārstāvjus un Saeimas deputātus.

  Paldies par atsaucību, priekšlikumiem un idejām biedrībām "Latvijas jauniešu koalīcija", "Kēfa", "Badarhāns", "Aspazija", "Goraļ", Baltijas Reģionālais fonds un Nodarbinātības valsts aģentūra pārstāvim.

  Diskusija tika rīkota projekta "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" (Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/005) ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  Projektā apzinās NVO iespējas, izaicinājumus un perspektīvas
  20.05.2019.

  2019. gada februārī biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāka projektu, kam dots nosaukums "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" (2019.LV/NVOF/DAP/005). Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada oktobra beigām.

  Kā vēsta nosaukums, projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, rosinot sabiedrības, īpaši jauniešu, iesaisti NVO darbībā, brīvprātīgā darbā un labdarības akciju rīkošanā. Projektā uzsvars likts uz pilsoniskās sabiedrības iesaisti plašai sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs, svarīgu jautājumu risināšanu, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanu Latvijā.

  "NVO - iespējas, izaicinājumi, perspektīvas" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju, citu Latvijas NVO, to biedru, darbinieku, brīvprātīgo pieredzi un kapacitāti. Pasākumi notiks Rīgā, arī - Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē.

  Svarīgākās projekta aktivitātes un to tēmas

 • " Apmācības NVO līderiem "Atrodam JAUNO" 2019. gada 23. - 25. augustā, Rāmavā. Programmā paredzētas lekcijas, praktiskie darbi un darbs grupās, meklējot jaunas prasmes, idejas un iepazīstot jauno paaudzi.

 • " Kampaņa "NVO? Oho -NVO!" iepazīstinās jauniešus ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, īpaši uzsverot nevalstisko organizāciju darbību un aicinot tajās iesaistīties.

 • " Attīstot līdzdalības rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos plānotas apmācības pilsonisko prasmju attīstībai un semināri sabiedrības pārstāvjiem, īpaši jauniešiem. Turpinot 2018. gadā iesākto, notiks diskusijas par brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma problemātiku.

 • " Projekta noslēgumā notiks konference par Latvijas reģionu kopienu vitalitāti, īpašu uzmanību veltot kopienu līderības nozīmei un sadarbībai starp valsts, pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem un NVO.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •