Pūralādes dārgumi

Saņemam pateicību par veiksmīgu sadarbību!


Noslēdzies projekts "Pūralādes dārgumi"

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2. jūnijā izsludināja "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

Projekta "Pūralādes dārgumi" mērķis bija izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus un jauniešus, par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, saglabājot katras tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai. Tā ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: pētniecisko darbu konkurss "Manas dzimtas pūralādes dārgumi" un pasākumu cikls "Roku dvielis pūralādē".

"Mamma uz vecmammas vecās mājas logu aizvirtņiem ir izkārusi rakstainas segas, strīpainus tautiskos brunčus, jostu, baltus, garus dvieļus, galdautus. Brīnos par šo izstādi, bet mamma paskaidro, lai kodes nesaēdot, ir jāizvēdina, jāizkarsē saulē. Kad jautāju, kam pieder visa bagātība, mamma atsmaida, ka būšot man no vecmammām un vecvecmammām," tā savā darbā raksta Madara Suveizda, Špoģu vidusskolas 5.a klases skolniece. Savukārt Lauru Dzalbi no Krāslavas pamatskolas 6. a klases šis konkurss mudināja "pabūt ar vecmāmiņām, aprunāties un uzzināt daudzas lietas, ko es nezināju. Ļoti žēl, ka manu vecvecmāmiņu vairs nav un es daudzas lietas vairs nevarēšu no viņām uzzināt. Es lepojos ar savas dzimtas pūra lādi, kas veidota paaudžu paaudzēs ar čaklām rokām, dāsnu sirdi, jo kā gan citādi tā būtu nonākusi manās mājās."

Kopumā mēs saņēmām vairākus desmitus savas dzimtas pūralādes pētnieku darbus. Visi tika aicināti uz noslēguma pasākumu Indras pamatskolā. Lūk, konkursa godalgoto vietu ieguvēji:

1.vieta - Ieva Boļšakova (Riebiņu vidusskola, sk. Ruta Vjakse), Laura Dzalbe (Krāslavas pamatskola, sk. Inta Japiņa), Madara Suveizda (Špoģu vidusskola, sk. Valentīna Ivanova);

2.vieta - Anna Jacina (Krāslavas Varavīksnes vidusskola, sk. Agita Gureviča), Lolita Buko (Robežnieku pamatskolas, sk. Aina Kudiņa), Milana Šemele (Indras pamatskola);

3.vieta - Laura Mežiņa (Sauleskalna sākumskola, sk. Solvita Mežiņa), Jurģis Jākobsons (Indras pamatskola), Agnesa Grodja (Varavīksnes vidusskola), Jeļizaveta Abrosimova (Indras pamatskola), Darja Lune (Indras pamatskola).

Pasākumu cikls "Roku dvielis pūralādē" aizsākās jau 19. oktobrī Daugavpils Poļu namā, kad tika novadīts pirmais pasākums "Roku dvieļi poļu pūra lādē" (vairāk par pasākumu https://www.youtube.com/watch?v=WmXG1wzsap0).

Otrais pasākums notika 29. oktobrī Rēzeknes teātrī-studijā "Joriks" (http://rezekne.today/ukrainu-biedriba-pasakums/?lang=lv), kur savu sniegumu rādīja ukraiņu biedrība "Vodograj".

Uz noslēguma pasākumu Indrā 16. novembrī ieradās visi projekta sadarbības partneri: burjatu biedrība "Badarhāns", Latvijas Poļu biedrības Daugavpils nodaļa "Promień", Latvijas Poļu biedrības Krāslavas nodaļa "Strumeņ", Rēzeknes ukraiņu biedrība "Vodograj", biedrība "Sadarbības platforma". Draudzīgā gaisotnē biedrības apskatīja dvieļu izstādi, mācījās amata prasmes radošajās darbnīcās un iepazīstināja ar savas tautas tradīcijām kopīgajā koncertā.

Projekta idejas autore, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma pasākuma laikā klātesošos iepazīstināja ar brošūru "Roku dvieļi", kurā apkopota projekta darbības laikā savāktā informācija, iekļaujot aprakstus un vizuālos materiālus (fotogrāfijas). Šī brošūra būs kā informatīvs materiāls iedzīvotājiem, skolām, uzskatāmi parādot starpkultūru dialogu - iespējams blakus redzēt dažādu tautu kultūras mantojuma daļu, līdzīgo un atšķirīgo katrā.

Jāpiebilst, ka abi projekti tika īstenoti ar Latvijas kultūras vēstnieku programmas dalībnieku atbalstu. Noteikti sadarbība turpināsies arī turpmāk un tiks īstenotas vēl daudzas interesantas un radošas idejas.


Indrā skatāmi pūra lādes dārgumi

16.11.2016. Indrā dienas pirmajā pusē apbalvosim radošo darbu konkursa "Manas dzimtas pūralādes dārgumi" labāko darbu autorus. Pēc tam visi aicināti iepazīt ukrainu, poļu, burjatu un latgaliešu roku dvieļus.


19. oktobrī Daugavpils Poļu namā, tika aizvadīts pasākums "Roku dvieļi poļu pūra lādē". Roku dvieļiem veltīts pasākums tika rīkots projekta "Pūralādes dārgumi" ietvaros. Projektu atbalsta Latvijas Kultūras ministrija "Latgales NVO projektu programmas" ietvaros. Izšūti roku dvieļi ir izsenis pavadījuši poļu tautu no dzimšanas līdz nāves brīdim.


Iepazīstam ukraiņu roku dvieļus projektā "Pūralādes dārgumi".


Pētniecisko darbu konkurss "Manas dzimtas pūralādes dārgumi"

Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu konkursa ietvaros starpkultūru dialoga apakšprogrammā tika atbalstīts biedrības "SKOLA AR NĀKOTNI" projekts "Pūralādes dārgumi" Tā mērķis ir izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus un jauniešus, par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, saglabājot katras tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaikus sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai.

Kā viena no projekta aktivitātēm ir pētniecisko darbu konkurss "Manas dzimtas pūralādes dārgumi"

Aicinām bērnus un jauniešus izpētīt savas dzimtas "pūralādi", izzinot tajā slēptos dārgumus - roku dvieļus (jeb citu nacionālu vērtību - dzimtas kultūras mantojumu), ar tiem saistītās tradīcijas, nozīmi, u.c. informāciju, ko apkopot radošā darbā, kurā īpaši jāizceļ tieši nacionālā nozīme izpētītajam dzimtas pūralādes dārgumam. Savus darbus sūtiet uz indras.vsk@inbox.lv ar norādi konkursam"Manas dzimtas pūralādes dārgumi" līdz š.g. 1. novembrim.

Konkursa nolikums