Roku rokā 2

27.12.2020.

Radošajās darbnīcās mudina izprast, izzināt un radīt

Lai veicinātu izpratni par Latvijas dabas, kultūras un tradīciju bagātībām, projektā "Roku rokā 2" 2020. gada nogalē aizritēja vairākas radošās darbnīcas. Lai arī radošās darbnīcas klātienē notikt nevarēja, tās, pielāgojoties apstākļiem, notika attālināti - nelielās grupiņās, darbojoties savu ģimeņu lokā. Rezultātā dažādās Zemgales vietās ar mazu un lielu roku gādību un rūpību tapa krāsaini un koši darbi, apliecinot vēlmi izzināt, izprast un radīt.

Darbnīcas "Akmens stāsts" uzdevums bija radošā procesā iepazīt Latvijas bagātības - Latvijas dabu, tās dažādību un elementus, dziļāk izpētot dižakmeņus un kulta akmeņus. Kā arī - censties izprast akmens nozīmi cilvēka dzīvē sendienās un mūsdienās. Darbnīcu dalībnieki izdomāja sava akmens stāstu un tad to uzgleznoja uz akmentiņa.

Savukārt nodarbība "Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai" aicināja izzināt tautas materiālās kultūras mantojumu, etnogrāfiskās zīmes un krāsu nozīmi. Ar etnogrāfiskajām zīmēm cilvēki bieži vien identificē sevi, savu ģimeni vai tautu, mūsdienās lieto arī kā firmu logo, iegravē gredzenos vai ieauž karogā. Arī katrai krāsai ir sava nozīme - ar to palīdzību ir iespēja paspilgtināt zīmju dāvāto spēku. Šīs zīmes ir daļa no tautas nemateriālā kultūras mantojuma, kas veicina cilvēku pilsoniskās, patriotiskās apziņas stiprināšanos. Veicot zīmju izpēti, nodarbības dalībnieki iedziļinājās latviskās dzīvesziņas vēstītajās vērtībās - darba tikuma nozīmīgums, garīgā izaugsme, cieņa un mīlestība pret dabu un līdzcilvēkiem, kas tik būtiskas ir katram no mums.

Radošajā darbnīcā "Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai" dalībnieki iepazinās ar svarīgāko informāciju par etnogrāfiskajām zīmēm, krāsām un praktiski izgatavoja izvēlētās zīmes telpu rotāšanai Valsts svētkos vai apģērba papildināšanai.

Radošajās darbnīcās tapa arī Ziemassvētku noskaņās veidoti darbi un nākamā gada simbols - vērsis.

Ar radošo darbnīcu palīdzību arī mazie dalībnieki un viņu ģimenes tapa bagātākas - gan kopīgi radot krāsainus darbiņus, gan plašāk ielūkojoties un izzinot Latvijas dabas vērtību, kultūras un tradīciju pūru.

Radošās darbnīcas projekta "Roku rokā 2" (Hand in hand 2") ietvaros organizēja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācijai:

Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


10.06.2020.

Aicina jauniešus uz bezmaksas nometni "Latvijas elpa Latgalē"

Lai veicinātu jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, kā arī veicinātu savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 10 līdz 15 gadu vecumam tiek aicināti pieteikties bezmaksas nometnei "Latvijas elpa Latgalē", kas notiks no 2020. gada 3. augusta līdz 6. augustam Rēzeknes novada Makašānos. Nometni organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Četru dienu nometnes "Latvijas elpa Latgalē" programma veidota tā, lai veicinātu savstarpējo sapratni caur kultūrtelpu, vienkopus darbojoties mazākumtautību un latviešu jauniešiem. Nometnes dalībniekiem ar interaktīvu aktivitāšu palīdzību būs iespēja gan iepazīt Makašānu un Rēzeknes apkaimi, gan izspēlēt spēles, piedalīties radošās darbnīcās un iepazīt bagāto Latvijas kultūras mantojumu.

Nometne paredzēta jauniešiem no dažādām Latvijas vietām - no Latgales līdz pat Kurzemei. Sevišķi aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto mazākumtautību jaunieši. Vienīgais nosacījums - dalībniekam jāzina latviešu valoda tādā līmenī, lai varētu kopā ar pārējiem jauniešiem veikt dažādus radošos uzdevumus.

Pieteikšanās "Latvijas elpa Latgalē" - līdz 2020. gada 22. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu. Tie 30 dalībnieki, kuriem būs iespēja apmeklēt nometni, saņems apstiprinājumu līdz 27. jūlijam.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf