Roku rokā 3


Kārsavas vīri sanāk uz trešo tikšanos diskusiju klubā "Vīru runas"!
10.11.2022.

Šoreiz tikšanās noritēja Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas", kas ved apmeklētājus cauri svarīgākajiem pieturpunktiem Kārsavas un tās apkārtnes liktenī. Turklāt 9. novembrī, šajā noskaņām pilnajā telpā, notika reklāmas speciālista Raimonda Platača vieslekcija un vīru kluba dalībnieki ar interesi noklausījās Raimonda pieredzes stāstu par sevis pazaudēšanu, atrašanu un noturēšanu un par to, ar kādiem izaicinājumiem sastopamies mēģinājumos īstenot savu autentisko dzīves formātu.

Sekoja interesanta viedokļu un domu apmaiņa, kas ir labākais rezultāts un patiesais mērķis šīm tikšanās reizēm.

Diskusiju klubu "Vīru runas" projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfAtskatāmies radošajā darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru"
02.11.2022.

Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinājās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazina ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Šoreiz piedāvājam foto atskatu darbnīcā, kurā bērni iepazina ebreju kultūru. Lūk, kādi krāsaini un skaisti darbi tapuši, iedvesmojoties no ebreju pasakām un ornamentiem!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
Ar prieku dotos vēlreiz - atskatāmies radošajās darbnīcās Jēkabpilī!
28.10.2022.

Skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notika radošās nodarbības, kurās mazie jēkabpilieši varēja tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Piecu dienu garumā bērni piedalījās dažāda veida radošās un izzinošās aktivitātēs, devās ekskursijās un kopīgi veidoja izstādi.

Bērni atzina, ka ar prieku vēlreiz apmeklētu radošās darbnīcas!

Paldies visiem dalībniekiem, vecākiem un radošo darbnīcu organizatoriem!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfJēkabpilī norit radošās darbnīcas bērniem!
26.10.2022.

Radoši un izzinoši! Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazīst ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru.

Piedāvājam foto atskatu ukraiņu kultūras iepazīšanas darbnīcā!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Rudens brīvlaikā aicina bērnus uz radošajām darbnīcām Jēkabpilī
14.10.2022.

Skolēnu rudens brīvlaikā - no 24. oktobrim līdz 28. oktobrim - bērni laipni aicināti apmeklēt radošās nodarbības, kurās varēs tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Darbnīcas norisināsies Jēkapbilī, Brīvības ielā 258A. Radošās darbnīcas rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Radošo darbnīcu programmā paredzēts iepazīt trīs tautu - ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru, tradīcijas un vērtības, talkā ņemot šo tautu pasakas.

Darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru" bērni dzirdēs stāstu par ebreju mākslu, pētīs ornamentus, lasīs pasakas, ies rotaļās, zīmēs ebreju ornamentus un ilustrēs pasakas.

Darbnīcā "Iepazīstam ukraiņu kultūru" dalībnieki iepazīs ukraiņu mākslu, tradīcijas, ornamentus, pasakas un zīmēs ilustrācijas par redzēto un dzirdēto.

Darbnīcā "Iepazīstam latviešu kultūru" bērni pētīs latviešu tradīcijas un ornamentus, meklēs līdzības un atšķirības, kopīgi lasīs pasakas, ies rotaļās un savas sajūtas attēlos zīmējumos.

No nodarbībās radītajiem darbiem tiks izveidota izstāde.

Vienā no dienām dalībnieki dosies ekskursijā!

Aicinām bērnus rudens brīvlaiku pavadīt radoši un piedalīties darbnīcās! Dalība tajās ir bez maksas. Aicinām pieteikties, zvanot Valentīnai Zarnickai - tālrunis: 27158505.

Radošās darbnīcas notiek projektā "Roku rokā 3", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Kārsavā aicina tikties diskusiju klubā "Vīru runas"
16.09.2022.

Sarunas un dzīvā komunikācija ir nozīmīgs kopienu virzītājspēks, tāpēc biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus 2022. gada nogalē un 2023. gada ieskaņā piedalīties pasākumu ciklā - diskusiju klubs "Vīru runas".

Dikusiju klubam "Vīru runas" paredzētas 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Tikšanās plānotas: 2022. gada 12. un 26. oktobrī, 9. un 23. novembrī, 2023. gada 11. un 25. janvārī, kā arī 8. februārī . Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00.

Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Klubā "Vīru runas" aicināti piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts diskusiju klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas!

Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima - tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv .

Diskusiju klubs "Vīru runas" tiek organizēts projekta "Roku rokā 3" ietvaros un tā galvenais uzdevums ir mazināt atsevišķu mazo kopienu cilvēku izolētību no sabiedrības un iesaistīt sabiedrības neaktīvo daļu - vīriešus vecumā virs 35 gadiem, kā arī vietējās kopienas sadarbības stiprināšana.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfFoto atskats orientēšanās sacensību uzvarētāju komandas piedzīvojumos Kārsavā

09.08.2022.

Dienas nometnē bērniem "Latvijas elpa Kārsavā" viena no aktivitātēm bija orientēšanās sacensības. Piedāvājam foto ieskatu uzvarētāju komandas piedzīvojumos.

Biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā pasākumi, tostarp nometne "Latvijas elpa Kārsavā", paredzēti gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Pasākumos īpašs akcents ir veltīts savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā"

08.08.2022.

Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā piedalās 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīcas, sporta spēles un citas aktivitātes.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā

Aicina uz divu dienu nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei" Kārsavā
28.07.2022.

Augusta ieskaņā - 6. un 7. augustā - Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji laipni aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par komandas dalībnieku sadarbības veicināšanas nozīmību, prasmes identificēt psihoemocionālos faktorus un attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās. Nometni rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Sestdien, 6.augustā nometne tiks atklāta plkst.12.00. Pirmā nodarbība būs par emocionālo noturību stresa situācijās, tajā būs gan diskusija, praktiskās prakses, gan elpošanas vingrinājumi. Sekos nodarbība, kura būs veltīta komandas dalībnieku sadarbības veicināšanai un kopīgu mērķu sasniegšanai. Pirmās nometnes dienas noslēdzošā nodarbībai dots intriģējošs nosaukums - "Skaņa ar rīcībspēku". Tajā dalībnieki atklās austrumu un rietumu kultūru mijiedarbību, varēs iepazīt gonga, vargāna, bungu un koshi zvanu skaņas.

Svētdien, 7.augustā nometnes programma sāksies ar nodarbību, kurā klātesošie varēs izzināt, kāpēc vispārīgās prasmes un emocionālā inteliģence ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. Vēl nometnes otrajā dienā paredzētas divas nodarbības par tēmām "Psihoemocionālie faktori mūsu ikdienā" un "Es un mēs, konfliktsituāciju apzināšanās un spēja tās pārvarēt". Nometne noslēgsies plkst.18.00 ar kopīgu piedzīvotā un domu apmaiņu.

Visi interesenti laipni aicināti piedalīties nometnē "Vienoti nākotnei". Dalība tajā ir bez maksas.

2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts "Roku rokā 3" - savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū
25.07.2022.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Augusta sākumā Kārsavā norisināsies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā būs iespēja piedalīties 30 bērniem no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīca, sporta spēles un citas aktivitātes.

Oktobrī, skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notiks dienas nometne bērniem "Pasaku skola", kurā īpaša uzmanība tiks veltīta pasakām un vērtību meklēšanai, un izcelšanai trīs tautu - latviešu, ebreju un ukraiņu - pasakās. Arī šajā nometnē piedalīsies 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm.

6. un 7. augustā Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji tiks aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par starpkultūru dialogu, prasmes identificēt nepatiesu informāciju, attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās.

Lai attīstītu dialoga prasmes un toleranci starp projekta dalībniekiem un plašāku sabiedrību ilgtermiņā, mazinot aizspriedumus un stereotipus par sevi un citiem ar atšķirīgiem uzskatiem tiks organizētas 3 lomu spēles, kas notiks Rīgā, Kārsavā un Rēzeknē vai Jēkabpilī.

Diskusiju klubs "Vīru runas" - 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Lai iesaistītu sabiedrības neaktīvo daļu, klubā aicināti piedalīties būs Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

Oktobrī interesenti tiks aicināti papildināt zināšanas tiešsaistes seminārā "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās". Tiks organizēta arī izstāde "Latvijas dārgumi",ko oktobrī varēs skatīt Jēkabpilī, bet novembrī - Kārsavā.

Svētdien, 7. augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks Ukrainas atbalstam veltīts festivāls "Sarkanais irbenājs". Festivālā skanēs krievu, baltkrievu, ukraiņu, vācu, poļu un latviešu folkloras kopu kopkoncerts. Izskanēs arī no kara šausmām Latvijā patvērušies ukraiņu stāsti, - tie būs stāsti par piedzīvoto karadarbības zonās, atspoguļojot Ukrainā notiekošo. Koncertā uzstāsies arī grupa cilvēku no Ukrainas, kuri pēc ierašanās Latvijā kopā ar vietējiem iestudējuši improvizācijas mini šovu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf