Roku rokā 3"Latvijas dārgumi" Rēzeknē!
13.03.2023.

Līdz 10.maijam Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā aicinām apskatīt krāšņu un izglītojošu izstādi "Latvijas dārgumi". Izstādē ir skatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas un apmeklētāji var plašāk iepazīt informāciju par saktām, kas no 17. līdz 21. gadsimtam veidotas Latvijas teritorijā.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Laipni aicinām iepazīties ar atraktīvajiem seno latviešu rotu - saktu stāstiem visus rēzekniešus - bērnus, jauniešus un pieaugušos, latviešus un mazākumtautību pārstāvjus, Rēzeknes ciemiņus - ikvienu, kura ceļš ved gar Rēzeknes Centrālo bibliotēku.

Izstāde "Latvijas dārgumi" Rēzeknē tiek organizēta projekta "Roku rokā 3" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Piedāvājam foto atskatu no izstādes atklāšanas, kas norisinājās 10.martā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Rēzeknē būs skatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
07.03.2023.

Piektdien, 2023. gada 10. martā plkst. 16.00, Rēzeknē, Rēzeknes centrālajā bibliotēkā, Atbrīvošanas alejā 81 tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Atklājot izstādi, norisināsies arī izstādes īpašnieka Normunda Beržinska vadīta meistarklase, kurā būs iespēja kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā un dzirdēt, kā tapis izstādē iepazīstamais stāsts.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam.

"Parādot šīs latvju tautas skaistās rotas vēlējos radīt varenu, mūžam jaunu iedvesmas avotu Latvijas iedzīvotājiem, ciemiņiem, ekskursantiem un visiem citiem interesentiem," atklāj kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis, kura īpašumā atrodas teju 1000 dažādas Latvijā radītas saktas.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Izstādes apmeklējums un dalība meistarklasē, kas notiks izstādes atklāšanā 10. martā plkst.16.00, ir bez maksas. Meistarklases laikā dalībnieki varēs aizpildīt testu, un uzmanīgākie izstādes dalībnieki saņems pārsteiguma balvas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Lai atraktīvā veidā iepazītu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu un mazākumtautību pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu.

Izstāde "Latvijas dārgumi" Rēzeknē tiek organizēta projekta "Roku rokā 3" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Lomu spēle - mācību rīks savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai jauniešu vidū
27.02.2023.

Šajā mācību gadā jauniešiem Latvijas skolās Jelgavā, Kārsavā un Rēzeknē bija iespēja piedalīties jaunā aktivitātē - lomu spēlē "Tolerado Zoo". Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem labāk iepazīt savas un citu vērtības un viedokļus par dažādām tēmām, attīstīt dialoga prasmes un toleranci starp dalībniekiem, mazinot aizspriedumus. Neformālās izglītības aktivitātes skolās projekta "Roku rokā 3" ietvaros rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Jelgavas 5. vidusskolas, Kārsavas vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas jaunieši, piedaloties lomu spēlē un iejūtoties dažādās lomās, iepazina savas un citu vērtības, viedokļus un attieksmi pret dažādām jūtīgām tēmām, kā arī izdzīvoja un analizēja dažādas situācijas, ar kurām sastopas ikdienā. Tāpat jaunieši mācījās diskutēt, uzklausīt atšķirīgus viedokļus un apzināties tolerances nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Lomu spēli "Tolerado Zoo" izstrādāja un vadīja neformālās izglītības treneres Inese Šubēvica un Gunta Kelle. "Prieks, ka skolas ir atvērtas neformālās izglītības aktivitātēm, un skolotāji bija gatavi jau pirms nodarbībām ar skolēniem pārrunāt, ko jauniešiem nozīmē jēdziens "tolerance". Lielākā daļa skolēnu šādu metodi izmēģināja pirmoreiz. Skolās novērtēja, ka spēlē tika iesaistīti skolēni no dažādām klasēm, kas ļāva jauniešiem uzlabot sadarbības spējas. Pēc spēles skolēni atzina, ka nodarbība bijusi aizraujoša un aktuāla. Savukārt no skolotājiem izskanēja lūgums spēli organizēt atkārtoti arī citām klašu grupām, jo gan tās formāts, gan tēma ir aktuāla un nozīmīga mūsdienu kontekstā," stāsta neformālās izglītības trenere Gunta Kelle.

Savukārt otra spēles veidotāja Inese Šubēvica, iepazīstinot ar lomu spēli kā metodi, atzīmē: "Lomu spēļu priekšrocība ir iespēja distancēties no reālās dzīves un rīkoties tā, kā ikdienā neuzdrīkstētos. Vienlaikus caur dažādām situācijām un lomām iespējams labāk iepazīt sevi un ieraudzīt daudzveidīgus uzvedības modeļus. Spēles tēma bija tolerance mainīgā pasaulē. Kas mēs esam? Kā mēs jūtamies? Cik toleranti mēs esam ikdienā pret sevi un apkārtējiem? Ņemot vērā situāciju pasaulē Ukrainas kara kontekstā, izstrādājot metodoloģiju sapratām, ka nepieciešams izveidot vidi, kas jauniešiem būtu pazīstama un tiktu uztverta pozitīvi. Tā kā dzīvnieki jauniešiem ir zināmi un patīk, izvēlējāmies šo pieeju - skolēniem bija iespēja iejusties dažādu dzīvnieku lomās, pašiem izdomāt to raksturojumu, tādēļ arī spēlei dots nosaukums "Tolerado Zoo". Dalība lomu spēlēs ļauj jauniešiem bagātināt pieredzi un būt gataviem atbilstoši reaģēt, sastopoties ar līdzīgām situācijām arī savā ikdienā."

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. un 2023. gadā īsteno projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kura ietvaros tiek organizēti pasākumi un izglītojošas aktivitātes gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, veicinot savstarpējo sapratni un toleranci starp dažādu kopienu pārstāvjiem.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Kārsavas vīri dodas pieredzes apmaiņā uz Rogovku!
10.02.2023.

Kārsavas vīri 8. februārī devās uz Rogovku Rēzeknes novadā, lai kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā gūtu jaunus iespaidus, smeltos iedvesmu un idejas.

Notika interesanta viedokļu un domu apmaiņa par vietējo kopienu attīstību un sadarbību, tiekoties ar Rogovkas puses sabiedriski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Diskusiju klubu "Vīru runas" projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.
Jaunieši Kārsavā mācās diskutēt par aizspriedumiem un toleranci
31.01.2023.

30. janvārī Kārsavas vidusskolas jaunieši ar interesi piedalījās nebijušā neformālās izglītības pasākumā - lomu spēlē, kas bija veltīta dialoga prasmēm, tolerancei un iecietībai pret citu uzskatiem.

Jaunieši lomu spēlē centās labāk apzināt savas un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām un arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.

Lomu spēli dialoga prasmju un tolerances attīstībai projekta "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") ietvaros Kārsavā rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfJaunieši Kārsavā mācās diskutēt par aizspriedumiem un toleranci
31.01.2023.

30. janvārī Kārsavas vidusskolas jaunieši ar interesi piedalījās nebijušā neformālās izglītības pasākumā - lomu spēlē, kas bija veltīta dialoga prasmēm, tolerancei un iecietībai pret citu uzskatiem.

Jaunieši lomu spēlē centās labāk apzināt savas un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām un arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.

Lomu spēli dialoga prasmju un tolerances attīstībai projekta "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") ietvaros Kārsavā rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf"Latvijas dārgumi" - Kārsavā skatāma saktu kolekcija
27.01.2023.

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus Kārsavā ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, Kārsavas kultūras centrā ir izstādīta un apskatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi".

Izstādē ir skatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas. Interesenti aicināti apskatīt un izzināt stāstus par no 17. līdz 21. gadsimtam Latvijas teritorijā veidotajām saktām.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Laipni aicinām iepazīties ar saktu stāstiem Kārsavas bērnus, jauniešus un pieaugušos, latviešus un mazākumtautību pārstāvjus, vietējos un ciemiņus - ikvienu, kura ceļš ved gar Kārsavas kultūras centru līdz 9. martam. Tālāk izstāde ceļos uz Rēzekni un būs skatāma Nacionālo biedrību kultūras centrā.

Izstāde "Latvijas dārgumi" Kārsavā tiek organizēta projekta "Roku rokā 3" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
Jaunieši Jelgavas 5.vidusskolā attīsta dialoga prasmes
25.01.2023.

20. janvārī Jelgavas 5.vidusskolas jauniešiem bija iespēja piedalīties interesantā, jaunā aktivitātē un izmēģināt lomu spēli, lai attīstītu dialoga un tolerances prasmes.

Jaunieši lomu spēlē centās labāk apzināt savas un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām un arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.

Pēc pasākuma lomu spēles vadītājas iezīmē: "Tolerances tēma nav skolēniem tā tuvākā, taču, kad sākām diskutēt, viedokļi parādījās. Tomēr ir jūtama atšķirība starp latviešu skolēniem un krievu skolu skolēniem. Latviešu skolēniem ir vairāk iespēju dalībai šādos neformālās izglītības pasākumos, nekā krievu skolēniem. Izrādās, krievu skolās neformālās izglītības pasākumi nenotiek, bet, ja notiek, tad ļoti reti, un skolēniem nav pieredzes dalībai šādos pasākumos. Pagāja laiks un daudz enerģijas, lai iekustinātu jauniešus! Radās pārliecība, ka vairāk jāstrādā ar krievu skolēniem."

Lomu spēli dialoga prasmju un tolerances attīstībai projekta "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") ietvaros rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Kārsavā būs skatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
16.01.2023.

Trešdien, 2023. gada 18. janvārī plkst. 16.00, Kārsavā, Kārsavas kultūras centrā, Vienības ielā 49c tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Atklājot izstādi, norisināsies arī izstādes īpašnieka Normunda Beržinska vadīta meistarklase, kurā būs iespēja kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā un dzirdēt, kā tapis izstādē iepazīstamais stāsts.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. "Parādot šīs latvju tautas skaistās rotas vēlējos radīt varenu, mūžam jaunu iedvesmas avotu Latvijas iedzīvotājiem, ciemiņiem, ekskursantiem un visiem citiem interesentiem," atklāj kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis, kura īpašumā atrodas teju 1000 dažādas Latvijā radītas saktas. Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Izstādes apmeklējums un dalība meistarklasē, kas notiks izstādes atklāšanā 18. janvārī plkst.16.00, ir bez maksas. Meistarklases laikā dalībnieki varēs aizpildīt testu, un uzmanīgākie izstādes dalībnieki saņems pārsteiguma balvas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Lai atraktīvā veidā iepazītu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu un mazākumtautību pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu. Izstāde Kārsavā būs apskatāma līdz 2023. gada 9. martam, tālāk tā ceļos uz Rēzekni un būs skatāma Nacionālo biedrību kultūras centrā. Izstāde "Latvijas dārgumi" Kārsavā tiek organizēta projekta "Roku rokā 3" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Aicinām uz tiešsaistes semināru "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās"
28.11.2022.

Trešdien, 2022. gada 14. decembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 visi interesenti aicināti uz tiešsaistes semināru "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās". Semināru rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Tas notiks Zoom platformā.

Seminārā klātesošie varēs izzināt, kāpēc mūsdienu situācijā cilvēki, kas spēj izrādīt sapratni par citu pieredzi, vienlaikus līdzsvarojot atbildību par savas rīcības, attieksmes kvalitāti, ir vērtīgāki nekā jebkad agrāk. Programmā tiks aplūkots, kas ir emocionālā inteliģence, vai ir nepieciešamība pēc emocionālās inteliģences, kāda ir stresa ietekme uz emocijām, emocionālās inteliģences kompetences, emocijas, to dalījums, emocionālās inteliģences attīstība un emociju vadība.

Semināru vadīs lektore Lauma Celma, sertificēta GENOS emocionālās inteliģences praktiķe, eksperte - starpkultūru komunikācijas un integrācijas jomā.

Visi interesenti laipni aicināti pieteikties tiešsaistes semināram "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās". Dalība tajā ir bez maksas.

Aicinām iepriekš reģistrēties, atverot saiti:https://ej.uz/EImusd

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekciju platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

2022. gada vasarā biedrība "Sadarbības platforma" uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" biedrība "Sadarbības platforma" īsteno sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Kārsavas vīri sanāk uz trešo tikšanos diskusiju klubā "Vīru runas"!
10.11.2022.

Šoreiz tikšanās noritēja Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas", kas ved apmeklētājus cauri svarīgākajiem pieturpunktiem Kārsavas un tās apkārtnes liktenī. Turklāt 9. novembrī, šajā noskaņām pilnajā telpā, notika reklāmas speciālista Raimonda Platača vieslekcija un vīru kluba dalībnieki ar interesi noklausījās Raimonda pieredzes stāstu par sevis pazaudēšanu, atrašanu un noturēšanu un par to, ar kādiem izaicinājumiem sastopamies mēģinājumos īstenot savu autentisko dzīves formātu.

Sekoja interesanta viedokļu un domu apmaiņa, kas ir labākais rezultāts un patiesais mērķis šīm tikšanās reizēm.

Diskusiju klubu "Vīru runas" projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfAtskatāmies radošajā darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru"
02.11.2022.

Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinājās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazina ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Šoreiz piedāvājam foto atskatu darbnīcā, kurā bērni iepazina ebreju kultūru. Lūk, kādi krāsaini un skaisti darbi tapuši, iedvesmojoties no ebreju pasakām un ornamentiem!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
Ar prieku dotos vēlreiz - atskatāmies radošajās darbnīcās Jēkabpilī!
28.10.2022.

Skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notika radošās nodarbības, kurās mazie jēkabpilieši varēja tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Piecu dienu garumā bērni piedalījās dažāda veida radošās un izzinošās aktivitātēs, devās ekskursijās un kopīgi veidoja izstādi.

Bērni atzina, ka ar prieku vēlreiz apmeklētu radošās darbnīcas!

Paldies visiem dalībniekiem, vecākiem un radošo darbnīcu organizatoriem!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfJēkabpilī norit radošās darbnīcas bērniem!
26.10.2022.

Radoši un izzinoši! Jēkabpilī skolēnu rudens brīvlaikā norisinās radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie dalībnieki iepazīst ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru.

Piedāvājam foto atskatu ukraiņu kultūras iepazīšanas darbnīcā!

Radošās darbnīcas projektā "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3") rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Rudens brīvlaikā aicina bērnus uz radošajām darbnīcām Jēkabpilī
14.10.2022.

Skolēnu rudens brīvlaikā - no 24. oktobrim līdz 28. oktobrim - bērni laipni aicināti apmeklēt radošās nodarbības, kurās varēs tuvāk iepazīt ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru. Darbnīcas norisināsies Jēkapbilī, Brīvības ielā 258A. Radošās darbnīcas rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Radošo darbnīcu programmā paredzēts iepazīt trīs tautu - ebreju, ukraiņu un latviešu kultūru, tradīcijas un vērtības, talkā ņemot šo tautu pasakas.

Darbnīcā "Iepazīstam ebreju kultūru" bērni dzirdēs stāstu par ebreju mākslu, pētīs ornamentus, lasīs pasakas, ies rotaļās, zīmēs ebreju ornamentus un ilustrēs pasakas.

Darbnīcā "Iepazīstam ukraiņu kultūru" dalībnieki iepazīs ukraiņu mākslu, tradīcijas, ornamentus, pasakas un zīmēs ilustrācijas par redzēto un dzirdēto.

Darbnīcā "Iepazīstam latviešu kultūru" bērni pētīs latviešu tradīcijas un ornamentus, meklēs līdzības un atšķirības, kopīgi lasīs pasakas, ies rotaļās un savas sajūtas attēlos zīmējumos.

No nodarbībās radītajiem darbiem tiks izveidota izstāde.

Vienā no dienām dalībnieki dosies ekskursijā!

Aicinām bērnus rudens brīvlaiku pavadīt radoši un piedalīties darbnīcās! Dalība tajās ir bez maksas. Aicinām pieteikties, zvanot Valentīnai Zarnickai - tālrunis: 27158505.

Radošās darbnīcas notiek projektā "Roku rokā 3", ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Kārsavā aicina tikties diskusiju klubā "Vīru runas"
16.09.2022.

Sarunas un dzīvā komunikācija ir nozīmīgs kopienu virzītājspēks, tāpēc biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus 2022. gada nogalē un 2023. gada ieskaņā piedalīties pasākumu ciklā - diskusiju klubs "Vīru runas".

Dikusiju klubam "Vīru runas" paredzētas 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Tikšanās plānotas: 2022. gada 12. un 26. oktobrī, 9. un 23. novembrī, 2023. gada 11. un 25. janvārī, kā arī 8. februārī . Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00.

Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Klubā "Vīru runas" aicināti piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts diskusiju klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas!

Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima - tālr. 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv .

Diskusiju klubs "Vīru runas" tiek organizēts projekta "Roku rokā 3" ietvaros un tā galvenais uzdevums ir mazināt atsevišķu mazo kopienu cilvēku izolētību no sabiedrības un iesaistīt sabiedrības neaktīvo daļu - vīriešus vecumā virs 35 gadiem, kā arī vietējās kopienas sadarbības stiprināšana.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfFoto atskats orientēšanās sacensību uzvarētāju komandas piedzīvojumos Kārsavā

09.08.2022.

Dienas nometnē bērniem "Latvijas elpa Kārsavā" viena no aktivitātēm bija orientēšanās sacensības. Piedāvājam foto ieskatu uzvarētāju komandas piedzīvojumos.

Biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā pasākumi, tostarp nometne "Latvijas elpa Kārsavā", paredzēti gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Pasākumos īpašs akcents ir veltīts savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā"

08.08.2022.

Kārsavā sākusies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā piedalās 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīcas, sporta spēles un citas aktivitātes.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā

Aicina uz divu dienu nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei" Kārsavā
28.07.2022.

Augusta ieskaņā - 6. un 7. augustā - Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji laipni aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par komandas dalībnieku sadarbības veicināšanas nozīmību, prasmes identificēt psihoemocionālos faktorus un attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās. Nometni rīko biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Sestdien, 6.augustā nometne tiks atklāta plkst.12.00. Pirmā nodarbība būs par emocionālo noturību stresa situācijās, tajā būs gan diskusija, praktiskās prakses, gan elpošanas vingrinājumi. Sekos nodarbība, kura būs veltīta komandas dalībnieku sadarbības veicināšanai un kopīgu mērķu sasniegšanai. Pirmās nometnes dienas noslēdzošā nodarbībai dots intriģējošs nosaukums - "Skaņa ar rīcībspēku". Tajā dalībnieki atklās austrumu un rietumu kultūru mijiedarbību, varēs iepazīt gonga, vargāna, bungu un koshi zvanu skaņas.

Svētdien, 7.augustā nometnes programma sāksies ar nodarbību, kurā klātesošie varēs izzināt, kāpēc vispārīgās prasmes un emocionālā inteliģence ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. Vēl nometnes otrajā dienā paredzētas divas nodarbības par tēmām "Psihoemocionālie faktori mūsu ikdienā" un "Es un mēs, konfliktsituāciju apzināšanās un spēja tās pārvarēt". Nometne noslēgsies plkst.18.00 ar kopīgu piedzīvotā un domu apmaiņu.

Visi interesenti laipni aicināti piedalīties nometnē "Vienoti nākotnei". Dalība tajā ir bez maksas.

2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts "Roku rokā 3" - savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū
25.07.2022.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada vasarā uzsāka projektu "Roku rokā 3" ("Hand in hand 3"), kurā paredzēti vairāki pasākumi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir veltīti savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanai dažādu tautību vidū. Projektu "Roku rokā 3" īstenos biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Augusta sākumā Kārsavā norisināsies dienas nometne bērniem "Latvijas elpa Kārsavā", kurā būs iespēja piedalīties 30 bērniem no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm. Nometnes programmā paredzēts latviešu danču vakars, stāstnieku sapņu stāstīšanas vakars, orientēšanās sacensības, Kārsavas iepazīšana, radošās darbnīca, sporta spēles un citas aktivitātes.

Oktobrī, skolēnu rudens brīvlaikā, Jēkabpilī notiks dienas nometne bērniem "Pasaku skola", kurā īpaša uzmanība tiks veltīta pasakām un vērtību meklēšanai, un izcelšanai trīs tautu - latviešu, ebreju un ukraiņu - pasakās. Arī šajā nometnē piedalīsies 30 bērni no latviešu, mazākumtautību un ukraiņu bēgļu ģimenēm.

6. un 7. augustā Kārsavas un apkārtējo ciemu iedzīvotāji tiks aicināti uz nometni pieaugušajiem "Vienoti nākotnei", kuras nodarbībās tiks nostiprināta izpratne par starpkultūru dialogu, prasmes identificēt nepatiesu informāciju, attīstītas komunikācijas prasmes, īpaši stresa situācijās.

Lai attīstītu dialoga prasmes un toleranci starp projekta dalībniekiem un plašāku sabiedrību ilgtermiņā, mazinot aizspriedumus un stereotipus par sevi un citiem ar atšķirīgiem uzskatiem tiks organizētas 3 lomu spēles, kas notiks Rīgā, Kārsavā un Rēzeknē vai Jēkabpilī.

Diskusiju klubs "Vīru runas" - 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Lai iesaistītu sabiedrības neaktīvo daļu, klubā aicināti piedalīties būs Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.

Oktobrī interesenti tiks aicināti papildināt zināšanas tiešsaistes seminārā "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās". Tiks organizēta arī izstāde "Latvijas dārgumi",ko oktobrī varēs skatīt Jēkabpilī, bet novembrī - Kārsavā.

Svētdien, 7. augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks Ukrainas atbalstam veltīts festivāls "Sarkanais irbenājs". Festivālā skanēs krievu, baltkrievu, ukraiņu, vācu, poļu un latviešu folkloras kopu kopkoncerts. Izskanēs arī no kara šausmām Latvijā patvērušies ukraiņu stāsti, - tie būs stāsti par piedzīvoto karadarbības zonās, atspoguļojot Ukrainā notiekošo. Koncertā uzstāsies arī grupa cilvēku no Ukrainas, kuri pēc ierašanās Latvijā kopā ar vietējiem iestudējuši improvizācijas mini šovu.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf