Sakop Latviju - savas mājas

Interaktīvā spēle par Latvijas dabas vērtībām


Uzsākts projekts "Sakop Latviju - savas mājas" - jauniešu vides apziņas veicināšanai

No 2018. gada aprīļa līdz oktobra beigām biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu "Sakop Latviju - savas mājas", kas veltīts jauniešu vides apziņas veicināšanai.

Projektā paredzētas jauniešu apmācības "Sprīdīša vides skolā", praktiskajās nodarbībās jauniešiem tiks audzināta izpratne par videi draudzīgu rīcību un pašu iespējām dabas un vides saglabāšanā. Jaunieši izstrādās interaktīvu spēli par dabu, vidi un cilvēku tajā, kuru varēs spēlēt visu vecuma cilvēki arī pēc projekta beigām.

Projektā iesaistīsies jaunieši no Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Tikšanās "Latvija - zināmais un nezināmais mums apkārt"

Uzsākot projektu, līdz maija vidum visās projekta īstenošanas vietās - Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū un Ezerē notiks tikšanās, kam dots nosaukums "Latvija - zināmais un nezināmais mums apkārt", aicinot tajās piedalīties jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Neformālā gaisotnē jaunieši tiksies ar dabas un vides aktīvistiem, iepazīs viņu darba jomas un nozīmi, piemēram, izzinās bezatkritumu dzīvesveida būtību, klimata izmaiņu iemeslus un iespējas tos mazināt. Notiks viktorīnas par dabu, tās dažādiem elementiem un mazāk zināmiem faktiem dabas vidē. Dalībnieku vidū tiks izsludināts stāstu - patstāvīgo darbu konkurss par tēmu "Samazinām atkritumu daudzumu", kura ietvaros jauniešus aicinās veidot savus stāstus vai animācijas, video rullīšus par to kas ir atkritumi, kā tie rodas, cik daudz katrs radām, kā varam tos samazināt un citām tēmām.

Apmācības "Sprīdīša vides skola"

Jauniešu apmācību cikla "Sprīdīša vides skola" moto - "Nekur nav tik labi, kā mājās!" Jau Sprīdītis atzina, ka Laimes zeme beigās izrādās paša mājas, tāpēc to ir jāuztur tīru, jākopj, jāmīl. Tādēļ "Sprīdīša vides skolā" tiks apgūtas zināšanas, kā saprast dabu, vidi mums apkārt, kā uzvesties dabā, lai saglabātu to tīru. Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē reizi mēnesī notiks apmācības, kurās jaunieši gūs zināšanas vides izglītības jomā un izpratni par videi draudzīgu rīcību. Plānotās nodarbību tēmas: "Daba. Vide. Ekoloģija", "Kas ir atkritumi?" un "Klimata pārmaiņas? Klimata pārmaiņas!". Notiks arī praktiskās nodarbības "Zinu un esmu atbildīgs" un "Kā radoši izmantot atkritumus?", kurās dalībnieki izpētīs esošos atkritumu pārstrādes veidus un izstrādās savas prezentācijas, priekšlikumus bezatkritumu dzīvesveidam - kā neizmest, bet salabot, atdot, iemainīt un pārvērst atkritumus, dodot tiem otro dzīvi. Ieinteresētajiem jauniešiem būs iespējas doties izzinošās ekskursijās: Saldū uz Brocēnu cementa rūpnīcu "CEMEX", Mazsalacā uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Rēzeknē uz Lubānas mitrāju un Ezerē uz Slīteres dabas rezervātu. Katrā norises vietā notiks arī noslēguma pasākums, kurš vienlaikus būs arī vides objekta - soliņa un atkritumu urnas atklāšanas svētki.

Praktiskās nodarbības "Sprīdītis savās mājās"

Visās projekta norises vietās notiks 3 dienu praktiskās nodarbības, kuru laikā jaunieši kopā ar grupas vadītāju apzinās apkārtnes tīrību, izstrādās jautājumus un atbildes virtuālajai spēlei, norisināsies vides sakopšanas talka. Dalībnieki izstrādās idejas, kā maksimāli saudzējot dabu un izmantojot otrreizējos materiālus, izveidot vides objektu - soliņu ar Sprīdīša tēlu un atkritumu urnu, kuru izgatavošanā arī piedalīsies un izvietos pašu sakoptā apkārtnes vietā. Nodarbībās tiks apkopoti arī stāstu - patstāvīgo darbu konkursa "Samazinām atkritumu daudzumu" rezultāti un izvēlēti labākie darbi.

Interaktīvā spēle par Latvijas dabas vērtībām

Praktisko nodarbību laikā jaunieši izstrādās jautājumus un atbildes, kā arī sagatavos vizuālos materiālus interaktīvajai spēlei, kurā iekļaus jautājumus par Latvijas dabu, vidi, ekoloģiju, atkritumu rašanās, šķirošanas, pārstrādes, samazināšanas iespējām, klimata pārmaiņām - iemesliem, nozīmi un iespējām tās mazināt. Spēli veidos pēc principa - ar spēļu kauliņu uz liela laukuma tiek izvēlēts jautājums, uz ekrāna parādās vairākas atbildes, tad spēles dalībniekiem jāizvēlas pareizā atbilde un jāpamato sava izvēle. Spēle tiks demonstrēta un nodota lietošanai arī citām Latvijas skolām.

Vasaras nometne Sabilē

Jūnija beigās 50 projekta dalībnieki no Mazsalacas, Rēzeknes, Saldus un Ezeres tiksies divu dienu nometnē Sabilē. Tajā piedalīsies jaunieši, kuri visaktīvāk iesaistās projekta pasākumos. Nometnes programmā paredzēta Sabiles iepazīšana orientēšanās spēlē, tikšanās ar Abavas ielejas attīstības centra pārstāvjiem un saruna par vides aktualitātēm un bezatkritumu dzīvesveida īstenošanas iespējām, kā arī pārgājiens uz brīvdabas mākslas parku "Pedvāle". Kopīgi tiks uzsākts darbs pie interaktīvās spēles izstrādes.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf