Sadarbība mūžizglītības attīstībai
Latvijas apmācību lektori mācās un iedvesmojās no somu kolēģiem!
23.02.2022.

Februāra sākumā projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" ietvaros pieaugušo apmācību lektori devās mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, lai iepazītu somu kolēģu pieredzi apmācību darba organizēšanā, apgūtu jaunas zināšanas par mūsdienīgiem starpkultūru dialoga prasmju apguves paņēmieniem un metodēm, kā arī izzināja jaunākos apmācību aspektus darbā ar imigrantiem.

Lūk, mācību brauciena laikā dalībnieku gūtās atziņas un iespaidi:

 • Katras valsts pieredze ir unikāla, jo tā lielākoties iespējama tāpēc, ka sistēma, uz kuras tā ir būvēta, ir balstīta mentalitātē un pamatīgās iestrādēs. Mēs varam mācīties, bet jāsaprot, ka lietu pārnese vienkāršā veidā nedarbosies, jo mēs dzīvojam citā augsnē. Taču arī tā ir nenovērtējama pieredze.
 • Viss ir iespējams. Būtiska ir savstarpēja uzticēšanās.
 • Uzņēmīgiem, neatlaidīgiem, aktīviem un zinošiem cilvēkiem pieder Nākotne!
 • Uzdrošinieties īstenot idejas!
 • Ja darbā mirdz acis, tad var izdarīt un iemācīties bezgala daudz.
 • Digitalizāciju jāievieš nozarēs līdz tam brīdim, kad tās kļūs par novecojošām tehnoloģijām.
 • Dari to, ko pašam gribās un tad tev nekad nebūs jāstrādā! Nauda mētājas apkārt, to tikai jāprot paņemt. Esi mierā ar sevi un dod mieru citam!

  Kādas jaunas zināšanas mācību dalībnieki nodos tālāk Latvijas kolēģiem?

 • Iepazīstināšu ar digitalizācijas iespējām, kas ieviešamas arī manā organizācijā, tā uzlabojot tās darbību.
 • Dalīšos ar informāciju par tradicionālu lietu izmantošanu mūsdienās, nodošu pieredzi par sabiedrisko organizāciju dalību un iesaisti dažādās aktivitātēs. Stāstīšu par kultūras dzīves koordinēšanu Somijā, pašvaldības kultūras iestāžu darbību un sadarbības iespējām.
 • Iepazīstināšu ar digitalizācijas pieredzi Somijas bibliotēkās un muzejos, neformālās izglītības metodēm personības pilnveidei.
 • Stāstīšu par digitālajām iespējām, kurām nemaz nevajag lielus resursus, lai tās īstenotu. Atvedu vairākas projektu idejas, kuras īstenošu!
 • Iedvesmojos no speciālistiem, kas strādā Somija ar patvēruma meklētājiem, pilnveidoju zināšanas radošo industriju attīstības jomā un apzināju mūsdienu dizaina iespējas digitalizācijas laikmetā.
 • Guvu papildu pieredzi un skatījumu, kā pilnveidot savu darbu un veicināt kopienas izaugsmi, apguvu arī jaunas digitalizācijas prasmes.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.


  Somijas pieredze stāstos un bildēs
  22.02.2022.

  Atskatoties projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, izskanējis vēl viens iedvesmas un pieredzes stāsts. 17. februārī biedrības "Ziemupīte" pārstāve Daina Vanaga dalījās ar savām atziņām, iegūto pieredzi un vērtīgākajiem piemēriem, pulcējot interesentus un domubiedrus Latvijā. Dainas stāsts atspoguļoja Somijā dzirdēto un redzēto par starpkultūru dialogu, izglītības sistēmu un integrācijas procesu Somijā, somu kultūras dzīvi un tās struktūru, dažādiem digitālajiem risinājumiem kultūrā un ikdienā. Neizpalika arī labie piemēri un klātesošo diskusija - ko no šiem piemēriem varētu mācīties un pārņemt?

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.  Atskatāmies iedvesmojošajā mobilitātes braucienā uz Somiju!
  21.02.2022.

  Februārī projekta "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" ietvaros devāmies mobilitātes - mācību braucienā uz Somiju, kurā mūsu biedrības apmācību lektoriem bija iespēja iepazīt somu kolēģu pieredzi kultūras, izglītības un integrācijas procesu nodrošināšanā.

  Pēc mācību brauciena Cēsīs izskanēja mākslinieces Ērikas Mālderes stāsts "Radošā dzīvesveida tūrisma potenciāls Somijā", daloties ar braucienā redzēto, dzirdēto un apgūtajām zināšanām. Klātesošie Cēsu puses kultūras, mākslas un sabiedriskie darbinieki iepazinās ar tādām tēmām kā Somijas raksturīgāko kultūras jomu šodienas iespējas un finansējuma piesaiste mākslā, mūzikā, teātrī, izglītības sistēmas iespējas un risinājumi, formālā un neformālā izglītība, valsts radošo industriju nozares attīstība un dizains digitalizācijas laikmetā, kam kā piemēri kalpo OODI bibliotēka Helsinkos, muzejs ART NOVATurku un Sarkas Lauksaimniecības muzejs. Sekoja arī Loimas Evanģēliskās Tautas augstskolas iedvesmas stāsts.

  Tikšanās noslēdzās ar savstarpējām diskusijām un dzirdēto iedvesmas stāstu un piemēru izvērtējumu.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Mācoties no somu kolēģiem: projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai"
  11.01.2021.

  Biedrība "Sadarbības platforma" 2021. gada septembrī uzsāka īstenot projektu "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" programmā "Erasmus+", kura ietvaros biedrības rīkoto apmācību lektoriem būs iespēja iepazīt Somijas pieredzi apmācību darba organizēšanā, apgūstot jaunas zināšanas par mūsdienīgiem starpkultūru dialoga prasmju apguves paņēmieniem un metodēm, kā arī izzināt jaunākos apmācību aspektus darbā ar imigrantiem, nodrošinot tiem apmācības.

  Projekta vadītāja Lauma Celma stāsta: "Mūsu biedrībā darbojas vairāki lektori, kuri vada lekcijas Latvijas kultūras vēstnieku neformālās kustības dalībniekiem un Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem - imigrantiem, bet kuriem nav bijusi iespēja gūt pieredzi ārpus Latvijas, tādēļ būs vērtīgi redzēt un izprast, kā līdzīgas problēmas risina citur, kādus paņēmienus izmanto. Piemēram, Somijā imigrantu apmācības praktizē, ievērojot ģimeņu principu, nevis vadoties pēc vecuma grupām. Somi imigrantiem piedāvā integrācijas skolu ģimenēm, nevis atsevišķus integrācijas kursus. Būs interesanti iepazīt šādu pieeju un mēģināt ieviest to Latvijā. Tāpat, šajā pandēmijas laikā, lektoriem ir svarīgi iepazīt un praktiski apgūt jaunākās darba tendences un paņēmienus tiešsaistes darba nodrošināšanai."

  Projekta gaitā biedrībā "Sadarbības platforma" darbojošies lektori iegūs pieredzi un apgūs jaunus rīkus, ko izmantot savā turpmākajā darbībā. Projekta dalībnieki dosies uz Somiju, kur 5 dienu laikā tiks iepazīstināti ar Somijas kultūru, izglītību un integrācijas procesiem tajā, veicinot sadarbības, saziņas un digitālās prasmes. Papildu mācību braucienam notiks arī apmācības digitālo rīku apguvē, lai veicinātu dalībnieku prasmes radoši darboties tiešsaistē.

  Projekta galvenie mērķi ir veicināt lektoru pamatprasmju attīstību, nodrošināt digitālā mācību piedāvājuma iespējas un lektoru prasmes strādāt digitālajā vidē, rosināt inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, radot jaunus produktus jeb jaunus esošo apmācību risinājumus, kā arī veicināt starpnozaru un pārresoru sadarbību jaunu risinājumu nodrošināšanai.

  Projekta īstenošana norit sadarbībā ar somu kolēģiem - biedrību "Loimaan Evankelinen kansanopisto". 2021. gada oktobrī jau notika sagatavošanas vizīte, kurā projekta īstenotāji devas uz Somiju. Vizītes laikā tika apzināta un izstrādāta mobilitātes programma. Savukārt mobilitātes - mācību brauciens notiks 2022. gada februāra sākumā.

  Projekts "Sadarbība mūžizglītības attīstībai" (nr.2021-1-LV01-KA122-ADU-000030519) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •