Tolerances diena Mazsalacā

Ar meistarklasēm, izstādi un koncertu Mazsalacā krāšņi nosvinēta Tolerances diena


Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā Tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni.

Atzīmējot Starptautisko tolerances dienu, Mazsalacā 19. novembrī notika šai dienai veltīts pasākumu cikls, kura ietvaros visi interesenti varēja apmeklēt meistarklases, rokdarbu un amatnieku darbu izstādi un koncertu, lai atvērtu plašāk savas sirdis - iepazītu dažādu tautu nacionālo bagātību - kultūru, tradīcijas un amatus.

Visas dienas garumā Mazsalacas Amatu mājā un kultūras centrā četrās meistarklasēs ikviens varēja izzināt latviešu, burjatu, poļu kultūras un pat eksotisko austrumu kultūru tradīcijas. Burjatu rituālu meistarklases apmeklētāji iepazinās ar burjatu kultūru, rituālu nozīmi tajā, šamanismu, kā arī - rituālu deju elementus. Poļu dziedāšanas meistarklasē varēja kopīgi mācīties dziedāt poļu dziesmas un tautasdziesmas. Vēl viena iespēja bija apgūt austrumu kultūrās izplatīto hennas zīmējumu mākslu, vēsturi, to īpašo nozīmi un pielietojumu, ka arī - praktiskās zīmējumu veidošanas nianses un smalkumus. Tie, kuriem tuvākas šķita latviešu tradīcijas, varēja mācīties aust latviešu rakstus, aušanas tehniku, veidus.

Mazsalacas kultūras centrā jau no novembra sākuma apmeklētājiem bija atvērta interesanta amatnieku darbu izstāde.

Kā krāšņākais pasākums Tolerances dienā izvērtās koncerts "Dziesmu un deju kaleidoskops" Mazsalacas novada Kultūras centrā. Programmā skanēja latviešu, latgaļu, poļu dziesmas, tika izdejoti latviešu, lībiešu, slovāku deju soļi, indiešu dejas un pat īpašs burjatu rituālu dejas uzvedums.

Koncertā uzstājās Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris "Jutrzenka", Poļu kultūras klubs "Polonēze", burjatu biedrība "Badarhans", biedrība "Natali Berg dance", Mazsalacas deju kopa "Oga", Mazsalacas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa "Lībieši", Mazsalacas novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis "Atbalss" , tautas lietišķās mākslas studija "Mazsalaca" un senioru biedrība "Atbalss".

Starptautiskā Tolerances diena Mazsalacā tika rīkota biedrības "Sadarbības platforma" projekta ietvaros, kurš tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu. Pasākumi bija kupli apmeklēti un aizritēja sirsnīgā gaisotnē, kas rosina organizatorus idejai par Tolerances dienai veltītu pasākumu rīkošanu arī nākamgad.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258

Tolerances diena Mazsalacā!

Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā Tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni. Kā tolerances un iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstības pamats tiek iezīmēta izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nepieciešamība.

Atzīmējot šo dienu,19. novembrī Mazsalacā apmeklētājiem tiks piedāvāti daudzveidīgi pasākumi: meistarklases, rokdarbu un amatnieku darbu izstāde un koncerts. Mazsalacas Amatu mājā un kultūras centrā uz meistarklasēm tiks aicināti visi interesenti, lai iepazītu dažādu tautu kultūru. Mazsalacas kultūras centrā jau no novembra sākuma apmeklētājiem būs atvērta latviešu un poļu rokdarbu un amatnieku darbu izstāde.

Savukārt Mazsalacas kultūras centrā notiks galvenais svētku pasākums - koncerts "Dziesmu un deju kaleidoskops", kurā ar muzikāliem un deju priekšnesumiem skatītājus priecēs dažādu tautu mākslinieciskie kolektīvi. Koncertā piedalīsies Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris "Jutrzenka", Poļu kultūras klubs "Polonēze", burjatu biedrība "Badarhans", biedrība "Natali Berg dance", Mazsalacas deju kopa "Magone", Mazsalacas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa "Lībieši", Mazsalacas novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centra vokālās grupas "Ēra" jaunieši un Tautas lietišķās mākslas studija "Mazsalaca". Pirms priekšnesumiem nelielā stāstījumā varēs iepazīt katras tautas kultūru, vēsturi un tradīcijas.

Tolerances dienā Mazsalacā apmeklētāji varēs izzināt dažādu tautu nacionālo bagātību - kultūru, tradīcijas, amatus. Tā būs arī iespēja mācīties sadarboties dažādu nacionalitāšu un paaudžu starpā, gan veidojot, gan piedaloties pasākumos.

Laipni aicinām atzīmēt Starptautisko Tolerances dienu Mazsalacā!

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.


Mazsalacā ar plašu pasākumu ciklu atzīmēs Starptautisko Tolerances dienu

Šī gada augustā biedrība "Sadarbības platforma" Valmierā parakstīja līgumu par projekta "Tolerances diena Mazsalacā" īstenošanu, kura ietvaros rīkos Starptautiskajai Tolerances dienai veltītus pasākumus.

Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā Tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni. Kā tolerances un iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstības pamats tiek iezīmēta izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nepieciešamība.

Atzīmējot šo dienu, Mazsalacā apmeklētājiem tiks piedāvāti daudzveidīgi pasākumi: meistarklases, rokdarbu un amatnieku darbu izstāde un koncerts. Mazsalacas Amatu mājā un kultūras centrā uz meistarklasēm tiks aicināti visi interesenti, lai iepazītu dažādu tautu kultūru. Mazsalacas kultūras centrā jau no novembra sākuma apmeklētājiem būs atvērta latviešu un poļu rokdarbu un amatnieku darbu izstāde.

Savukārt 19. novembrī Mazsalacas kultūras centrā notiks galvenais svētku pasākums - koncerts "Dziesmu un deju kaleidoskops", kurā ar muzikāliem un deju priekšnesumiem skatītājus priecēs dažādu tautu mākslinieciskie kolektīvi. Koncertā piedalīsies Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris "Jutrzenka", Poļu kultūras klubs "Polonēze", burjatu biedrība "Badarhans", biedrība "Natali Berg dance", Mazsalacas deju kopa "Magone", Mazsalacas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa "Lībieši", Mazsalacas novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis "Atbalss", Mazsalacas novada Kultūras centra vokālās grupas "Ēra" jaunieši un Tautas lietišķās mākslas studija "Mazsalaca". Pirms priekšnesumiem nelielā stāstījumā varēs iepazīt katras tautas kultūru, vēsturi un tradīcijas.

Tolerances dienā Mazsalacā apmeklētāji varēs izzināt dažādu tautu nacionālo bagātību - kultūru, tradīcijas, amatus. Tā būs arī iespēja mācīties sadarboties dažādu nacionalitāšu un paaudžu starpā, gan veidojot, gan piedaloties pasākumos

Laipni aicinām atzīmēt Starptautisko Tolerances dienu Mazsalacā!

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258