Ukraiņi Latvijā


Ukraiņi Latvijā

Lai veicinātu ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību, projektu "Ukraiņi Latvijā" īstenoja biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" apvieno 15 ukraiņu nevalstiskās organizācijas visā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Diskusija par projekta “Ukraiņi Latvijā” aktivitātēm
Ar krāšņu kultūras festivālu noslēdzas projekts "Ukraiņi Latvijā"

8. jūlijā Rīgā, Vērmanes dārzā notika 8. starptautiskais ukraiņu kultūras festivāls "Baltijas trembita", ar kuru noslēdzās projekts "Ukraiņi Latvijā". Festivāls pulcēja 14 ukraiņu mākslinieciskos kolektīvus no Latvijas, kā arī vieskolektīvus no Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas. "Baltijas trembita" izvērtās par krāšņu ukraiņu kultūras parādi, kuru vēroja vairāki simti skatītāji.

Koncertā ar skaistākajām ukraiņu dziesmām klātesošos priecēja dažādu paaudžu ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Jelgavas, Vangažiem, Liepājas un citām Latvijas vietām. Ukrainu pārstāvēja Zaporožjes ukraiņu dziesmu ansamblis "Oksamit", Latvijā viesojās arī Igaunijas un Lietuvas kolektīvi.

Festivāla dalībnieki devās gājienā pa Rīgas ielām, demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vērmanes dārza apmeklētājiem bija skatāma Ukrainas amatnieku meistardarbu un rokdarbu izstāde.

Kultūras festivāls "Baltijas trembita" ir nozīmīgi svētki gan Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, gan Ukrainas ukraiņiem un Latvijas iedzīvotājiem, kam tuva ukraiņu kultūra.

Vēl projekta ietvaros 21. jūnijā notika interaktīva diskusija NVO TV, kura interesentiem ir pieejama interneta vietnē www.nvotv.lv. Savukārt 1. un 3. jūlijā norisinājās radošās darbnīcas - meistarklases, iepazīstinot ar ukraiņu tradicionālo izšuvumu mākslu, tautas instrumentiem un ukraiņu tautas dziedājumu manieri.

Lai veicinātu ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību, projektu "Ukraiņi Latvijā" īstenoja biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma". "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" apvieno 15 ukraiņu nevalstiskās organizācijas visā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068
Meistarklasēs Vangažos un Rīgā iepazīst ukraiņu kultūru

Ikvienam interesentam, kam tuva ukraiņu kultūra un tradīcijas, bija iespēja sestdien, 1.jūlijā Vangažu kultūras namā un pirmdien, 3. jūlijā Rīgas NVO namā piedalīties trīs radošajās darbnīcās - meistarklasēs. Tajās apmeklētāji apguva ukraiņu tradicionālo izšuvumu prasmes, iepazina dažādus mūzikas instrumentus un izdziedāja populārākās tautasdziesmas.

Šajās dienās Latvijā viesojas Zaporožjes ukraiņu dziesmu ansamblis "Oksamit" no Ukrainas. Ansambļa dalībnieku vadībā meistarklašu apmeklētāji iepazina ukraiņu tradicionālos izšuvumus un ornamentus tautas tērpos, dvieļos, galdautos, apguva krāsu nianses, kas raksturo atšķirīgus Ukrainas reģionus, arī paši mēģināja veidot izšuvumus. Interesenti izzināja dažādus ukraiņu tautas instrumentus, klausījās un izmēģināja to spēli, kopīgi apguva prasmes ukraiņu tautas dziedājumu manierē, tautasdziesmas, deju soļus un rotaļas.

Ņemot vērā apmeklētāju lielo interesi, meistarklases tika rīkotas ne tikai Vangažos, bet arī Rīgā - NVO namā. Īpaši sirsnīga izvērtās viesu un pašmāju Baltkrievu biedrības "Prameņ" un baltkrievu tautas dziesmu ansambļa "Nadzeja" pārstāvju tikšanās un sadziedāšanās.

Gan Vangažos, gan Rīgā Ukrainas viesu vadītās meistarklases izvērtās par emocijām bagātiem sadraudzības pasākumiem, kurus apmeklēja Latvijas ukraiņu kopienas, nevalstisko organizāciju, māksliniecisko kolektīvu pārstāvji un citi interesenti.

Biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sirsnīgi pateicas Zaporožjes ukraiņu dziesmu ansambļa "Oksamit" dalībniekiem par atraktīvo, izzinošo un radošo meistarklašu vadīšanu un iespēju iepazīt ukraiņu kultūras vērtības un tradīcijas.

Meistarklases - radošās darbīcas noritēja biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" projekta "Ukraiņi Latvijā" ietvaros. Sadarbības partneris projekta aktivitātēs ir biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Vērmanes dārzā aicina uz starptautisko ukraiņu festivālu "Baltijas trembita"

Sestdien, 8. jūlijā plkst. 13.00 Rīgā, Vērmanes dārzā notiks 8. starptautiskais ukraiņu mākslas un kultūras festivāls "Baltijas trembita". Festivālā pulcēsies 14 ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas, lai koncertā kopīgi izdziedātu skaistākās ukraiņu dziesmas, izdejotu raitākos deju soļus un apmeklētājiem rādītu Ukrainas amatnieku meistardarbus.

Festivālā piedalīsies dažādu paaudžu ukraiņu mākslinieciskie kolektīvu un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Jelgavas, Vangažiem, Liepājas, un citām Latvijas vietām. Ukrainu pārstāvēs Zaporožjes ukraiņu dziesmu ansamblis "Oksamit". Savukārt no Igaunijas un Lietuvas Latvijā viesosies 2 kolektīvi.

Demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus, "Baltijas trembita" ieskaņā aptuveni 100 dalībnieki dosies gājienā pa Rīgu. Gājiens sāksies pie Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Visvalža ielā 4 un noslēgsies Vērmanes dārzā. Vēl pasākumā būs skatāma ukraiņu rokdarbu un amatnieku darbu izstāde - adījumi, izšuvumi, rotas, kokgriezumi. Apmeklētājiem būs arī iespēja iepazīt ukraiņu nacionālās virtuves tradicionālos ēdienus, to pagatavošanas noslēpumus.

Organizatori uzsver, ka festivāls "Baltijas trembita" - kopā sanākšana ir viens no veiksmīgākajiem veidiem kā uzturēt, popularizēt un turpināt ukraiņu tautas tradīcijas. Festivāls ir nozīmīgi svētki gan Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, gan Ukrainas ukraiņiem un Latvijas iedzīvotājiem, kam tuva un interesē ukraiņu kultūra. Pasākuma idejas pamatā - lai ukraiņu mākslas, mūzikas un amatu prasmju iepazīšana veido stipru saprašanās un draudzības tiltu Latvijas sabiedrībā.

8. ukraiņu mākslas festivālu "Baltijas trembita" rīko biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Ukraiņi Latvijā" ietvaros. "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" apvieno 15 ukraiņu nevalstiskās organizācijas visā Latvijā, kas veicina ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju un folkloras attīstību.

Lapni aicināti visi interesenti 8. jūlijā uz Vērmanes dārzu, lai tuvāk iepazītu ukraiņu kultūru un tradīcijas! Ieeja bez maksas.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Projektā “Ukraiņi Latvijā” aicinās uz diskusiju, meistarklasēm un kultūras festivālu

No 2017. gada maija līdz augustam biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” īsteno projektu “Ukraiņi Latvijā”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību, tā sekmējot etnisko saskaņu un attīstot sabiedrības izpratni un izskaužot sabiedrībā valdošos stereotipus, kas balstīti uz šī brīža politisko situāciju Ukrainā, un veidojot saliedētu sabiedrību Rīgas reģionā.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Ukraiņu kultūras festivāls "Baltijas trembits", kurš norisināsies 8. jūlijā, Rīgā, Vērmanes dārzā. Festivālā pulcēsies14 ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas, lai koncertā izdziedātu skaistākās ukraiņu dziesmas un izdejotu raitākos deju soļus. Dalībnieki piedalīsies gājienā, demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vēl šajā dienā apmeklētājiem būs skatāma rokdarbu izstāde un amatnieku tirdziņš, kā arī būs iespēja iepazīt ukraiņu nacionālās virtuves tradicionālos ēdienus, to pagatavošanas noslēpumus.

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi par ukraiņu kultūru, mazākumtautību organizāciju darbību un aktualitātēm, 21. jūnijā notiks interaktīva diskusija "Ukraiņi Latvijā." Tajā piedalīsies nevalstisko organizāciju, māksliniecisko kolektīvu un pašvaldības pārstāvji. Diskusija tiks translēta tiešraidē interneta vietnē www.nvotv.lv, kā arī pēc tam būs pieejama interneta vidē visiem interesentiem.

Ikvienam, kam interesē ukraiņu kultūra un tradīcijas, būs iespēja 1. jūlijā Vangažu kultūras namā apmeklēt trīs radošās darbnīcas - meistarklases. Pirmajā meistarklasē varēs iepazīt ukraiņu tradicionālo izšuvumus - tautas tērpos, dvieļos, galdautos, kā arī būs iespēja pašiem mācīties veidot izšuvumus. Otrajā - stāstīs par dažādiem ukraiņu tautas instrumentiem, demonstrēs to spēli un skaņas, varēs to izmēģināt. Trešā meistarklasē aicinās apgūt un pilnveidot savas prasmes ukraiņu tautas dziedājumu apguvē, manierē, varēs iemācīties jaunas ukraiņu tautasdziesmas.

Sadarbības partneris projekta aktivitātēs ir biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068