Kultūras vēstnieki vidzemē


Piedalāmies Valmieras novada fonda "Ražas dienā"

Trešdien, 24.februārī, Valmieras Viestura vidusskolā, klātesot projektu īstenotājiem, ziedotājiem un sadarbības partneriem, Valmieras novada fonds "Ražas dienā" atskatījās uz 2015.gadā paveikto un pateicās iedzīvotājiem par iniciatīvu iesniegt un īstenot idejas, kas saistošas arī citiem.

Par paveikto darbu pateicības saņēma mūsu biedri - Latvijas baltkrievu savienība, biedrība "Goraļ" un Latvijas ukraiņu biedrību apvienība un viņu sadarbības partneris biedrība "Sadarbības platforma" par īstenotajiem projektiem Vidzemē.

Īpaša dāvana bija Valmieras Viestura vidusskolas jauniešu pašu radītā iestudējuma "Saldie sapņi" pirmizrāde Rodrigo Krūmiņa režijā. Pirms pārcelšanās atpakaļ laikā kopā ar jaunajiem aktieriem, klātesošie bija aicināti baudīt 1960.gadu amerikānisko gaisotni.


Kultūras vēstnieki tiekas Vidzemē

Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja un projekta "Kultūras vēstnieki Vidzemē" vadītāja stāsta: "Ar šo projektu un mācībām vēlamies attīstīt dažādu tautību pārstāvošo organizāciju sadarbību, tā sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, kā arī veicinot identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu."

Mācībās, kas tika nodēvētas par nometni, piedalījās cilvēki, kuri ir dažādu Latvijas reģionu organizāciju līderi. Nometnē dalībnieki guva jaunas zināšanas, kontaktus ar citām organizācijām, dalījās savā un iepazina citu labo praksi.

Lielu interesi mācību gaitā izraisīja Latvijas Poļu biedrības Daugavpils nodaļas "Promień" valdes locekles Kristīnes Kuņickas lekcija "Valoda - aktuālā sociolingvistiskā situācija Latvijā dažādām tautībām", kurā varēja arī iepazīt nopietno dažādu atraktīvu spēļu veidā.

Izmantojot netradicionālus paņēmienus, biedrības "Cita Rīga" valdes locekle Inese Grandāne klātesošajiem ļāva nostiprināt un gūt jaunas iemaņas latviešu valodā un Latvijas vēstures apguvē.

Šīs nometnes laikā tika izstrādāti arī divi lieli projekti, kuros apvienojas visas pārstāvētās organizācijas, un šis pasākumu cikls jeb kopums būs dāvana Latvijai simtgadē ar moto un kopējo nosaukumu "VISA LATVIJA SVIN!" - Latvijas kultūras vēstnieku iniciatīva.

Jau pirms šīs nometnes Vidzemē ir notikušas apmācības Latvijas kultūras vēstniekiem 2014. gadā, Siguldā un vasaras nometne šogad - Rēzeknē. Latvijas kultūras vēstnieki kopā ar biedrību "Sadarbības platforma" plāno turpināt uzsākto darbu projektos, kā arī rīkot vēl dažādus kopīgus pasākumus, apmācības, nometnes.

Nometni organizēja projekta "Kultūras vēstnieki Vidzemē" Nr. 28/2015/MAZ-2 ietvaros biedrības "Goraļ" un "Sadarbības platforma" ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu


Otrdien, 29. septembrī, plkst. 12.00 notika NVO TV interaktīva diskusija par projektu "Kultūras vēstnieki Vidzemē". Projekta mērķis ir attīstīt dažāu tautību pārstāvošo organizāciju sadarbību, tā sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, kā arī veicinot identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Apstiprināts projekts!

Apstiprināts projekts"Kultūras vēstnieki Vidzemē" Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas organizētajā projektu konkursā "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē".

Projektu sadarbībā īstenos biedrības "Goraļ" un "Sadarbības platforma" no 01.09.2015.līdz 15.112.2015.

Projekta mērķis ir attīstīt dažādu tautību pārstāvošo organizāciju sadarbību, tā sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, kā arī veicinot identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projektā plānotās aktivitātes:
1. Publiskā diskusija interneta TV
2. Latvijas kultūras vēstnieku rudens nometne Vidzemē

Projektā paredzēts iesaistīt:
1) 25 dažādu (īpaši Vidzemes reģiona) biedrību pārstāvji
2) Projekta aktivitātēs iesaistīto NVO biedri, brīvprātīgie, partneri, kuri saņems informāciju no dalībniekiem kā no multiplikatoriem
3) jebkurš cilvēks pasaulē, kurš iepazīsies ar internetā izvietoto raidījumu un informāciju par projekta aktivitātēm - neierobežots skaits cilvēku

Projekta vadītāja - biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma

Projekts tiek īstenots ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.


Aicina pieteikties Latvijas kultūras vēstnieku rudens nometnei Vidzemē

Vai esi darbīgs un pašaizliedzīgs savas kopienas dzīves veidotājs? Vai tici, ka kultūra ir Tavas kopienas un mūsu valsts pastāvēšanas pamats, kas stiprina mūsu pašcieņu un piederības sajūtu, rosina jaunu vērtību radīšanai un būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti? Vai vēlies savā pārliecībā, idejās un pieredzē dalīties ar domubiedriem un iedvesmot citus dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus, NVO pārstāvjus un savas vai citu kopienu pārstāvjus? Piedalies "Latvijas kultūras vēstnieku rudens nometnē Vidzemē"!

"Latvijas kultūras vēstnieku rudens nometne Vidzemē" tiek veidota kā divu dienu apmacību programma mazākumtautību NVO pārstāvjiem. Nometni organizē biedrības "Goral" un "Sadarbības platforma" ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu.

Nometne notiks no 2015. gada 31. oktobra līdz 1. novembrim, Vidzemē, Kocēnu novadā, viesu namā "Mazais Ansis".

Apmacību programma veidota, lai bagātinātu personīgo un profesionālo pieredzi NVO vadītājiem un pārstāvjiem sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām, veidojot starpkultūru dialogu. Dalībnieki pilnveidos zināšanas par Latvijas kultūru un tas mijiedarbi ar Latvijas minoritāšu kultūrām. Gatavojoties nozīmīgajai Latvijas jubilejai, klātesošie dalībnieki gūs iedvesmu un informāciju par iespēju iesaistīties Latvijas valsts simtgades programmas veidošanā un nodrošināšanā.

Dalība apmacības programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 20.10.2015.nosūtot to uz e-pastu celma.lauma@gmail.com.

Nometnes programma
Pieteikuma anketa

lasīt vairāk


Parakstīti divi līgumi par projektu īstenošanu Vidzemes reģionā.

Biedrība "Sadarbības platforma" kopīgi ar biedrību "Goraļ" Vidzemē veidos kultūras vēstnieku kopienas attīstību.
Biedrība "Sadarbības platforma" kopīgi ar Latvijas ukraiņu biedrību apvienību Cēsīs īstenos projektu "Svētā Nikolaja svētki Cēsīs"