Vienoti nākotnei


Apskatiet izstādi "Latvijas dārgumi" Krāslavas novada bibliotēkā
13.03.2024.

Sirsnīgā gaisotnē 12. marta pēcpusdienā Krāslavas novada bibliotēkā atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi".

Izstādes apmeklētāji bija patīkami pārsteigti un atzinīgi novērtēja bagātīgo un izzinošo izstādi. Turklāt liela daļa solījās nākt vēlreiz, jo izstādē atraduši, ko tādu, kas liek padomāt vai izpētīt plašāk. Atklāšanu kuplā skaitā apmeklēja Krāslavas krievvalodīgo kopienas pārstāvji.

Lai iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Krāslavas novada bibliotēka aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Izstāde Krāslavas novada bibliotēkā būs apskatāma līdz 20. maijam. Nāciet un apskatiet!

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


Jelgavas 5. vidusskolas jaunieši ar interesi piedalās dialoga un tolerances veicināšanas spēlē
07.03.2024.

6. martā Jelgavas 5. vidusskolas jaunieši ar lielu interesi un prieku piedalījās neformālās izglītības pasākumā - lomu jeb simulācijas spēlē, kas bija veltīta dialoga prasmēm, tolerancei un iecietībai pret citu uzskatiem.

Spēlē piedalījās klase, kurā mācās gan latviešu, gan krievu jaunieši. Pēc spēles dalībnieki atzina, ka tagad viens otru izprot labāk un tāpēc kļuvuši draudzīgāki un atvērtāki. Šādi pasākumi palīdz veicināt savstarpēju sapratni un sadarbību starp dažādu kultūru un valodu pārstāvjiem skolā.

Jaunieši lomu spēlē aktīvi līdzdarbojās un centās izprast savas un iepazīt klases biedru vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām, arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.

Paldies Jelgavas 5. vidusskolas aktīvajiem jauniešiem!

Lomu spēli dialoga prasmju un tolerances attīstībai Jelgavā rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projektā "Vienoti nākotnei".


Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi" no 12. marta būs skatāma Krāslavas novada bibliotēkā
05.03.2024.

Otrdien, 12. martā plkst. 17.00 Krāslavas novada bibliotēkā, Dīķu ielā 5 atklās Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstādi "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Izstādes atklāšanā būs iespēja tikties ar kolekcijas īpašnieku Normundu Beržinski un kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā, uzzinot vairāk par izstādes tapšanu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Krāslavas novada bibliotēka aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu.

"Kā kolekcijas savācējs, noformētājs un sakārtotājs vēlējos parādīt un godināt mūsu senatnes liecības, caur latvju tautas skaistajām rotām - saktām - radīt varenu un mūžam jaunu iedvesmas avotu. Man ir būtiski rūpēties par mūsu senču radītajām kultūras vērtībām, lolot tās un lepoties, jo uzskatu, ka tautas varenums nav apslēpts ne materiālās vērtībās, ne ieroču varā, bet gan garīgā spēkā," tā izstādes ideju raksturo Normunds Beržinskis.

Izstāde Krāslavas novada bibliotēkā būs apskatāma līdz 2024. gada 20. maijam.

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Līdz šim izstāde jau viesojusies Dagdā, Jēkabpilī, Balvos un Rīgā, pārsteidzot un priecējot skatītājus, kā arī veicinot kultūras apmaiņu vietējās kopienās.

Informējam, ka izstādes atklāšanā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Enerģijas piepildīta tikšanās: Maltas un Rogovkas vīri tiekas Lūznavā
25.02.2024.

Februārī Maltas un Rogovkas sarunu kluba "Vīru runas" dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lūznavu.

Tikšanās bija enerģijas pilna un aizrautīga, jo vīru kopienas pārstāvji dalījās savā pieredzē un viedokļos par dažādām tēmām, arī atklājot jaunus risinājumus savu kopienu izaugsmei un labklājībai.

Vietējo kopienu vīri Maltā un Rogovkā jau vairākus mēnešus tiekas sarunu klubā "Vīru runas", lai neformālā gaisotnē runātu par kopienas vajadzībām un aktualitātēm, un veido ciešākas saites savā starpā.

Sarunu klubu vada mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Lai veicinātu vietējās kopienas stiprināšanu, sadarbību un domapmaiņu, sarunu klubus "Vīru runas" projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


Aktīvos iedzīvotājus aicina pieteikties apmācībām "Sabiedrības līderības skola"
23.01.2024.

Lai stiprinātu aktīvo iedzīvotāju un NVO pārstāvju līderības prasmes, veidojot saliedētas un spēcīgas kopienas, biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā rīko apmācības "Sabiedrības līderības skola". Apmācībām līdz 30. janvārim aicināti pieteikties aktīvie iedzīvotāji, kopienu līderi un NVO pārstāvji no visas Latvijas. Apmācību ciklā paredzētas astoņas nodarbības, kas notiks tiešsaistē no 2024. gada 1. līdz 28. februārim.

Apmācību programma ir izstrādāta, ņemot vērā kopienu pārstāvju un organizatoru uzdevumus un izaicinājumus - paredzētas nodarbības, kas ļaus izzināt kopienu nozīmi Latvijā un Eiropas līmenī, apgūt komandas veidošanas metodes un nostiprināt zināšanas mūsdienās tik aktuālajos digitālajos jautājumos par drošību virtuālajā vidē un mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām.

"Ja esi kopienas vai NVO pārstāvis un vēlies stiprināt savas līderības spējas, iegūt jaunas zināšanas un būt pārmaiņu veidotājs sabiedrībā - aicinām piedalīties "Sabiedrības līderības skolas" apmācībās. Kopā ar pieredzējušiem ekspertiem mācīsimies, dalīsimies ar idejām un tiksimies ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Piedaloties mācībās, dalībnieki apgūs efektīvas stratēģijas un vadības prasmes, lai sasniegtu kopienas mērķus, mācīsies, kā veicināt kopienas iesaisti, mobilizēt resursus, veidot stipras savstarpējās attiecības un uzticamību savā kopienā. Tās ir svarīgas zināšanas ikvienam, kas vēlas iedvesmot savu kopienu pozitīvām pārmaiņām," stāsta biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

Nodarbības notiks 2024. gada 1., 7., 12., 14., 15., 21., 22. un 28. februārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 tiešsaistē, Zoom platformā. Dalība apmācībās ir bez maksas. Aicinām reģistrēties, aizpildot pieteikuma formu līdz 30. janvārim: https://ej.uz/sablideriba

Dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības, tiks izsniegts apliecinājums un būs iespēja pretendēt uz dalību nākamajā biedrības "Sadarbības platforma" "Erasmus+" projekta pieredzes apmaiņas braucienā.

"Sabiedrības līderības skolas" apmācības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka nodarbību laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatfBalvu novada muzejā atklāta izstāde "Latvijas dārgumi"
18.01.2023.

12. janvārī Balvu novada muzejā apmeklētājiem durvis vēra Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām.

Atklājot izstādi, kolekcijas īpašnieks Normunds Beržinskis pastāstīja par izstādes ideju, tās tapšanu un apskatāmajiem darbiem. Atklāšanā piedalījās Balvu novada izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, muzeja pārstāvji, laikraksta "Vaduguns" žurnāliste, Balvu Mākslas skolas direktore, pedagogi un audzēkņi, Balvu Mūzikas skolas pārstāvis un citi interesenti.

Atklāšanā apmeklētāji atzinīgi novērtēja interesanto un izglītojošo izstādi.

Lai iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Balvu novada muzejs aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Izstāde Balvu novada muzejā būs skatāma līdz 2024. gada 2.martam. Nāciet un apskatiet!

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Jaunieši Krāslavā diskutē par aizspriedumiem un toleranci
17.01.2023.

16. janvārī Krāslavas ģimnāzijas jaunieši ar interesi piedalījās nebijušā neformālās izglītības pasākumā - lomu jeb simulācijas spēlē, kas bija veltīta dialoga prasmēm, tolerancei un iecietībai pret citu uzskatiem.

Jaunieši lomu spēlē aktīvi līdzdarbojās un centās labāk apzināt savas un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām, arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.

Jaunieši izrādīja arī savas spējas plānošanā, resursu plānošanā, riska vadībā. Pēc spēles izskanēja atzinīgi vārdi, ka ļoti daudz kas apgūts, jo spēles laikā meklēta papildu informāciju. Interesanti, ka arī pieaugušajiem radās vēlme piedalīties spēlē.

Paldies Krāslavas ģimnāzijas aktīvajiem 10.a klases audzēkņiem, spēles vadītājām Inesei Šubēvicai un Guntai Kellei, kā arī visiem iesaistītajiem!

Lomu spēli dialoga prasmju un tolerances attīstībai Krāslavā rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projektā "Vienoti nākotnei".


Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi" no 12. janvāra būs skatāma Balvu novada muzejā
08.01.2024.

Piektdien, 12. janvāra plkst. 15.00 Balvu novada muzejā, Brīvības ielā 46, Balvos atklās Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstādi "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Izstādes atklāšanā būs iespēja tikties ar kolekcijas īpašnieku Normundu Beržinski un kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā, uzzinot vairāk par izstādes tapšanu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Balvu novada muzejs aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu.

"Kā šīs kolekcijas savācējs, noformētājs un sakārtotājs, pēc savas sapratnes vēlējos parādīt un celt godā mūsu senatnes liecības. Caur šīm latvju tautas skaistajām rotām - saktām - radīt varenu un mūžam jaunu iedvesmas avotu gan tautiešiem, gan visiem interesentiem. Cienīt, krāt un rūpēties par mūsu senču radītajām kultūras vērtībām, lolot tās un lepoties. Tautas varenums nav apslēpts ne materiālā, ne ieroču varā, bet vienīgi garīgā spēkā," tā izstādes ideju raksturo Normunds Beržinskis.

Izstāde Balvu novada muzejā būs apskatāma līdz 2024. gada 25. martam.

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, un, pateicoties projektam, tā jau ir izstādīta vairākās Latvijas vietās, pārsteidzot un priecējot skatītājus.

Informējam, ka izstādes atklāšanā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Izstāde "Latvijas dārgumi" Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā raisa interesi un diskusijas!
11.12.2023.

Izstādi jau apskatījuši dienas centra apmeklētāji, Bolderājā dzīvojošie ukraiņi, to labprāt apmeklē apkārtējo skolu bērni un vietējie iedzīvotāji. Apmeklētāji ar interesi lasa aprakstus, pārrunā un jautā. Ukraiņi atzīmējuši līdzīgo un atšķirīgo saktās, citi pārspriež latviešu kultūras sakarus senatnē un tagad, kā arī kultūru pārneses procesus.

Kāds mazs, cītīgs apmeklētājs pat saskaitījis, cik saktu izstādē apskatāmas, - esot vairāk nekā 300!

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Bolderājas Mūzikas un mākslas skola aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu, iepriekš piesakoties skonstante@edu.riga.lv .

Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi" Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā būs apskatāma līdz 2024. gada 4. janvārim.

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Maltā un Rogovkā turpinās tikšanās sarunu klubā "Vīru runas"!
29.11.2023.

Kā norit vīru klubu nodarbības? Piedāvājam foto atskatu!

Vietējo kopienu vīri Maltā un Rogovkā kopš oktobra sākuma tiekas sarunu klubā "Vīru runas", lai neformālā gaisotnē runātu par kopienas vajadzībām un aktualitātēm.

Nākamās tikšanās sarunu klubā "Vīru runas" Rogovkā notiks 13. decembrī, savukārt Maltā - 17. janvārī.

Sarunu klubu vada mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Lai veicinātu vietējās kopienas stiprināšanu, sadarbību un domapmaiņu, sarunu klubus "Vīru runas" projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Sirsnīgā gaisotnē 10. novembra pēcpusdienā Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
13.11.2023.

Atklāšanā gan lielie, gan mazie apmeklētāji priecājās un novērtēja interesanto un izglītojošo izstādi.

Lai iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Bolderājas Mūzikas un mākslas skola aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu, iepriekš piesakoties skonstante@edu.riga.lv .

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Izstāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā būs apskatāma līdz 2024. gada 4. janvārim. Nāciet un apskatiet!

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


No 10. novembra Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā būs skatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
06.11.2023.

Piektdien, 10. novembrī plkst. 16.00 Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, Stūrmaņu ielā 31, Rīgā tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Izstādes atklāšanā būs iespēja tikties ar kolekcijas īpašnieku Normundu Beržinski un kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā, uzzinot vairāk par izstādes tapšanu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām citām tautām kopš senatnes.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" un Bolderājas Mūzikas un mākslas skola aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu, iepriekš piesakoties skonstante@edu.riga.lv .

Izstāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā būs apskatāma līdz 2024. gada 4. janvārim.

Izstāde "Latvijas dārgumi" tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka izstādes atklāšanā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Interesanta izstāde! Nāc un apskaties - Jēkabpilī atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"!
03.10.2023.

Septembra izskaņā Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā, tika atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām.

Atklājot izstādi, notika arī tikšanās un meistarklase kopā ar kolekcijas īpašnieku Normundu Beržinski, uzzinot vairāk par izstādes tapšanu un vēstures takām ekspozīcijā.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Interesanti, ka izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām tautām kopš senatnes.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Izstāde Jēkabpilī būs apskatāma līdz 2023. gada 10. novembrim.

Aicinām izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu!

Izstāde "Latvijas dārgumi" Jēkabpilī tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


Jēkabpilī būs skatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
19.09.2023.

Piektdien, 29. septembrī plkst. 16.30 Jēkabpils novada Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā 212 tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Atklājot izstādi, notiks arī meistarklase, kurā būs iespēja kopā ar kolekcijas īpašnieku Normundu Beržinski iziet vēstures takas ekspozīcijā un uzzināt vairāk par izstādes tapšanu.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam. Interesanti, ka izstāde arī stāsta par latviešu sadarbību ar dažādām tautām kopš senatnes.

"Parādot šīs latvju tautas skaistās rotas vēlējos radīt varenu, mūžam jaunu iedvesmas avotu Latvijas iedzīvotājiem, ciemiņiem, ekskursantiem un visiem citiem interesentiem," atklāj kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis, kura īpašumā atrodas teju 1000 dažādas Latvijā radītas saktas.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Izstādes apmeklējums un dalība meistarklasē, kas notiks izstādes atklāšanā 29. septembrī plkst. 16.30, ir bez maksas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu citu interesentu.

Izstāde Jēkabpilī būs apskatāma līdz 2023. gada 10. novembrim.

Izstāde "Latvijas dārgumi" Jēkabpilī tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka izstādes atklāšanā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Aicinām kungus tikties sarunu klubā “Vīru runas” Rogovkā!
16.09.2023.

Sarunu un dzīvās komunikācijas spēks mūsdienu digitālajā laikā ir jo īpaši vajadzīgs un aktuāls, tāpēc aicinām Rogovkā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus piedalīties pasākumu ciklā - sarunu klubs "Vīru runas". Pirmā tikšanās - 11. oktobrī!

Sarunu klubam "Vīru runas" paredzētas 6 tikšanās reizes: 2023. gada 11. oktobrī, 1. un 22. novembrī, 13. decembrī, 2024. gada 24. janvārī un noslēgums - 28. februārī. Tikšanās notiks Nautrēnu sporta hallē - kultūras namā, plkst. 18.00.

Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts sarunu klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt redzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku, sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Rogovkas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Rogovkā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas!

Pieteikšanās sarunu klubam Rogovkā un plašāka informācija: Inga Vigule, tālrunis - 28335357.

Lai veicinātu vietējās kopienas stiprināšanu, sadarbību un domapmaiņu, sarunu klubu "Vīru runas" projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka tikšanos laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Aicinām kungus Maltā tikties sarunu klubā “Vīru runas”!
15.09.2023.

Sarunu un dzīvās komunikācijas spēks mūsdienu digitālajā laikā ir jo īpaši vajadzīgs un aktuāls, tāpēc aicinām Maltā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus piedalīties pasākumu ciklā - sarunu klubs "Vīru runas". Pirmā tikšanās - 4. oktobrī!

Sarunu klubam "Vīru runas" paredzētas 6 tikšanās reizes: 2023. gada 4. un 25. oktobrī, 15. novembrī, 2024. gada 17. janvārī un noslēgums - 21. februārī. Tikšanās notiks Maltas Kultūras namā, plkst. 18.00.

Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, - svarīgākais aspekts sarunu klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt redzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku, sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Maltas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Maltā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits - ierobežots! Dalība - bezmaksas!

Pieteikšanās sarunu klubam Maltā un plašāka informācija: Mārīte Šadurska, tālrunis - 26275765.

Lai veicinātu vietējās kopienas stiprināšanu, sadarbību un domapmaiņu, sarunu klubu "Vīru runas" projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka tikšanos laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.Atskatāmies vasaras muzikālajās un radošajās nodarbībās Bolderājā!
30.08.2023.

Ar prieku piedāvājam foto atskatu Vasaras muzikālajās un radošajās nodarbībās, kas norisinājās augusta izskaņā Bolderājā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

Ekskursija, radošās darbnīcas, izzinošās nodarbības, mēģinājumi un noslēguma koncerts - vairāku dienu garumā vienoja, satuvināja un bagātināja bērnus un jauniešus no dažādām kopienām Bolderājā.

Vasaras muzikālās tikšanās Bolderājā noritēja projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


Vasaras muzikālās tikšanās Bolderājā izskanēs ar dalībnieku koncertu!
25.08.2023.

26. augustā plkst. 13.30 Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē notiks Vasaras muzikālo tikšanās Bolderājā noslēgums, kurā izskanēs koncerts un notiks radošā darbnīca kopā ar komponistu Platonu Buravicki.

Vasaras muzikālās tikšanās Bolderājā pulcēja vietējos bērnus un jauniešus no dažādām kopienām muzikālās un radošās nodarbībās.

Vasaras muzikālās tikšanās Bolderājā norit projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Dagdā būs skatāma Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi"
11.08.2023.

Piektdien, 2023. gada 18. augustā plkst. 16.00, Dagdā, Dagdas kultūras centrā, Alejas ielā 29 tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde "Latvijas dārgumi", kas iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. Atklājot izstādi, norisināsies arī izstādes īpašnieka Normunda Beržinska vadīta meistarklase, kurā būs iespēja kopīgi iziet vēstures takas ekspozīcijā un dzirdēt, kā tapis izstādē iepazīstamais stāsts.

Izstādē "Latvijas dārgumi" ir apskatāma daļa no Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas pirmā sakta. Šajā izstādē ir apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas - saktas, kas izgatavotas laika posmā no 17. līdz 21. gadsimtam.

"Parādot šīs latvju tautas skaistās rotas vēlējos radīt varenu, mūžam jaunu iedvesmas avotu Latvijas iedzīvotājiem, ciemiņiem, ekskursantiem un visiem citiem interesentiem," atklāj kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis, kura īpašumā atrodas teju 1000 dažādas Latvijā radītas saktas.

Arī izstādes stendu noformējums ir paša kolekcionāra roku darbs - pats ir gan rakstījis, gan zīmējis. "Iesākumā aprakstīju pašas saktas, bet, kad saktu krājums kļuva lielāks, secināju, ka pats savos vārdos atkārtojos. Tā nonācu pie domas, ka ir jāstāsta stāsti, kas saistīti ar seno latviešu rotu," stāsta Normunds Beržinskis.

Izstādes apmeklējums un dalība meistarklasē, kas notiks izstādes atklāšanā 18. augustā plkst.16.00, ir bez maksas. Izstādes katalogs ir pieejams latviešu un krievu valodā.

Lai atraktīvā veidā iepazītu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība "Sadarbības platforma" aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu audzēkņus, kopienu pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu.

Izstāde Dagdā būs apskatāma līdz 2023. gada 30. septembrim.

Izstāde "Latvijas dārgumi" Dagdā tiek organizēta projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka izstādes atklāšanā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
Labas ziņas no Kārsavas - rit Vasaras skolas trešā diena!
04.08.2023.

Trešā diena Vasaras skolā "Latvijas elpa Kārsavā" pavadīta tolerances zīmē. Vietējie jaunieši no dažādām kopienām ieklausījās un paši sprieda, ko nozīmē tolerance, būt tolerantam un iecietīgam pret citu uzskatiem. Kopīgi tika pārlapotas Kārsavas vēstures lappuses, notika vēl citas izglītojošas un radošas aktivitātes.

Vasaras skolas "Latvijas elpa Kārsavā" nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Kā norisinājās Vasaras skolas otrā diena Kārsavā? Ieskatāmies otrās dienas raibajos mirkļos!
03.08.2023.

Otrā diena Vasaras skola "Latvijas elpa Kārsavā" aizritēja enerģiski un piepildīti - mazākumtautību un latviešu jaunieši kopīgi piedalījās un sadarbojās vairākās izzinošās un bagātinošās nodarbībās.

Vasaras skolas "Latvijas elpa Kārsavā" nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Kārsavā sākusies Vasaras skola - atskatāmies pirmās dienas notikumos!
02.08.2023.

1.augustā Kārsavā sākās Vasaras skola "Latvijas elpa Kārsavā", kurā jaunieši izmanto iespēju izglītojošās un atraktīvās nodarbībās papildināt savas zināšanas dažādos mūsdienās aktuālos jautājumos. Pirmajā dienā izzināti jau ir medijpratības jautājumi un drošības noteikumi interneta vidē, apgūti arī improvizācijas elementi sadraudzības un sadarbības veicināšanā.

Vasaras skolas nodarbību programma veidota tā, lai vienojošās un draudzīgās nodarbībās mazākumtautību un latviešu jaunieši iepazītos, satuvinātos un veidotu plašāku izpratni par Latvijas daudzkrāsaino kultūrtelpu.

Vasaras skolas "Latvijas elpa Kārsavā" nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Kas ir tolerance?
27.07.2023.

Radošajās nodarbībās "Latviskā elpa Dagdā" jaunieši un bērni izzināja, kas ir tolerance un ko nozīmē būt tolerantam, kā arī pārdomāja, vai paši vienmēr ir iecietīgi pret citu uzskatiem.

Nodarbību dalībnieki četru dienu garumā piedalās dažādās izglītojošās un radošās aktivitātēs un spēlēs.

Radošās nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.
Dagdā turpinās radošās nodarbības bērniem un jauniešiem!
26.07.2023.

Nodarbību dalībnieki piedalās dažādās izglītojošās un radošās aktivitātēs. Šoreiz ielūkojamies nodarbībās, kurās jaunieši apguva mūsdienās tik nepieciešamās medijpratības zinības, drošību interneta vidē, apmeklēja podnieka darbnīcu un paši iemēģināja roku sava māla trauka veidošanā, iepazinās ar Dagdas katoļu baznīcas vēsturi, aplūkoja ērģeles, kā arī iesaistījās sadarbības spēlēs.

Iesaistoties dažādās atraktīvās spēlēs un sacensībās, dalībnieki - mazākumtautību un latviešu jaunieši - komunicē savā starpā, iepazīst līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrās un satuvinās.

Radošās nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Aicinām pieaugušos uz izglītojošām nometnēm "Vienoti nākotnei" Kārsavā un Dagdā
25.07.2023.

Kārsavas un Dagdas iedzīvotāji aicināti pieteikties un apmeklēt izglītojošas nometnes "Vienoti nākotnei", lai pilnveidotu zināšanas gan emocionālajā, gan sociālajā jomā. Divu dienu nometnes notiks Kārsavā - 2023. gada 5. un 6. augustā, savukārt Dagdā - 2023. gada 12. un 13. augustā.

Abu nometņu programmā paredzētas nodarbības, kas ļaus izzināt kopienu nozīmi vietējā un valsts līmenī, saņemt padomus psihoemocionālās veselības stiprināšanai, piemēram, par stresa noturību un izdegšanas pazīmēm, apgūt starpkultūru komunikācijas un sadarbības paņēmienus, krustojoties dažādu tautu kultūrām, kā arī nostiprināt zināšanas mūsdienās tik aktuālajos medijpratības un digitālajos jautājumos. Dalībniekiem būs iespēja arī apmeklēt gongu vakaru un nodarbību, kurā varēs izgatavot mūzikas instrumentus.

Dalība nometnēs "Vienoti nākotnei" ir bezmaksas. Laipni aicinām pieteikties pieaugušos, kas dzīvo Dagdā vai Kārsavā, vai tuvējā apkārtnē!

Pieteikšanās un plašāka informācija nometnei Kārsavā: Ināra Rasima, e-pasts - inaraktn@inbox.lv vai tālrunis - 26573473.

Pieteikšanās un plašāka informācija par nometni Dagdā: Sandra Drozdova, e-pasts - sandra19672@inbox.lv vai tālrunis - 22429754.

Nometnes pieaugušajiem projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Informējam, ka nometņu laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Sākušās radošās nodarbības "Latviskā elpa Dagdā" - ieskatāmies pirmās dienas mirkļos!
25.07.2023.

Bērniem un jauniešiem Dagdā četru dienu garumā ir iespēja piedalīties izglītojošās un radošās nodarbībās "Latviskā elpa Dagdā". Dalībnieki apgūst jaunas zināšanas, darbojas radoši, kopīgās aktivtātēs sadraudzējas un iepazīst dažādu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru un tradīcijas.

Radošās nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.


Aicinām dažādu tautību bērnus un jauniešus uz Vasaras skolu "Latvijas elpa Kārsavā"
24.07.2023.

Lai veicinātu Latgalē dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu kopību un draudzību, jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem tiek aicināti pieteikties bezmaksas izglītojošām un aizraujošām nodarbībām Vasaras skolā "Latvijas elpa Kārsavā". Vasaras skola notiks četru dienu garumā - no 2023. gada 1. līdz 4. augustam, Ziemeļaustrumlatgalē - Kārsavā.

Vasaras skolas "Latvijas elpa Kārsavā" nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Vasaras skolā paredzēta virkne daudzveidīgu pasākumu, kuros dalībnieki varēs pilnveidot savas zināšanas un izprast integrācijas procesus, izzināt cilvēktiesību nozīmi un demokrātijas vērtības. Medijpratība un drošība, audiovizuālās mākslas izpēte un pielietojums, improvizācijas elementi sadraudzības un sadarbības veicināšanā, radošā sevis izzināšana, novadpētniecība un dzimtu pētniecība, latgaliskā dzīvesziņa, Ziemeļaustrumlatgales kultūrvēstures izpēte - šādas un citas kopīgas nodarbību tēmas sagaida Vasaras skolas dalībniekus.

Bērni un jaunieši varēs iepazīt un atklāt jaunus faktus par Kārsavu orientēšanās sacensībās un doties braucienā uz Ludzu. Dalībniekiem būs iespēja izspēlēt lomu spēli " Es, tu, mēs - tolerance". Paredzētas arī sporta spēles, galda spēles un dažādas jautras stafetes, kā arī citas kopīgas aktivitātes.

Vasaras skolas nodarbību programma veidota tā, lai vienojošās un draudzīgās nodarbībās mazākumtautību un latviešu jaunieši iepazītos, satuvinātos un veidotu plašāku izpratni par Latvijas daudzkrāsaino kultūrtelpu. Nodarbību mērķis ir arī stiprināt jauniešos patriotismu un nacionālo identitāti, izprast kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un tradīciju uzturēšanas nozīmi.

Dalība Vasaras skolā "Latvijas elpa Kārsavā" ir bezmaksas. Laipni aicinām pieteikties bērnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kas dzīvo Kārsavā un tuvējā apkārtnē. Pieteikties var gan uz visu nodarbību ciklu, gan uz atsevišķām nodarbībām. Pieteikšanās un plašāka informācija: Ināra Rasima e-pasts - inaraktn@inbox.lv vai tālrunis - 26573473.

Informējam, ka Vasaras skolas nodarbību laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf


Bērnus un jauniešus aicina uz radošajām nodarbībām "Latviskā elpa Dagdā"
11.07.2023.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu sadarbību un izpratni par savas un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras saknēm, jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem tiek aicināti pieteikties bezmaksas izglītojošām un aizraujošām radošajām nodarbībām "Latviskā elpa Dagdā". Nodarbības notiks no 2023. gada 24. līdz 27. jūlijam, Dagdā.

Radošās nodarbības projekta "Vienoti nākotnei" ietvaros organizē biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Nodarbību dalībniekus sagaida plaša un interesanta programma četru dienu garumā. Būs iespēja apgūt un uzlabot mūsdienās tik aktuālās medijpratības prasmes un spēju atpazīt naida runu un nepatiesu informāciju interneta vidē. Bērni un jaunieši varēs iepazīt un atklāt jaunus faktus par Dagdu orientēšanās sacensībās, doties braucienā uz Krāslavu, piedalīties vairākās radošās darbnīcas, folkloras nodarbībās, būs tikšanās ar jaunsargiem. Paredzētas arī sporta spēles un dažādas jautras stafetes, kā arī citas aktivitātes.

Nodarbību programmā veidota tā, lai kopīgās un draudzīgās nodarbībās mazākumtautību un latviešu jaunieši iepazītos, satuvinātos un veidotu plašāku izpratni par Latvijas daudzkrāsaino kultūrtelpu. Nodarbību mērķis ir arī stiprināt jauniešos patriotismu un nacionālo identitāti, izprast kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un tradīciju uzturēšanas nozīmi.

Nodarbības vadīs dažādu jomu zinoši un enerģiski speciālisti - ar atbilstošu izglītību un pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem.

Dalība radošajās nodarbībās ir bezmaksas. Laipni aicinām pieteikties bērnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kas dzīvo Dagdā un tuvējā apkārtnē. Pieteikties var gan uz visu nodarbību ciklu, gan uz atsevišķām nodarbībām. Pieteikšanās un plašāka informācija: Sandra Drozdova, e-pasts - sandra19672@inbox.lv vai tālrunis - 22429754.

Informējam, ka nodarbību laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

"Sadarbības platforma" uzsāk jaunu projektu "Vienoti nākotnei"
07.07.2023.

Biedrība "Sadarbības platforma" šā gada maijā uzsāka jaunu projektu "Vienoti nākotnei", kas ir veltīts vienotas sabiedrības veidošanai un savstarpējās tolerances izaugsmei un kura aktivitātes norisināsies līdz 2024. gada marta beigām. Projekts "Vienoti nākotnei" tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta vadītāja Lauma Celma stāsta: "Toleranti cilvēki un vienota, iekļaujoša sabiedrība ir mūsu attīstības pamats. Šajā projektā īpaši vēlamies stiprināt un apmācīt gan jauniešus, gan pieaugušos Latgalē, Rīgā, arī citviet Latvijā, lai mazinātu etnisko šķelšanos. Tā īpaši spilgti izpaužas pašreizējā situācijā - Ukrainas karadarbības rezultātā, kad melīgas informācijas rezultātā starp cilvēkiem izceļas nopietni konflikti tautības dēļ."

Projekta ietvaros paredzēta virkne daudzveidīgu pasākumu, kuros dalībnieki varēs pilnveidot savas zināšanas un izprast integrācijas procesus, izzināt cilvēktiesību nozīmi un demokrātijas vērtības.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Vasaras skola "Latvijas elpa Kārsavā 2023" (01. - 04.08.2023.);
 • Radošās nodarbības "Latviskā elpa Dagdā" bērniem un jauniešiem (24. - 27.07.2023.);
 • Vasaras muzikālās tikšanās Bolderājā (22. - 25.08.2023.);
 • Lomu spēles dialoga prasmju un tolerances attīstībai jauniešiem - norisināsies 5 vietās Latvijā;
 • Nometnes "Vienoti nākotnei" pieaugušiem - (5., 6.08.2023. Kārsavā, 12., 13.08.2023. Dagdā);
 • Diskusiju klubs "Vīru runa" Maltā un Rogovkā;
 • Izstāde "Latvijas dārgumi" - būs skatāma dažādās Latvijas vietās, šobrīd izstāde ir apskatāma Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs"';
 • Sabiedrības līderības skola - nodarbības notiks tiešsaistē.

  Dalība visās aktivitātēs ir bezmaksas. Laipni aicināti visi interesenti - sekojiet līdzi informācijai un piesakieties!

  Informējam, ka pasākumu laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicēšanai biedrības "Sadarbības platforma" tīmekļvietnē, kā arī projekta aktivitāšu publicitātes un sabiedrības informēšanas par biedrības darbību nolūkos.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •