Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzkrāsainība


Latgales bērnus un jauniešus aicina piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta"

Lai stiprinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu un uzturētu garīgo avotu spēku, Latgales reģiona bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta". Bērni un jaunieši aicināti radošā darbā - tekstuāli, attēlos, fotogrāfijās - aprakstīt savas ģimenes tradīcijas, kā tās kopj un nodod mantojumā no paaudzes paaudzē, kā arī parādīt un atklāt nacionālo dažādību.

"Pētniecisko darbu konkurss" ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko organizē Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma". Organizatori uzsver, ka viss labākais, kas izturējis laika pārbaudi un palicis kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm, ir jāsaglabā, jāturpina un jāpopularizē, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Konkursa mērķis ir veicināt etniskās atmiņas saglabāšanu saistībā ar dzimtu vēsturi, dzimtās vietas iedzīvotājiem, garīgo avotu skaidrību, iepazīstinot ar savas tautas un dzimtas vērtībām, kā arī pilnveidot skolēnu pētniecisko darbu veidošanas prasmes.

Konkursā aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņi - dažādu tautību pārstāvji. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās, iedalot konkursa dalībniekus grupās: sākumskola, pamatskola un vidusskola.

Konkursa "Mana dzimta" darbu iesūtīšanas laiks: no 2017. gada 15. septembra līdz 2017. gada 1. novembrim.

Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas. Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. 1. decembrī Kārsavā.

Latgales reģiona bērni un jaunieši laipni aicināti piedalīties, lai dziļāk izpētītu savas dzimtas saknes un tradīcijas!

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

Konkursa nolikums

Plašāka informācija:
Ināra Rasima
tālrunis: 29330637,
e-pasts: inaraktn@inbox.lvBērni un jaunieši iepazīst Kārsavas vēsturi "Jauno pētnieku akadēmijā"

Augusta sākumā projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" ietvaros vairāki jaunie kārsavieši un apkārtējo novadu skolēni, piedalījās izzinošās, radošās un izglītojošās nodarbībās. Četru dienu garumā noritēja "Jauno pētnieku vasaras akadēmija", kurā Kārsavas novada bērni un jaunieši iepazina Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apguva novadpētnieka darba prasmes.

"Jauno pētnieku vasaras akadēmijas" mērķis bija radīt saturīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, iepazīstot Kārsavas vēsturi un kultūras daudzveidību, kā arī palīdzēt jaunajai paaudzei izprast vēstures notikumus un to saistību ar mūsdienām.

Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju Intu Jurču iepazina novadpētniecības lomu un iespējas piedalīties sava novada kultūrvēstures saglabāšanā, kā arī veica novadpētnieka darbus - fotogrāfēja, aprakstīja, zīmēja u.c.

Kopā ar mākslinieci un ebreju biedrības "Goraļ" vadītāju Ilānu Lisagoru akadēmijas dalībnieki devās Kārsavas ielās, lai meklētu un iemācītos atpazīt dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās, sabiedriskās celtnēs, to rotājumos, arī - kapakmeņos un dažādos uzrakstos.

Katru dienu radošās, atraktīvās nodarbībās plašāk tika iepazīta kāda kultūra - ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu. Kopā ar Kristapu Rasimu apgūts, kā daudznacionālās kultūrvēstures nemateriālās vērtības apzināt un radoši atdzīvināt atraktīvos iestudējumos, kas kopīgs un atšķirīgs, dažādu tautību pasaku dramatizējumos.

Tika izzinātas tradīcijas, veidoti ornamenti un tautiskie raksti, kopīgi izpētītas rakstības atšķirības, apgūtas dziesmas un rotaļas Ināras Rasimas vadībā.

"Jauno pētnieku akadēmija" ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko īsteno Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma".

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

Plašāka informācija: Ināra Rasima
Mob. tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv

Kārsavā bērnus un jauniešus aicina uz "Jauno pētnieku akadēmiju"

Vasaras brīvlaikā, no 2017. gada 7. līdz 10. augustam, Kārsavā notiks "Jauno pētnieku vasaras akadēmija". Četru dienu garumā radošās un izglītojošās aktivitātēs bērni un jaunieši varēs iepazīt Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apgūt novadpētnieka darbu. Akadēmijas dalībnieki tuvāk iepazīs ebreju, krievu, latviešu, latgaļu kultūru un tradīcijas.

Kārsavas novada bērni un jaunieši laipni aicināti pieteikties! Piedalīties var arī Ludzas novada un citu apkārtējo novadu bērni un jaunieši, kuriem nav nepieciešama nakšņošana.

"Jauno pētnieku akadēmijas" programmā galvenā vieta atvēlēta novadpētniecībai. Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju apzinās novadpētniecības lomu un iespējas, kā arī kopīgi veiks novadpētnieka darbu - fotogrāfēs, aprakstīs, zīmēs u.c. Kopā ar eksperti dalībnieki dosies Kārsavas ielās, meklējot dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās un citās ēkās, to rotājumos, arī - kapakmeņos un uzrakstos. Katru dienu radoši atraktīvās nodarbībās plašāk tiks iepazīta kāda kultūra - ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu. Kopīgi tiks pētītas rakstības atšķirības, apgūtas dziesmas, rotaļas, kā arī iepazīti un veidoti ornamenti un tautiskie raksti.

"Jauno pētnieku akadēmiju" rīko Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" sadarbībā ar Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma".

Plašāka informācija un pieteikšanās akadēmijai pie Ināras Rasimas
Tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv